Patenty so značkou «rozvaděč»

Ventilový třícestný dvoupolohový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 266559

Dátum: 12.01.1990

Autori: Geuns Guy, Krieger Karl

MPK: E21D 23/16

Značky: ventilový, třícestný, dvoupolohový, rozvaděč

Text:

...je opatřena vysokotlakou pžípojkou 2. nízkotlakou přípojkou 3 a přípojkou g ke spotřebiči,které ústí do kanálu v tělese 35 rozváděče g. Závěrné těleso 31 má tvar válce zakončenéhoz obou stran kuželovou plochou a je posuvné mezihorním sedlem 5 a dolním sedlem gg, přičemž z opačného konce než je tyčka Q ja zatíženo vratnou pružinou 51.Mezi elektromagnet ł a těleso gg rozváděče je v podélném vývrtu gł vložen tlumič g,sestávající z uzavřeného...

Rozváděč tlakového média u řezacího stolu stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263967

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: stříhárenské, rozvaděč, stolu, media, řezacího, tlakového, linky

Text:

...tvoří příruba 4, dělená v horizontalni rovině na horní .díl 4 a a spodni díl 4 h. V přírubě 4, resp. jejich dílech 43, 4 h jsou průchody pro hrdlo trubky 3 jejich středem a v horním dílu 4 a jpřiruby 4 další paprskovitě uspořádané -otvory ve tvaru úhlových segmentů mezi -středem a okraji. Spodní díl 4 h příruby 4 je uk-on-čen osazením, do něhož je vsunuta přívodní hadice 5 od neznázorněněho zdroje tlakového vzduchu. Mezi horní díl 4 a a...

Nevýbušný důlní vysokonapěťový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 263883

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nečas Svatopluk

MPK: H02B 13/00

Značky: vysokonapěťový, rozvaděč, důlní, nevýbušný

Text:

...kabelu jsou ukončený v nevýbušných připojovacích Jskříních na nevýbušnýohs pnůohodkách Vysokonapěťový vypínač se zhášecím médiem fluoridem sírovým SFo -omezuje spínací přepětí v porovnání s vypínařl máloolejovýmí .nebo případně vakuovými nejlépe. Zapouzdřené odpojovače odolávají klimatickým vlivům důlního prostředí a zabezpečují vyšší spolehlívost při manípulacích odpojeIní- připojení. Použití ľluorldu sírovéhoBFG zabezpečuje dobré...

Rozváděč plnicího těsniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262879

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mikláš Vladimír

MPK: F04F 5/44

Značky: plnicího, rozvaděč, těsniče

Text:

...kolonou § a průníkovou trubkou Q. zaaahujíoí do tlakového prostoru g pod plníoín tšoníčon 5. vnitřní prostor Z plnícího töoníče 5 je opojen tlakovou přípojkou g s válcovouekříní 3, popřípadě spojovací trubkou gg e dalším těeníčem, na obr. nezakrealenýn. V prntočnsm ěoupátku g. obr.2, je upraven centrální vtokový otvor łg, spojený s radí- . àlnímí vtokovýmí kanálky lg a za ním tryska 31. úatící~do nasávací komory lg spojené a...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmerda František, Černý Pavel, Nykl Jan, Koudelka Karel, Lédl Lumír

MPK: F16K 3/10, E21F 13/06

Značky: rotační, rozvaděč

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koudelka Karel, Thiemel Dieter, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk

MPK: F16K 11/18

Značky: hydraulický, rozvaděč

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Rozvaděč tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 255183

Dátum: 15.02.1988

Autori: Popelka Ludvik, Lžičař Ladislav

MPK: F16K 11/06

Značky: media, rozvaděč, tlakového

Text:

...§.S válcovou komorou l je vstupní kanál É propojen jednak jedním přívodním propojovacím kanálem 2 vytvořeným v tělese l a jednak dvěma přívodnímí pomocnými kanály lg vytvořenými ve víkách l. Výstupní kanál É je s válcovou komorou A propojen dvěma odpadními prcpojovacími kanály ll souměrně vytvořenými v tělese l a dvěma odpadními pomocnými kanály lg vytvořenými ve víkách l. Válcová komora l je s vnějěím povrchem tělesa l a dále neznázorněným...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kamenec Jaroslav, Vítek Olin, Hlavonik Jaroslav

MPK: F03C 1/04

Značky: čerpadla, axiální, hydromotoru, radiálního, rozvaděč

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253847

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kopal Ladislav, Benža Dušan

MPK: F16N 25/02

Značky: řídící, rozvaděč, mazací, dvoupotrubní, systémy

Text:

...zápich gg je v závislosti na poloze řídícího šoupátka 3 prostřednictvím středního odlehčení gł řídicího šoupátka g propojen bučv horní poloze řídicího šoupátka §spojovacím kanálem lg s dutinou 33, nebo V dolní poloze řídícího šoupátka 5 spojovacím kanálem ll s dutinou já. Paralelně k výstupním kanálüm łł, lg jsou připojeny dutiny gg, gg.Dutiny okolo krajních odlehčení gg, gg rozváděcího šoupátka 3 i dutiny okolo krajních odlehčení gg,...

Rozváděč okruhů hydraulických brzd motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulík Jaroslav, Majereík Anton

MPK: B60T 11/24

Značky: vozidel, motorových, hydraulických, rozvaděč, okruhu

Text:

...funkci vyrovnávače tlaku v jednotlivých okruzich brzd.Rozväděč okruhů hydraulických brzd m 0 torových vozidel podle vynálezu je znázorněn na obr. 1 V řezu podélnou osou. Až na spojovací elementy je souměrný podle osy A-A.V levém tělese 4 rozváděče jsou vytvořeny jeden nebo dva otvory 6 pro připojení prvního brzdového okruhu a otvor B pro připojení třetího brzdového okruhu. V pravém tělese 5 rozváděče jsou vytvořeny jeden nebo dva otvory 7...

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šedivý Jaromír, Rytzko Petr, Vaňáč Vladimír, Veselý Václav, Kuklík Vlastimil, Kopsová Ivana, Vančura Ivan

MPK: F16K 11/07

Značky: rozvaděč, šoupátkový, pneumatický

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...

Křížový rozvaděč pro stříhárenský pokládací stůl s kombinovaným rozvodem tlakového media

Načítavanie...

Číslo patentu: 244627

Dátum: 14.10.1987

Autor: Kökény Béla

MPK: D06H 7/00

Značky: kombinovaným, media, rozvodem, křížový, stříhárenský, rozvaděč, stůl, pokládací, tlakového

Text:

...význakem křížováho rozvadeče, jak jej navrhuje vynález je, že po vnějším obvodu komory je vždy mezi sousedícími otvory svisle uspořadán alespoň jeden těsnící břit.Eko účely popisu a bližší objasnění podstaty uspořádání křížového rozvaděče je pripojenevyobrazení, kdena obr. l je řez deskou stříhárenského pokládacího stolu s uchyceným křížovým rozveděčem obr. 2 je pohled zespodu na uspořádání křížového rozvaděčeKäížový rozvaděč na obr. I...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252558

Dátum: 17.09.1987

Autori: Havelka Jiljí, Koloc Zdeněk, Jirásko Petr, Václavík Miroslav

MPK: B65H 54/48

Značky: drážkový, příze, rozvaděč, rotační

Text:

...jednotlivých zdvihů drážky lg ve směrech rozvádění S 1 a S 2 a úhel křížení příze 8 nacívce l se tedy od malého čela k velkému čelu cívky l zmenšuje plynule. Úhlem křížení příze Bje myšlen dvojnásobek ostrého úhlu mezi tečnou k přízi g a kolmicí k ose cĺvky l.Podmínka kladená na průběh poloměru Š) dna § drážky lg je, že V místě křížení drážky lg musí být minimálně takový rozdíl poloměrú P křížících se úseků drážky lg, který zaručí bezpečné...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251875

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jirásko Petr, Havelka Jiljí, Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk

MPK: B65H 54/48

Značky: drážkový, příze, rotační, rozvaděč

Text:

...je myše len dvojnâsobek ostréhlo úhlu mezi tečlnou k přizl 8 a kolmicí k ose cívky 2.Podmínkwa klaldená na průběh poloměru p dna 5 drážky 12 je, že v místě křížeaí drážky 12 musí být minimálně takový mozdíl polosměrů p křížících se úseků drážky 12, který zaručí bezpečné vedení příze 8 v obou směrech S 1 a S 2. V volstatiních čásrtech dna 5 drážky 12 je vhodné dodržet podmínku plynuléhło prechodu ooloměru p z jedné hodnoty na druhou. Z toho...

Rozvaděč s postupným ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235861

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dvořáček Jan, Fabián Stanislav

MPK: F16K 11/10, B23Q 3/10

Značky: ovládáním, rozvaděč, postupným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvaděče s postupným ovládáním, určeným pro hydraulické nebo pneumatické spotřebiče. Jediným rozvaděčem s postupným ovládáním více spotřebičům v předem stanoveném sledu. Jeho podstata spočívá v tom, že v tělese rozvaděče je vytvořen průběžný otvor a nejméně dva pístové otvory, v nichž jsou suvně uloženy písty se třemi prstenci, na které v jednom směru působí pružina a v druhém směru šikmá plocha, vytvořená na hlavici. V každém...

Násobně uzavíratelný rozvaděč pro hydraulická zařízení, zvláště pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248613

Dátum: 12.02.1987

Autori: Řeháčková Anna, Hübner Antonín, Bartošová Eva

MPK: F02M 47/04

Značky: řízené, hydraulická, zvláště, násobně, elektronický, zařízení, uzavíratelný, vstřikování, rozvaděč

Text:

...řídící kapaliny, která je střídsvě pŕivéděns k lovámu naco k pravdmu čelu šoupátka J.Dale je v teleso L provodcn vstupní kanálek 2 paliva. ktery je trvale spojen se zdrojom tlaku paliva a prívodní ksnllek az pro prívod paliva k tryscs. Na straně vstupu je mezi vstupním kanúlkem zl a přívodním kanálksm 22 provsden první obtokový kanálek zá a druhý obtokový kanúlek 21, ktoré jsou spojony spojovacím kandlkom il.Dále je v tělese 1 proveden...

Rozvaděč kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Král Jan, Vašíček Alois, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil

MPK: F16K 11/10

Značky: rozvaděč, plynů, kapalin

Text:

...kolmou na osy vstupních kanálků, a na obr. 2.je pohled na soustavu rozváděcích jednotek s jejichStavebnicový rozvaděč kapalin je v příkladu provedení určen pro hydraulický systém vstřikovacího stroje a sestává ze soustavy paralelné spojených rozváděcich jednotek ve formě rozváděcíoh kostek, z nichž každá umožňuje pŕivádět k hydraulickému zařízení kapalinu ze dvou zdrojů samostatne i společně a umožňuje také měnit směr průchodu...

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234376

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hübner Antonín, Řeháčková Anna

MPK: F02M 47/04

Značky: vstřikování, elektronický, šoupátkem, řízené, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování řeší rozvod řídicí kapaliny a paliva pro elektronické vstřikování u naftových motorů. Podstata vynálezu spočívá v rozvodu dvou kapalin o různém tlaku, aniž by se mísily za pomoci šoupátka a propojení odběrové části kanálku paliva s odlehčovacím kanálkem, přičemž do přívodní části kanálku paliva je proveden samostatný přívod stálého tlaku paliva. Možné obory využití jsou u naftových...

Zdvojený trojcestný rozváděč k ovládání pneumatické spojky a brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229523

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tománek Adolf, Ertler Jozef

MPK: F16K 11/00

Značky: spojky, pneumatické, rozvaděč, zdvojený, trojcestný, ovládání, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvojený trojcestný rozváděč k ovládání pneumatické spojky a brzdy u strojů, zejména lisů, sestávající ze dvou trojcestných ventilů vzájemně propojených, tvořících jeden funkční celek, vyznačující se tím, že nad sedlem (16) ventilu (2) je vytvořena samostatná komora (6) s kanálem (7) pro přívod vzduchu do rozváděče (1), oddělená sedlem (16) od vstupních prostorů (8, 9) ventilů (2, 3).

Hydraulický rozvaděč hnací soustavy motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233816

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ondra Josef, Zezula Jaroslav

MPK: B60K 41/22, B60K 20/00

Značky: traktoru, hydraulický, hnací, soustavy, zejména, motorových, rozvaděč, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hydraulický rozváděč hnací soustavy motorových vozidel, zejména traktorů, zajišťujícího plynulé zapínání spojky vývodového hřídele pomocí plynulé regulace tlaku oleje ve spojce vývodového hřídele, přičemž tento tlak je úměrný poloze páky ovládané řidičem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poloha ovládací páky přímo odpovídá poloze obou šoupátek a tím i tlaku oleje ve spojce vývodového hřídele, danému jejich polohou....

Rozváděč s řízeným průtokem nezávislým na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231935

Dátum: 15.06.1986

Autor: Leiter Augustin

MPK: B66F 9/22

Značky: průtokem, řízeným, rozvaděč, nezávislým, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozváděče s řízeným průtokem nezávislým na zatížení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese rozváděče je uloženo šoupátko, v němž je přímo uspořádán nejméně jeden ventil pro řízení průtoku. Vhodným propojením řídicího kanálu s přívodním, spotřebním nebo odpadním kanálem rozváděče se docílí kombinace požadovaných funkcí. Lze například dosáhnout řízení průtoku do jednoho nebo obou vstupních hrdel spotřebiče, řízení z jednoho...

Elektricky ovládaný proporcionální šoupátkový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bláha Vladimír, Mikšovic Ivan

MPK: F16K 11/02

Značky: šoupátkový, ovládaný, proporcionální, elektricky, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká pevného spojení kotvy regulačního magnetu se šoupátkem u elektricky ovládaného proporcionálního šoupátkového rozváděče (dále jen proporcionálního rozváděče). Pevné spojení odstraňuje odskakování kotvy od šoupátka proporcionálního rozváděče, které může způsobit nežádoucí rozkmitání systému a proporcionální rozváděč se může uplatnit i v oblasti vyšší frekvence. Vedení kotvy je dokonalejší, jednodušší a bez mechanického...

Sekční hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230080

Dátum: 01.04.1986

Autor: Čarek Miroslav

MPK: F15B 13/02

Značky: hydraulický, rozvaděč, sekční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sekčního hydraulického rozváděče s přepouštěcím ventilem. Vynález řeší problém snížení průtokových odporů a zmenšení zástavbové délky přístroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese přepouštěcího ventilu 1 je vytvořen sběrný kanál C, ústící do odpadu hydraulické kapaliny T a na který jsou napojeny jednak odpadní kanál D řídicího ventilu 4 a jednak odpadní prostor G šoupátka, přičemž první odpadní prostor F šoupátka,...

Rozváděč hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221469

Dátum: 15.02.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: hydraulického, servořízení, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděč hydraulického servořízení podle vynálezu je charakterizován tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena oproti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma vnějšími nákružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových vybrání a prostřednictvím jedné podélné dutiny a radiálními otvory s pří vodním kanálem, zatímco druhý ze...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 225594

Dátum: 30.09.1985

Autor: Suchánek Jaroslav

Značky: rozvaděč, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační rozváděč s otočným unášečem v němž jsou posuvně uložena těsnicí pouzdra, vyznačený tím, že sestává z tělesa (1) v němž jsou vytvořeny tlakový kanál (11) a odpadní kanál (12) přímo připojitelné k magistrále, přičemž tlakový kanál (11) je spojen přívodním kanálkem (13) s centrálním otvorem (14) v čele (15), odpadní kanál (12) je spojen odpadním kanálkem (16) s vyústěním (17) v čele (15), centrální těsnicí pouzdro (35) je opatřeno...

Skříňový rozváděč elektrické energie s výsuvnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218983

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bureš Ján, Michlíček Emil

Značky: jednotkou, výsuvnou, skříňový, rozvaděč, energie, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je odstranit námahu spojenou s vysouváním nebo zasouváním výsuvných kontaktů elektrického spínače, u spořádaného na výsuvné jednotce skříňového rozváděče elektrické energie jednoduchým opatřením, jež umožňuje dále uspořádání pólu elektrického spínače v jakékoliv poloze, přičemž v poloze za sebou se docílí podstatného zúžení celého skříňového rozváděče a současně slouží k mechanickému zajištění výsuvné jednotky v pracovní poloze....

Uzavřený skříňový rozváděč elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218800

Dátum: 15.04.1985

Autori: Schubert Jan, Segeťa Zdeněk, Pokorný Bohumil Csc, Möser Pavel

Značky: elektrické, rozvaděč, skříňový, uzavřený, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém chlazení rozváděče, umístěného v prašném nebo chemicky agresívním prostředí s takovým množstvím ztrátového tepla, že je nutné nucené chlazení. K ochlazování přístrojů, umístěných v rozváděči, se využívá alespoň jedna z vnějších stěn rozváděče, opatřená teplosměnnými kanálky. Využití vynálezu je možně u všech zdrojů elektrického ztrátového tepla, umístěných v relativně malém uzavřeném prostoru.

Rozvaděč článkového čerpadla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224849

Dátum: 01.11.1984

Autor: Sedláček Jaroslav

Značky: způsob, článkového, výroby, rozvaděč, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč článkového čerpadla, zejména vysokotlakého napájecího čerpadla, sestávajícího z řady článků v jejichž průtočném prostoru je uspořádána jednak rozváděcí část a jednak převáděcí část spolu s oběžným kolem, vyznačující se tím, že rozváděcí lopatky (6) jsou odlity společně se středicí stěnou (7) rozvaděče (4) a jsou spojeny s kuželovou plochou (11) příložky (8) koutovým svarem {12), a tento montážní celek sestávající ze středicí stěny (7)...

Rotační rozváděč pracovní tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214470

Dátum: 01.07.1984

Autor: Němeček František

Značky: tekutiny, rozvaděč, pracovní, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozváděčů pracovní kapaliny. Tlakovou kapalinu z hydrogenerátoru je třeba rozvádět k spotřebičům tak, aby se současně umožnil odpad netlakové kapalíny po vykonání práce zpět do zásobní nádrže. Při obsluze více spotřebičů je žádoucí vystačit s menším počten hydrogenerátorů a rozváděčů, než je počet spotřebičů. Rotační rozváděč sestává z válcového vřetene a tělesa, tvořícího víko zásobní nádrže pracovní kapaliny. V tělese je...

Dvoupolohový pneumatický rozvaděč s přímým tlakovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 213850

Dátum: 01.05.1984

Autor: Promberger Jiří

Značky: dvoupolohový, pneumatický, ovládáním, tlakovým, rozvaděč, přímým

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupolohový pneumatický rozvaděč s přímým tlakovým ovládáním sestávající z tělesa rozvaděče, v němž je vytvořený přívodní kanál,dále výstupní kanály a výstupy, kde v dutině tělesa rozvaděče je hybně uloženo přestavné šoupátko rozvaděče s ovládacím prvkem na pístnici vyznačující se tím, že otvory jsou provedeny mezi pláštěm pístu (11,12) a stěnou komory tělesa rozvaděče (I).

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 222946

Dátum: 01.03.1984

Autori: Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Thiemel Dieter

Značky: rozvaděč, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozváděč s otočným unášečem a se zpětným ventilem v přívodu tlakové kapaliny, určený zejména pro hydraulické obvody důlních zařízení. Účelem vynálezu je snížení ovládací síly a hmotnosti, zmenšení rozměrů rozváděče a výhodnější vedení kapaliny v něm. Podstatou vynálezu je, že ventilový blok (5) rozváděče má diferenciální zpětný ventil (50) v jehož dutině (51) uložený uzavírací prvek (52) a vnější uzavírací částí (52a) má první...