Patenty so značkou «různých»

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huml Miroslav, Čech Stanislav, Putna Zbyněk, Kolář Zdeněk, Macek Vladimír

MPK: C07C 29/04

Značky: výroby, druhu, různých, současné, způsob, etanolu

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: filtru, sítích, vyšších, harmonických, soustava, minimálne, různých, složek, filtrací

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Zapojení pro dielektrické svařování dvojic materiálů různých tlouštěk jedním zdvihem nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265553

Dátum: 13.10.1989

Autor: Houdek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, různých, dielektrické, tlouštěk, dvojic, zdvihem, zapojení, jedním, nástroje, materiálů

Text:

...deska lg. Druhá kovová deska 2 je elektricky připojena k prvnímu pôlu druhého spínače gg. Třetí kovová deska lg je elektricky připojena jednak k druhému pölu třetího spínače lgra jednak na třetí díl 3 nástroje, který je realizovaný trnem. Třetí díl 3 nástroje je uspořádaný mezi druhým dílem g nástroje a prvním dílem l nástroje. První díl l nástroje je od přívodní desky Q oddělen izolační deskou E a elektricky je napojen jednak na druhý...

Zařízení pro navíjení svitků silových kabelů různých délek a průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259969

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drapač Václav, Kintr Jiří, Novák Jan, Bezstarosti Vladislav

MPK: B65H 75/34, H02G 1/18

Značky: navíjení, zařízení, silových, různých, kabelů, svitku, délek, průřezu

Text:

...dělenáa skládá se z pevné části g a z odsouvatelné části gg. Přitom je pevná část g navíjecí cívky g upevněna na výstupním hřídeli lli převodovky ll pohonu l.0 Jsouvatelná část gg naví jecí cívky g je upevněna na hřídeli Ql rychloupínače Q. kterým je například závitový spoj, umistěném na pojízdném podvozku 1,pojíždějícim po podélném vedení łgg nosného rámu lg a ovládaném ručním kolem gg. Odsouvetelná část gg je spojene s pevnou částí gl...

Otočný manipulátor pro válcové pláště velkorozměrných nádob o různých průměrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryžov Jevgenij Pavlovie, Kjueukov Janko Petrov

MPK: B25J 11/00, B23Q 3/18

Značky: válcové, průměrech, otočný, manipulátor, nádob, velkorozměrných, pláště, různých

Text:

...je upevhěn na pevném rámu l. Na vyčnívajícím konci vnitřní části 1 hřídele, je uložena prvni soustava 3 ramena na vyčnívajícím konci 2 hřídele je uložena druhá soustava á ramen.Ramena první soustavy 5 a ramena druhé soustavy 5 spolu svirají úhel daný okamžitou vzájemnou polohou vnější částí g hřídele a vnitřní části Š hřídele. Protínajíci se konce první soustavy 3 a druhé soustavy § jsou sčepovány. Upinaci válcovou plochu otočného...

Plošina k provádění různých úkonů v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245580

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtich

MPK: B66B 17/06

Značky: jámě, provádění, různých, úkonů, plošina

Text:

...jednoduchost a snadné montáž při potřebě rychlé a účinné kontroly různých úkonů v jámě jakož i rychlá demontáž od hloubícího okovu.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1, 2 a 3, přičemž na obr. l je znázorněno v levé části obrázku rozevření plošín na okovu a jejich dosah ke sténě jámy, v pravé části obrázku je znázorněno zavěšení okovu se zdviženými plošinami. Na obr. 2 je detailně znázorněn okov se zdviženými...

Zařízení k hutnění různých materiálů vibračními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244706

Dátum: 14.08.1987

Autor: Kubant Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: materiálů, vibračními, různých, válci, zařízení, hutnění

Text:

...pojezdu válce, regulátoru A frekvence vibrace a regulátoru 1 výstředníkováho momentu.Uvedené regulútory 1, g,.1 potom v příslušných regulačních smyčkách (rychlosti pojezdu válce, frekvence vibrace a výstředníkového momentu) prostřednictvím výkonového členu 2 auto matické regulace rychlosti pojezdu vibračního válce, výkonového členu § automatické regulace frekvence vibrace, výkonováho členu 3 automatické regulace výstředníkového momentu...

Zařízení pro držení a středění rotačních součástí různých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240180

Dátum: 01.06.1987

Autor: Meyer Albrecht

MPK: B23B 13/00

Značky: držení, středění, různých, průměru, rotačních, součástí, zařízení

Text:

...v tomto případě opatřene jen rovná čelist 2 . Ozubený segmänt Q je v zábě-y ru s ozubeným segmentem 1 , který je v tělese 1 uložen otočné na čepu 10 . Ozubený segment 1 je pevné spojen s pékou LL . Zakřivená čelist j je spojene s pákou ll pomocí tehla 12 , které je otočně uloženo na čepech l a 14 . Táhlo g je kyvně spojene s pístnicí hydraulického válce g . U obou provedení má činná část 15 zakřívené čelisti 3 tvar obalové křivky...

Způsob směšování dvou nebo více kapalin v různých vzájemných poměrech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249261

Dátum: 12.03.1987

Autor: Minárik Milan

MPK: B01F 15/04

Značky: kapalin, zařízení, více, různých, poměrech, způsob, způsobu, vzájemných, provádění, směšování, tohoto

Text:

...je znázorněno na přiložených obrázcích 1 až 8, kde představujeobr. 1 celkové funkční schéma gradientového kohoutu a jeho připojení na píst nebo unášeč pístu čerpadla.obr. 2 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v horní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.Obr. 3 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v dolní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.obr. 4 funkční...

Zařízení pro zanášení po sobě jdoucích různých útků v tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: sobě, jdoucích, stroji, různých, tkacím, útku, zanášení, zařízení, tryskovém

Text:

...vloženy trysky 7, 7. K tělesu 5 trysek 7, 7 jsou připojeny přívody 8, 8 zanášecího média pro trysky 7, 7. Dolní strana tělesa 5 trysek 7, 7 přechází do ramene 28, v jehož doliní části je Vytvořeno oko pro ložisko 9. Těleso 5 trysek 7, 7 je přes rameno 28 a ložisko 9 spojene prostřednictvím třetího čepu 1 D s jedním koncern horní páky 11, jejíž druhý konec je kyvně spojen prostřednictvím čtvrtého. čepu 13 s rámem 12 neznázorněnêľro tkacího...

Atmosférický hořák ke spalování různých druhů plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233099

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krejčí Zdeněk, Franěk Jan

MPK: F23D 13/00

Značky: horák, spalování, atmosférický, plynů, různých, druhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického hořáku ke spalování různých druhů plynů, vyžadujících při změně plynu jen výměnu trysek, před směšovačem, z něhož proudí směs plynu a vzduchu do prostoru pod podélnou horní stěnu hořáku, opatřenou výtokovými štěrbinami pro výtok směsi vzduchu a plynu. Vynález řeší provedení štěrbinových výtokových otvorů atmosférického hořáku tím způsobem, že má v horní stěně výtokové otvory přecházející do bočních stěn, kde jsou...

Způsob měření rozdílu mezi hodnotami téže veličiny ve dvou různých místech prostoru vyplněného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229568

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: vyplněného, prostoru, způsob, tekutinou, veličiny, způsobu, místech, zařízení, tohoto, rozdílu, měření, provádění, hodnotami, téže, různých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nejrůznějších měřicích přístrojů k měření vlastností tekutiny. Řeší se problém převodu prostorového rozdílu mezi dvěma hodnotami na časový rozdíl po sobě následujících hodnot měřených jediným čidlem a tím odstranění nákladů na dosud používané druhé čidlo i vyloučení chyb způsobovaných rozdílnými vlastnostmi dvou čidel. Řešení spočívá v tom, že tekutina ze dvou různých míst se k jedinému čidlu přivádí fluidickým komutátorem,...

Opěrná konstrukce pro současnou přepravu různých druhů plošných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229169

Dátum: 01.01.1986

Autori: Horáček František, Divecký Ladislav

MPK: B60P 9/00

Značky: současnou, plošných, dílců, konstrukce, opěrná, druhu, stavebních, různých, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrná konstrukce pro současnou přepravu různých druhů stavebních dílců s podélnou obs1užnou lávkou, vyznačené tím, že na obou stranách od podélné obslužné lávky (12) je vybavena příčně přesuvnými tyčemi (11) pro přitlačení stavebních dílců (8) k obvodovým trámcům (10) a dvěma podélnými trámci (4) s fixačními čepy (14) pro zajištění kompletizovaných stavebních dílců (3) ve svislé poloze, přičemž podélné trámce (4) tvoří současně nosníky podélné...

Zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 220525

Dátum: 15.11.1985

Autori: Taudy Jiří, Večeř Jiří

Značky: různých, radioaktivním, látek, zařízení, ozařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli se stíněným ozařovacím prostorem krytým stíněním, s možností stanovení přesné doby expozice a polohy ozařovaného vzorku vůči nuklidům, jimiž je prováděno ozařování. Zařízení sestává ze základového válcového tělesa, v němž je uloženo válcové základní těsnění, ve kterém je vytvořena krychlová ozařovací komora, uzavřená stínicím víkem. V čelní stěně je vytvořen kuželový otvor,...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: David Svatopluk, Mojžíš Milan, Tůma Miloslav, Hrubeš Pavel

Značky: napěňovací, způsob, odstínech, přípravy, tohoto, lázni, provádění, pěnových, způsobu, jednotky, jedné, různých, barevných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.

Zařízení k broušení a/nebo leštění ploch v různých rovinách na skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 218484

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bien Petr, Suchánek Josef

Značky: leštění, ploch, broušení, sklenených, různých, předmětech, rovinách, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižutérní výroby a řeší problém strojního broušení a/nebo leštění ploch v různých rovinách na skleněných předmětech, zejména lustrových ověsech, v celém velikostním sortimentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dorazy, které prostřednictvím nožek a tříramenného držáku obrobku určují polohu jednotlivých broušených a/nebo leštěných ploch obrobku vůči nástroji, jsou pro všechny opracovávané plochy obrobku uspořádány v jediné...

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218271

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rychtrmoc Josef, Blažek Jan

Značky: různých, součástí, dopravníku, přepravě, krokovací, palety, mezioperační, systém, frikčního

Zhrnutie / Anotácia:

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých částí v automatizovaných výrobních systémech, vyznačený tím, že sestává z impulsního ovládače (9) s aktivním členem (29), přestavitelně uloženého v upínací liště(10), připevněné vně na podélníku rámu (16), z vahadla (30) s uvolňovací lištou (4) pro vysmeknutí kratšího ramene (6) zajišťovací páky (2), kyvně uložené na čepu (8) v tělese unášecí desky (15) a z narážek...

Zapojení pro současné připojení dvou různých typů magnetických diskových pamětí k jedné řídicí elektronice záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217530

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubín Pavel, Sladký Milan, Loutocký Dušan, Kvasilová Helena

Značky: záznamu, současné, různých, typů, pamětí, připojení, jedné, řídící, magnetických, zapojení, diskových, elektronice

Zhrnutie / Anotácia:

Týká se oboru elektronických číslicových počítačů, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí. Vynález se týká obvodů, které tím, že jsou přidány k řídicí elektronice záznamu, umožňují připojit k této řídicí elektronice záznamu dva typy diskových pamětí lišících se některými funkcemi, například zpracování signálu servostopy, některé ovládací sekvence styku. Součástí přihlášky vynálezu je jeden výkres, na němž je schematicky...

Způsob dělení směsí tukových látek na složky o různých teplotách tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216818

Dátum: 15.01.1985

Autori: Barnstorf Joachim, Kroll Benno

Značky: dělení, směsi, tání, tukových, složky, látek, různých, způsob, teplotách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení směsí tukových látek na složky o různých teplotách tání postupem, spočívajícím v částečném nebo úplném roztavení směsi tukových látek, v ochlazení až k vykrystalování výšetajících podílů tukových látek, přičemž se odvodu tepla, potřebného k ochlazení a vykrystalování těchto podílů, dosáhne vakuovým odpařením vodné fáze, která je v bezprostředním styku se směsí tukových látek, ve vytvoření disperze od sebe oddělených kapalných a...

Způsob sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217829

Dátum: 15.07.1984

Autori: Drnek Jiří, Kovář Josef

Značky: sdružování, zvláště, dávek, jednotlivých, způsob, druhu, různých, přířezu, zařízení, bankovek, způsobu, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek. Způsob pro sdružování se provádí u zařízení sestávajícího z řídicí jednotky, která aktivuje jednotlivé odebírací mechanismy pro odběr přířezů ze zásobníků do přepravních kazet a spočívá v současném vyhodnocování údajů o vzájemné poloze všech zásobníků a k nim příslušných přepravních kazet, a na základě tohoto vyhodnocení vydává...

Zapojení řídicího modulu pro připojení různých typů diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213924

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: pamětí, různých, připojení, diskových, řídicího, typů, modulu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího modulu umožňujícího připojení různých typů diskových pamětí. Vynález má za obor elektrotechnické číslicové počítače vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí. Vynález se týká řídicího modulu pro současné připojení několika různých typů diskových pamětí k číslicovému výpočetnímu systému. Řeší se problém zapojení obvodů, které umožňují současné připojení diskových pamětí různých typů k jedné řídicí jednotce...