Patenty so značkou «roztahovací»

Oválny rozťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246424

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jellúš Vladimír

MPK: A47B 1/04

Značky: oválny, stôl, roztahovací

Text:

...oválný stôl rozťahovací podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pozdlžny rez roztiahnutého stola dĺžky 250 cm, obr. 2 znázorňujevodorovný rez zloženého stola 150 cm.Oválný roztahovací stôl sa skladá z ľa-vej polčasti A a pravej polčasti B, navzájom spojené kovovými vodiacimi týčami 7. Ľavá polčasť A a pravá polčast B sú rovnakejkonštrukcie. Každá polčasť sa skladá z troch nôh 4 v spodnej časti zakončených smerovými koliečkami B. V hornej...

Rozťahovací gauč dvojlôžkový

Načítavanie...

Číslo patentu: 230879

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tési Štefan

MPK: A47C 17/165

Značky: roztahovací, dvojlôžkový, gauč

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia rozťahovacieho gauča dvojlôžkového. Gauč pozostáva z pevného rámu, vysúvacej časti, periňáku a tvarovaných eped, pričom pevný rám tvoria bočné vodiace lišty pripevnené na bočné dosky, ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou, pričom zadná operadlová doska je spojená so zadnou skladacou doskou, ktorá je spojená so strednou skladacou doskou a táto je ďalej spojená s prednou skladacou doskou a...

Ohebný roztahovací kabelový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228450

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hanzelka Zdeněk

Značky: kabelový, roztahovací, ohebný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný roztahovací kabelový kryt, vyznačený tím, že sestává z jednotlivých částí (3) ve tvaru harmonikového měchu navzájem spojených, přičemž každá z těchto částí (3) je uvnitř spojena s vozíkem, tvořeným dvojicemi koleček (2), dosedajícími proti sobě na okraje plochy kabelu (1).