Patenty so značkou «rychlého»

Zariadenie na výrobu energie pomocou rýchleho jadrového reaktora chladeného plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18116

Dátum: 23.02.2011

Autori: Tauveron Nicolas, Bentivoglio Fabrice

MPK: G21C 1/02, F02C 1/05, G21C 15/18...

Značky: výrobu, rychlého, chladeného, plynom, pomocou, energie, zariadenie, reaktora, jadrového

Text:

...niekoľko redundantných núdzových okruhov.0010 Reaktor 12 a primárne okruhy 10 a 40 sú umiestnené vo vnútornom plášti 52, pričom je tento plášť umiestnený vo vonkajšom plášti, ktorý nie je zobrazený. Úlohou vnútorného plášťa je zabezpečovať dostatočný zálohový tlak reaktora po prasknutí, rádovo 5 až 10 barov, a úlohou vonkajšieho plášťa je zachytiť akýkoľvek únik prvkov, aktivovaných reaktorom, smerom von.0011 V prípade havárie na primárnom...

Spôsoby zníženia alkoholom vyvolaného rýchleho uvoľnenia väčšej dávky v prípade orálnych liekových foriem s obsahom opioidných látok s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14208

Dátum: 31.10.2006

Autori: Sathyan Gaytri, Hastedt Jayne, Pors Linda, Casadevall Gemma, Davar Nipun, Cruz Evangeline

MPK: A61K 9/22

Značky: látok, uvoľňovaním, väčšej, alkoholom, opioidných, liekových, zníženia, dávky, vyvolaného, orálnych, rychlého, foriem, případě, uvoľnenia, obsahom, predĺženým, spôsoby

Text:

...testovacieho spôsobu, ktorý obsahuje testovacie médium a (b) v priebehu dvoch hodín po začati in vitro testovania kde testovacie médium obsahuje vodný alkohol s koncentráciou alkoholu, ktorá sa rovná alebo je vyššia než 20 objemových.0010 V inom zo svojich uskutočnení sa vynález týka postupu, ktorý spociva v tom, že sa pripravl lieková forma s obsahom hydromorfónu s predĺženým uvoľňovanlm, ktorá obsahuje hydromorfón a štruktúru Iiekovej...

Zlepšené spôsoby rýchleho utlmenia pre deaktivačné procesy v červených krvinkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15233

Dátum: 31.10.2005

Autor: Stassinopoulos Adonis

MPK: A61K 38/06, A61L 2/00, A61K 31/198...

Značky: procesy, rychlého, deaktivačné, utlmenia, červených, krvinkách, spôsoby, zlepšené

Text:

...niektorých príkladoch tlmiace činidlo obsahuje cystein alebo derivát cysteínu. V niektorých príkladoch tlmiacim činidlom je peptid tvorený najmenej jedným cysteínom alebo derivátom cysteínu. Vspôsobe podľa vynálezu tlmiacim činidlom je glutatión. Vniektorých uskutočneniach tlmiace činidlo je neutralizované a pridanie neutralizovaného tlmiaceho činidla má za účinok nastavenie pH prípravku sčervenými krvinkami. Vniektorých príkladoch...

Zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3927

Dátum: 05.10.2004

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02H 3/02

Značky: pomocou, autonómnych, prúdových, ochrán, vypínania, fázového, fázových, vývodov, zapojenie, rychlého, rychlých

Text:

...nedostatky odstraňuje zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán, ktorého podstata spočíva v tom, že prípojnica 1 prvej fázy je spojená so silovým prepojom 4 prvej fázy a sílový prepoj 4 prvej fázy je spojený s Vývodom 7 prvej fázy cez výkonový spínač 10 prvej fázy, pričom výkonový spínač 10 prvej fázy je spojený s vypínacím blokom 16 prvej fázy cez spoločný vypínací prepoj 13...

Systém rýchleho nastavenia pre kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1369

Dátum: 22.09.2004

Autori: Hofmann Jörg, Macht Gerhard, Landes Peter

MPK: B29C 47/90

Značky: kalibračné, systém, zariadenie, nastavenia, rychlého

Text:

...50 okrem toho už kalibračné zariadenie a vákuová nádrž/vákuové ~ nádrže nemusí byť správne ustavovane. Ďalšou výhodou je veľkézlepšenie kvality vytláčaných profilov.vynález je následne bližšie objasnený napríkladnom uskutočnení znázornenom na výkresoch. Pritom znázorñujúprestavovania kalibračného zariadenia, obr. 4 bokorys obr. 3, obr. 5 ustavovanie kalibračného zariadenia vákuovej nádrže aobr. 6 schématicky pohľad na odvádzanie...

Jednotka rýchleho teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3353

Dátum: 10.03.2004

Autor: Lloveras Calvo Juan

MPK: B60H 1/00

Značky: teplovzdušného, jednotka, kúrenia, rychlého

Text:

...je doplnená o súbor výkresov zobrazujúcich preferované prevedenie.Obrázok 1 je grafickým znázornenim hlavného zariadenia, ktoré je predmetom súčasného vynálezu, znázorňujúcim lievikovité puzdro a spôsoby odsávania a vháňania vzduchu zohrievaného výstupným výfukovým potrubim.Obrázok 2 je vývojovým diagramom zobrazujúcim montáž jednotlivých prvkov tvoriacich tento vynález.Vzhľadom na to, čo je uvedené vyššie, súčasný vynález sa odvoláva na...

Zariadenie na zaistenie cirkulácie elektrolytu počas prvého rýchleho nabíjania na formovanie článkov akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283440

Dátum: 24.06.2003

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/04, H01M 2/36

Značky: cirkulacie, zariadenie, nabíjania, akumulátora, formovanie, prvého, počas, elektrolytu, rychlého, zaistenie, článkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje teleso (21), ktorého tvar je prispôsobený na utesnené vloženie do jedného alebo viacerých priechodzích otvorov (10) veka (1), pričom uvedené teleso (21) obsahuje prvú cestu (22) na zavádzanie elektrolytu do akumulátora, pričom prvá cesta (22) má prvý koniec (122) spojený s napájacím potrubím (222) na prívod elektrolytu a protiľahlý, druhý koniec (322), ktorý je v prietokovom spojení s prstencovým vybraním (422), vytvoreným v...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Mehta Hemang, Fencsik Gabor, Camacho Don

MPK: H04M 11/06, H04L 12/28, H04L 12/18...

Značky: spojenie, umožnenia, aspoň, spôsob, přístupu, systém, rychlého, jednému, kanálu, prístupový, multiplexor

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Spôsob rýchleho chladenia dielu prenosom tepla prúdením a sálaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5971

Dátum: 09.01.2003

Autori: Lefevre Linda, Domergue Didier, Chaffotte Florent, Pelissier Laurent, Goldsteinas Aymeric

MPK: C21D 1/56

Značky: chladenia, prenosom, sálaním, rychlého, prúdením, dielů, tepla, spôsob

Text:

...žiadne konštrukčné úpravy).0012 Na dosiahnutie týchto cieľov tento vynález predpokladá v rámci spôsobu rýchleho chladenia kovových dielov pomocou chladiaceho plynu pod tlakom, použitie chladiaceho plynu, ktorý obsahuje jeden alebo niekoľko plynov absorbujúcich infračervené žiarenie podľa ďalej uvede ného nároku 1.0013 Je potrebné rozumieť tomu, že špecifikáciu zlepšenie vzhľadom na tradičné podmienky chladenia pod dusíkom je nutné...

Zapojenie rýchleho integrátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265328

Dátum: 13.10.1989

Autori: Strýček Ján, Zámečník Vlastimil

MPK: H03K 25/00

Značky: rychlého, zapojenie, integrátora

Text:

...spínače je pripojený na nulovaciu svorku. Aspoň jeden čislicový vstup čislicovo-analógového prevodnika je pripojený na vstupnú svorku.Zapojenim rýchleho integrátora sa docieli toho, že sa vyznačuje velmi krátkymi časmi odozvy, danými odozvami použitého číslicovo-analőgového prevodnika, vysokou presnosťou a jednoduchostou.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma príkladného zapojenia rýchleho integrátora.zapojenie rýchleho...

Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258528

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

MPK: H04M 3/18

Značky: řídící, systém, měření, různou, dobou, ustálení, signálu, multiplexovaných, rychlého, analogových

Text:

...53 registru A povelů je spojen s třetím vstupem ll třetího součtového obvodu ll.Činnost zapojení řídícího systému podle vynálezu je následujícíPřed měřením určitého počtu kanálů s analogovými signály se nejprve do registru l adresy kanálů a rozsahu zaznamená při aktivním signálu adresy na jeho prvním vstupu lg signálem ze záznamového vodiče E 3 na jeho třetím vstupu lg hodnota adresy prvního měřeného kanálu a hodnota rozsahu z datové...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Jioí, Chrz Vladimiír, Mikulec Jan

MPK: C12Q 1/06

Značky: množstva, pive, minerálnych, spôsobu, bakterií, mlieku, odpadových, spôsob, rychlého, tohoto, kvasiniek, nápojoch, vodách, prevádzaniu, sirupoch, víne, pitných, užitkových, nealkoholických, zariadenie, zisťovania

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Způsob rychlého stanovení obsahu ligninu, monosacharidů a organických kyselin ve zpracovatelských roztocích a postupu vaření sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253708

Dátum: 17.12.1987

Autori: Virkola Nils-erik, Tikka Panu

MPK: G01N 30/14

Značky: rychlého, sulfitové, ligninu, stanovení, zpracovatelských, organických, buničiny, monosacharidů, kyselin, postupu, způsob, vaření, obsahu, roztocích

Text:

...přímá měření indexu lomu mimo zpracovatelský roztok byly navrženy měřicí přístroje,které byly použity i v postupu vaření buničiny pro stanovení obsahu sušiny. ovšem tato měření byla do značné míry znemožñována znečištěním měřicího zařízení. Postup měření mimo zpracovatelský roztok za použití diferenciálního refraktometru po oddělení vydělených iontü nebylo dosud v dosud známých metodách navrženo jako metoda stanovení.Velká výhoda postupu...

Zapojení rychlého reverzačního koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243284

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bilunek Bohumil, Kubín Sáva, Bicánek Bedoich

MPK: H02P 7/28

Značky: reverzačního, rychlého, koncového, zapojení, stupně

Text:

...108 a katodou druhé ochranné diody 200. Katoda první ochranné diody 108 je spojena s kolektorem prvního ochranného tranzistoru 112, který je typu NPN. s prvním vývodem prvního blokovacího kondenzátoru 107 a s prvním vývodem prvního až n-tého bázového odporu 109.1 až 109.11 kladné větve. Anoda druhé ochranné diody 200 je spojena s kolektorem druhého ochranného tranzistoru 212, který je typu PNP, s prvním vývodem druhého blokovacího...

Zapojení rychlého převodníku proudu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246972

Dátum: 15.10.1987

Autor: Padevit Jioí

MPK: H02M 3/135

Značky: proudu, rychlého, napětí, zapojení, převodníku

Text:

...vývodem sekundárního vinutí 32 budicího transformátoru à. Druhý vývod sekundárního vinutí âš budicího transformátoru 3 je spojen s bázi modulačního tranzistoru g. Druhý vývod primárního vinutí ga budicího transformátoru Ä je spojen s kladným potenciálem a s katodou nulová diody lg. Anoda nulové diody lg je spojena s prvním vývodem primárního vinutí ga budicího transformátoru à a s neinverzním výstupem áł astabilního klopného obvodu §...

Zapojení na testování rychlého kanálu intoligentních terminálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246684

Dátum: 15.10.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: G06F 11/14

Značky: intoligentních, testování, zapojení, rychlého, kanálu, terminálu

Text:

...výstupů lg čítače 19 je připojena na třetí skupinu datových vstupu Q výstupního přspínače gg. První přepínací výstup gł deködéru gg je připojen na první přepínací vstup g výstupního přepínače gg, kdežto jeho druhý přepínací výstup gg je připojen na druhý přepínací vstup QA výstupního přepínače gg. První volicí výstup gg dekôdéru gg je připçjen na první volicí vstup 1 čítače lg, kdežto jeho druhý volicí Výstup głg je připojen na druhý...

Zapojení pro sledování rychlého sledu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236839

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šinkora Zdeněk, Thuma Jiří, Böhm František, Šafář Jan, Petrásek Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: sledu, sledování, rychlého, zapojení, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Výhodou uspořádání je univerzálnost zapojení umožňující jednak výstavbu čítačových vstupů do libovolného počtu souřadných os odměřování, jednak možnost připojení k jakémukoliv typu odměřování s TTL výstupem. Výstup čítače (čítačů) je generován logickým obvodem odměřování, kde se po předchozím tvarování vstupních impulsů provádí jejich synchronizace a vyhodnocení směru. Obsah čítače lze programově měnit nebo přehrávat do zmrazovacího registru, a...

Zapojení rychlého koncového stupně obrazového zesilovače s omezením výstupního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236522

Dátum: 15.11.1986

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H03F 1/00

Značky: omezením, obrazového, zapojení, proudu, rychlého, stupně, koncového, výstupního, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní signál jde na bázi prvního tranzistoru, jehož kolektor je přes první zdroj předpětí spojen s bází emitorového sledovače tvořeného druhým tranzistorem, jehož emitor je spojen přes diodu s kolektorem prvního tranzistoru a přes obvod obsahující třetí tranzistor, který pracuje jako omezovač výstupního proudu pro katodu obrazovky. Hodnota proudu,při které se začíná obvod omezovat, se nastavuje proměnným odporem,...

Spôsob rýchleho budovania stavebných konštrukcií alebo ich prvkov pre banské alebo inžinierske stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247281

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kašpar Václav, Kašpar Ladislav

MPK: E21B 33/13

Značky: budovania, stavebných, prvkov, inžinierske, rychlého, banské, konštrukcií, spôsob, stavby

Text:

...v suchom stave, zabalené do obalov, ktoré prepúšťajú vodu, napriklad vriec z polypropylénovej tkaniny,»načo sa hydraulický aktív-uje poliatim -vod-ou a/alebo premáčanim vodou, napriklad napustením vody do prepichnutého o-balu do 65 35 dielom hmotnostným.Výhody vynálezu ukazuje nasledujúci príklad použitia Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes bola vyrobená zhomogenizovaním nasledujúcich zložiekhlinitanowvý cement ZSSR 6 kg p-ortlandský...

Koncový stupeň rýchleho výkonového tranzistorového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226586

Dátum: 15.11.1985

Autor: Štofka Marian

Značky: výkonového, stupeň, koncový, tranzistorového, spínača, rychlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zníženie strátového výkonu rýchlého výkonového tranzistorového spínača. Výkonový tranzistor sledovacej vetvy spínača má bázu spojenú cez dvojicu antiparalelne spojených diód s kolektorem riadiaciho tranzistora. Kolektor riadiaciho tranzistora je cez rezistor spojený s bodom s vyšším potenciálom než je v napájacom bode kolektora výkonového tranzistora. Medzi emitor výkonového tranzistora a bázu...

Zapojení rychlého spouštěného generátoru pilového napětí s linearizovaným průběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219701

Dátum: 15.09.1985

Autor: Jalovecký Rudolf

Značky: spouštěného, generátoru, rychlého, napětí, pilového, linearizovaným, průběhem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu se týká elektronického obvodu, u kterého se řeší linearizace procesu nabíjení kondenzátoru novým způsobem, a to použitím napěťově závislé kapacity P-N přechodu Zenerovy diody polarizované v závěrném směru. Podstatou vynálezu je, že do společného bodu jednoho konce nabíjecího odporu a anody vybíjecí diody je zapojena paralelní kombinace nabíjecího kondenzátoru a katody Zenerovy diody, přičemž druhý konec paralelní...

Způsob rychlého ochlazování krakových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214657

Dátum: 15.09.1984

Autori: Styslinger James Richard, Ennis Bernard Patrick

Značky: způsob, ochlazování, rychlého, krakových, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rychlého ochlazování krakových plynu, vzniklých krakováním uhlovodíkové frakce v přítomnosti vodní páry v pyrolýzní zóně za vzniku olefinů, při němž se krakové plyny rychle ochladí v ochlazovací zóně nepřímou výměnou tepla a při němž se použije vodní páry, obsahující teplo získané výměnou, pro uspokojení energetických požadavků způsobu,tento způsob se vyznačuje tím, že se výměna tepla provádí s parou za zvýšení jejího...

Způsob předcházení nebo rychlého potlačení škodlivých exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239233

Dátum: 16.04.1984

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor, Dzúr Ivan

MPK: A62C 3/02

Značky: způsob, potlačení, předcházení, škodlivých, exhalací, rychlého

Text:

...do postupnýoh lavíc s boky vyspádovarzými do ma ximálního úklonu 30 °, aby bylo technicky možno na nich vyhrá A řet ochranné izolační vrstvy.Hašení ložiska záparu pomocí nucené církulace zchlazovanýchinertnich plynů e přídavkem aerosolu inhíbítoru podle 25 s. pa tentu 124 965 je technicky značné náročné. Tento způsob lzepoužít jen k lilłvidaci omezeného ložiska záparu na snadno přístupných místech. Rovněž způsob injektáží pomoci...