Patenty so značkou «samočinně»

Samočinné čerpacie ložisko s olejovým filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19105

Dátum: 07.04.2011

Autori: Wojtkowski Thomas, Osgood Peter

MPK: F16C 13/02, F16C 33/10, B21B 31/07...

Značky: filmom, olejovým, čerpacie, samočinně, ložisko

Text:

...vypudzovaný, môžu byť využívané menšie odvádzacie potrubia pre manipuláciu s výstupným prúdenim oleja, bez toho aby bolo nutné udržovať roztečie potrubia, nezvyšné pre zaistenie0006 Tieto a ďalšie znaky a ivýhody tohto vynálezu budú teraz opísané podrobne s odkazom na priložené výkresy, kdePrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 znázorňuje pohľad V reze na ložisko s olejovým filmom pre valcovaciu stolicu, stelesňujúcu systémyobr. 2 znázorňuje...

Samočinne otvárateľný a opäť uzatvárateľný vylievací prvok z plastového materiálu pre obal na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10126

Dátum: 28.11.2008

Autori: Leuenberger Markus, Wassum Markus

MPK: B65D 5/74

Značky: prvok, otvárateľný, uzatvárateľný, materiálů, samočinně, kvapaliny, vylievací, opäť, plášťového

Text:

...sú základná časť a rezaci prvok obdobne vytvorené z jedného -kusu. v napred vytvorenej zostave, avšak spojovacie mostíky, ktoré pripájajú obe časti k sebe, nie sú pretrhnuté pri prvom. otvorení0006 Ak vezmeme zhora uvedené skutočnosti ako východisko, je úkolom tohto vynálezu vytvorit a vylepšit trojdielny vylievací prvok, ktorý bol špecifikovaný v úvodnom odseku, a ktorý bol zhora popísaný, a to tak, že bude možná veľmi jednoduchá, a tým i...

Samočinne roztiahnuteľný lekársky inštrument na ošetrovanie defektov na srdci pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13774

Dátum: 02.11.2006

Autori: Figulla Hans-reiner, Ferrari Markus

MPK: A61F 2/24

Značky: samočinně, inštrument, roztiahnuteľný, srdci, defektov, lékařský, ošetrovanie, pacienta

Text:

...Chybná implantácia napríklad nie optimálne umiestnenejprotézy srdcovej chlopne môže viesť okrenl iného k netesnosti, respektíve nedomykavosti chlopne, čo so sebou prináša značné zaťaženie komory. Ak napríklad implantácia protézy srdcovej chlopne prebieha príliš ďaleko nad vlastnou rovinou srdcovej chlopne, môže prísť k uzavretiu vývodov vencovitých tepien(koronárnych), a tým k smrteľnej koronárnej ischémii so srdečným infarktom. Vzhľadom na to...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lohr Robert, Verdier Laurent

MPK: B60L 5/00

Značky: zariadenie, pneumatikách, samočinně, riadeného, permanentnú, kontrolu, hromadného, uzemnenia, elektrického, dopravného, prostriedku, pohybujúceho

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

Samočinné čerpadlo na vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2606

Dátum: 14.08.2000

Autor: Švitko Peter

MPK: F04B 17/00, F04B 43/00

Značky: samočinně, čerpadlo

Text:

...ložisku L 2. Skriňa je uzavretá vekom iz.Vodná kolesog(obr.1)je tvorené hlinikovým rámom 23. Lopatkově koleso 2 je otočne uložené pomocou ložísk g v ráme ga a priamo spojené s hriadeľom čerpadła 3 g. Skriňa čerpadla je pripevnena na rám vodného kolesa. Na spodnú časť rámu sú pripevnene podpery.Podľa obr.3. sa vodné koleso s čerpadlem pri väčších riekach môže upevniť aj na plávajúce pontóny §§. Takto sa vodné koleso môže optimálne nastaviť...

Samočinné měřicí a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260463

Dátum: 15.12.1998

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: měřicí, zařízení, kontrolní, samočinně

Text:

...nosné těleso 1 s pracovním válcem 3 D a vodicími tyčeml 4. K pístnici 37 pístu 40 pracovního válce 3 D je připevněno duté deskové těleso 5, uložené suvně na vodicích tyčích 4 a vybavené měřicími trny 3. Na spodnim okraji deskového tělesa 5 je upevněna naražka 27 zónových spínačů 29 a spínače 25 základnípolohy, které jsou Lipevněny na nosné liště 28. Na straně přivrácené k obrobku 26 jsou v deskovém tělese 5 upevněny duté středicí čepy B,...

Mechanizmus na samočinné nastavovanie maximálnej brzdiacej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 804

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61H 13/20, B61H 1/00

Značky: brzdiacej, nastavovanie, mechanizmus, samočinně, maximálnej

Text:

...cez šplhaoí mechanizmus pri odbrzdovani.Šplhací mechanizmus je otočne pomocou čapu spojený s brzdo~ vou pákou, cez ktorú je prenesené brzdiaca sila na brzdovú če lust. Zvislý pohyb brzdovej páky je zomodzený závesom. Druhý koniec brzdovej páky je spojený s ramenom pomocou rozpernej matice,čim je brzdieca sile prenesená na druhú brzdovú čelusť. Brzdové vôľa medzi brzdovými čeluetemi u kolesom náprevy je zabezpečená pomocou trecích...

Zariadenie na samočinné upínanie výložníka čelného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 95

Dátum: 07.07.1993

Autor: Radil Jan

MPK: A01B 63/106, A01B 59/046

Značky: upínanie, nakladača, čelného, zariadenie, samočinně, výložníka

Text:

...čelního nakladače dle technického řešení sestavající zedvou protílehlých bočníc upínání g spojených navaděcímíčepy L 0. a 5 otvory pro příčepovaní ramena výložníku 11hydraulického zvedacího válce Lg a paralelogramu 1 , jehožpodstata spočíva v Lom, že na bočnící upínání 2je přípevněno vodítko 3 zajíšťovacího klínu Q v němž je pohyblívě umístěn zajíštovací klín § opatřený v horní částí zvedacím čepem Q S vačkou Z a V dolní častí otočnou západkou...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16N 13/20, F16C 33/10, F16N 13/18...

Značky: zariadenie, mazanie, ložiska, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedláček Evžen, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Fejman Jiří

MPK: F04D 29/58

Značky: statoru, optimálních, vůlí, rotoru, samočinně, nastavení, vůči, axiálního, turbokompresoru, zapojení

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Mechanismus k samočinné regulaci proudění plynu ve zhášedlech SF 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 269470

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bělohlávek Vladimír, Prajs Otakar, Novotný Vladimír, Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: mechanismus, plynů, samočinně, zhášedlech, regulaci, proudění

Text:

...ll, ve kterém je unístěno zhúěedlo 3 SP 6,které vyaezuje zhašení prostor §. Ve zhéěecím prostoru š jsou uloženy pevné kontakty 5 e pohyblivý roubík §. V pőloven prostoru li je uníetěn také vdlec Z s píeten §,ktere vyaezuji sací prostor lg. V pohyblivén roubíku § je vytvořena dutina Q, která na jedné straně ůsti do zhášecího prostoru š a na druhé straně ůatí otvoren g do eacího prostoru lg. Řohyblivý roubík § je ne straně, zasehující do...

Zařízení pro měření vzdálenosti k samočinně řízenému traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268766

Dátum: 11.04.1990

Autori: Galjus Alexandr, Mchitarjan Derenik, Neljubov Anatolij, Kalinkin Alexej, Rezvov Konstantin, Chajrulin Radek, Matjuščenko Jevgenij, Vlčanov Vaselin, Frumovič Vladimir, Genike Arkadij, Firsov Maxim, Nakonečnyj Ivan

MPK: A01B 69/04

Značky: měření, řízenému, samočinně, zařízení, traktoru, vzdálenosti

Text:

...ncrr-srnr 1 U, mm cnauawua nuneJrnc-rrc-I Umm-nan »m nunm-łetzyuxcuä IIXCTIIJTEL. a xsąrrxn cmrrcan Ha IGCTDTIZ dlłlłšrlłdň. 14 XGPEKTEPMZByETIZIFI aanaamut-szavamen casu msmywaranunrr) CH 1.IJ(VJIV 1 FMX)IIIFÍÚĎ mmruuna. ľlocnc npnzuxcmznenmn cvmrcana HGFIBQ nertmvop 12 oasumuñ na mr 4 nmva 1 co.rrur /zlw Un/um tznxcçuantpa 5 - XGJTHVIKE mmpwąu oamaacrň nnpoxxmK 3 nrnóluzzn rmywae rrzsrsmacvb ca MÚJKCBT 3 Ma~ 1 mTeJIn»-uv...

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cvrček Jindřich, Horák Jaroslav, Picek Vladislav

MPK: G01F 11/00

Značky: roztoku, dávkování, zařízení, baněk, samočinně, úpravě, vnitřní

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: zařízení, mechanickým, středění, míchadlem, letmo, konce, uloženého, hřídele, samočinně

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Samočinné napínací ústrojí pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261893

Dátum: 10.02.1989

Autori: Biedrzycki Janusz, Jablonski Roman, Maksymiuk Andrzej, Brzeg Kazimierz, Furmanik Kazimierz, Krakowski Zbigniew, Szymanski Wladyslaw

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, pásového, samočinně, dopravníku, ústrojí, pásu

Text:

...sełkundy, z čehož vyplýva velká bezpečnost třecí spojky na hnacích bubnech pasu. Výhodou je i rychlá reakce na trvalé, pružné i změnami teploty vyvolané prodloužení pásu a udržo-vání optimálních hodnot sil tahoveho předpétí v pásu. Zavéšení konců hnacích jednotek na lanu a možnost jeho posunutí kladné ovlivňuje snížení dynamických sil v uozuheních převodu a pružnější náběh. Ústrojí také nevyžaduje trvalý dohled ze strany...

Zařízení pro urychlení a samočinné upnutí vozu na dopravní lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261888

Dátum: 10.02.1989

Autor: Perruccio Levi

MPK: B61B 12/12

Značky: samočinně, upnutí, dopravní, zařízení, urychlení

Text:

...natočení pohyblivé čelisti 13 kolem čepu 14, a stlačení vál-cových pružin 27, které je vyvoláno pružným pohybom tyčí 28 a uspořádáním kloubových spojů 29, 31. Známým způsobem je pak lVůZ přetažen do výjezdové polohy, kde je uspořádána druhá soustava kol 37 se zvyšujícĺ se rychlostí. Tím dojde lk uzavření svěrky 11, které je vyvoláno tím, že druhá horní vodicí plocha 26 půsqbí na ovládací páku 23 a nejprve otevře a pak uzavře svěrku 11 na...

Zařízení pro samočinné ovládání zadního čela a bočnic korby vozidel sklápěcího typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260619

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hudeček Jiří, Svoboda Rostislav, Sýkora Ondřej

MPK: B62D 33/02

Značky: zadního, ovládání, korby, čela, vozidel, zařízení, samočinně, sklápěcího, bočníc

Text:

...-na korbu do pevného závěsu. Vyšší účinek spočívá ve zcela jednoduchém zařízení a samočinném ovládání zadniho čela nebo bočnic koreb bez nutnosti odjištování a zajišťování čel a bočnic fyzickou osobou a s odstraněním technické překážky horní hrany, v závislosti od výklopných tlačných hydraulických válcü. Při vyklápění se čelo l bočnice samočinně plynule sklápí a při usazo 250019.vání korby se čelo bočnice plynule uzavře. Zařízení je...

Zařízení pro samočinné seřizování odtrhu čelistí bubnových brzd, zejména jeřábových

Načítavanie...

Číslo patentu: 259961

Dátum: 15.11.1988

Autor: Havlík Jiří

MPK: F16D 65/38

Značky: odtrhu, seřizování, samočinně, čelistí, bubnových, zařízení, zejména, brzd, jeřábových

Text:

...nároky na údržbu a během životnosti brzdového obloženi vykazují konstsntním 3. brzdový výkon bez potřeby provozgioh seřizovaoich prací.Na přiloženýoh výkresoch je znázorněn příklad zařízení podle vynálezu, kde představuje obr. 1 celkové uspořádáňi brzdy,obr. 2 stavěci mechanismus v podélném osovém řezu,obr. 3 omezovaoi mechanismus ve svislém osovém řezu, obr. 4 talíŕovou pružinu v půdoŕysu a obr. 5 tutéž pružina v řezu A-A, vyznače ném na...

Samočinné ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259130

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horák Aleš, Brachtl Pavel

MPK: F16K 17/30

Značky: zařízení, samočinně, ochranné

Text:

...z provozu.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je echematioky znázorněxp na připojeném výkreeu, který představuje oeový řez zařízením. Podle vynález je eàmočinné ochranné zařízení tvořeno válcem l připojeným na. přívod l tlekového média Ve váloi ZI. je uložen ppíet g opáeený dolním těenícím kroužkem a,etředním těsníoím kroužkem 3 e. hornín těsnícím kroužkem j a. ve epodní části opatřený aítkemvgä. Pístem g procházílprovozní kanál gl,...

Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258265

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konůpka Zdeněk, Saidl Miloslav

MPK: G05D 1/00, G05D 3/00, G05D 3/10...

Značky: řídící, meziřádků, kolejových, jednotka, vytváření, samočinně

Text:

...Při stisknutí tlačítka seřizovacího obvodu 5 je odhradlován výstup nevyznačeného generátoru pulsů, který je součástí seřizovacího obvodu 1 a obsah čítače 1 se postupně zvyšuje po jedné a jeho stav se zaznamenává V paměti obvodu Ž předvolby a současně zobrazuje na nevyznačeném zobrazovači obvodu Q Při zobrazení požadovaného pořadí-pracovní jízdy s kolejovými meziřádky se tlačítko uvolní.Tím se automaticky nastaví čítač Q pracovních jízd na...

Kryt gramofónového prístroja pre samočinné otváranie bez rázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256733

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kratochvíl Mário René

MPK: G11B 33/00

Značky: otváranie, samočinně, rázů, prístroja, gramofonového

Text:

...pevného čapu na kryte a je zakotveué na Chassis jedným koncom pevne a druhým cez pružinu, ktorá určuje silu brzdného efektu.Použitím nového riešenia sa dosahuje pomalého postupného otvárania krytu gramofónového prístroja, čím sa odstránil prenos rázov na mechanika gramoiónu a na ramienko prenosky. Tým sa zabraňuje poškodeniu gramofónovej platne. Samootvárateľný kryt uľahčuje manipuláciu pri prekladaní a zvyšuje pohodlie obsluhy. Takéto...

Zařízení pro samočinné periodické mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256454

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gančarík Bohumil

MPK: F16N 25/02

Značky: mazání, samočinně, periodické, zařízení

Text:

...rozváděoí šoupátko 2 zajištěná proti pootočení kolíkem 3 a B vnitřní pružinou 5 opřenou svou horní částí o vnitřní čelo víka tělesa. Svým spodním čelom dosedá rozváděcí šoupátko 2 na píst g umístěný v prostoru §. Do spodní části prostoru§ vyě úsřuje přívodní kanál §,k němuž je připojena přívodní trubka 13 od zdroje tlaku. V dávkovacích kanáleoh lg jsou uloženy dávkovaoí piaty 11 a jejich horní ą dolní poloha je signalizována horním a dolním...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ivanova Lidija Michajlovna, Mininko Leonid Petrovic

MPK: B60L 5/00

Značky: vozidel, ústrojí, konstantního, regulační, zabezpečení, sběrače, prítlaku, samočinně, elektrických, proudu

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Zařízení pro samočinné napínání řemenů proměnlivou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255165

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gančarčík Bohumil, Stojar Vladimír, Preclík Milan

MPK: F16H 9/04

Značky: proměnlivou, napínání, řemenů, silou, samočinně, zařízení

Text:

...momentem je rám přitlačen k hornímu dorazovému šrouhu a napínaný řemen je napnut menší silou. Skutočná velikost napínací síly je dána seřízením stavěcích šroubů v závislosti na tuhostiPokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v tom. že vyloučením pružících složek při napínání řemenü nevzniká nebezpečí chvění od napínací soustàvy a současně ja umožněno automaticky měnit předepínací sílu řemene V závislosti na zařazeném otáčkovém stupni a...

Zařízení k samočinné kontrole dodržování nastavené hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254495

Dátum: 15.01.1988

Autori: Horyna Václav, Vík Věnceslav, Jizba Miroslav, Hrubant Ladislav, Kozák Karel

MPK: A01B 63/111

Značky: samočinně, strojů, dodržování, zařízení, zemědělských, hloubky, nastavené, pracovních, orgánů, kontrole

Text:

...pracovními orgány je na rámu upevněn tenzometrický převodník, k němuž je přichycen pružný hmatač, jehož spodní konec je v úrovni spodního pracovního orgánu. Tenzometrický převodník je propojen s vyhodnocovačem výstupního orgánu.Zařízení podle vynálezu přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnější spočívají v tom,že zařízení umožňuje kontrolu požadované hloubky orby a tím provedení v časné korekce vyskytnuvších se odchylek od optimální hloubky...

Zařízení pro samočinné ukládání například poštovních zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253694

Dátum: 17.12.1987

Autori: Famfule Jan, -

MPK: B65G 35/04, B65G 47/00

Značky: například, poštovních, ukládání, zařízení, zásilek, samočinně

Text:

...pytlovek,příeházodíeíeh z výstupu nekresleného třídiče ve aměru druhé šípky 1,část gb pásu i množňąje spolu e předním bubnem g zpäträ pŕevinutí pásu g do výchozího stavu. Pás i ,je zhotoven vystřiženín z celkové délky, nebo může být vyroben spojením / sve řeríím, elepením eešítíxn/ dvou, nebo i. více dílů ze stejmâhoj nebo i různého materiálu. zúžené část Lb pásu 5 je výhodné tvo řeno Jednoetranným Iúžením a má šířka menší než jedna...

Zapojení pro samočinné nastavování clony pro vybírání ultrazvukových ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236177

Dátum: 01.12.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukových, zapojení, clony, vybírání, samočinně, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavování trvání hradlového impulsu podle skutečné tloušťky předmetu. Uvedeného účelu je dosaženo elektronickým zapojením, v němž číslicový střádač (2) je vstupy zapojen na ultrazvukový měřič (l) tloušťky. Hodinový vstup číslicového střadače (2) je zapojen přes první spožďovací obvod (3) na synchronizační výstup ultrazvukového měriče (l) tloušťky. Výstupy číslicového střádače (2) jsou propojeny se vstupy předvolby...

Ovládací zařízení dávkovače pro samočinné udržování žádané výšky hladiny paliva v násypce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253348

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pácl Zdeněk

MPK: F23K 3/22

Značky: násypce, žádané, udržování, ovládací, výšky, samočinně, dávkovače, paliva, zařízení, hladiny

Text:

...podle vynálezu,a to na obr. 1 v situaci, kdy se palivo do násypky nebo zásobníku doplňuje a ovládací zařízení dávkovače je v chodu, obr. 2 představuje situaci, kdy hladina paliva dosáhla maximální žádané výšky a vlivem odporu paliva na snímací konec čidla zařízení dávkovače se přísun paliva zasta víl.Ovládací zařízení dávkovače pro samočinné udržování žádané výšky hladiny ll, lll paliva ll podle obr. 1 a 2 sestává z pohonu l tohoto zařízení,...

Zařízení na skladování a rozpouštění chemikálie a na samočinné řízení odběru nasyceného roztoku chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238508

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zechovský Miloslav

MPK: B01F 1/00

Značky: zařízení, chemikálie, skladování, samočinně, rozpouštění, nasyceného, odběru, řízení, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno ke skladování a rozpouštění zrnité chemikálie v otevřené nádrži při využití tlakové energie rozpouštěcí kapaliny a k samočinnému řízení periodických odběrů předvolených objemů nasyceného roztoku chemikálie pro provozní potřebu technologického zařízení, například pro regeneraci pracovní náplně ionexové kolony. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dně otevřené nádrže je scezovací prvek uložený v podložné...

Zařízení pro samočinné řízení změny směru pohybu hydraulického mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237172

Dátum: 01.10.1987

Autori: Cotiofan Ján, Novotný Dušan, Vávra Jaroslav, Rozprávka Jaroslav, Pilarčík Peter

MPK: F15B 9/06

Značky: zařízení, směru, řízení, změny, samočinně, hydraulického, pohybu, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro samočinné řízení změny směru pohybu určitého hydraulického mechanismu (přímočarého hydromotoru, kývavého rotačního hydromotoru, šoupátka) hydraulicky řízených rozváděčem tlakovými impulzy z výtlačné větve zdroje tlakové kapaliny (5), sestávající se z tlakových ventilů (2), spojených se vstupy hydraulického mechanismu (6) a oběma ovládacími částmi rozvaděče (1) a jednak tlakových ventilů (3), spojených s nádrží hydraulické kapaliny...

Zařízení pro samočinné dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241826

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rapant Štefan, Sýkora Anton

MPK: B21D 43/28

Značky: materiálů, zařízení, hranatého, dělení, samočinně, zejména, tyčového, kruhového, průřezu

Text:

...jež je v .záběru s hřídelem 3 prostřednictvím ozubení 31, vytvořeného na jeho osazené části. Obě ozubení 21, 31 tvoří jpřeuvodi 30. Pohybový šroub 2 je volně otočné uložen na tělese 4 zařízení prostřednictvím ložiska 22.Hřídel 3 je volně otočné uložen na .tělese 4 prostřednictvím ložisek 32 a 33 a je opatřen CÍFĚŽKIOU 34. Na hřídeli 3 je uspořádána pojistná spojka 5, zahrnující dva kroužky 51, 5.2 a třecí kotouč 53, který je vložen mezi...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ditrych Zdenik, Hájek Karel, Vašíeek Zdenik

MPK: F15B 20/00

Značky: přepínání, tlakového, media, zařízení, zdroje, náhradního, provozního, samočinně

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Zařízení pro samočinné ovládání uzavíracího zvonu zásobníku se zvonovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246170

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vávra Miroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: uzávěrem, zásobníku, zvonovým, zvonu, samočinně, ovládání, uzavíracího, zařízení

Text:

...nad hladinovýn zásobníkem, přičemž mčřící tyč, zakončena oeezením, je centricky ulozene v ose uzavíracího zvonu a je spojene s pohonnou jednotkou napojenou na spínače, které vymezují jednotlivé polohy měřicí tyče.Příkladné schéma provedení zásobníku uzavíraného uzavíracím zvonem ovládaným měřicím zařízením je na obrázku, ktery je řezen zavážecího zařízení äachtové pece. llěřící tyč l je ulozene centricky v ose uzavíracího zvonu g, který...

Zariadenie na samočinné premostenie hydrodynamického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251999

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zaťko Ján

MPK: F16H 41/00

Značky: zariadenie, premostenie, hydrodynamického, převodů, samočinně

Text:

...prevodového ústrojenstva.Príklad prevedenia zariadenia je znázornený na priložených výkresoch, kde pred 4stavuje obr. 1 pozdĺžny rez prevodovým mechanizmom a obr. 2 čiastočný priečny rez premostovacím mechanizmom.Západky 2 sú prostredníctvom čapov 4 otočne uložené V telese 1, ktoré tvorí zároveň oporný kotúč 6 lamelovej spojky 7 slúžiacej na blokovanie hydrodynamického prevodu 11. Oporný kotúč 6 je pevne spojený s čerpadlem 8...

Zapojení obvodu pro samočinné nulování a periodickou kontrolu činnosti mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251381

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: G06F 11/30

Značky: činnosti, samočinně, kontrolu, mikropočítače, zapojení, nulování, periodickou, obvodů

Text:

...stavy legickoho signálu na nulovacím výstupu 12.testovací výstup n je vhodmě zvolełü výstup mikropočítnče dodivající impuley s opakovací frekvencí vyilí mel je kritickú opakovací frekvence kontroly správna funkce mikropočítaše l. Bezprostřednl pe připojení mikropoćítače l na napájecí napltí je na nulovacím výstupu g logická úroveň odpovídající režimu mulevdmí.V ekauiiku, kdy napájecí napětí dosáhne určitě prahové úrovni mezi nulou a...