Patenty so značkou «samostatný»

Samostatný stroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3944

Dátum: 13.03.2006

Autori: Ozanne Matthieu, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40, A47J 31/00

Značky: samostatný, stroj, přípravu, nápojov

Text:

...vody, ktorá sa už nezohrieva z počiatočnej teploty po pohotovostný rozsah teploty prúdom akumulátora v samostatnom režime, ale ktorú predtým zohrial vyhrievací prostriedok napájaný sieťou.Hlavné výhody sú preto v samostatnom režime prevádzky v podstate- väčšia schopnost samostatnej prevádzky a- už žiadna čakacia doba, súvisiaca s dohriatlm objemu vody medzi prípravou dvoch nápojov.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu výhrevný prostriedok...

Kabina řidiče pro samostatný pracovní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245703

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kratochvíl Jioí, Hlaváeek Ivo, Šlof Alois, Vaculka Jaroslav

MPK: B62D 33/06

Značky: řidiče, samostatný, stroj, kabina, pracovní

Text:

...aa cqem cmnenma nonmrenn.nan onncaaaoro cnyqaa npnqnnu Henocmarxon usnecruux pamennu cocrosr 3 ŕou, qwo uns ocymecraneuun P 0 pM 30 HTaHbHOP 0 nepeuemenus 3 onnou cnyqae npennaramwcs nepwmxanhno pacnonoxeanue nonnnnaue ynopu aeóonnmon nnmnu. B npyrou cnyqae onmpanne Macau kadunu H 8 Heoóxonnuun cneunannnuü Hanpannnmmmn anenenm Heónaronpm smno nnnaer Ha croncrna nonnpymunusaams M auopmmaaumm. Ocnöeano. mpynno odecneqmmb ponbmne nywm...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devlin John, Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Hargrave Karl

MPK: B21D 5/14

Značky: samostatný, válcové, pohon, válců, spodních, plechů, ohýbačky

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Samostatný pohon ohýbacích válců u strojů na ohýbání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244532

Dátum: 10.02.1987

Autori: Fukal Ladislav, Roubalová Alena, Míeko František, Kasafírek Evžen

MPK: B21D 5/14

Značky: samostatný, ohýbacích, plechů, válců, strojů, pohon, ohýbání

Text:

...m nsauuoneücrayem onnonpeueuHO qepea coomnewcwnywmme carenunmu c couneuauu Kouecou Gonnmero qncaa ayusen M aaxonmrca B sauenuenum c cmuonuu aauunauueu qepea cnasannoe nnympeauuu aauenneuueu coennnumennuyn nrynny c 3 mynKoñ,saxpenneHHoñ na onopnoñ meñue rmöoqnux nanxoa. Oöa c nnemnun aauenneuneu ćonnequux Koueca coenmaeuu c uymron cuennesun, nowopue nuecme npnnonamca om nnmramenn qepes npoueàymoąuym.cmynean ą napnannuü náà. Guennue umwu...

Samostatný kopírovací materiál citlivý na tlak a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214740

Dátum: 15.09.1984

Autor: Raine Paul Richard

Značky: způsob, citlivý, materiál, kopírovací, samostatný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samostatného kopírovacího materiálu citlivého na tlak, obsahující ho listový materiál ovrstvený částicemi minerálního barvu vyvíjecího materiálu a mikropouzdry, uzavírajícími roztok bezbarvé barvotvorné složky, která je reaktivní s barvu vyvíjecím materiálem k vytvoření barevného produktu. Podstata tohoto materiálu spočívá v tom, že mikropouzdra a barvu vyvíjecí materiál jsou obsaženy v jedné vrstvě, přičemž táto vrstva také...