Patenty so značkou «sběrnicí»

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: mikropočítače, vratný, čítač, sběrnicí, přímé, připojení

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Václav, Nemeškal Vladimír, Schiller Jiří, Petera Josef

MPK: G06F 11/10, G06F 13/36, G06F 13/00...

Značky: asynchronní, opakování, detekci, zapojení, obousměrné, komunikační, parity, sběrnicí, přenosu, vnější, chybné

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Zapojení dvou mikropočítačů se společnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260667

Dátum: 12.01.1989

Autori: Herold Jiří, Bernkopf Tomáš

MPK: G06F 13/36

Značky: mikropočítačů, společnou, zapojení, sběrnicí

Text:

...sběrnice g napájen ze zdroje lg, mikropočítač g je prostřednictvím sběrnioe 5 napájen ze zdroje lg. Prostředniotvím společné sběrnioe 1 jsou ze .zdrojů lg a 1 g spojených propojovaoím obvodom l zálohovaně napájeny jednotky rozhraní g s. 1, obvod kontrolní logiky g a jednotky, které se připojují ke společné sběrnioi g. v tomto provednní bylo zařízení navrženo pro spojení dvou zálohujíoíoh se mikropočítačů. Jejich úkolem je nepřetržitá...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: převodníku, přímé, mikropočítače, datovou, sběrnicí, zapojení, připojení, analogočíslicového

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Zapojení mikropočítačů pro spolupráci s pomocnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244030

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueková Jitka, Krueek Zdenik, Nimeeek Petr

MPK: G06F 15/16

Značky: spolupráci, mikropočítačů, sběrnicí, pomocnou, zapojení

Text:

...m odpovídající ledrese. V adresovém dekodéru g se adrese vyhodnotí spolu s řídicími signály mikopočítače u, kterými jsou signál zápis dat mu, signál čtení dat. Q o oynchronizlční signál gL.Pomocné sběrnící PS je vyhrazena určitá oblast adres, která je pro všechny mikropočítlče Ligu spoločná. Je-lí z mikropočítače m vysílaná na sdresovou sběrnící A 54 adresa připojených obvodů m pomocné aběrnico 35 o je požedováno čtení nebo zápis...

Zapojení obvodu pro přístup na sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 244629

Dátum: 14.10.1987

Autori: Pénzes Imre, Kieliger Josef, Kűpper Wilhelm, Binninger August, Schneider Egon

MPK: G06F 15/16

Značky: zapojení, přístup, sběrnicí, obvodů

Text:

...zapojeny takto. Druhý adrssový vstup 93 zapojení je spojen s druhým sdresovým vstupem 33, komper-horu g s s sdresovým vstupom a adrosováho s povelového oddělovače ž, jehož sdresový výstup 51 je spojen s adresovým výstupom 2 L zapojení.První sdrssový vstup gLzepojení je spojen s prvním adresovým vstupom 31 kompsrstoru g, jehož skupinový výstup 33 je spojsn se skupinovým vstupom IJ klopneho obvodu . Blokovsci výstup 3 m kombinačního obvodu...

Staniční zabezpečovací zařízení s funkčními bloky propojenými systémovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252699

Dátum: 17.09.1987

Autori: Volf Josef, Šereda Ivan

MPK: G08G 1/09

Značky: funkčními, staniční, propojenými, sběrnicí, zařízení, systémovou, bloky, zabezpečovací

Text:

...skupiny funkčních bloků lg do první skupiny funkčních bloků lä.Funkční bloky první skupiny lg, funkční blok centrální ovládání a indikace g, funkční blok nouzové ovládání a indikace l a funkční blok diagnostické zařízení á jsou propojeny s funkčním blokem ovládání systémové sběrnice 3, přičemž toto propojení zabezpečuje přenos povelů funkčnímu bloku ovládání systémové sběrnice 3. Logické vazby mezi funkčními bloky první skupiny lâ...

Zapojení pro přístup na mikropočítačovou sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 251050

Dátum: 11.06.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G06F 13/20

Značky: přístup, sběrnicí, zapojení, mikropočítačovou

Text:

...právě probíhejí oího přenosu. vyskytne-li se jiná žádost nebo víoe žádos tí o sbärnioi v okemžiku. kdy připojení jednotka žtdáo další přenos, vyřeií se nejprve priorita häšným způso bem s psk bud hned odpojení, nebo požadovaný přenos s nísledným odpojením jednotky od sbärnice s přidölenín jinéľ 3 i 251 usn Činnost obvodu přístupu lze programově volit a tím opti mslizovat provoz na eběrníoi vzhledem k právě probíhąjícímu výpočtu každého...

Zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 238203

Dátum: 01.06.1987

Autor: Marčan Miloslav

MPK: G06F 13/20

Značky: sběrnicí, zapojení, převodního, systému, řídicím, obousměrnou, vnitřní, zařízení, členu, jednou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému. Podstata zapojení spočívá v tom, že nadřízený člen obousměrné vnitřní sběrnice je připojen svým obousměrným skupinovým vstupem na společnou sběrnici nadřízeného centrálního procesoru a svým obousměrným skupinovým výstupem na obousměrnou vnitřní sběrnici, která je připojena na obousměrný skupinový vstup podřízeného členu...

Zapojení řadiče pro časové a prostorové řízení výměny dat mezi více podsystémy složitého číslicového systému po společné datové sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 238099

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vyhnánek Jan, Vaněk Antonín

MPK: G06K 17/00

Značky: podsystémy, více, časově, řadiče, zapojení, řízení, datové, společné, systému, výměny, prostorové, sběrnicí, číslicového, složitého

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič (13) pracuje na principu přidělení sběrnice (12) jednomu z aktivních systémů (1 až 2) v závislosti na jeho prioritě, naprogramované v prioritním dekodéru (4). Po příchodu signálů (R 1 až RN) je v blocích (3 a 4) vygenerován jediný přidělovací signál (G 1 až GN), odpovídající nejvyšší prioritě signálů (R l až RN). V logických obvodech, sestávajících z hradel (5 a 9) a z klopných obvodů (6, 7, 8 a 11), je vytvořen signál (MSE) aktivace...

Zapojení šestnáctibitové násobičky s osmibitovou datovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247662

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vlček Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: šestnáctibitové, násobičky, datovou, zapojení, osmibitovou, sběrnicí

Text:

...řadiče g je připojen na řídící vstup registru 5 násobitele a třetí výstup řadiče Q je zapojen na aritmetickou jednotku 2 se střádaöem. Výstup řidiciho registru 5 násobitele je připojen na registr g násobence. Výstup zesilovače l je veden do registru Ž násobitele a registru g násobence. Výstup z registru g násobence je připojen na aritmetickou jednotku 5Ze sběrnice mikropočítače se přivádí osmibitové dávky dat přes blok zesilovačů 1 do...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotky, zapojení, programovatelné, soustavy, měřicí, informační, styku, sběrnicí, vstup

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...

Zapojení adaptéru pro připojení mikropočítače nebo minipočítače se společnou sběrnicí ke kanálu počítačů JSEP

Načítavanie...

Číslo patentu: 216015

Dátum: 01.09.1984

Autor: Plischke Vratislav

Značky: počítačů, společnou, zapojení, minipočítače, adaptéru, sběrnicí, mikropočítače, připojení, kanálu

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém připojování přídavných zařízení ke kanálu počítače JSEP, pokud jsou tato vybavena mikropočítačem nebo minipočítačem se společnou sběrnicí. Podstata vynálezu spočívá v zapojení bloků adaptéru, který převádí signály interface kanálu počítačů JSEP (nebo IBM 360 a 370) do signálů společné sběrnice mikropočítače nebo minipočítače a opačně, čímž je umožněna komunikace mezi těmito počítači....