Patenty so značkou «samostatně»

Modulová samostatne fungujúca bioplynová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7082

Dátum: 01.04.2015

Autori: Králik Peter, Hán Milan, Hán Martin, Blaňár Pavol

MPK: C12M 1/107, C12M 1/36

Značky: modulová, samostatně, fungujúca, stanica, bioplynová

Text:

...bioplynu, dúchadlo alebo kompresor, elektronické hlásiče úniku bioplynu, teplomery, tlakové snímače a vzduchotechnika. Vyrobený bioplyn sa z reaktorov odvádza prostredníctvom trubiek do technologickej komory na úpravu bioplynu, kde prechádza sústavou filtrov a zariadení na úpravu a čistenie bioplynu. Takto upravený bioplyn sa potom transportuje do plynojemu a následne cez dúchadlo alebo kompresor do kogeneračnej jednotky, kde prebieha...

Vzduchotechnické zariadenie so samostatne riadenými klapkami a decentralizovane riadeným frekvenčným meničom ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6438

Dátum: 03.06.2013

Autori: Neuwirt Richard, Gregor Miloš, Mitka Marian

MPK: B23D 59/00, A47L 5/38, B08B 15/04...

Značky: ventilátora, klapkami, samostatně, decentralizované, meničom, frekvenčným, zariadenie, riadenými, vzduchotechnické, riadeným

Text:

...klapíek v sieti zá 55 roveň umožňuje rýchlu modifikáciu alebo jej jednoduché rozšírenie systému bez nutnosti preprogramovania. Do systému stačí len zapojiť ďalšiu zasúvaciu klapku a po spustení jeho automatickej konfigurácie tento sám správne funguje, t. j. úplne samostatne riadi otváranie i zatváranie zasúvacích klapíek a navyše optimalizuje energetickú záťaž odsávacieho systému. Správnym riadením vzduchotechnického ventilátora frekvenčným...

Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5857

Dátum: 04.10.2011

Autori: Hogh Alois, Kaduch Tomáš

MPK: G07F 19/00, E05G 1/00

Značky: stojacich, zariadenie, automatov, bankomatov, zabezpečovacie, samostatně

Text:

...sú vykrádané, pretože nie sú dostatočne zabezpečené proti krádeži.Podstatou zabezpečovacieho zariadenia samostatne stojacich bankomatov, automatov je ich upevnenie tak, aby sa zabránilo ich odcudzeniu.Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov je možno položiť na podlahu alebo vložiť do podlahy, tak, že do podlahy sa vyreže otvor, V ktorom vznikne priestor, do ktorého sa vloží nosná konštrukcia zložená z rámu s...

Zariadenie na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3896

Dátum: 29.10.2002

Autori: Memoli Francesco, Köster Volkwin Werner

MPK: G01J 5/04

Značky: roztaveného, meranie, zariadenie, teploty, nádržke, kontinuálně, výrobu, samostatně, spracovanie

Text:

...výškou0013 Týmto spôsobom je dosahovaná lepšia presnosť,pretože lúč elektromagnetických vĺn, vyžarovaných oceľou, je vytváraný v smere, rovnobežnom s osou prístroja, čím jeodstránené rušenie šikmých vĺn.0014 Predsa len toto zariadenie tiež trpí problémami blokovania V dôsledku ťažkého udržiavania bubliny. Prúd metánu a dusíka a následné reakcie praskania často nie sú0015 Problemy týchto naposledy uvedených dvoch systémov sú dané...

Samostatně se obnovující elektrický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268757

Dátum: 11.04.1990

Autori: Räck Lutz, Kästli Joachim, Schwerma Rolf, Wondrejz Wolfgang

MPK: H01G 4/22

Značky: kondenzátor, obnovující, samostatně, elektricky

Text:

...MüTľilľll/IHJT . uľĺ-JTĎ ĺĺuuĺĺfł/Küľiłřlliřłůľo ÍTBTÍZHTCI a MEIKCVIMGJIIJHIÄI .YMIÄŠVHNUVIT h HUB. b Jĺłľłĺ HFHLJFIVI FILNłł-IHC|IĽI ľJFJEčJIIĽTEH-ä -- H 0 MSĽIáPFžTfTĽHMK) HOCTMPABTCQ 30 TCIT CNET. HTC FJ KüHIZtCTI-DIŤ-E JKVIEJJTÉŠKŤFJVÍK-Ěi HPMMI 3 H| ÍLJVI rmrsyxaxzuuaw HJHACTMÉJCIĽO. rmdyx-.n-ime KÚTOPOŇ HÚCJII HPDTIMTKVI rmmcrraąmnnň úfJKllIAVI ľĺiblillillälląľl Sñlllĺllll-łtlćřłl/lłš LlGJII/l. nllúTHlĺlůTl řłGMľJTKVI FIPVI STÚM...