Patenty so značkou «sací»

Oddeliteľný viacvrstvový sací list, príslušná rolka a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9135

Dátum: 13.04.2007

Autori: Probst Pierre, Barredo Donald, Graff Pierre

MPK: D21H 27/00

Značky: příslušná, spôsob, oddělitelný, rolka, sací, výroby, viacvrstvový, lišt

Text:

...sú známe zdokumentov WO 98/52745 a FR 2775698.0014 Navyše veľmi hrubé listy sacieho papiera a/alebo listy sacieho papiera používané súčasne vpríliš veľkom počte môžu spôsobiť upchaniekanalizácie. Preto existuje potreba, ktorá sa týka najmä, ale nie výlučnetoaletného papiera, vytvoriť papier, ktorý by bol zároveň hrubší, pevný, mäkký,poddajný, mal dobrú nasiakavost a ľahko sa u neho oddeľovali jednotlivé0015 S papierom, ktorý by mal všetky...

Sací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7555

Dátum: 23.10.2003

Autori: Bross Stephan, Goltz Isabel, Amann Peter

MPK: F04D 29/40, F04D 29/66

Značky: kanál, sací

Text:

...je obežným kolesom indukovaná porucha vo forme vytvoreného vírenia pn čiastočnom zaťažení, dochádza k určitej interakcii medzi drážkami a vírenlm pri čiastočnom zaťažení. Táto ínterakcia vedie k samoregulácil. Pri tejto sa energia vírenia pri čiastočnom zaťažení disipuje v drážkach za tvorby množstva menších vírov v drážkach, čo spôsobí značné oslabenie vírenia pri čiastočnom zaťažení. Túto funkciu je možné dosiahnut len vtedy, ak sú konce...

Sací vzduchový filter spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277990

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gelb Herbert, Klotz Arthur, Benning Friedrich, Leipelt Rudolf, Ernst Volker, Teich Michael, Scheuermann Albert, Behrendt Bernhard

MPK: F02M 35/02, F02M 35/04

Značky: spalovacích, motorov, filter, vzduchový, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pozostáva z hrncového telesa (10), v ktorom je usporiadaná filtračná vložka (13). Teleso (10) je svojou čelnou stranou usporiadané na upevňovacom dieli (11). Na upevnenie telesa (10) je upevňovací diel (11) vybavený obopínacím krúžkom (32). Tento obopínací krúžok (32) zasahuje do vačky (30) usporiadanej na telese (10). Otočenie obopínacieho krúžku (32) spôsobí podobne ako bajonetový uzáver fixovanie telesa (10) na upevňovacom dieli (11)....

Sací koš

Načítavanie...

Číslo patentu: 271797

Dátum: 14.11.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: sací

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 271180

Dátum: 14.08.1990

Autori: Dušek Jan, Dubský Ota

MPK: E02F 3/92

Značky: ústí, bagry, sací

Sací tryska pro jednosemenný výsev semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268785

Dátum: 11.04.1990

Autori: Severin Georg, Walter Edgar, Henkel Gerd

MPK: A01C 7/00

Značky: tryska, jednosemenný, sací, výsev, semen

Text:

...nuópacuaaewca auecme 0 xunxocwbn, Hauonaeanoñ a xnmecóopnuxe,ecnu auywpenuna nonocw nopnycaowneuaemca om paepeneaua.Ceuanpueuunx, nuenmuü 3 ocnoauou xoxycooôpaauyn éopuy, coenunex c pacnonoxennuu nan nun xuxecóopxuxou nepenycxnuu xanaaou c nuauewpou ueubmmu, ueu oróupaeuue nomwyqao ceuena. muze- n cöopuux Monew npnnnuaws pasauqnoe xouuuecwao xugxocwu, u sro Amauemp suaunmexbuo donnme anauewpa nepeuycxnoro Kanana, npuueu ou ymexsmaemca 3...

Sací koš

Načítavanie...

Číslo patentu: 268483

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70

Značky: sací

Text:

...33, přaani kopírujíoí vnitřní plochu 133 spodní čistí 13 dutiho tělosa 1. uzłvłr 3 ja opatran osovýa vybrinío 33, do ktoriho s vůlí sapadi osový vodící čap 133 apodní čistí 13 dutiho tłlasa 1 v uavranipoloso uzivłru 3 sacího kola. Přítoa uaivir 3 přakrývi svýn vnłjłío povrohan 33 průtočni otvory 131 vo spodní čistí 13 dutiho tllaaa 1 a praaahaa n od poalodního průtoćniho otvoru 131 v roslírujícío so úsaku spodní čistí 13 dutiho tlloaa 1, s...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267835

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: zdvihem, vymezeným, sací, uzávěru

Text:

...pružné segmenty ggg, opatřené opěrnou plochou 421. Tato příćná zarážka 4 zasahuje do me zery łgł, vytvorené mezi podélným vedením 23 uzávěru 3. Podélné vedení gg uzávěru 2 jev tomto případě tvořeno dvěma vodícími pruty 320 Spojenými uzavreným prstencem 3). Při maxímálním otevření uzávěru ž je prstenec Zł podélného vedení 22 uzávěru 2 opřen o příčnou zarážku 4.Na obr. 2 je alternatívní provedení sacího koše, u něhož je duté těleso l spojeno se...

Sací koš čerpadla pro dopravu řezné kapaliny nebo vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264527

Dátum: 14.08.1989

Autor: Prochazka Josef

MPK: F16L 55/24, F04D 29/70

Značky: kapaliny, dopravu, čerpadla, řezné, sací

Text:

...provozu čerpadla. Při opětovném zahájení provozu dochází pak nejprve k naplnění dekontaminátorů a teprve potom ke stabilizaci dodávky řezné kapaliny k obrobku. Přechodný nedostatek řezné kapaliny u obrobku způsobuje nadmerné opotřebování řezného nástroje zejména diamantových brusných kotoučů. Vyč 7 kání na rovnoměrnou dodávku řezné kapalinyk obrobku působí naopak ztráty v produktivitě výroby.Nedostatky současného stavu odstraňuje zařízení...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264082

Dátum: 12.05.1989

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: zdvihem, vymezeným, sací, uzávěru

Text:

...Na každém osazeném segmentověm zobci 222 je vytvořena opěrná plocha 231. Tento azia álně rozdělený volný konec 221 táhla gg uzávěru 3 saoího koše e v sunut z vnitřního orostoru lO saoího koše růohczím otvow y t i 23 rem 122 ve dnu 121 sita 12 ooatřen°m náběhovou lochouzegtrany vnitřního prostoçu lg secíhokoše, ktorá může být na~ příklad kuňelovitá nebo jehlanoovitá. Při naxiuálním zjvihu uzávěru Q je opěrná plocha ggi každého osazenćhc...

Sací dutina střely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263840

Dátum: 12.05.1989

Autori: Limburk František, Rak Bohumil, Švejda Jiří

MPK: F42B 11/00

Značky: střely, sací, dutina

Text:

...výhodou předmětu vynálezu je, že na základě vytvorené sací dutiny v tělese strely dochází pri výstřelu k dokonalejšímu utěsnění vývrtu hlavně a k nárůstu materiálu pro prodloužení ogiválu, což zlepšuje aerodynamické a gyroskopické vlastnostinou kvalitu střel, které mají dobreazkonw ~ struovanou sací dutlnu.Sací dutina strely-podle vynálezu je znázorněna v podélném rezu~na výkrese. Na obr 1 .a 2 .je podélný-rez sací dutinau strely...

Sací tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262655

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wieczorek Andrzej, Strózyk Wladyslaw

MPK: F16K 15/16

Značky: ventil, sací, tlakový

Text:

...je odstranit shora popsané nevýhody a nedostatky vývojom konstrukce, která umožní vysoký stupeň těsnosti soupravy, jehož lze dosáhnout bez přídavných těsnicích vložek, regulaci tokustlačeného média v širokém rozmezí a snížení hluku vznikajícího činností ventilu.Podstata výnálezu sacího tlakoveho ventilu, umístěného mezi hlavou a válcem kompresoru a sestávajíciho z přitlačných desek a z pružných sacích a tlačných desek, spočíva v tom, že...

Rozebiratelný uzávěr dětské sací lahve, zejména skleněné lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 261479

Dátum: 10.02.1989

Autori: Viewegh Josef, Lahoda Jan, Votrubová Jaroslava

MPK: A61J 9/06

Značky: láhve, dětské, skleněné, zejména, rozebíratelný, sací, uzáver

Text:

...a je sohematicky znázorněno na připojených výkresoch, z nichž představujeobr. 1 uzavírací člen, obr. 2 držák tvcřený prstencem a raménkem, obr. 3 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v činné pcloze, obr. 4 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v dopravníDětská sací láhev l (obr. 3,4),např. ekleněná láhev na tekutou potravu,má hrdlo sací láhve l na vnější stěně opatřené ěroubovým závitem g. K příslúšenství sací láhve l,určené pro podávání potravy...

Samočinný sací nebo výtlačný ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261368

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaňous Bohuslav, Buřival Ladislav, Slavík Stanislav

MPK: F04B 43/02

Značky: samočinný, sací, výtlačný, ventil, pístového, kompresoru

Text:

...se opírá o druhou opěrnou desku.Takový pružící systém,sk 1 ádaJící se vystřídaně ze sinusových pružin a opěrných desek,má povlovnou charakteristiku pružení, větší zdvih propružení a menší dráhu posuvu paty první sinusové pružiny po těsnicí destičce při menší síle působící na těsnicí destičku v nadzdviženém stavu. Nahrazení jediné sinusové pružiny,nebo soustavysinusovýchpružin bez proložených opěrných desek podle dosud známého stavu...

Sací koš čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260887

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nowak Petr, Holata Miroslav, Jirsák Václav

MPK: F04B 21/06

Značky: sací, čerpadla

Text:

...usnadňuje dobré vedení při pohybu a zmenšuje nebezpečí příčení při vytírání nesymetricky uložených splavenin. Uspořádání propojených dílčích sít dále umožňuje předem volit velikost přestavných sil, které zpüsobují překlopení a tím změnu místa odběru vody zároveň s pročištěním obou dílčích sít. Přitom volbou přestav-nýclí síl pro překlopení vytíracích a těsnicích prvků protiiehvlých sít lze zároveň omezit i velikost ucpání vstupních...

Přívod nasávaného vzduchu do sací komory vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260840

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, vzduchu, prachu, přívod, nasávaného, sací, komory

Text:

...opatřeno směrem k sací komoře těsnící plochou,a na jehož odvrácené straně je v nákružku opěrná plochaHlavní výhody řešení přívodu nasávaného vzduchu do sací komory vysavače podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná montáž vzduchového vedení do sací komory vysavače a ve zjednodušenívýlíeků tvořícich tento přívod, tím dochází ke snížení mzdových a materiálových nákladů.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v osovém řszu přívod...

Sací potrubí spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255685

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kalous Vladimír

MPK: F02M 35/10

Značky: sací, spalovacího, motorů, potrubí

Text:

...ústí dolní vstupní trubka lg, která jako součást sacího potrubí je vytvarována a rozmístěna podle potřeby zástavby, způsobu a režimu nasávání vzdušiny.Na levý otvor zadního základního tělesa g je připevněna zadní příruba gg opatřená horním nátrubkem 35, do něhož ústí horní vstupní trubka 35, která je součástí sacího potrubí a rovněž se přizpůsobuje tvarem a rozmístěním potřebám zástavby. Zadní základové těleso 3-je zprava zaslepeno zadním...

Elektromagnetické sací zařízení pro odpájení součástí, zejména na tištěných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255436

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křovák Přemysl, Weisgerber Josef

MPK: H05K 13/00

Značky: spojích, elektromagnetické, odpájení, tištěných, zařízení, součástí, sací, zejména

Text:

...sacího zařízení je spojen hadičkou 5 vakuovým zásobníkem odsátého cínu.Jedná se 0 impulsní elektromagnetické odsávací zařízení zabudované V pouzdru, které dosahuje dostatečně velký podtlak pro odsátí cínu ze spojů nebo ze spájených součástek. Pouzdro může mít například tvar pistole, tj. stejný tvar jako mají stávající trafo páječky,anebo jiný libovolný tvar. Elektromagnetické sací zařízení dle vynálezu může být rovněž stacionární například...

Sací hlavice s tlumičem hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239959

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kubový Miloslav

MPK: F04C 29/06

Značky: hluku, hlavice, sací, tlumičem

Text:

...je skutečnost, že uvedené tlumiče hluku se dodávají jen k menším typům kompresorů. ul Výše uvedené nedostatky jsou odstraâšąłtsacízhlavicí s tlumičem hluku podle vynálezu, jehož podstatou je, Oľnljš dolnídíľK plášte se vstupním hrdlem pro nasávání plynu, které přechází v labyrintovy prstenec s tlumícím účinkem, opetřený dole talířem a nahoře krytem, mezi nímž a horním dílem pláště je sevřen fütr k čištění plynu před jeho nasátím...

Sací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254577

Dátum: 15.01.1988

Autor: Křivka Jan

MPK: F02B 21/00

Značky: systém, sací

Text:

...Pomocná nádrž je situována nad sacím hrdlem a její přídavný objem je regulovatelný.V motoru s dvěma sacími ventily jsou otvory výstupu z přídavného objemu vyüstěny do výstupu obou sacích ventilů. zavedením výstupu otvorů přídavného objemu ve dvou tečných směrech ke stěnám spalovacího prostoru se dosáhne zvýšeného prouděni zápalné směsi umožňující rychlejší a lepší prohoření a to právě v nejvhodnějším požadovaném okamžiku. zařízení je zvlášť...

Sací ventil pro hermetické chladicí kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254140

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rochhausen Dieter, Günther Eberhard

MPK: F04B 39/10

Značky: ventil, chladicí, kompresory, hermetické, sací

Text:

...onum Konuon öanox, pa 6 oTammHxHa narnő, nocronnnoro nonepeuuoro ceueuua.3 a cqew,pacnonomeHHn orpanuqnreneň xona Mexny ynpyroü Ha narnô H mecwxoň aa HSPHČ sonanu 9 coqerannu c amöopou ynpyroň Ha nsruő son, coornewcwnymmeñ sapnauwam HHFDYBKH, onpeennewcn noneneune Knanana na qacrowax COÓCTBGHHHX xoneöaanů. KpoMe TOPO, npennoxeunuů Bcacmnammnň Knanan oöecneuunaem nponop~ uuoHanbHoe~MaccoBoMy nowoxy ynpasneuue nonepeqnmu...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240857

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pospíšil Zdenik

MPK: E02F 3/92

Značky: ústí, bagry, sací

Text:

...ústí při všech hloubkách bagrování, takžes hloubkou bagrování se nezmenšujo objemový průtok bogrovsné zeminy. Dále, v sací větvi odpadne .jeden ohobný člen, kterýejo z hydrodynsmického hlediska nevítaný.Příklsd podle vynálezu ,je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje podélný řez sacím üstím e bočním pohledem na výložník sacího bagru a příslušný naklápěcí mechanizmus horní části sacího ústí a na obr. 2 .je pohled shore na sací ústís...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240856

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pavlík Dario

MPK: E02F 3/92

Značky: sací, bagry, ústí

Text:

...zubů, přičemž osy výstřikových kuželů protílehlých boků zubů jsou mimoběžné nebo různoběžné.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že výstupní otvory tryaek i celé jejich okoli je chráněno před abrasivními vlivy-zeminy tím, že tyto části jsou zcela chráněny celými tělesyvýstřikových kuželů trysek na protílehlých bocích zubů, což zvyšuje životnost trysek. Umistění trysek na bocich zubů rovněž značné omezuje nebezpečí vtlačování tvrdých pevných...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jelínek Tomáš, Brož Václav

MPK: A01K 7/06

Značky: hospodářských, sací, napájecí, zařízení, zvířat

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Sací potrubí zvláště pro víceválcové zážehové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236382

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 31/08

Značky: potrubí, zážehové, sací, víceválcové, motory, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sacího potrubí zvláště pro víceválcové zážehové motory, které je v prostoru mísící komory pod karburátorem spojeno s výfukovým potrubím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sací potrubí je v místě styku s výfukovým potrubím opatřeno průchozím kanálem propojeným s vnitřní častí výfukového potrubí, přičemž mezi průchozím kanálem a vnitřní částí sacího potrubí je uspořádána teplosměnná vložka. Teplosměnná vložka je uchycena k...

Sací potrubí, zvláště pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236380

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 35/10

Značky: zvláště, sací, zážehové, motory, spalovací, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sacího potrubí obsahující mísící komoru s rameny připevněnými ke vstupům do válců motoru. Podstata sacího potrubí podle vynálezu spočívá v tom, že oddělitelná ramena jsou na svých koncích opatřena pružnými objímkami a zasahují do vstupní a výstupní příruby. Vstupní příruba je dotlačována k mísící komoře připevňovací přírubou, přičemž mezi vstupní přírubou a mísící komorou je uspořádáno těsnění.

Sací ústrojí ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252640

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Doležan Pavel, Žák Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, sací, prachu, ručního, elektrického, ústrojí

Text:

...zablokování motorku.Podstata sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu záleží v tom, že na Spodní části oběžného kola je vytvořen obvodový nákružek s tím, že jeho horní vodorovné plocha je pod úrovní obvodového žebra, které je vytvořeno na krytu oběž. kola.Hlavní výhody řešení sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že umožňuje nasávat nečistoty V podobě nití, aniž by se...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243391

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šafránková Jana

MPK: E02F 3/88

Značky: ústí, bagry, sací

Text:

...smeru od svého čela ke hřbetu a čelo svírá s oběma boky zubu v rovine příčného řezu zubu úhel 90 °. VVýhodou sacího detí podle vynálszu js, že trysky s jejich okolí jsou navíc chráněny před abrasivními vlivy bagrované zeminy ze dvou exponovených směrů mechanickým zaätítěním přední částí nože s řemou hranou ve smeru zpředu od rezne hrany nože a mechanickým zaštítěním čelem zubu ve smeru shora od čela zubu.Tím ss zvyšuje míru ochrany trysek a...

Sací hrdlo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241762

Dátum: 10.08.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04D 29/00

Značky: sací, hrdlo, čerpadla

Text:

...řezu.Podle vynálezu sestává sací hrdlo sacího tělesa gĺve kterém je uloženo pouzdro 2 odlité jako jeden kus s ložiskem Q i jeho nosnými žebry Q, aize závitové příruby Q našroubované na vnějším závitu 1 pouzdra 2. Všechny tři uvedené části g, 2, Q sacího hrdla l jsou navrženy jako jednoduché samostatné odlitky, které nevyžadují složitého způsohu formování, zkracu- u jí stavební délku čerpadla, vyznačují se mdnimální možnou hmotností, což...

Sací zařízení pro hloubkový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 251267

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hladký Radovan

MPK: E02D 19/10

Značky: zařízení, základ, sací, hloubkový

Text:

...se odstrení sacím zařízením pre hloubKOVÝ základ, umožňujícím využití konstrukce základu po jeho vybudování ke enížování hladiny podzemní vod, které eestává ze sacího koše e eecího potrubí oeezeného do ermokose základu. Secí koš je tvořen těsnícím pouzdrem 5 jednou svislou stěnou z filtrečního materiálu volně uloženým v secí kepse ohreničené pletivem a vysunutalným pákovým, shore ovladetelným mecheníamem směrem ke stěně vrtu.Využitím eedího...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239083

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/92

Značky: sací, ústí, bagry

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká sacího ústí pro sací bagry, které je určeno hlavně pro práci v širokém záběru a ve vysoké sloji, na písčitých zeminách, které mohou být i hodně ulehlé. Podstatou sacího ústí, které se skládá z jedné nebo více komor, je, že na dno radlice je spojitě a pevně napojena clona, která je převislá nad tryskovou stěnou, odkud tryská pomocná dopravní voda. Přitom clona, trysková stěna a dno komory radlice vytvářejí tryskovou dutinu, která...

Sací kanál spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249817

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šlasinger Jiří

MPK: F02M 35/10

Značky: spalovacího, kanál, sací, motorů

Text:

...která má vrchol na oee ventílu a vrcholovýúhel /90 - 170/Q Tato tečnà kuželovà plocha je vedena průseč nicí vnější rotační plochy e rovinou ůetí sacího kanálu. Druhàptečnà kuželovà plocha, ktera vymenuje vnější rotační plochu, jevedena průsečnicí vnější rotační plochy e vnitřní vâlcovou plo-chou vystupku. Vrcholový úhel této druhé kuželovê plochy jeVýhodou sacího kanálu, opątřenêho v rovině jeho ústí výstupkêm Pädle vynàlezu, je především...

Sací koš čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsák Václav, Holata Miroslav

MPK: F04B 21/06

Značky: čerpadla, sací

Text:

...ve víku otvor, kterým prochází táhlo pístu g připojené ke zpětnému ventilu 1.Tlačná pružina lg udržuje dno 1 v základní poloze a tvoří zároveň pružnou vratnou vazbu k ventilu 1. Dno síta ipa horní prstenec Ž mají v obvodovém kruhu oválné yotvory Q, kterými prochází pruty g síta l.Kbš pracuje následujícím způsobem. V klidu, kdy je zpětný ventil 1 uzavřen, nalézá se dno 1 v nejnižší poloze, jak je vyznačeno na obr. 1. Při započetí čerpání se...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233988

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: sací, bagry, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně ve vyšších slojích nižšími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, přičemž se užívá kombinace mechanického rozpojovacího účinku na zeminu a hydraulického dopravníku účinku na-zeminu uvnitř sacího ústí. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a čelo nože komory je napojeno na dno...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233198

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: bagry, sací, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně v nižších slojích vyššími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, mohou být i vysoce ulehlé, přičemž se užívá kombinace hydraulického a mechanického rozpojovacího účinku na zeminu. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a na horní stěně komory je vytvořen jeden nebo více vodních...

Sací potrubí, zvláště pro spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233164

Dátum: 01.12.1986

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: F02M 29/04

Značky: motor, zvláště, potrubí, sací, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sacího potrubí, zvláště pro spalovací motory, tvořeného pláštěm obklopujícím obtokové stěny obtékané vzduchem nebo směsí palivo-vzduch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň část obtokové stěny sacího potrubí tvoří šroubovou plochu. Obtokové stěny jsou tvořeny vnitřní stěnou sacího potrubí nekruhového průřezu. Obtokové stěny mohou být vytvořeny na deflektoru uspořádaném uvnitř sacího potrubí.