Patenty so značkou «rúrkami»

Spôsob a nástroj na spojenie prírub a spojovacích členov s rúrkami za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5989

Dátum: 18.03.2005

Autor: Karoliussen Hilberg

MPK: B21D 39/00, F16L 19/02

Značky: spojenie, rúrkami, spojovacích, přírub, členov, nástroj, studena, spôsob

Text:

...rúrky, spojovacieho člena a časti nástrojaObr. 3 c zobrazuje bočný pohľad na zostavu zobrazenú na obr. 4 a v druhom operačnom stupninástroja potom, ako bolo medzi rúrkou a spojovacím členom týmto nástrojom vytvorenéspojenie. Obr. 3 d predstavuje rez B-B zostavou na obr. 4 c. Obr. 4 a predstavuje bočný pohľad na nástroj a obr. Sb predstavuje rez A-A z obr. Sa.Obr. 5 a predstavuje perspektívny pohľad na nástroj zprvého uhla pohľadu a obr....

Prehrievač pary s cloniacimi rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1213

Dátum: 19.12.2002

Autor: Van Berlo Marcellus Antonius Jozef

MPK: F28G 7/00, F22G 3/00

Značky: prehrievač, cloniacimi, rúrkami

Text:

...iba malé náklady.Týmto sa tiež predchádza praktickým nevýhodánl vysokých teplôtspalín v prehrievači a prihrievači, vznikajúcich pri spaľovaní odpadu. Cloniacimi rúrkami môžu byt vhodné prázdne rúrky. Tie sa jednoducho vložia hned pred rúrky prehrievača pri pohľade v smere prúdenia tak, aby cloniace rúrky zachytili v podstate všetky nečistoty prítomné v spalinách. Rúrky prehrievača tým pádom v podstate neprichádzajú do styku s...

Vykurovacia komora s vykurovacími rúrkami na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281364

Dátum: 05.08.1998

Autori: Ebert Anton, Boretzky Joachim, Tratz Herbert, Werdinig Helmut

MPK: F27B 7/10, C10B 1/10

Značky: vykurovacími, pevný, komora, rúrkami, vykurovacia, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na spracovanie pevného materiálu je vytvorená ako bubon (8) na nízkoteplotnú karbonizáciu pevného odpadu (A), ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi (10). Vnútorný priestor bubna (8) obsahuje väčší počet navzájom rovnobežne usporiadaných vykurovacích rúrok (12), ktorými prechádza vykurovací plyn (h), ohrievajúci pri nízkoteplotnom karbonizačnom procese pevný odpad (A). Vnútri vykurovacích rúrok (12) sú upravené turbulátory...

Spôsob zavádzania tesniaceho materiálu do medzery medzi rúrkami a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279715

Dátum: 05.10.1994

Autor: Rogers Alan Foster

MPK: F16L 55/162, F16L 55/165, F16L 55/16...

Značky: zavádzania, tohto, vykonávanie, tesniaceho, materiálů, medzi, medzery, rúrkami, zariadenie, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zavádzania tesniaceho materiálu do medzery (37) medzi náhradnou rúrkou (9) a zostávajúcou rúrkou (36), v ktorej je náhradná rúrka (9) uložená, sa tesniaci materiál zavádza do medzery (37) v najvzdialenejšom protiprúdovom bode medzery (37), odkiaľ sa pretlačuje do ďalších miest medzery (37). Zariadenie je opatrené tesniacou zavádzacou hlavicou (1), majúcou valcové teleso (6) upravené na spojenie s predným koncom (8) náhradnej rúrky...

Prevod tepla vlnovitými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 201

Dátum: 09.09.1993

Autor: Horváth Gejza

MPK: F24B 7/02

Značky: rúrkami, vlnovitými, tepla, převod

Text:

...teleso s vlnovkovitou rúrkou 2 situovanou v zvislej polohe, na ktorú je pri pojený tepelný zdroj ł, ktorý je umiestnený v spodnej časti a odvod spalín Ž umiestnený v hornej časti. Obrázok č. 4 zobrazuje vyhrievacie teleso, ktoré má tepelný zdroj l umiestnený na čelnej strane vlnovkovitej rúrky g a odvod spalín Ž je umiestnený na protiľahlej strane tepelného zdroja l.Obrázok č. 2 znázorňuje vyhrievacie teleso, ktoré má dve...

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Podstanický Alexander, Kotuliak Jozef, Hrnko Tibor

MPK: F28D 7/02

Značky: rúrkami, tepla, výměník, vinutými

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Výmenník tepla s U rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257109

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vančo Milan, Kosnáč Marián

MPK: F28D 7/06

Značky: výmenník, tepla, rúrkami

Text:

...hadmi teplovýmennej plochy. Limitovaná tlakové strata na strane prehrlatej pary je zabezpečená konštantným prierezom hado-v na strane pary v celej ich dĺžke.Prevedenie výmennika tepla s U rúrkamitypu para-para podľa vynález-u sú na pripojených na obr. 1 a 2.Prevedenie výmennika tepla s U rúrkami zakotvenými V protilahlých-plochých alebo sférických rúrkovniciach typu para-para tvoreného telesom 1, vstupným hrdlom z medziprehrievača pary,...

Výparník parného kotla s paralelne radenými závesnými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243937

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbanec Jan, Wenigová Libuše, Kopecký Josef, Mach Jaroslav

MPK: F22B 37/00

Značky: výparník, parného, kotla, závesnými, radenými, paralelně, rúrkami

Text:

...pričom clonky sú alebo individuálne,alebo skupinové. Ďalšou výhodou takejtokonštrukcie výparnĺka je, že počet závesných rúrok sa rozvidličkovaním postupne môže meniť podľa potrieb geometrickej konfigurácie zavesených tvýhrevných plôch. Tiež je možné podľa hmotnosti zavesených výhrevných plôch parného kotla postupne meniť nosný prierez závesných rúrok. Výhodou radenia rúrkových stien a závesných rúrok do samostatných paralelných vetiev...

Hmota pre zhotovovanie predžíhaných žiarobetónových tvárnic v kombinácii s pyrostatovými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252540

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šilar Bohuslav, Kováč Michal

MPK: C04B 35/68

Značky: kombinácii, zhotovovanie, rúrkami, predžíhaných, hmota, žiarobetónových, pyrostatovými, tvárnic

Text:

...až 4,1 hmot. mikroplniva do 0,1 mm, 45 až 47 hmot. kameniva 0,1 až 1,6 mm, 24,5 až 25,5 0/0 hmot. kameniva 1,6 až 5,0 mm, 24,5 až 25,5 perc. hlinitanového cementu s konzistenciou tejto hmoty po zamiešani s vodou 19 až 21 sec., pri vodnom súčiniteli 0,48 až 0,50. Konzistencia vlhkej žiarobetónovej zmesi sa stanovuje ako čas, za ktorý vytečie zmes z konzistometrickej výlevky pri vibrácií a stanovuje sa podľa metodiky VÚHK NZ 72 6050-3-3....