Patenty so značkou «sběrnice»

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zavřel Vladimír, Krejčíček Jaromír

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: zapojení, sběrnice, adresní, systému, mikropočítačového

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Zapojení pro řízení časově multiplexované sběrnice harvardského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260886

Dátum: 12.01.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: G06F 9/06, G06F 13/00, G06F 13/36...

Značky: časově, multiplexované, řízení, sběrnice, harvardského, zapojení

Text:

...všechny významné informace mikropočítače, to je adresy, data z paměti programu, z paměti dat a vstupního/výstuprlího zařízení při jeho jednoduchém provedení.Příklad zapojení je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje jeho blokove uspořádání, obr. 2 časový průhěh signálů.Mikropočítač 100 je skupinou vstupů 1 a výstupu 010 připojen k zesilovači 200, kterýje prostřednictvím adresové/datové sběrnice 250 připojen k...

Zapojení pro řízení budiče datové sběrnice mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260673

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horský Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: sběrnice, systému, datové, řízení, budiče, mikroprocesorového, zapojení

Text:

...mikroprocesoru ZBO-CPU a výstupy adresových dekodérů, připojene na jeho vstupy ggg, resp. ggg. Na jeho výstupu § 91 se objevuje požadavek na čtení z pamětových nebo periferních obvodů mimo desku. První klopný obvod g typu D adruhý klopný obvod 1 typu D tvoří ppsuvný registr, řízený hodinovými impulsy přivedenýmido jejich hodinových vstupů ggz, łgg z výstupu łłl zdroje hodinových impulsů, synchronních se systémovýmí hodinovými impulsy....

Zařízení k řízení systémové sběrnice mikropočítače v multiprocesorovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 244069

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cejnek Milan, Chaluš František

MPK: G05B 19/417

Značky: řízení, sběrnice, multiprocesorovém, systémové, systému, zařízení, mikropočítače

Text:

...a~se čtvrtou svorkou čtvrtý přerušovací vstup jeho přerušovacího bloku. První přerušovací vstup přerušovacího bloku je přes třetí svorku prvního aktivního modulu paralelné připojen přes třetí svorku druhého aktivního modulu k prvnímu přerušovaoímu vstupu jeho přerušovacího bloku a přes druhou svorku pasivního modulu k výstupu jeho hradla. První přerušovací vstup hradla je spojen s třetí svorkou, druhý přerušovaoí vstup se čtvrtou svorkou a...

Zapojení pro úpravu časování řídicí sběrnice mikroprocesorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256412

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koudar Ivan, Dujíček Lumír

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojení, mikroprocesoru, úpravu, časování, sběrnice, řídící

Text:

...přípojen na nastavovací vstup gg druhého klopného obvodu ggg typu D, výstup Qłg třetího ínvertoru gyyg naľnstavovací vstup gg třetího klopného obvodu ggg typu D. Nulovací vstupy gg prvního klopného obvodu § 93 typu D, druheho klopného obvodu § 93 typu D a třetího klopného obvodu ggg typu D jsou spojeny a přes odpor 5 přípojeny na kladnou napájecí svorku §. Datový vstup łłg prvního klopného obvodu 59 typu D, datový vstup łgg druhého klopného...

Zapojení na testování obousměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236383

Dátum: 01.11.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: obousměrné, sběrnice, výstupní, vstupní, zapojení, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit prostorově nenáročné a jednoduché zapojení, které umožňuje převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u obousměrných vstupních a výstupních funkcí, přičemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Tohoto cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů a výstupů budiče obousměrné vstupní a výstupní sběrnice tvoří současně...

Zapojení pro zabezpečení sběrnice proti příjmu neplatných dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247422

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jonáš Pavel, Pajgrt Oldoich

MPK: G06F 13/42

Značky: proti, zapojení, příjmu, zabezpečení, sběrnice, neplatných

Text:

...logíckého prvku łgg negovaného součinu a současně je spojen s výstupem § 51 čtvrtého třívstupového logického prvku łlg negovaného součinu a nadto je spojen se třetím vstupem lgâ třetího třívstupového logického prvku łgg negovaného součinu a konečně je spojen s prvním vstupem lgł pátého třívstupového logického prvku ggg negovaného součinu, zatímco výstup lg prvního dvouvstupového logického prvku łgg negovaného součinu je spojen se třetím...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: výstupní, jednosměrně, vstupní, obvodů, testování, zapojení, sběrnice

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Sběrnice stavebnicového mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246139

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kurka Petr, Dobeš Ivan, Götz Jioí

MPK: G06F 13/40

Značky: stavebnicového, systému, sběrnice, mikropočítačového

Text:

...nebo šestnáctibitových datových slov mezi libovolnými stavebnicovými moduly mikropočítačového systému, jsou obsaženy nultý až patnůctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signál rozmístěné tak, že nultý až sednw kontakt DO až D 7 pro datový signil jsou umístěny v postupnám pořadí střídavě v první řadä kontaktů J a v druhá rade kontaktů g na každá druhé pozici. Osmý až patnáctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signal jsou umístlny opět...

Diagnostický s měřicí simulátor sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245687

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kábela Josef, Forman Zdenik

MPK: G06F 13/14

Značky: měřicí, diagnostický, sběrnice, simulátor

Text:

...základní struktus-u ovládací s indiksční soustsvy a obr. 4 znázorňuje příklud složitějäí struktury paměti procesoru.Základní struktura diagnostickéhe s měřicího símulátoru sběr-nice znázorňuje obr. 1. Silulítor se skládá z koncové logiky 2 sběrndce l, již simuluje, z procesoru 3 s pamětí ž s s ovládací a indikační soustavy i. Tyto ąásti jsou nsvzájem propojeny tak, že jejich výstupní vedení | 0. | a 2 jsou připojens k informsčním vstupüm 31...

Zapojení paměťového modulu se sníženým počtem vodičů sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251599

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vlk Jiří, Klos Josef

MPK: G06F 13/40

Značky: sníženým, vodičů, modulu, paměťového, zapojení, sběrnice, počtem

Text:

...ve kterém se zapamatuje pouze výsledek vyhodnocení adresy modulu a podle tohoto výsledku jsou hradlovány pouze sig nály řídící sběrnice, určené pro řízení pamětového systému.Tím, že po sběrnici jsou v časovém multiplexeru přenášeny postupně adresy modulu, multiplexované adresy pamětového systému a data do, respektive z paměti, se snižuje počet vodičü sběrnice a zjednodušuje se tím jak budič sběrnice, tak přijímač. Modifikace zapojení, při...

Zapojení rozdělené datové sběrnice v mikroprocesorovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 232228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

MPK: G06F 13/16, G06F 15/46, G06F 15/48...

Značky: rozdělené, datové, sběrnice, mikroprocesorovém, zapojení, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká mikroprocesorových systémů střední velikosti. Podstatou zapojení je datová sběrnice spojená se vstupy a výstupy procesorové jednotky, rozdělená na dvě větve, kde první sběrná větev je přes první oddělovací obvod spojena se vstupy a výstupy všech unipolárních obvodů a druhá sběrná větev je přes druhý oddělovací obvod spojena se všemi bipolárními obvody. Přepínání k převádění dat z unipolárních a bipolárních obvodů obstarává...

Uspořádání signální sběrnice počítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235105

Dátum: 15.02.1987

Autori: Svoboda Václav, Smutný Eduard

MPK: H05K 7/02, G06F 3/00

Značky: signální, systému, sběrnice, počítačového, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání signální sběrnice počítačového systému, který pracuje s periferními zařízeními prostřednictvím signálů signální sběrnice, spočívá jednak v uspořádání a vzájemném propojení jednotek spojení mezi sebou, jednak v zapojení uvnitř každé jednotky propojení. Deska rozvodu signální sběrnice každé jednotky propojení je opatřena jak vstupním, tak i výstupním konektorem, takže všechny desky rozvodu signální sběrnice jsou přímo propojeny mezi...

Zařízení nesoucí vodiče s nosnými prvky v rámu pro jednofázové silnoproudé sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225146

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hologa Zygmunt

Značky: rámu, zařízení, sběrnice, prvky, jednofázové, vodiče, nosnými, silnoproudé, nesoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, nesoucího vodiče ve skříni silnoproudých sběrnic spojení výkonových generátorů, aplikovatelného v jakémkoliv systému spojení skříní, například spojitého, nespojitého nebo s tlumivkami. Vynález sestává z vodiče, umístěného v kruhovitém pouzdře, které je trvale upevněné k nosným izolátorům, připevněným ke skříni nebo její část, přičemž volnost axiálního pohybu vodiče v pouzdře zůstává zachována. Pro dosažení optimální...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Janů Karel

MPK: G06F 9/22

Značky: časově, obvodů, sběrnice, zapojení, mikropočítače, řízení, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení řídicí sběrnice mikroprocesorového řídicího systému pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219486

Dátum: 15.08.1985

Autori: Klimeš Milan, Bloch Petr, Troják František

Značky: řídicího, obráběcí, stroje, mikroprocesorového, systému, zapojení, sběrnice, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicí sběrnice mikroprocesorového řídicího systému pro obráběcí stroje.

Zapojení pro zakončení komunikační sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215750

Dátum: 15.06.1984

Autor: Smíšek Jiří

Značky: sběrnice, zakončení, komunikační, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - spojovací systém. Zapojení řeší zakončení obousměrné asynchronní sběrnice v režimu diagnostiky nebo ladění a v režimu normálního provozu. Řešení se dosahuje rozdělením ovládacího, diagnostického a ladicího panelu na dva konstrukční celky. Jeden celek tvoří deska ovládacích a indikačních prvků s konektorem pro zasunutí desky zakončovacích členů. Druhý celek tvoří deska logiky, zasunutá do konektoru...