Patenty so značkou «rúrkových»

Spôsob výroby rúrkových radiátorov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17313

Dátum: 23.07.2010

Autor: Roth Hubert

MPK: B23K 11/24, B23K 11/26, B23K 11/093...

Značky: tohto, radiátorov, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, spôsob, rúrkových, výroby

Text:

...prvky mimo normované tolerancie.Slovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 353 767 B 1SPÓSOB VÝROBY FIÚRKOVÝCH RADIÁTOBOV A ZARIADENIE NA VYKONÁVANlE TOHTO sgososu.0013 Pred polohovaním čelných prvkov voči rúrkam sú rúrky umiestnené na saniach a automaticky zarovnané na os smeru zvárania. Takéto umiestnenie je v priebehu celého procesu zvárania zachovávané. Ak sú požadované rozmery modulov konštrukčnej zostavy radiátora,...

Usporiadanie na spájanie rúrkových prvkov v systéme vetracieho kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8687

Dátum: 07.09.2007

Autori: Mattsson Lars-ake, Andersson Pontus, Högman Sten

MPK: F16L 37/098

Značky: vetracieho, spájanie, kanála, systéme, prvkov, usporiadanie, rúrkových

Text:

...a inštalatér nemusí vykonávať komplikovaná rezy do špeci fických polôh pre spojenie.0013 Prvý spojovací prostriedok je ďalej vybavený V koncovej časti vnútorného rúrkového prvku, ktorý uľahčuje vloženie a spojenie. Spojenie medzi rúrkovými prvkami - pomocou spojovacieho prostriedku - je zriadené vo vzdialenosti od voľného konca vonkajšej rúrky, kdejeho tuhosť zvyšuje stabilitu spojenia.0014 Prvý spojovací prostriedok je prednostne...

Zariadenie na rezanie alebo zváranie rúrkových obrobkov alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1590

Dátum: 08.07.2004

Autor: Wirth Peter

MPK: B23K 7/00, B23Q 1/00, B23K 5/00...

Značky: rezanie, zváranie, obrobkov, podobně, zariadenie, rúrkových

Text:

...byť rôzne odrezané rúrky alebo rúrkové diely zvarenés rúrkovým systémom, lebo tu nmsí byť zvárací horák vedenýpodobným spôsobom ako rezací horák.Úlohou predkladaného vynálezu je vytvoriť zariadenie vyššie uvedeného druhu tak, aby s ním mohli byt rezanê alebo zvárané rúrkové obrobky s rôznym priemerom obalového kruhu, s rôznymi prierezmi a s rôznymi hrúbkami stien.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že vodiaceCa) priechodný otvor, do...

Držiak rúrkových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1231

Dátum: 21.08.2002

Autori: Bauer Peter, Endlich Patrizia, Pellkofer Helmut

MPK: F16L 3/12

Značky: držiak, rúrkových, tvaroviek

Text:

...a rúrka by V týchto miestach bola vystavená poškodeniu. Pri príslušnom dimenzovaní rúrkových Vedení môže byť držiak rúrkových tvaroviek použitý tiež pre Viac dimenzií rúrok, bez toho, že by V ňom rúrky mali prílišPrehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladuuskutočnenia znázorneného na výkresoch, kde značíobr. 1 držiak rúrkových tvaroviek podľa vynálezuobr. 2 ďalší pohľad na obr. 1 aDržiak rúrkových...

Klinové zariadenie na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Schneider Friedrich

MPK: E04G 7/00, E04G 7/06, E04G 7/02...

Značky: lešenia, rúrkových, najmä, dielov, klinové, spojovanie, tyčových, zariadenie, případně, stavebného

Zhrnutie / Anotácia:

Klinové zariadenie slúži na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia, z ktorých jeden, nosný diel (1) je opatrený plochou príložkou (7) a druhý, upínací diel (9) schránkou (2) v tvare písmena U, spojenou s upínacím dielom (9) prostredníctvom svojich ramien (4) a opatrenou nevypadnuteľným klinom (8), majúcim v podstate tvar písmena U s jedným ramenom upínacím a druhým ramenom (11) prídržným, usporiadaným na...

Stavebnicový spojovací prvok rúrkových skeletov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1064

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nový Zdeněk

MPK: A47B 7/00, F16B 7/00

Značky: rúrkových, prvok, stavebnicový, spojovací, skeletov

Text:

...2 Na obr. 12. je spojovací prvok v plošnom vyhotovení, tvo rený zostavou 120 zo štyroch mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov łg. Prvok umožňuje spojenie dvoch štvorícrúrok vo zvislom smere a dvoch dvojíc rúrok na ne kolmých.Príklad 3 Obr. 13 uvádza zostavu vnútorného spoja rürkového skele tu pri používaní spojovacieho prvku z ôsmych mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov lg, V kubickej zostave igg....

Spôsob zvárania dvoch rúrkových častí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280643

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sauron Jean, Hugueny

MPK: G05B 19/12, B29C 65/20

Značky: dvoch, zvárania, částí, plastů, rúrkových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárajú sa dve rúrkové časti (7, 9) z plastu, vybavené každá identifikačným kódom (21, 23). K stroju sú priradené prostriedky na realizáciu zváracieho programu a program sa vykonáva ako funkcia údajov prečítaných na kódoch a definujúcich na základe zákonitosti zvárania alebo normy, ktoré sa majú použiť, a tiež hrúbky častí, hodnoty parametrov týkajúcich sa teplôt, času zvárania a tlaku, ktoré sa majú rešpektovať, za predpokladu, že sú kódy (21,...

Spôsob zvárania rúrkových bimetalov tlakom za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261099

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ryban Dušan, Vítek Juraj, Ševca Peter, Turňa Milan

MPK: B23K 20/10

Značky: tlakom, studena, rúrkových, bimetalov, zvárania, spôsob

Text:

...voči otvoru v Cu-puzdre.Samďné vytvorenie zvarového spoja sa realizuje pritlačenim pretláčacieho nástroja V smere pozdlžnej osi zväraných súčiastok upnutých s prípravku. Takto vyhotovené zvarové spoje vykazujú určité nedostatky z hľadiska naviazania zváraných materiálov, čo obmedzuje ich použitie na prípady, kde nie sú dôležité elektrické parametre zvaro-vého spoja.Uvedené nedostatky podstatne odstraňuje spôsob zvárania rúrkových...

Zariadenie na ohýbanie rúrkových hadových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233482

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pacala Jozef, Harmady Gašpar, Franko Michal, Nagy Peter

MPK: B21D 11/07

Značky: systémov, rúrkových, ohýbanie, zariadenie, hadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu rúrkových hadových systémov, šotov a vláseniek vysokotlakých ohrievákov pomocou dvoch ohýbacích jednotiek usporiadaných v dvojiciach stojanov proti sebe. Zariadenie je podľa vynálezu možné využiť v podnikoch energetického strojárenstva na výrobu rúrkových hadových systémov.

Antivibračná vložka rúrkových výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222896

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kozolka Ľudovít

Značky: rúrkových, antivibračná, vložka, výmenníkov, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antivibračnej vložky rúrkových výmenníkov tepla, ktorá zabraňuje vibrácií rúrok. Podstatou vynálezu je, že antivibračná vložka je segmentového tvaru, na jej chrbte sú dva jazýčky, pričom na obvode antivibračnej vložky sú vytvorené dve pružné tvarové ramená. Vynález je možné využiť u všetkých rúrkových výmenníkov tepla, kde je dostatočný rozostup rúrok.

Nosná konštrukcia celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219682

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: stien, kotla, plynotesných, celokovových, parného, konštrukcia, rúrkových, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosnej konštrukcie celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla. Rieši problém prenosu tiaže, silových pôsobení a dilatácií medzi jednotlivými časťami nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že podperný rošt je pevne uložený na hlavnom hornom nosníku a na hlavnom dolnom nosníku prostredníctvom valivého ložiska, pričom hlavný horný nosník a hlavný dolný nosník sú vzájomne spojené pomocou vyvažovacích ramien,...

Tesniaci uzáver rúrkových vývodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214618

Dátum: 01.07.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: uzáver, tesniaci, rúrkových, vývodov

Zhrnutie / Anotácia:

Tiesniaci uzáver rúrkového vývodu, kde medzi dve stlačené plochy je uložený plastický tesniaci krúžok vyznačujúci sa tým, že valcové teleso /2/s priechodovým otvorom preuloženie rúrkového vývodu /1/, na vonkajšej strane opatrené závitom a prochádzajúce na jednom konci do rozšírenej, na povrchu vrúbkovanej plochy je uložené v dutém telese/4/na jednom konci uzavretom, druhý koniec tohto dutého telesa/2/ je opatrený vo vnútri závitom a jeho...