Patenty so značkou «šachtový»

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4843

Dátum: 04.10.2007

Autori: Heger Tobias, Hendel Roland, Kania Guido, Ciolak Mariusz, Leihbecher Heiko

MPK: E03F 5/00, E02D 29/12

Značky: horný, šachtový

Text:

...podľa technického riešenia obsahuje podľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia aspoň jeden označovaci element na správne ustavenie, ktorý umožňuje rýchlu a bezproblémovú montáž šachtového horného dielu na zostavovanej konštrukcii šachty. Vytvorenim výstužných elementov ako vyklenutých elementov a/alebo zosilneni je vnútomý povrch šachtového homého dielu týmito výstužnými elementmi rozdelený akoby na kanály, čo vedie k vyššej tuhosti...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11882

Dátum: 26.06.2006

Autori: Leihbecher Heiko, Ciolak Mariusz, Heger Tobias, Kania Guido, Hendel Roland

MPK: E02D 29/12

Značky: šachtový, horný

Text:

...prevádzkové zaťaženie. Tlačné vzpery potrebne zoažení nie sú u tohto známeho šachtového horného dielu usporiadané.statíckého hľadiska pre prenos zvíslých zať, že v oblasti prechodu zo šachtového kužeľa do prístupového dielu nemajú žiadne vystuženiesa zosilňovacích komponent orientovaných radíálne smerom dovnútra, nevýhoda týchto známych šachtových horných dielov vybavených tlačnými vztom, že výrobné náklady sú na základe napred...

Súprúdový šachtový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 777

Dátum: 17.01.2003

Autori: Schulz Manfred, Flick Thomas, Möser Jürgen

MPK: F23G 5/24, F27B 1/00

Značky: reaktor, súprúdový, šachtový

Text:

...plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne protiprúdové splynovanie a prenos tepla v hornej oblasti pecnej šachty, kde sa plyn odčerpáva prostredníctvom velkoobjemových otvorov a kanálmi/dýzami vedie do taviacej a prehrievacej zóny. V nasledujúcomsúprúdovom splynovaní sa plyn pri vysokých teplotáchredukuje a uhlovodíky s dlhšími reťazcami sa štiepia. Týmto usporiadaním sa zmenšuje negatívny Vplyv...

Súprúdový šachtový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5719

Dátum: 10.12.2002

Autori: Schulz Manfred, Flick Thomas, Möser Jürgen

MPK: C10J 3/02, F23G 5/24

Značky: reaktor, šachtový, súprúdový

Text:

...materiálu. Tiež viacnásobné vedenie plynu v protiprúde cez násyp pohybujúci sa smeromdole neumožňuje aj cez niektoré modifikáciezúžením prierezu V šachte a rozšírením prierezu V obtoku plynu spracovaním širokého spektra Vsádzkoveho materiálu.Ďalej je ve spise DE 198 16 864 Al opísaná kuplovňa s obehom plynu, ri ktore je odsávanie prebytočného plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne vedenie plynu V protiprúde a prenos...

Šachtový prvok z formovacej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279321

Dátum: 09.09.1998

Autori: Philipp Peter, Kraiss Richard

MPK: E02D 29/12

Značky: formovacej, šachtový, prvok, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predstavuje prefabrikát (10), ktorým je najmä z betónu vyrobený šachtový prvok (11), ktorý má vnútri aspoň jedno stúpadlo (18 až 21) na zasunutie chodidla. Toto najmenej jedno stúpadlo (18 až 21) je súčasťou šachtového prvku (11) z toho istého materiálu a je zaformované hneď pri výrobe. Stúpadlo (18 až 21) je vytvorené v oblasti zosilnenia (22) vnútornej steny šachtového prvku (11) a je vytvorené ako vnútorné zahĺbenie (24 až 27).

Šachtový předehřívač s křížovým propojením cyklonových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265010

Dátum: 12.09.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: křížovým, předehřívač, stupňů, propojením, šachtový, cyklonových

Text:

...plynü prvého vertikálního stupně.§ drnhého teplovýměn ného stupně 3. Tento prvý vertikální cyklonový stupeň Ě je Wskluzem 1 práškového materiálu propojen se vstupním kanálem § plynü druhého vertikálniho stupně Ž, příslušejioiho paralelní větvi téhož druhého teplovýměnného stupně 3. Druhý verti~Zu propojen s horní částí disperzní šachty 1.Horképlyny vstupujíci do Spodní části dispenzní šachty 1 se po průchodu dísperzníšachtou 1 rozdělují do...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, šachtový, materiálů, zrnitých, granulovaných

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261740

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: výměník, tepla, šachtový

Text:

...horizontální rcštovou vestavbu 1, tvořenou dutými koncentrickými prstenci 1 a radiálními dutými tělesy Ž pro odvod části předehřátého chladícího vzduchu, postupujícího dolní částí chladící šachty g prostoremprvé horizontální roštové veetavby 1 do sběrné obvodové komory Qs odváděcími otvory 1 a hrdlem § pro napojení na přiřazené zařízení, které není vyznečeno.Horký materiálipostupujíoí samospádem rovnoměrně chladící šechtou...

Šachtový předehřívač práškového materiálu se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261043

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, ztrátou, tlakovou, předehřívač, šachtový, sníženou, práškového

Text:

...cyklőnových stupňů s vertikálními cyklćnovými stupni pak umožňuje snížit stavební výšku cyklćnové části předehřívače a ušetřit nebo dokonce úplně odstranit oblouky v propojovscích kanálech, což rovněž přináší snížení tlakové ztráty horní cyklónové části šachtového předehřívače.Příklad řešení takovéhoto šachtového předehřívače podle vynálezu je schematicky znázor-. něn na výkrese.Předehřívač sestává z disperzní šachty l, na níž...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260877

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučeřík Oldřich, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, tepla, výměník

Text:

...dvě radlální usměrňovací tělesa 9 s nosným trámcem 25, vytvářejíci spolu s materiálem sesypaným pod sypným úhlem radiální spojovací kanály 10 zaústěné do rozváděcíhołprostoru 11, tvořeneho materiálem sesypaným pod sypným úhlem,spolu s kruhovým dnem 12 vnitřní stěny 7. Na radiální spojovací kanály 10 je napojen vnitřní konřovod 13, druhým koncem napojený na sběrač 16 horkých plynů, který spolu se sběračem 17 předehřátého materiálu tvoří komoru...

Šachtový protiproudý předehřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 239133

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kolomazník Zdeněk, Odstrčilík Zdeněk Fyzik

MPK: F27D 13/00

Značky: protiproudý, předehřívač, šachtový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zvýšit účinnost tepelné výměny při současné optimalizaci jeho tepelně-technologické funkce. Uvedeného účelu se dosahuje v podstatě tím, že protiproudá šachta je ve střední nebo horní třetině opatřena alespoň jedním pomocným kanálem pro přívod předehřátých plynů.

Šachtový výměník k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253002

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, materiálů, zrnitých, výměník, zpracování, tepelnému, granulovaných

Text:

...prodlužuje se provozuschopnost výměníku, což se projeví snížením investičních i provozních nákladů.Horké plyny přiváděné bočními kouřovody vchází do vnějšího obvodového kouřovodu, z něho do pž-edehřívaného materiálu, který je zde pod svým sypným úhlem v míst rediálního usměrňovacího telesa s nosným trámcem, pod ním vytvořeným radiálním spojovacím kanálem,vytvořeným sesypávanýmř materiálem, částečně vniká do vrstvy materiálu, a částečně...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253001

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 15/02, F27D 13/00

Značky: šachtový, tepla, výměník

Text:

...klenbového dna, ze sběrného prostoru 1, vytvořeného materiálem pod sypnym úhlem přicházejícím vložonými výměn V nými hrdly 1 a spodní stěnou klanbového dna g vyrovnávací šachty 1, tvoŕící zde stropchladící šachty 2. Pokrečóváním odtahových otvorú Q Jsou svislé kanály gl, rozmístněné u vnitřní stěny § vyrovnávací šachty L. V dolní části chladící šachty Ž je horizontální roětová vestavba 2, tvořeno dutými koncentrickymi pratenci lg a dutýmí...

Šachtový předehřívač práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240575

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kulbe Bernd

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřívač, šachtový, práškovitých

Text:

...předełhří-vači práškovitých materiálů, což umožní snížít spotrebu tepla pro výpal.Zařízení podle vynälezu je schematicky znázorněíío na výkresu v pohledu s částečným řezem.Zařízení se skládá z šachtového předehřívače 1, tvořeného válcovou šachtou 2 ukončenou ve Spodní části kuželovou výsypkou 3. Válcová šachta 2 v horní části je uzavřena stropeín 4 ve tvaru kru-hového mezikruží, na ktere navazuje axiálně krátký válcový nástavec 5,...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239876

Dátum: 01.07.1987

Autor: Toíska Jan

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, tepla, výměník

Text:

...vstupem vzdušiny.Základní provedení výměníku podle vynálezu, např. pro předehřev suroviny při výrobě práškového vápna, zůstává stejně jako u dosavadních typů. Samonosná velká šachta l kruhového průřezu,je zakončena kuželovou výsypkou g, odkud je surovina skluzem 2 dopravena do patního kusu A rotační pece 5. Odpadní horké kouřo~ vé plyny z rotační pece 5 jsou kouřovodem Q přiváděny do spoďní části velké šachty l. Tangenciálním napojením...

Cyklonový, šachtový nebo šachto-cyklonový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 238998

Dátum: 01.07.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, šachto-cyklonový, cyklónový, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká snížení celkové stavební výšky výměníku, vytvořeného jednotlivými stupni, případně protiproudovou šachtou, nebo jejich kombinací. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že válcová část cyklonu nebo válcová část šachty je ve spodní části zakončena šikmo seříznutou plochou, na kterou plynule navazuje kuželová výsypka nasměrovaná ke kanálu plynů, nebo k patnímu kusu.