Patenty so značkou «rudných»

Spôsob získania kobaltu a niklu z rúd a rudných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 203

Dátum: 14.09.2002

Autor: Beckmann Alexander

MPK: C22B 23/00, C22B 1/06

Značky: získania, kobaltu, rudných, niklu, spôsob, koncentrátov

Text:

...sulfidových rúd alebo rudnýchTento cieľ sa dosiahne spôsobom, podľa ktorého sa arzenosulfidová a/alebo sulfidová ruda alebo rudný koncentrát kobaltu a/alebo niklu prevedie na reakčný produkt sirou alebo siru obsahujúcimi zlúčeninami arzénu a z reakčného produktu sa vylúhujú rozpustné kovy a kovyTúto konverziu reprezentujú nasledujúce rovniceZistilo sa, že kobaltín je možné, pokiaľ sa proces uskutočňuje správnym spôsobom, previesť na CoS...

Zařízení na mísení suspenze rudných částic s loužícím činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268494

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vebr Zdeněk, Ljutajev Petr, Štros Antonín

MPK: C22B 3/02

Značky: zařízení, suspenze, částic, mísení, činidlem, rudných, loužícím

Text:

...je uníetěne uvnitř nebo vně centrálního doprevního potrubí.směšovací trubka je uvnitř opatřena pevnými vestavbami e Je, stejně jako části přívodního potrubí suspenze rudných čáetic a přívodu loužíciho ěinidla umíatěnéZařízení pro aísení suepenza rudných částíc s loužícím činidlem dle vynálazu umožňuje při nízkých nárocích na konstrukcí, nízkých pořizovacích náklsdech e nízkých nárocích na způsob provozování dosáhnout podstatnáho zlepšení...

Zařízení pro loužení rudných rmutů s průtokem plynné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266914

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wiedermann Ján, Martínek Konstantin

MPK: C22B 3/02

Značky: loužení, rmutu, zařízení, průtokem, složky, rudných, plynné

Text:

...axiâlní míchadlo a plynné médium je přiváděno do vnitřní části centrální cirkulační trubky do míst největší turbulence. V takto upraveném loužicím zařízení je proudění uvnitř centrální vodicí trubky natolik íntenzívní, že dokáže vyvolat při vhodné volbě geometrie reaktoru takové oběhové proudění. které uvede do vznosu všechny pevné častice rmutu a bubliny plynné složky přiváděné do vnitřního prostoru centrální vodicítrubky JSOU nejintenzívněji...

Způsob dobývání rudných ložisek sedimentárního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264564

Dátum: 14.08.1989

Autori: Slováček Tomáš, Brůha Jiří, Sadílek Pavel, Berka Josef

MPK: E21C 41/06

Značky: rudných, způsob, dobývání, sedimentárního, ložisek

Text:

...je postupně vyražena v půdorysném profilu pod vrchní částí komory spodní část komory, která počvou sleduje spodni hranici zrudnění. Tato ražba spodní části komory je dále prováděna až do úrovně vrchní nebo spodní konturační chodby při současném zajištování boku komory svorníky a pletivem v návaznosti na zajištění boku již dřive provedená ve vrchní části komory.Výhody způsobu dobývaní rudnych ložisek sedimentárního typu v mocnostech nad 5...

Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 1/20

Značky: kyselých, rmutu, rudných, odber, vzorků, zařízení

Text:

...rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: surovin, nerudných, toxicit, vzlínání, složišť, zamezení, způsob, rudných, úpravě, rekultivaci, těžbě

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Čidlo pro měření korozního potenciálu za zvýšené teploty a tlaku v prostředí kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255110

Dátum: 15.02.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 17/00

Značky: čidlo, kyselých, rmutu, rudných, měření, potenciálu, prostředí, korozního, teploty, tlaku, zvýšené

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde konstrukění řešení umožňuje umístit v maloobjemovém laboratorním autoklávu vedle referentní elektrody rovněž elektrodu měřicí a to takových rozměrů, že poměr mezi objemem korozního média a plochou zkoušeného vzorku kovu je l 001 a větší. Na zcela ponořeněm vzorku kovu se neuplatňuje vliv čáry ponoru a připojení elektrického vývodu je zcela chráněno před korozním prostředím. Elektrický signál je k měřicímu...

Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240089

Dátum: 01.07.1987

Autori: Beeka Rudolf, Madáe Ján Poprad, Balco Ján

MPK: B01D 15/04

Značky: zařízení, suspenze, sorpci, rudných, částic, iontů

Text:

...štěrbiny jsou ve svislém centrálním celístvém potrubí umístěny nad drenáží se sítovou plochou.Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic podle vynálezu umožňuje pri podstatném snížení nákladů na energií dosáhnout lepší regulovatelnosti kontinuálního procesu sorpce iontů ze rmutu.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na sorpci iontů z rudné suspenze podle vynálezu.Zařízení na sorpci iontů z rudné...

Zařízení pro sušení rudných chemických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249976

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křepelka Jan, Kroupa Jan

MPK: F26B 17/10

Značky: zařízení, sušení, koncentrátů, rudných, chemických

Text:

...sušení uranováho koncentrátu. kdy je přítomna složka čpavku, těžkých kovů a alkality.Na výkresu je schematicky znázorněn jeden příklad provedení zařízení pro sušení suspenzí rudných chemických koncentrátů v sušárnách rozprašovacích a desintegračního typu podle vynálezu, kde je v okruhu zařazeno odpařovací zařízení a směšovací a spalovací komora a k sušení je využito odpadních spalných plynů 2 kotelny.Zařízení pro sušení suspenzí rudných...