Patenty so značkou «schopný»

Peptid schopný predĺžiť polčas existencie predmetného peptidu v plazme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20683

Dátum: 22.05.2009

Autori: Wakabayashi Naomi, Sato Seiji

MPK: C07K 14/63, C07K 14/58, A61K 47/48...

Značky: plazmě, existencie, polčas, predĺžiť, predmetného, schopný, peptidů, peptid

Text:

...s podobnou primámou štruktúrou bol tiež izolovaný z iných stavovcov ako potkanov, ako je človek, myš, prasa, hydina, úhor, dobytok, kôň, ovca, žaba,pstruh dúhový alebo pes a jeho aminokyselinová sekvencia bola už známa (patentový dokument l a nepatentový dokument 8). Všetok vyššie uvedený grelín je peptid, V ktorom je hydroxylová skupina v bočnom reťazci serínového zvyšku alebo treonínového zvyšku na 3. pozícii acylovaná mastnou kyselinou...

Textilný produkt schopný regulovať mikrocirkuláciu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18549

Dátum: 03.04.2009

Autor: Hirata

MPK: A61K 8/19, A61K 8/02, A41B 9/00...

Značky: regulovať, schopný, mikrocirkuláciu, textilný, produkt

Text:

...vody v tele vibrujú vo vyššej intenzite, rozpúšťa zhluky vody v tele, rozvádza toxíny, ktoré sa vylúčili pri uvoľnení osmózy, a tak sa eliminujú oveľa ľahšie prostredníctvom prirodzených spôsobov samotného tela, čím sa zlepšuje biologická kvalita vody, ktorú obsahujú živé organizmy, čouľahčuje bunkovú absorpciu bez ohľadu na to, či ide o živočíchy alebo rastliny.V priebehu prieskumu sa identifikoval patent MU 8600905-2, pričom tento patent je...

Mikroorganizmus schopný produkovať L-aminokyselinu a spôsob produkcie L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11935

Dátum: 25.04.2007

Autori: Ueda Takuji, Asakura Yoko, Nagai Yuri

MPK: C12N 1/21, C12N 9/10, C12N 15/09...

Značky: mikroorganizmus, l-aminokyselinu, produkcie, l-aminokyseliny, spôsob, schopný, produkovat

Text:

...rôzne výskumy. Výsledkom je zistenie, že L-aminokyseliny sa môžu účinneaktivitu orotát fosforibozyltransferázy, čím , sa dosiahol predložený vynález.0007 Predložený vynález takto poskytuje nasledovné.(1) Spôsob produkcie L-aminokyseliny, ktorý zahrnuje kultiváciu mikroorganizmu, ktorý patri do rodiny Enterobacteriaceae a má schopnosť produkovať L-aminokyselinu v médiu na produkciu a spôsobovať akumuláciu L-aminokyseliny V médiu...

Peptid schopný neutralizovať alebo modulovať produkciu antimyelínového bázického proteínu a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282463

Dátum: 03.01.2002

Autori: Warren Kenneth, Catz Ingrid

MPK: A61K 38/08, A61K 38/10, A61K 38/17...

Značky: proteínu, modulovať, farmaceutická, kompozícia, peptid, bazického, neutralizovať, obsahom, antimyelínového, schopný, produkciu

Zhrnutie / Anotácia:

Peptid všeobecného vzorca (I), kde R1 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z Asn-Pro-Val-, Pro-Val-, Val-, Lys-Ser-His-Gly-Arg-Thr-Gln-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-, Thr-Gln-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-, vodíka, hydroxyskupiny a R2 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z Val-, -Val-Thr-Prg, -Val-Thr-Pro, -Val-Thr-Pro-Arg, vodíka, hydroxyskupiny za predpokladu, že R1 a R2 nie sú obidva zároveň vodíky, alebo hydroxyskupiny zahrnujúci substitúcie, adície alebo...

Polypeptid, rekombinantný polynukleotid schopný vyvolať expresiu tohto polypeptidu, vakcína a použitie tejto vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281868

Dátum: 25.06.2001

Autori: Gaastra Willem, Savelkoul Paul

MPK: A61K 39/10, C07K 14/00, C12N 15/31...

Značky: vyvolať, tejto, expresiu, vakcína, vakcíny, polypeptid, tohto, schopný, rekombinantný, polypeptidů, polynukleotid, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vakcína na potieranie infekcie Bordetella bronchiseptica u citlivých zvierat, ako sú psi a prasatá, ktorá obsahuje proteíny alebo polypeptidy typické pre proteín fimbrií baktérie Bordetella bronchiseptica, alebo obsahuje rekombinantné polynukleotidy, ktoré obsahujú ako svoju časť polynukleotid kódujúci uvedený proteín alebo polypeptid. Opisuje sa tiež príprava týchto proteínov, polypeptidov a polynukleotidov.

Proteín BCRF1 vírusu Epstein-Barr schopný inhibovať syntézu gama-interferónu, expresný vektor na jeho syntézu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279830

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kastelein Robert, Moore Kevin

MPK: C07K 14/195, A61K 38/16, C07K 14/01...

Značky: prostriedok, syntézu, vektor, inhibovať, farmaceutický, obsahom, epstein-barr, schopný, vírusu, bcrf1, expresný, proteín, gama-interferónu

Zhrnutie / Anotácia:

Proteín je definovaný sekvenciou aminokyselín vzorca (III). Expresný vektor je deponovaný pod depozitným číslom ATCC 68 193. Farmaceutický prostriedok obsahuje proteín BCRF1 v spojení s prijateľným nosičom alebo excipientom. Je použiteľný na liečenie chorôb súvisiacich s nevhodnými imúnnymi odpoveďami spôsobovanými nadmernými hladinami gama-interferónu, ako sú parazitné a alergické ochorenia, poruchy súvisiace s MHC, reumatická artritída,...

Spôsob vyžiadania informácií v komunikačnom systéme a komunikačný systém schopný vyžiadania týchto informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280993

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jasinski Leon

MPK: H04B 7/02, H04B 17/02

Značky: komunikačný, komunikačnom, týchto, systéme, spôsob, systém, vyžiadania, schopný, informácií

Zhrnutie / Anotácia:

Žiadosť o informačnú službu v komunikačnom systéme sa generuje prijímačom (200) selektívneho volania v kódovom slove, ktoré má rad bitov na identifikáciu aspoň jedného z množiny informačných súborov. Žiadosť sa prenesie do základňovej stanice (100), ktorá prijme z prijímača (200) selektívneho volania žiadosť o informačnú službu na informácie z aspoň jedného z množiny informačných súborov a vyžiadanú informáciu prenesie do prijímača (200)...