Patenty so značkou «rozvodov»

Hermetická objímka na rekonštrukciu vysokotlakových rozvodov za studena počas plnej prevádzky a spôsob jej umiestnenia na vysokotlakový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7265

Dátum: 02.10.2015

Autori: Križan Michal, Šimko Pavol

MPK: F16L 55/175, F16L 55/168, F16L 55/17...

Značky: umiestnenia, objímka, počas, plnej, rozvodov, vysokotlakových, studena, spôsob, vysokotlakový, prevádzky, hermetická, rekonštrukciu, rozvod

Text:

...známy.Objímka podľa predkladaného technického riešenia je v podstate studený (lepený) spoj medzi opravovaným potrubím a oceľovým plášťom objímky bez tepelného ovplyvnenia pomocou adhézneho polyméru s penetračnými vlastnosťami. Použitím takejto objímky sa zvýši pevnostná únosnosť potrubia, na ktorom sa nachádza neprípnstná chyba, pričom priestor medzi potrubím a objímkou je vyplnený špeciálnym polymérom. Výhodou je, že opravu je možné vykonávať...

Spôsob opravy vysokotlakových rozvodov a objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284479

Dátum: 30.03.2005

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17, F16L 13/02

Značky: opravy, vysokotlakových, rozvodov, spôsob, vykonávanie, objímka, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy je založený na metóde tzv. teplej objímky, pri ktorej sa opravovaný montážny spoj (21) veľkopriemerových potrubí (2) prekryje drážkou (31) delenej objímky (3), ktorej diely sa spolu zvaria pozdĺžnym spojom a na okrajoch sa zvarom po celom obvode vytvoria kútové spoje (23). Kútové spoje (23) sa pritom vytvárajú za zníženého tlaku a zmenšeného prietoku média pomocou predhrevu a pozvoľného chladnutia.

Elektrorozvodná skriňa, najmä na umiestnenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3776

Dátum: 06.04.2004

Autori: Ondrejovič Jaromír, Spál Marián

MPK: H02B 1/26, H02B 1/01

Značky: prístrojov, elektrických, najmä, rozvodov, umiestnenie, skriňa, zariadení, elektrorozvodná

Text:

...záhybom 61. (znázornené na obr.2) Pokračovaním záhybov najednotlivých dieloch 11, 12, 13 sú lišty 62 s otvormi 621 alebo dverový falc 63. (znázornená na obr. 4)Vrchná zostava je zložená z jedného predného vrchného dielu 21, jedného zadného vrchného dielu 22 a dvoch bočných vrchných dielov 23. Každý z týchto dielov je vyrobený z oceľového plechu ako profilový útvar so základným profilom 6, zakončeným záhybom 6. Pokračovaním záhybov 61 na...

Objímka na montážne spoje vysokotlakových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3194

Dátum: 09.05.2002

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17

Značky: rozvodov, vysokotlakových, objímka, montážne, spoje

Text:

...potrubia ňouobopnutého. Prehľad obrázkov na Ľzkresoch Riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr.l znázorňuje pohľad na časť spojeného kovového potrubia prekrytého delenouobr. 2 znázorňuje pozdĺžny rez steny potrubia s umiestnenou objimkou obr. 3 znázorňuje štyri úseky postupu zvárania kútového spojaobr. 4 znázorňuje v reze pozdĺžny zvarový spoj objímky Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad slúži konštrukcia...

Zapojenie svetelných a tlačidlových rozvodov v poschodových budovách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2285

Dátum: 10.09.1999

Autori: Rischer Miroslav, Chudý Ján

MPK: H05B 39/04

Značky: zapojenie, poschodových, rozvodov, světelných, tlačidlových, budovách

Text:

...budove. Z praktického hľadiska je N celé číslo 1 až12. Schodiskové rozvody, vonkajšie chodbové rozvody a vnútorné chodbovérozvody sú napájané buď dvojvodičovým stúpacim vedením alebo trojvodičovým stúpacim vedením a pritom pozostávajú zo svetelného okruhu,tlačidlového okruhu a časovacieho okruhu. Vo vnútorných chodbových rozvodoch sú svetelné okruhy, tlačidlové okruhy a časovacie okruhy z troch po sebe nasledujúcich poschodí pripojené na...

Tesnenie prestupov káblových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2045

Dátum: 02.12.1998

Autori: Chudý Ján, Rischer Miroslav

MPK: F16L 5/02, E04B 2/38

Značky: káblových, prestupov, tesnenie, rozvodov

Text:

...so stupňomhorľavosti B. Základom technického riešenia je vrstva perlitbetónu, ktorá uzavrie požiarny strop. Vzhľadom na malý pôdorysný rozmer otvoru, nerovnosť jeho okrajov, ľahkosť a nezaťaženosť tesnenia je možné konštatovať, že po zatvrdnutí betónu bude zabezpečené zmonolitnenie s jestvujücou stropnou konštrukciou a nehrozí jej uvoľnenie z otvoru. Sadrokartónovádoska tvorí vlastne stratené debnenie pre vrstvu perlitbetónu.Prehľad obrázkov...

Spôsob rekonštrukcie vysokotlakých rozvodov hermetickou delenou objímkou za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279816

Dátum: 06.11.1996

Autor: Klement Koloman

MPK: F16L 55/175, F16L 55/168, F16L 55/17...

Značky: rekonštrukcie, vysokotlakých, dělenou, rozvodov, objímkou, studena, hermetickou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hermetická objímka na zvýšenie únosnosti tlakových rozvodov (5) rôznych médií slúži na zosilnenie kritického zoslabeného miesta rozvodnej sústavy, kde nosnou časťou je plášť objímky (1) pozostávajúci z delenej objímky (10) - dvoch i viacerých častí podľa členitosti, ktoré sú spájané rozoberateľnými alebo nerozoberateľnými spojmi. Vôľa medzi rozvodom (5) a plášťom (1) je vyplnená disperzne spevneným kompozitom, ktorý vymedzuje vôľu, zabezpečuje...

Katodická ochrana rozvodov prípojok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 950

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sonnek Jiří

MPK: C23F 13/06, C23F 15/00

Značky: rozvodov, katodická, prípojok, ochrana

Text:

...sa rozsah výkopových prác miest pri opravách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené v čalšom popise s odkadzom napripojený výkres, na ktorom je schématicky znázornené vyhotoveniekatodickej ochrany v mieste inštalácie plynomerného PĽÍSUOÍaPríklad uskutočneniaznázornený príklad .uskutočnenia katodickej OChI-čmY na PĺYnmľeľnů prístroji sa principiálne v ničom nelíši od aplikácie tejto ochrany na vodovodnej prípojke...

Krúžkové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 644

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/08

Značky: tesnenie, parných, krúžkové, rozvodov, teplovodných

Text:

...známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prírubové tesnenie Z mletého azbestu. Toto však prijíma vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysokénáklady na údržbu týchto tesnení.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje krúžkové tesnenie parných a .teplovodných rozvodov, podstata ktoréhospočíva v tom, že pozostáva zo zmesi 65 až 70 hmot....

Tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 643

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/12

Značky: parných, rozvodov, tesnenie, teplovodných

Text:

...vlákna sa môžu použit priamo ako vlákna, vznikajúce pri výrobe hliníkových výrobkov ako odpad, alebo sa môžu upraviť spletením do vrkoča a použit ako šnúra. Hrúbka tejto šnúry, podobne ako hrúbka azbestovej šnúry, napustenej tukom, môže byt diferencovaná podľa typu ventilov, do ktorých sa má použiť. Ako tuky s bodom skvapaĺnenlnnad 200 °C sa môžu použit vápenaté komplexné tuky alebo hlinité komplexné tuky.Tesnenie podľa tohoto technického...

Prírubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 616

Dátum: 05.10.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/10

Značky: parných, rozvodov, přírubové, teplovodných, tesnenie

Text:

...a prestáva plniť svoju funkciu. Ďalším známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prirubové tesnenie z mletého azbestu. Toto však prijima vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysoké náklady na údržbu týchtoUvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje prirubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov, podstata ktorého spočíva v tom, že...

Nosič rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 512

Dátum: 06.07.1994

Autori: Mališ Pavel, Ziegler Petr

MPK: F16L 3/24

Značky: rozvodov, nosič

Text:

...v ktoromkoľvek mieste upevniť k jestvujúcej stavbe, V ktorej sa zostavuje nosič na rozvody, či už skrutkou, závrtkou alebo klincom a nie je potrebné pri montáži vŕtať príslušnýJednotlivé pozdĺžne na seba naväzujúce pozdĺžniky sú spolu spojené najmenej jedným skrutkovým spojom prenikajúcim dvojicou otvorov na seba naväzujúcich pozdĺžnikov. Dĺžky jednotlivých úsekov takto riešeného nosiča rozvodov je možné voliť podľa potreby a pri montáži...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: výmenníkových, potrubí, zásobovania, centrálneho, stanic, teplom, ochranu, kvapaliny, kondenzátnych, zariadenie, rozvodov

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...

Zariadenie na kontrolu malých rozvodov zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 247018

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chnykin Alexadd Nikolajevie, Basin Leonid Abiljarovie, Luleich Peter

MPK: B27B 33/00, B21D 11/22

Značky: zubov, malých, rozvodov, kontrolu, zariadenie

Text:

...velkosť rozvoduwTýmto sa odstránia rozvody zubov vznilčäjúcet extgjemnymi podielmi plastickej defőirmáciejýšř ktoré tvoria približne zo všetkých zubov. Zariadenie je výhodné hlavne. prejmale-rjojzvnody do 0,5 mm. V tom 4to rozsahu je zariadenie podľa vynälezu dostatočne citlivé na malé odchýlkyťod plöž~adovanej velkosti rozvodov zubov píl. kNa pripojenom výkrese je navobr. 1 znázornený príklrad prevedenia rozvádzacieho mechanizmu so...

Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250784

Dátum: 14.05.1987

Autor: Černák Milan

MPK: H02G 11/00

Značky: rozvodov, zariadenia, navzájom, vedenie, strojového, inštalačných, pohyblivé, částí

Text:

...»časti do ,p-ohylblivej, nie je potrebné vytvoriť Veliký amaniipulačný priestor v kritickom mieste prechodu, pretože dilatalčná slučka dĺžky inštalačného vedenia je z kritického miesta pretranstormovaná d-0 väčšieho priestoru v pohvblivej časti strojového zariadenia, a jej velkosť je .minimálna.Napinacie pružiny zabezpečujú zaujaťie pôvodnej .polohy ochranných hadic pri pohybe pohvblivej časti z krajnej polohy do stredovej polohy....