Patenty so značkou «šablóna»

Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19015

Dátum: 09.07.2013

Autori: Matusik Martin, Mozucha Jozef

MPK: B25B 27/00

Značky: jednu, jedného, vzhľadom, šablóna, umiestnenie, aspoň, súčasť, dielů, pomocná

Text:

...výhodne definuje dve protiIahIé strany, jedna z nich sa nachádza oproti súčasti, druhá je v kontakte s dielom, ktoré majú k nim doplňujúce tvary v kontaktných oblastiach. Strana určená na to, aby vstúpila do kontaktu s dielom typu vedenie, môže mať profil v tvare žliabku, strana určená na kontakt so súčasťou môže mať proñl v tvare, ktorý je lokálne v súlade s tvarom súčasti.0014 Šablóna podľa vynálezu môže byt napríklad vyrobená na báze...

Šablóna na inštaláciu prvkov karosérie prednej časti automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10533

Dátum: 07.04.2009

Autori: Tanguy Thierry, Heuclin Stéphane, Boutonnet Alain

MPK: B62D 65/02, B62D 25/08

Značky: automobilového, prednej, částí, karosérie, prvkov, šablóna, vozidla, inštaláciu

Text:

...na kostru automobilového vozidla, otáčanie tyče zaisťuje symetrické premlestnenie podperných ramien vo vyššie uvedenom treťom smerekaždé podperné rameno predstavuje jeden vonkajší okraj, o ktorý sa laterálne opiera bok jedných predných dvier, vyváženie pohyblivého rámu podľa vyššie uvedeného tretieho smeru sa uskutočňuje vzhľadom na dvoje predné dvere automobilového vozidlaprostriedky na uchopenie a na upínanie dielov karosérie obsahujú...

Šablóna skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4116

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/20

Značky: plastů, strešnej, skladanej, šablóna, krytiny, recyklovaného

Text:

...a guľatých strešných, najmä ozdobných častí, kde ľahko nahradí dnes používané plechové lqytiny z medi a hliníka, alebo titánu.Šablóny skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu podľa technického riešenia boli úspešne testované u autorizovanej osoby 204 TAZUS, štátny podnik a schválené pre široké použitie ako strešná krytina s požiamou odolnosťou skupiny B - materiál neľahko horľavý.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese...

Šablóna na ukladanie a rozmiestnenie reakčného činidla na analyzačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13362

Dátum: 06.02.2003

Autor: Bellon Franck

MPK: G01N 27/447, G01N 33/561

Značky: rozmiestnenie, analyzačný, nosič, reakčného, šablóna, ukladanie, činidla

Text:

...oddelené od seba vzdialenosťou predstavujúcou hrúbku šablóny,- jednu alebo viacero plóšok zodpovedajúcich vymedzenému pásmu alebo pásmam. iokaíizovaných na úrovni spodného povrchu šablóny, obsahujúcich vyčnievajúci prvok tvorlaci výstupok na spodnom povrchu šablóny, pričom každý vyčnievajúci prvok obsahuje jednu časť vytvárajúcu šikmú rovinu vzhľadom k vodorovnej ploche,- kanálik na plnenie a ukladanie reakčných činidiel, patriaci ku...

Šablóna na porovnávanie výherných čísiel lotérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1984

Dátum: 07.10.1998

Autori: Mühlbauerová Jitka, Waschnek Peter

MPK: A63F 3/06

Značky: porovnávanie, čísiel, šablóna, výherných, lotérií

Text:

...Q spolu s okrajom Q tvorí jeden celok Q, ktorý je výhodné vyhotoviť z kartónu, ale rovnako môže byť vyhotovený z plastu či iného plochého materiálu. Doštička Q je s okrajom Q spojená prelisom Q alebo v inom pripade je prelis Q doplnený výsekom Q V doštičke Q sú vyznačené políčka Q, ktoré sú s doštičkou Q spojené oddeliteľne. Rozloženie poličok Q zodpovedá rozloženiu okienok stávkového tiketu (na obrázkochú perforáciou tvorenou...

Kolíkovacia šablóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 420

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kobza Pavel

MPK: B23B 47/28

Značky: kolíkovacia, šablóna

Text:

...ploche spojenú zvierkamí s pri hvtka 73 iPomocou kolíkovacej šablőny podľa technického riešenia je umožnené veľmi rychlé, presné a pevné vyhotovenie kolíkového spoja na ktoromkoľvek mieste spojovaného materiálu,pričom nezáleží ani na jej hrúbke, tvare a dľžke spoja. Pre vŕtanie otvorov stačí vdaka presne nastaveným vodiacim púzdram i ručná vrtačku, bez vplyvu na kvalitu práce, čo zvyšuje o~ oerqtzvnosř použitia šeblőny 1 V miestach bez...

Stavebnicová šablona pro výrobu svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267636

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cihlář Antonín

MPK: B23K 37/04

Značky: šablóna, stavebnicová, sítí, výrobu, svařovaných

Text:

...nosniků á spodnich dorszů pro různý sortiment výroby, ktoré se budou liší vzájemnou rozteči spodnich dorazů z. Při změně sortimentu výroby se Jovi výměna celého nosniku 6 spodrdoh dorazů Jako rychlejší a. operativnějši než nastavovárxi ,jednotlivýchK hozmí. části šikmých nosníků 1 je připoden otočný segment 8 rĺesouoi pevná vodítka 2 a stavitelné vodítka 10 přičných prutů vytvořená za dvou rovnoběžných profilu kulatiny s vytvořeným...

Šablóna na kreslenie písmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237114

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gajdoš Jozef

MPK: B43L 13/20

Značky: kreslenie, šablóna, písmen

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie práce pri kreslení písmen najmä typu helvetica. Uvedeného účelu sa dosiahne šablónou na kreslenie písmen, ktorá pozostáva z hlavného obrazca tvaru predĺženého písmena "U" a obrazca tvaru mäkčeňa, obrazca tvaru dĺžňa, obrazca tvaru čiarky, obrazca tvaru pomlčky, obrazca tvaru apostrofa, obrazca tvaru písmena "J", obrazca časti písmena "P", obrazca časti písmena "R", obrazca tvaru písmena "S", obrazca...

Podpätková šablóna

Načítavanie...

Číslo patentu: 219697

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hrutka František, Foks Jiří

Značky: podpätková, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podpätkovej šablóny pre výrobu obuvi. Rieši problém vytvorenia imitácie plátkovaných podpätkov striekaním laku. Podstatou vynálezu je vytvorenie plášťa šablóny ako ekvidištantnej plochy k povrchu podpätku. Plášť šablóny je opatrený rovnobežnými drážkami a jej nosná plocha je v podpätkovej časti opatrená strediacim vybraním. Vynález možno využiť v obuvníckom priemysle.

Šablona k řízení šicího automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226551

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stephan Monika, Kresse Dietrich, Karl-marx-stadt (dd)

Značky: šablóna, automatu, řízení, šicího

Zhrnutie / Anotácia:

Šablona k řízení šicího automatu s pomocí magnetického válečku neseného křížovým vozíkem a dosedajícího silově na šablonu, vyznačená tím, že v oblasti vnějšího rohu šablony (5) je uspořádaná otočně uložená pomocná šablona (7), jež v mezních polohách svého otáčivého pohybu představuje přímočaré prodloužení šablonových ramen (8, 9), tvořících vnější rohy šablony (5), přičemž rovnoběžně se šablonovými rameny (8, 9) jsou uspořádány vodicí lišty...

Rovinná šablona s otevřeným profilem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Voráček Miroslav, Šoch Eduard, Benda Lubomír

Značky: její, otevřeným, šablóna, profilem, výroby, rovinná, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinná šablona 2 je určena zejména pro kontrolu tvaru listu vrtule, lopatek lopatkových strojů a profilů aerodynamických ploch letadel přikládáním k jejich povrchu ve zvolené rovině, v níž je tvar definován kontrolním profilem p vymezeným pravoúhlými souřadnicemi x, z. Způsob výroby je určen zejména pro kusovou výrobu velkého množství profilově různých rovinných šablon 2, potřebných při vývojových pracích. Nástroj 1 obrábí z plného materiálu...

Šablóna pre elektrochemické vytváranie znakov do kovových materiálov a spôsob jej zhotovovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220599

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: materiálov, kovových, znakov, vytváranie, elektrochemické, spôsob, šablóna, zhotovovania

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie šablóny pre kvalitné elektrochemické vytvorenie znakov na kovové výrobky. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že šablóna pozostáva z hornej kovovej vrstvy opatrenej elektroizolačnou vrstvou. Šablóna sa zhotoví tak, že najprv sa zo strany hornej kovovej vrstvy mechanicky vytvoria znaky do hĺbky väčšej ako je požadovaná hrúbka šablóny a potom sa elektroizolačná vrstva mechanicky opracuje na...

Šablona pro rychlou konstrukci n-úhelníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224187

Dátum: 01.07.1984

Autor: Caha Milan

Značky: konstrukcí, šablóna, n-úhelníků, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Šablona pro rychlou konstrukci n-úhelníků, v y z n s č e n á t í m, že sestává z plochého segmentu (10), na kterém je vyznačena základní polopřímka (11) ohraničená středovým vrcholem (12) segmentu (10), ke které jsou na ploše segmentu (10) znázorněny radiální přímky (13) procházející středovým vrcholem (12) a se základní polopřímkou (11) svírající úhel příslušný znázorňovanému n-úhelníku.

Fotoelektrická šablona a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215215

Dátum: 01.05.1984

Autori: Stěpanov Valerij Vasiljevič, Pojarkov Igor Ivanovič, Černikov Anatolij Michajlovič, Logutova Ljudmila Viktorovna, Gunina Nina Maximovna, Lavrentěv Konstantin Andrejevič

Značky: způsob, fotoelektrická, výroby, její, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby polovodičů, zejména fotoelektrických šablon, které lze použít pro fotolitografické zpracování polovodičových destiček a způsobu jejich výroby. Cíl vynálezu spočívá ve zvětšení odolnosti proti opotřebení a ve snížení počtu defektů typu "píchnutí", a také ve snížení povrchového statického náboje a odrazové schopnosti maskovacího povlaku. Fotoelektrická šablona obsahuje průhlednou podložku s nanesenou na ní maskovací vrstvou...

Šablóna pre elektrochemické značenie kovových súčiastok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213686

Dátum: 01.04.1984

Autori: Chaban Vladimír, Kysucký Tibor, Achymský Dušan

Značky: kovových, súčiastok, výroby, šablóna, spôsob, elektrochemické, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je použitie nového druhu fólie zo sklotextilu. Táto fólie može byť z dovodu výroby kvalitných znakov do šablóny bez vzniku ostrín a kvalitného značenia jednostranne alebo z oboch strán opatrená krycou fóliou z medi, hliníka alebo mäkšej umelej hmoty a pod., ktoré sa po vyfrézovaní zrakov odleptávajú napr. v kyseline dusičnej. Šablóna zhotovené z uvedeného materiálu sa vyznačuje veľkou životnosťou a znaky sú výrazné, kvalitné....