Patenty so značkou «různou»

Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258528

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kudrnovský Miroslav, Haas Karel

MPK: H04M 3/18

Značky: řídící, ustálení, dobou, systém, různou, multiplexovaných, měření, rychlého, analogových, signálu

Text:

...53 registru A povelů je spojen s třetím vstupem ll třetího součtového obvodu ll.Činnost zapojení řídícího systému podle vynálezu je následujícíPřed měřením určitého počtu kanálů s analogovými signály se nejprve do registru l adresy kanálů a rozsahu zaznamená při aktivním signálu adresy na jeho prvním vstupu lg signálem ze záznamového vodiče E 3 na jeho třetím vstupu lg hodnota adresy prvního měřeného kanálu a hodnota rozsahu z datové...

Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244357

Dátum: 01.06.1988

Autori: Prymusová Jana, Paoenica Jaroslav

MPK: F16S 5/00

Značky: tepelnou, součástí, roztažností, různou, rozebíratelný

Text:

...vrstva je vytvořena z tuhého práškového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha součástí s menší tepelnou roztažností.Výhody rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností spočívají v tom, že se docílí plošné vyrovnání dosedacích ploch a maximální únosnosti vrstvy, dané její minimálnív výškou a dlouhodobé impregnace dosedacích ploch s možností demon 5 táže spoje bez narušení původního stavu těsnící vrstvy. Schopnost Á spoje...

Zapojení sběrnicového systému pro přenos zpráv s různou prioritou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243248

Dátum: 15.11.1987

Autori: Foldyna Zdenik, Odstreil Libor

MPK: G08C 19/16

Značky: sběrnicového, prenos, systému, prioritou, zpráv, zapojení, různou

Text:

...37 zdroje 5 taktovacích ímpulsů a blokovací výstup 32 centrálního vysílače 3 G je připojen k blokovacímu vstupu 33 centrálního příjímače 9. Datová brána 36 centrálního vysílače 39 je přípojena k datové bráně 11 centrálního příjímače 9 a sígiíalizační brána 35 centrálního vysílače 3 U je přípojena k výstupu synchronizačniho členu 29. Uvolňovací vstup 31 centrálního výsílače 39 je připojen jednak k výstupu 39 uvolňovaciho členu 38, který je...

Zařízení na vzájemné oddělení kapalin či emulsí s různou měrnou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240564

Dátum: 15.08.1987

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Velieko Jekatirina Jakovlevna

MPK: C02F 1/40

Značky: emulsí, hmotnosti, kapalin, zařízení, různou, mernou, oddělení, vzájemné

Text:

...stěna je umístěna na plováku, sleduje automaticky výšku hladiny v jlmce. Oddělovàní vrstev může probíhat při libovolné výšce hladiny. Shrnovací efekt je zajlštěn dynamickým působením tlakového vzduchu, který je vyfukován šikmo na hladinu vrchní kapaliny ze soustavy trysek, jež tvoří součást plovaku.Příklad konstrukce zařízení na vzájemné, odclělování kapalin je znázorněn schematicky n.a příložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v...

Zařízení k výrobě fólie z plastické hmoty vykazující barevný pás s různou intenzitou barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240980

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: B29C 47/12

Značky: barevný, různou, barvy, vykazující, plastické, intenzitou, fólie, zařízení, výrobe, hmoty

Text:

...způsobem konstruovaného zařízení, v každém bodě výstupní štěrbiny stejná, takže se dosáhne ztavení s již přítomným proudem taveninyDalší výhodné vytvoření vynálezu spočíva v tom, že hradítko velké ploché vytlačovaoí hlavy má napájecí díru se spojovací dírou vedoucí k-vytlačovací štěrbinové trysce pro dílčí proud taveniny. Podle konstrukce vytlačovací štěrbinové trysky může být tato napájena asymetricky nebo symetricky, což se řídí i podle...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, různou, vícemédiový, vinutý, délkou, výměník, svazků, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.