Patenty so značkou «sběrače»

Zařízení pro pneumaticko mechanické vypružení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266903

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/24, B60L 5/26

Značky: vozidel, elektrických, vypružení, sběrače, pneumaticko, mechanické, zařízení, proudu

Text:

...9 je uspořádán pružný článek 19, který je kloubově spojený vidlicí 13 s primární pákou 2.Sběrač proudu je stahován a přidržován v dolní, klidové poloze vlastní tíhou mechanismu. Uvedení sběrače do kontaktního stavu s trolejí, nastane po vpuštění stlačeného vzduchu přívodem 8 vzduchu do tlakového válce 6 přes regulační člen 7.Na obr. 2 je zobrazen pružný článek 19 v dolní klidové poloze sběrače proudu. Na pístnici 9 tlakovêho válce 6 je...

Mechanismus antiparalelogramu sběrače proudu v elektrickém vozidlovém parku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266357

Dátum: 13.12.1989

Autori: Buchman Vitalij, Kolesnik Anatolij, Alexandrov Igor, Papuga Michail

MPK: B60L 5/24

Značky: antiparalelogramu, mechanismus, sběrače, elektrickém, vozidlovém, proudu, parku

Text:

...yana 10 or aevTM×aAM.npM Hopnannnaň paanre ToKanpMeMHMKa oMKcaTop 6 ynepxMaaeT puuar 4 UT nonmnra na nany 5 M Me×aHMsM aHTMnapannsAarpaMMa naecneHMBae 7 cMM×pmHHoe namneume nunmM×Hu× pan. npM an 3 HMKHoaeHMM uarpyaox. npeaumanuM× nonycrmnue. Hanpmnep npM aauanax M ynapax Knnraxwuuň acTaa×M o uucrynanmMe wacTM Kouraxrnoň céTM. npnMc×onMT cpaaaruaaHMe omucaropa 6 M uuar 4 noBopaMMuaeTcn Ha aaay 5. a TaKonpMeMHM× noyHaeT ananaxuocrb Ha×aoHM...

Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

MPK: B60L 5/28, B60L 5/32

Značky: elektrických, proudu, sběrače, regulační, zařízení, elektrického, lokomotiv

Text:

...se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi...

Zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261752

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karpíšek Jiří, Altmann Jiří, Kuřátko Josef, Vít Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: zařízení, ohřívání, rovnoměrné, parního, sběrače, ležatého

Text:

...parního sběrače.zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače podle vynálezu je určeno především pro zařízení na využití tepla z procesního plynu v chemickém průmyslu.Príklad provedení vynálezu, ą to zařízení pro rovnoměrné ohřívâní ležstého psrního sběrače při najíždění v systému výroby páry přidružené V chemické výrobě je schematicky znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je bokorysný pohled na parní sběrač s kotlem...

Zařízení pro ovládání polohy sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259913

Dátum: 15.11.1988

Autor: Voves Pavel

MPK: B60L 5/20

Značky: sběrače, polohy, zařízení, ovládání

Text:

...s ovladačem vychylovacího ústrojí. Vychylovací ústrojí může být uspořádáno jak mezi skřiní a sběračem, tak i mezi rameny sběrače.osazením sběrače na koncích lišty ližinami a elektrickou vazbou Spojenými s ovlídačem řídicím stranový pohyb lišty sběrače vůči troleji, je umožněno nasazení sběračů s příčnýmí ližinami vůči troleji na dvou a vícepôlovýoh trolejových vedeních i u silničních trakčních vozidel. sníží se tím poruchovost...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mininko Leonid Petrovic, Ivanova Lidija Michajlovna

MPK: B60L 5/00

Značky: prítlaku, elektrických, ústrojí, konstantního, proudu, sběrače, vozidel, regulační, samočinně, zabezpečení

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Kontaktní lišta smykadla sběrače proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254421

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hiršl Václav, Sýkora Hynek

MPK: B60L 5/08

Značky: sběrače, lišta, smýkadla, trakčních, kontaktní, proudu, vozidel, elektrických

Text:

...je vložena vodivá spojka. Podstata vynálezu spočíva v tom,kovový nosič, uhlíkové teleso, vodivá spojka a šrouby jsou až na kontaktní plochu tlhlíkového telesa spojený vrstvou umčlć pryskyřice, ktorou jsou vytvořeny boky a spodok kontaktní lišty. S výhodoumožné do umělć pryskyřice přidat plnidlo,jako například mastek.Takto vytvořena kontaktní lišta dokonale zpovňuje uhlíkovć tčleso a chrání zejména hrany uhlíkovćht) tělesa před důsledky...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253493

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00

Značky: sběrače, proudu, vozidel, pneumatické, elektrických, ústrojí, pohonné

Text:

...lg. Mezikruží g zasahuje do protitlakověho prostoru 5, vnější konec lg duté pístnice § je opatřen výčnělkem ll s příslušným otvorom ke spojení se sběračem proudu Utěsnění pístu 1, duté pístnice §,víka lg a nástavce 2 jsou naznačena těsnícími gumovými kroužky. Pevná spojení pístu 1 s dutou pístnicí g, válce l s víkem lg a s nástavcem 2 nejsou na připojenám vyobrazení zakreslena.Stlačený vzduch se přivádí ze vzduchojemu stabilizátorem tlaku...

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/10

Značky: vozidel, pohonné, pneumatické, sběrače, elektrických, proudu, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel s příznivou charakteristikou zvedací síly sběrače, jehož podstata spočívá v tom, že tlačný prostor (3) válce (5) je pneumaticky spojen s vyrovnávacím prostorem (12) vyrovnávací jímky (21) opatřené vodicím prostorem (10) a výčnělkem (18) s vidlicí (11). Vyrovnávací jímka (21) je připevněna na dno (20) válce (5) a ve vyrovnávacím prostoru (12) je uložen na čepu (l7) pístnice (24)...

Zařízení k čištění sběrně nádoby sběrače důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246700

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Kalous Vladimar, Stach Jindoich, Vodieka Miloslav, Baroš Vladislav

MPK: B08B 9/08, E21F 17/00

Značky: nádoby, důlních, sběrače, sběrné, kalů, čištění, zařízení

Text:

...válci přikloubenými ke konzolám sběrné nádoby.Důlní sběrač kalů vybavený zařízením k čištění sběrné nádoby podle vynálezu dosahuje vyšších výkonů, neboč zařízení čistí sběrnou nádobu od sedimentovaných kalú, čímž lze plně využít jejího obsahu a dále pohybem své čisticí lišty misí načerpané kaly a tím usnadňuje a urychluje jejich vyprazdňování ze sběrné nádoby.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Zdvihací mechanismus sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245717

Dátum: 15.07.1987

Autori: Gutwasser Helmut, Dietz Günther

MPK: B60L 5/30

Značky: proudu, zdvihací, sběrače, mechanismus

Text:

...npyzmm 8 qepea puuarn 6 cosnam na nana. 2 npamannne MOMGHTH, Koropue oóecnemam craümnoe Konmaxraoe nanpmexme n sanaanom mauaaone naco montana-Hore nponona lIpu noaunxnoneąnn mapnoü narpysn sa noaoa .romupneusmm, npemnuameł nonycmMyn, par-ram 6 nosopamanrcn n nanpannemm mapa Ha nana 2, a mou ae nanpanaxem ormoaaercn mapnnpno ycranowneaHas croñxa 3. IIpn BTOM mpusoaranhuan wanna 010 mm 3 nepememaer mxozmnnecn n naaax Haxonemm 8, Koropne...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil, Mašek Václav

MPK: B60L 5/00, B60L 5/22

Značky: elektrického, rameno, pneumatickým, pneumaticko-mechanickým, dolní, vypružením, sběrače, proudu

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Pneumatické zařízení snižující vliv pasívních odporů sběrače na přítlak k troleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drexler Jioí, Petoík Stanislav

MPK: B60L 5/10

Značky: odporu, troleji, zařízení, přítlak, snižující, sběrače, pasívních, pneumatické

Text:

...provedení levá poloviny pnaumstickćho zařízení a na obr. 2, ktorý znázorňuje príklad provedení pravá poloviny pneumetickóho zařízení.V nosném těleas L opatřenám vidlicovým koncom 2, je vodicí prostor 3, vyrovnávaoí prostor 1 e píatnice 1, opatřená čepem á, ktorý prochází celou délkou vyrovnávacího prostoru a za opärným mezikružím ž, končí ve vadicím prostoru 3.V čepu 5, je kruhové vybrání (13, do něhoä ústí hlavní kanálek ,L 1 a spojovací...

Protihavarijní zařízení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249849

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Lang Karel

MPK: B60L 5/00

Značky: elektrických, protihavarijní, proudu, sběrače, zařízení, vozidel

Text:

...podle vynálezu bude ekonomickým přínosem, neboř omezí nák 1 edy které jsou vynakládány jak ne opravu eběrečů.proudu a trolejového. vedení, tak Ďodetatně omezí ekonomické ztráty, vzniklé dopravní mi výlukami po dobu oprav.Na připojených vyobrazeních je schematicky znázorněno proti heverijní zařízení podle vynálezu. Na obr.1 je znäzorněn celkový pohled na zařízení podle vynálezu, obr.2 zobrazuje příčný řez ventilu protihevarijního...

Stahovací zařízení sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238064

Dátum: 01.04.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/08

Značky: zařízení, stahovací, proudu, sběrače

Zhrnutie / Anotácia:

Stahovací zařízení sběrače proudu působí při odlehčení smýkadla od troleje a je vhodné zejména pro kolejová vozidla. Podstatou řešení je, že se smykadlem je pevně spojen dutý válec, ve kterém je ustaveno sedlo ventilu. Plášť dutého válce je opatřen odvzdušňovacími otvory a ve vnitřním prostoru dutého válce je uspořádán ventil, jehož výčnělky dosedají na vnitřní plochu dutého válce. Ventil je opatřen čepem ventilu, na jehož konci je pevně...

Smykadlo pantografového sběrače pro odběr velkých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Syrový Milan, Palík František, Hruška Jan, Běljajev Igor, Štekl Miloslav

MPK: B60L 5/08

Značky: smýkadlo, odber, sběrače, proudu, pantografového, veľkých

Text:

...nebo soustavy hlavních vahadel mají délky v obrécenám poměru, k hmotnostem součástí umístěných na jejich koncích. Vahadla ližin jsou na hlavním vahadle nebo soustavě hlavních vahadel úpevněna pružně vzhledem k trolejovému vedení. Je výhodné, aby hlavní vahadla nebo soustava hlavních vahadel měla pružná ramena vzhhskha k trolejovému vedení.Výhodou řešení podle vynálezu je, že všechny kontaktní lišty mají dokonalý styk s trolejovým drátem...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/10

Značky: zásobní, pohonné, jímkou, pneumatické, proudu, ústrojí, sběrače

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká pneumatického pohonného ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou pro elektrická vozidla, zvláště pro pohon pantografových a polopantografových sběračů proudu. Podstatou řešení je, že ve víku válce je upevněno pouzdro, v němž je uloženo sedlo. Otvor sedla ústí do tlačného prostoru a do prostoru záklopky, v němž uložená záklopka uzavírá sedlo tlakem pružiny, která na záklopku dosedá a druhým koncem sedí na dnu pouzdra. Otvor sedla...

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229820

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/16

Značky: pneumatického, sběrače, ovládací, pohonů, zařízení, proudu, vozidel, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel, vyznačené tím, že je tvořeno řídicím spínačem (1) pro ovládání provozního ventilu (2) a vratného ventilu (3), přičemž provozní ventil (2) i vratný ventil (3) jsou pneumaticky připojeny na napájecí jímku (6) a provozní ventil (2) je současně pneumaticky spojen s tlačným prostorem (7) a vratný ventil (3) je pneumaticky spojen s vratným prostorem (8), zatímco provozní...

Soustava trolejového sběrače trakčního proudu a obloukové trolejové svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231314

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nesiba Zdeněk

MPK: B60L 5/04

Značky: proudu, obloukové, trolejové, trakčního, svorky, soustava, sběrače, trolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší soustavu odběru trakčního proudu zejména trolejbusu u níž se řeší trolejový sběrač a oblouková svorka trolejová s drážkou a osazením k zabránění nežádoucího vysmeknutí sběrače z troleje. Podstatou vynálezu je takové provedení, kde bočnice sběrače jsou opatřeny vnitřní drážkou, zatímco levý i pravý svorkový díl nebo profil jádra trolejového křížení či výhybky jsou opatřeny vnějším osazením, tvarově odpovídajícím drážkám v bočnicích...

Smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223725

Dátum: 15.04.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: sběrače, vozidel, elektrických, rychlostí, proudu, vysokých, smýkadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí, jehož nosiče dotyků jsou příčně naklápěcí podle os nad úrovní stykových ploch dotyků s trolejí. Přítlak dotyků na trolej způsobený jednou řadou dotyků se vyrovnává přítlakem druhé řady dotyků uspořádaných na nosiči. Tím je dosaženo, že se dotyky nikdy nestaví na hranu a ustavují se do nejvhodnější polohy pro odběr proudu. Opotřebení dotyků je rovnoměrné a...

Diferenciální odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221130

Dátum: 15.01.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: elektrických, vozidel, smýkadla, sběrače, diferenciální, proudu, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel, vyzbrojeného podélnou membránou, která má malé pasivní odpory a snese boční namáhání smýkadla v jakémkoliv směru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dvoudílném pouzdru je uložena podélná membrána, která je usazena horním koncem v horní části vnitřního dílu, pevně spojeného s nosičem smýkadla a dolním koncem dosedá na dno, pevně spojené s vnějším dílem...

Zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228636

Dátum: 01.01.1986

Autori: Syrový Milan, Hruška Jan

MPK: B60L 5/28

Značky: regulaci, chodu, sběrače, zařízení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro regulací chodu sběrače proudu, zvláště elektrických kolejových vozidel pro vyšší rychlosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vypouštěcí větvi je před výpustným otvorem zařazen výpustný ventil, který je uspořádaný mezi opěrnou pružinou a pružinou. Tato pružina je umístěna proti pístu pohonu sběrače, opěrná pružina je opatřena regulačním prvkem. Je výhodné, aby paralelně k výpustnímu ventilu byla zařazena alespoň...

Zařízení pro samočinnou regulaci polohy najížděcích růžků smykadel sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222482

Dátum: 01.10.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: polohy, zařízení, regulaci, smykadel, sběrače, růžků, najížděcích, samočinnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro samočinnou regulaci samostatné odpružených najížděcích růžků smykadel sběrače elektrických vozidel. Polohu najížděcích růžků ustavuje samočinná regulace tak, aby horní linie najížděcích růžků byla ve stejné rovině s horní plochou dotyků sběrače. Vlastním odpružením najížděcích růžků se odlehčí dotyky sběrače od hmotnosti najížděcích růžků, takže se sníží jiskření dotyků, jejich opal i opal troleje, neboť...

Zdvihací ústrojí sběrače proudu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233310

Dátum: 15.08.1985

Autori: Alexandrov Igor Borisovič, Buchman Vitalij Efimovič, Kolesnik Anatolij Petrovič

MPK: B60L 5/30

Značky: sběrače, proudu, prostředků, ústrojí, dopravních, zdvihací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na zdvihací ústrojí sběračů proudu dopravních zařízení, používaných převážně u motorových vozíků. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti. Zdvihací ústrojí sběrače proudu dopravního prostředku, mající základ s otočnými hřídely a instalovaným stojanem umístěným mezi nimi klobově, spojeným s pákami otočných hřídelů pružinami. Novým je to, že zdvihací ústrojí sběrače proudu dopravního prostředku je opatřeno laťkou spojenou s...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218919

Dátum: 15.06.1985

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: sběrače, proudu, ústrojí, pneumatické, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického pohonné ho ústrojí sběrače proudu elektrických trakčních vozidel. Jeho podstata spočívá v tom, že pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu je tvořeno pneumatickým měchem, který je kloubově spojen s tažnými nebo tlačnými pákami, pevně spojenými s hřídeli, otočně uloženou v ložiskách uspořádaných na rámu. Hřídele jsou pevně spojeny s dolními rameny sběrače. Výhodou vynálezu je, že odpadá tažná pružina, tlačná...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224135

Dátum: 01.11.1984

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: ústrojí, proudu, vozidla, pneumatické, pohonné, sběrače, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla, vyznačené tím, že válec (1) obsahuje tlačný prostor (5), vyrovnávací prostor (6) a vodicí prostor (7), přičemž v tlačném prostoru (5) je umístěn píst (3), pevně uložený na pístnici (4), jejíž vnější konec (10) prochází víkem (2), střední část pístnice (4) je vedena ve vyrovnávacím prostoru (6) a je osazena na menší průměr, který tvoří vnitřní konec (11) pístnice (4), vedený ve...