Patenty so značkou «samočinný»

Samočinný zatvárač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3807

Dátum: 11.11.2005

Autor: Bienek Volker

MPK: E05F 3/00

Značky: zatvárač, dveří, samočinný

Text:

...otvore tlmiaceho piestu. Aby bolo zaručené presné fixovanie polohy medzi kotúčmi na prenos sily a vačkovým kotúčom je medzi dnom stupñovitého otvoru a maticou vložený pružný prvok. Pružný prvok môže byť buď tanierová pružina alebo každý iný použiteľný pružný prvok. Prostredníctvom takéhoto pružného prvku môže byť zvýšená pružnosť celej zostavy, najma pri pootočeniu výstupnéhohriadela. Môžu tak byť tiež vykompenzované príslušnétolerancie...

Samočinný zatvárač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284483

Dátum: 30.03.2005

Autor: Bienek Volker

MPK: E05F 3/10

Značky: samočinný, zatvárač, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný zatvárač dverí je vyrobený s hnacím hriadeľom (18) pripojiteľným na jedno dverné krídlo, ktorý je otočný zo zatvorenej polohy do obidvoch smerov otáčania a ktorý vo vnútri telesa (20) zasahuje kotúčovou vačkou (28) s tvarovým stykom medzi valčekmi pozdĺžne pohybovej konštrukčnej skupiny (1), s ktorou je v zábere pružinové zariadenie tvoriace pracovný akumulátor a piest hydraulického tlmiaceho zariadenia. Vnútorný priestor telesa...

Vedenie na samočinný rast tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5103

Dátum: 02.04.2004

Autori: Brown Robert, Phillips James

MPK: A61L 27/00

Značky: samočinný, tkaniva, vedenie

Text:

...môže byt vonkajší obal tvarovaný tak, aby vytvoril kooperatívny záber s vnútorným jadrom. Tento záber ñxuje obal a jadro navzájom v týchto oblastiach. Vonkajší obal výhodne zahrnuje jeden alebo viaceré otvory alebo výčnelky na svojom vnútornom povrchu. Otvory môžu prechádzať bokom obalu k vonkajšiemu povrchu alebo môžu tvorit vybrania alebo výklenky,-3 ktoré neprechádzajú k vonkajšiemu povrchu. Vhodné otvory zahrnujú štrbiny, póry, drážky...

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282149

Dátum: 24.09.2001

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/52

Značky: spínač, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač obsahuje pohyblivý spínací mostík (5), na ktorom je proti nemu upravená výkyvná nosná spojka (4). Nosná spojka (4) nesie výkyvne západkový doraz (6) a západku (3), ktoré sú vzájomne preklenuteľné. Západka (3) je spojená cez strmeň (2) s ovládacím gombíkom (1). Uloženie (7) západky (3) na nosnej spojke (4) môže byť vytvorené na ovládanie indikátora (8) nastavenia kontaktu a ďalšieho spínacieho mostíka. Nosnou spojkou (4) je...

Žaluziový samočinný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260233

Dátum: 15.12.1998

Autor: Luňák Jan

MPK: F16K 15/16, F02M 35/10

Značky: ventil, samočinný, žaluziový

Text:

...se V krátkém časovém okamžiku poskládají na sebe a těsní. Ve srovnání s klasickým jazýčkovým ventilem má žaluziový ventil výhodu V tom, že v době sání dříve otevře téměř celý průřez sacího kanálu a na konci sání zavírá sací průřez později. Tím prodlužuje dobu plnění mo~ toru, což má podstatný vliv na jeho výkon»Na obr. 1 je znázorněn žaluziový semočinný ventil vyjmutý ze secího kanálu při pohledu z boku.Na obr. 2 je v bokorysu znázornčno...

Samočinný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 276603

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, samočinný

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 280250

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ostermann Werner, Orzechowski Jürgen

MPK: H01H 9/34, H01H 73/18

Značky: spínač, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač je usporiadaný v skrini (1) vyhotovenej z izolačného materiálu a obsahujúcej kontaktné ústrojenstvo (5) a spínací mechanizmus (2), so zhášacou komôrkou (3) v skrini (1), ktorá má predkomôrkový priestor (3c) upravený vedľa kontaktného ústrojenstva (5), a s pomocnými prostriedkami na zavedenie spínacieho oblúka z kontaktného ústrojenstva (5) do oblasti (4) zhášania oblúka. V predkomôrkovom priestore (3c) na aspoň jednej z...

Samočinný jazýčkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 269423

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

MPK: F16K 15/16

Značky: ventil, jazýčkový, samočinný

Text:

...čep Ž. Úchytný konec li jazýčku 1 je přitlačovdn k sedlu l přítlučnou částí lg ploché pružné príchytky Q nevlečené také na společném čepu 1. Kotevní část ll pružné příchytky Q je uchycens v sedle 1 ventílu spojovscím prvkom 1 v příkladu provedení ěroubovým hřebem. Pružná příchytks Q je pro zvýšení přítlačná síly známým způsobem podélně probnuta. Na obr. 2 e 2 s má konec přítlačné části gg pružné příchytky Q vytvcřen výřez Q, ktorý je...

Samočinný odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 267067

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slovák Jozef

MPK: F24J 2/46, F16K 24/04

Značky: ventil, samočinný, odvzdušňovací

Text:

...ako aj priehľadná veková časť reaktora Q, z ktorej na strane privrátenej do reaktora vystupuje tŕň gl vymedzujúci svojou dĺžkou krajnú polohu pohyblivého piesta ll voči vnútornému priestoru priehľadnej vekovej časti reaktora à naplneného fotochemicky aktívnou plynnou náplňou 3. Medzi priehľadnými vekami 3, lg je vodný prietokový kanál lg, ktorý má protilahle upravený vtok 5 a výtok li vody, kde k rámovej časti É je pomocou pružnej manžety lg...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Válka Miroslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/06, B23Q 3/08

Značky: patrový, samočinný, součástí, příbuzných, upínač, tvarově, charakteru, skříňového

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Samočinný tepelne závislý servoposúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262609

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudý František, Antala Lubomír, Hučala Ľudovít

MPK: G05D 23/12, F24F 11/053

Značky: tepelně, závislý, servoposúvač, samočinný

Text:

...valca. výhodou je tiež bezporuchová spolahliváautomatická prevádzka, ktorá je dosaihnutá najmä kompaktnosťou zariadenia, nakoľko v jednom telese sa nachádza tepelné čidlo aj výkonný prvok - plunžers primeraným mazanim, ktoré znižuje mechanické straty trením pri jeho pohybe.Ďalšou výhodou servoposúvača je jeho prevádzka bez nárokov na údržbu, pretože pri jeho činnosti existuje len minimálna pravdepodobnosť úniku kvapalinovej náplne valcov do...

Samočinný sací nebo výtlačný ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261368

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buřival Ladislav, Vaňous Bohuslav, Slavík Stanislav

MPK: F04B 43/02

Značky: kompresoru, pístového, samočinný, výtlačný, sací, ventil

Text:

...se opírá o druhou opěrnou desku.Takový pružící systém,sk 1 ádaJící se vystřídaně ze sinusových pružin a opěrných desek,má povlovnou charakteristiku pružení, větší zdvih propružení a menší dráhu posuvu paty první sinusové pružiny po těsnicí destičce při menší síle působící na těsnicí destičku v nadzdviženém stavu. Nahrazení jediné sinusové pružiny,nebo soustavysinusovýchpružin bez proložených opěrných desek podle dosud známého stavu...

Samočinný ukladač prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246378

Dátum: 01.08.1988

Autor: Dráberová Eduarda

MPK: B66C 17/06

Značky: ukládač, samočinný, prokladů

Text:

...poloze pro uložení prokladu.Doplněním traverzy moetového jeřábu, vybavené samočinnými vyvěěovači vázacích prostředků, o samočinné ukledače prokladů dochází ke snížení pracnoeti o 40 úplným vyloučením fyzické práce vazačů při manipulační operací a tím ke snížení nebezpečí úrazů těchto pracovníků.. Na přiloženém výkreeu je na obr. 1 znázorněn samočinný ukladač Qmokladů na jeřábové traverze v plnicí poloze, na obr. 2 je znázorněn bokorye...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Miloslav, Pavlík Miroslav, Harašta Petr

MPK: B23Q 3/00

Značky: samočinný, dvojic, krátkých, rotačních, obrobků, upínač

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Samočinný patrový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244039

Dátum: 16.11.1987

Autori: Pochobradský Jioí, Dragoun Zdenik, Tokar Oldoich

MPK: B23Q 3/00

Značky: patrový, upínač, samočinný

Text:

...uložení zajíšřovacíno klínu 6 § i hřídele já a jež je pevně spojene s tělesem 1 upínacče.Horní upínací místo 1 slouží k upínání obrobků 1, částečně opracovaných ve spodním upínacím místě á. Z technologických důvodů je nutno obrobky i upínat obráceně orientované než ve spodním upínacím místě á, čemuž odpovídá rozmístění mechanismu upínací páky 22 a otočné páky Q, jakož i poloha seříznutých polohovecích čepů L 4.K zapolohování obrobků g v...

Samočinný přestavitelný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243090

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mátel 1ubomar, Macášek Fedor

MPK: B23Q 3/06

Značky: přestavitelný, upínač, samočinný

Text:

...66, ložiskovy držák 72 a vyvažovací válec 78. Píst 74 sklápěcího vál ce 68 je pevně spojen se skläpěcí pístnicí 75, navazující na ozubený hřeben 76, který je ve stálém záberu s ozubeným kolem 77 sklopného ramene 62, které je pevně spojeno s hřídelí 78, na obou koncích uloženou v ložískových skříních 61. Píst 79 aretačního válce 63 je pevně spojen s oboustrannou pístnicí 89, ovpatřenou na jedné straně aretačními narážkami 81 pro ovládání...

Kombinovaný samočinný destičkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253384

Dátum: 12.11.1987

Autori: Držmíšek Jaroslav, Slavík Stanislav

MPK: F04B 39/10, F16K 15/16

Značky: destičkový, ventil, samočinný, kombinovaný

Text:

...Obr. 2 znázorňuje tvar samopružící sacítěsnící desky a obr. 3 tvar výtlačně těsnící desky v půdorysnêmpohledu a současně její prostorovou orientaci vůči sací těsnící desce v kombinovaněm samočinnêm destičkovêm ventilu. Kombinovaný samočinný destičkový ventil sestává z tělesa 1. ventilu, ke kterému je hlavou šroubu g upnuta samopružící sací těsnící deska Ž, která dosedá na průtokovê kanály 5 sedla sacího ventilu, vytvořenê po obvodu...

Samočinný vyprazdňovací skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 244741

Dátum: 14.08.1987

Autor: Jandera Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: skluz, vyprazdňovací, samočinný

Text:

...vnější straně vyprazdňovacího skluzu. Bočnice vyprazdňovacího skluzu jsou opatřeny závažím.Předmět vynálezu je znázorněn na obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na zařízení podle vynálezu V dopravní poloze a obr. 2 tentýž pohled na zařízení v pracovní poloze.Na vysokozdvižném zásobníku l jsou uohyceny držáky g, v nichž jsou umístěny otočné závěsy 1. vyprazdñovací skluz g je tvořen skluzovou deskou 3 na vnější straně vyztuženou žebry...

Samočinný destičkový ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240789

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: F16K 15/08

Značky: pístové, kompresory, destičkový, samočinný, ventil

Text:

...radiâlní drâškou Za přesekem § (obr. 2) V příkladu provedení je vodící p element Q vyroben z polytetrafluoretylênuà Do radiâlní drâšky 1 je uložen vnitřní obvod těsnící desky Ž V nârazníku g je u paty vodícího kroužku.2 Vytvořeno pro axiâlně robustní vodíoí element g mělkê vybraní 9 Sedlo 1 ~ventilu je spojeno s nârazníkem g běžným způsobem pomocí šoubu s maticí ýPři činnosti destiškovêho ventilu dochází k pohybu těsníćf desky Q společně s...

Samočinný odlučovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 243651

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pospíšil Jioí

MPK: F16K 24/00

Značky: ventil, samočinný, odlučovací

Text:

...jehlový ventil 3 s Jehlou s kruhovou zdvlsnou plochou g, na které je volně zavelen dvojčinxu plovákPŕĺi použití se~ zařízení pŕipoáí k potrubí anebo k těleeu šroubením příným anebo rohovým, zalroubovanýu do dna pláätě vždy tak, aby odlučovací ventil byl ve svislé poloee. Při odlučovaní plynu vahůru víkem 3, při odlučování kapalin vzhůru dnem.Při odlučoväní 911 ml IB Plovák í meme. kapaiínou a pŕitlečude Jehiu g úroveň s 9 ° aobícím tlakom...

Samočinný elektronický kontrolní a čítací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240106

Dátum: 15.06.1987

Autori: Híreš Jozef, Pojtinger Karol

MPK: B21C 51/00

Značky: elektronický, kontrolní, samočinný, manipulátor, čítači

Text:

...řídicím obvode-m mechanistnu nastavených počtů.Toto uspořádání, které tvoří kompaktní celek, Limožňuje umístit samočlnný elektronický kontrolní a čítací manipulátor na tva~rovaoích strojích za posle-dní operací, kde korunkowé uzávěry procházejí seřazeny za sebou a obráceny jedním směrem stranou s těsnicí vložkou.Počítání nevyřazených korun-kových uzávěrů je reallizováno na stejném technologickém místě a stejně tak exped-ování do obalů podle...

Samočinný odvodňovač degazačního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238299

Dátum: 01.06.1987

Autor: Svrčina Miroslav

MPK: E21F 7/00

Značky: samočinný, odvodňovač, degazačního, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti degazace, zejména na hlubinných dolech. Týká se samočinného odvodňovače degazačního potrubí pro použití při degazaci s průmyslovým využitím těchto plynů. Podstata spočívá v tom, že je tvořen nádobou s víkem, do níž je zaustěn přívod vody se zavzdušňovací trubicí a uzavírací klapkou a ve spodní části vedením s uzavíratelným plovákem, ovládající sedlo vývodu, který je opatřen samouzavírací klapkou. Na spodní části víka je...

Samočinný závěs kolejového pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 249647

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halík František

MPK: E01B 29/02

Značky: kolejového, závěs, samočinný

Text:

...je umístěn čep 1.Nad čepem 1 je závesný díl g připojen k základnímu nosníku čepy j, která procházojí svislýní oválnými otvory j. Na spodní části záväzného dílu je Výkyvné připojen hák A. Těleso háku ł,je v dolní části šikmo seříznuto ve směru otevření háku. Na základním nosníku i je pod hákem i připevněn čep vysmekávací západky g, ktorý je situován tak, že v základní poloze (obr. 1) se hrot západky g nachází mimo těleso háku i.Sanočímxý...

Samočinný manipulačný striedač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248467

Dátum: 12.02.1987

Autor: Biel Anton

MPK: B65G 15/20

Značky: samočinný, manipulačný, striedač

Text:

...silou pružiny ako zábranou proti samovolnému prestaveniu do inej polohy .ako prestavuje prechod posupujúceho dielca,naražajúci v prvej časti postupu na usmerňovacie rameno, v ďalšej časti postupu na jedno z preklápacích ramien, čím sa usmerňovač prestaví z jednej krajnej polohy do druhej, obmedzenej narážkami medzi dvoma preklápacími ramenami a pevným nárazníkom.Použitie samočinného manipulačného Striedača podstatne znižuje náklady na činnost...

Samočinný špirálový žliabkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 233589

Dátum: 01.02.1987

Autor: Lipovský Rudolf

MPK: B65G 11/06, B23Q 7/08

Značky: špirálový, žliabkový, dopravník, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný špirálový žliabkový dopravník je určený na dopravu guľových a valcových súčiastok. Jeho podstatou je žliabok v tvare špirály s bočnými stenami kruhového prierezu. Výstup žliabku je opatrený stojinkami a dávkovacou vačkou pevne uchytenou na hriadelíku s ovládacou páčkou. Dopravník je možné využiť tam, kde sa vyžaduje prepravovať súčiastky na malom priestore, najmä v tepelných a rizikových prevádzkach, napríklad pri kovaní v zápustkách,...

Viacstupňový samočinný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234865

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/46

Značky: převod, samočinný, viacstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť kvalitný a plynulý priebeh procesu preraďovania prevodových stupňov a kvalitnú a presnú reguláciu samočinnej voľby najvýhodnejšieho zahradeného prevodového stupňa. Pre dosiahnutie uvedených vlastností viacstupňového samočinného prevodu je jeho výstupná časť opatrená unášačom, ktorý je posuvne vedený na výstupkoch výstupného hriadeľa, pričom odstredivé závažie radiacej spojky, otočne zavesené na čapoch bubna, pevne...

Samočinný pracovní ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234655

Dátum: 01.01.1987

Autori: Držmíšek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F16K 15/08

Značky: pístových, kompresoru, ventil, samočinný, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný pracovní ventil pístových, zejména chladivových kompresorů. V nárazníku je upraveno stupňovité vybrání na dvou nestejných průměrech, které vytvářejí na větším průměru samostatný doraz pro ventilovou těsnící desku o požadovaném zdvihu a na menším průměru druhý doraz pro pružící desky, které tak mají menší průměr, než ventilová těsnící deska.

Samočinný priamovýkonný termoregulátor prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231755

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jureňa Milan

MPK: G05D 23/02

Značky: prietoku, samočinný, termoregulátor, priamovýkonný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný priamovýkonný termoregulátor prietoku kvapalných a plynných teplonosných médií určený najmä na reguláciu prietoku chladiacej vody v chladiacich obvodoch strojov. Účelom vynálezu je regulácia prietoku chladiaceho média chladiacim obvodom podľa skutočného okamžitého tepelného zaťaženia stroja. Termoregulátor podľa vynálezu znázornený na obr. 1 pozostáva z dvoch súbežných častí (1, 2) vzájomne pevne spojených na jednom konci, pričom...

Samočinný kruhový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237771

Dátum: 15.09.1986

Autori: Poska Albertas-jonas Antanovič, Novikov Igor Ivanovič, Kiškis Vincentas Kazimirovič, Isakov Valerij Pavlovič

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, kruhový, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká kompresorové techniky. Cílem je zvýšení spolehlivosti prstencových ventilů, čehož se dosahuje tím, že prstencový ventil obsahuje sedlo, omezovač zdvihu a alespoň jednu drážku, v níž je umístěn uzavírací prvek, přičemž boční stěny prstencové drážky mají rozdílnou výšku a poměr výšek bočních stěn, umístěných na větším a menším poloměru, je 1,1 až 3. Přitom alespoň v jedné boční stěně mohou být drážky provedeny jako otevřené ze...

Způsob šití obrobků a samočinný šicí stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233707

Dátum: 15.08.1986

Autori: Welcher Ray Eugene, Dorosz Adolph Stephen, Fino Michael John, Martin John Frederick

MPK: D05B 21/00

Značky: provádění, způsobu, samočinný, stroj, šicí, obrobků, sítí, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob šití obrobků, při kterém se definuje sled stehových bodů tvořících šicí obrazec a tento sled se uloží v paměti počítače v podobě číslicové informace obsahující řadu číslicově vyjádřených hodnot souřadnicových os, a k této informaci se zjedná přístup pro vytvoření řady řidících signálů, reakcí na něž se obrobek šije podle šicího obrazce, je určen zejména k použití v obuvnickém průmyslu. Vynález záleží v tom, že pro šití prvního šicího...

Samočinný přestavitelný upínač pro polohování a upínání rotačních těles větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231805

Dátum: 15.06.1986

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, větších, průměru, těles, samočinný, rotačních, přestavitelný, upínání, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém upínání rotačních těles větších průměrů na otočných stolech. Upínač tvoří tvarově upravený rám s pevným upínacím válcem v prvním upínacím místě a třemi stavitelnými upínacími válci ve druhém upínacím místě, uložený jednak na sloupech, jednak na podpěře, uložené v ose otočného stolu, na němž je umístěna základní deska s polohovacími pouzdry, opatřená na spodní straně oběžnou dráhou, která je ve styku s kladkami, uloženými ve...

Zapojení pro samočinný dohled kmitočtu základního generátoru přenosových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226057

Dátum: 01.06.1986

Autor: Týc Václav

Značky: dohled, generátoru, kmitočtu, zapojení, základního, přenosových, samočinný, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinný dohled kmitočtu základního generátoru přenosových systémů, vyznačené tím, že vstup (6) srovnávacího signálu je připojen jednak k prvnímu vstupu kmitočtového komparátoru (1) a jednak k prvnímu vstupu časovacího obvodu (3), zatímco vstup (7) srovnávaného signálu je připojen ke druhému vstupu kmitočtového komparátoru (1), jehož výstup je připojen ke vstupu napěťového komparátoru (2), jehož první výstup je připojen ke druhému...

Samočinný zapínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 229864

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vavříček Valter

MPK: B66B 19/06

Značky: obvod, zapínací, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samočinný zapínací obvod, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje dvoučinného. Tento obvod může u tohoto stroje a podobných dopravních zařízení být využíván například v oboru automatizace kontroly návěstí. Účelem vynálezu je samočinné zapínání každého kontrolního zapojení, která má u těžního stroje dvoučinného pracovat během dvoustranného návěstění, tj. při používání návěstí z těžního i z výjezdního patra, a které je během...

Samočinný spouštěcí závěs na záclony

Načítavanie...

Číslo patentu: 220801

Dátum: 15.12.1985

Autor: Marek František

Značky: závěs, samočinný, záclony, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného spouštěcího závěsu na záclony při výrobě těchto závěsů. Vynález řeší problém konstrukce zařízení, jež umožňuje zavěšovat záclony v poloze stojící osoby na podlaze a vytahování zavěšené záclony do upevňovací konzole u stropu místnosti. Podstatou vynálezu je to, že kolejnička pro zavěšení záclony zavěšená na spouštěcích šňůrách je na obou koncích podepřena dvěma odpérovanými opěrkami otočně uloženými na čepech...

Samočinný odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224257

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novotni Peter, Železný Eduard

Značky: samočinný, odvodňovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný odvodňovací ventil, zejména pro vzduchojemy vzduchotlakových soustav vozidel, vyznačený tím, že se skládá ze tří komor (1, 2, 3), z nichž první komora (1) je trvale, např. prostřednictvím otvorů (6), spojena s vnitřním prostorem (5) vzduchojemu a třetí komora (3) je od vnitřního prostoru (5) vzduchojemu oddělena regulačním pístem (7) a s ním spojena zpětným ventilem (4), druhá komora (2) je uspořádána mezi první komorou (1) a třetí...

Samočinný odkalovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 217327

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dusil Jiří, Muška Jaroslav, Kujal Bohumil

Značky: samočinný, odkalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný odkalovač sestávající z vnějšího pláště, vnitřního pláště a zavzdušovací trubice vyznačuje se tím, že zavzdušovací trubice (3) má zavzdušovací otvor (9) s nastavitelnou výškou nad dnem nádrže (8).

Zapojení pro samočinný blok v rámci automatické kontroly návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224858

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vavříček Valter

Značky: samočinný, zapojení, návěsti, automatické, rámci, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinný blok v rámci automatické kontroly návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje, obsahující klopný obvod, vyznačené tím, že klopný obvod (9) je spojen se spouštěcím obvodem (8).