Patenty so značkou «šachtovej»

Zavážacie zariadenie šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286349

Dátum: 07.07.2008

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27D 3/00, C21B 7/18, F27B 1/00...

Značky: zavážacie, šachtovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zavážacie zariadenie (100) šachtovej pece (101), predovšetkým vysokej pece, ktoré pozostáva najmenej z jedného zásobníka (103, 105) a otočne usporiadaného zavážacieho žľabu (111), ktorý pozostáva z prvého, okolo v podstate zvislej osi (A1) otočne usporiadaného základného telesa (107) v tvare valca, vybaveného prvým pohonom (119), pričom k výstupu (107a) základného telesa (107) je pevne pripojený spolu s týmto základným telesom (107)...

Systém šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286273

Dátum: 28.05.2008

Autori: Stastny Wilhelm, Wieder Kurt, Kepplinger Leopold-werner, Kastner Rainer-walter, Schiffer Wilhelm

MPK: F27B 1/00, C21B 13/00, C21B 13/14...

Značky: systém, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná šachtová pec, najmä šachtová pec (1) s priamou redukciou, so zásypom (2) z kusového materiálu, najmä z kusového materiálu obsahujúceho oxid železa a/alebo železnú hubu, s vkladaním do šachtovej pece (1) zhora a s plynovými vstupnými otvormi (3) na redukčný plyn, umiestnenými v jednej rovine v spodnej tretine šachtovej pece (1), pričom šachtová pec (1) má z vonkajška prstencový priestor (5), ktorý je dolu pripojený pomocou plynových...

Spôsob prevádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10620

Dátum: 09.11.2006

Autori: König Wolfram, König Gerd, Senk Dieter Georg, Gundenau Heinrich-wilhelm, Heldt Hans-heinrich, Babich Alexander

MPK: C21B 5/00, C21B 11/02, F27B 1/16...

Značky: prevádzky, šachtovej, spôsob

Text:

...sa týka spôsobu je táto úloha vyriešená spôsobom skôr vysvetleného druhu, priktorom je modulované zavádzanie prevádzkového plynu. Modulácia prevádzkového plynupritom nastáva tak, že sa menia prevádzkové veličiny tlak p a/alebo objemový prúd Vv dĺžke periódy, menšej alebo rovnej 5 s, a obzvlášť výhodne menšej alebo rovnej l s Ukázalo sa totiž, že sa dosahuje značne lepšie plynovanie vsádzky atým zvýšenie výkonu a efektivity,ked prevádzkový plyn...

Zariadenie na vnášanie prísadových materiálov do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 280698

Dátum: 09.09.1998

Autor: Rietzscher Rolf

MPK: C21B 5/00, F27B 1/16

Značky: prísadových, zariadenie, materiálov, vnášanie, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

V stene (1) šachtovej pece je umiestnený nadstavec (2), v ktorom je vytvorený priechodný kanál (2a). V priechodnom kanáli (2a) je umiestnená vložka (5), v ktorej je v priečnom reze vytvorený kužeľový priechodný kanál, ktorý sa v smere od svojho najmenšieho priemeru (6) a smerom od prívodného vedenia (3) rozširuje až do prvého vyústenia (5b). Od najmenšieho priemeru (6) sa kužeľový priechodný kanál smerom k prívodnému vedeniu (3) opäť rozširuje...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/18, F27D 3/10, F27B 1/20...

Značky: šachtovej, vsádzky, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281401

Dátum: 05.10.1994

Autori: Benck Jean, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16

Značky: vzduchu, zariadenie, šachtovej, dúchanie, predhriateho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece obsahuje niekoľko samostatných rúrkových dielov (10, 12), tvorených vonkajším plášťom (18) z ocele a vnútornou výmurovkou vytvorenou z liateho žiaruvzdorného betónu (20) a spojených medzi sebou pomocou guľových kĺbov (14) a kompenzátorov (16). Guľový kĺb (14) je tvorený konvexným natáčacím dielom (24), ktorý je integrálny s prvým rúrkovým prvkom (10) a ktorý sa môže natáčať v...

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281280

Dátum: 13.05.1992

Autori: Benck Jean, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: šachtovej, vháňanie, predhriateho, vzduchu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece je vytvorené z niekoľkých valcových rúrkových prvkov, opatrených vnútorným žiaruvzdorným obložením, ktoré sú medzi sebou spojené guľovými kĺbmi a vlnovcovými vyrovnávacími spojkami. Guľové kĺby obsahujú konvexný guľový čap, tvorený koncom jedného z prvkov, natáčavo uložený v konkávnej miske tvorenej koncom susedného prvku. Polomer zakrivenia každého guľového kĺbu má veľkosť polovice...