Patenty so značkou «rozšíření»

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: rozšíření, zapojení, polovodičové, dynamické, pamětí, obnovení, adres, čítače

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrba Kamil, Michálek Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, převodníku, znaménkový, způsob, rozšíření, analogového

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Zapojení pro rozšíření operační paměti mikropočítače postaveného na bázi osmibitového mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259489

Dátum: 17.10.1988

Autor: Štella Jiří

MPK: G06F 13/00

Značky: postaveného, osmibitového, bázi, mikropočítače, rozšíření, pamětí, mikroprocesoru, zapojení, operační

Text:

...vstupem gg dočasného-registru Ä, aby se jím nahral stav výstupu 110 kódu paměčového segmentu sekvenčního automatu l do do časného registru g.Dvoubitový řídící výstup ll sekvenčního automatu l je propojen s dvoubitovým řídicím vstupem lg adresového multiplexeru 1 za účelem prepínaní príslušného vstupu 13, 13 nebo 11 multiplexeru 1 na jeho výstup 15. čtvrtý vstup li adresového multiplexeru 1 je spojen s datovým výstupem il registru 1...

Kombinovaný pryžokovový tlumič s vymezením relativní velikosti pohybu, zamezující odtržení a jeho rozšíření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251696

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rosenow Peter, Linkelmann Norbert, Rohland Uwe, Wetzel Wilhelm

MPK: F16F 3/10

Značky: vymezením, odtržení, velikostí, zamezující, tlumič, rozšíření, pryžokovový, relativní, pohybu, kombinovaný

Text:

...Boaunxuoaenu ycnnnn pacmnmenun Bepxnnn nnacTHHa nonepxH 0 cTeů csnra, ormnrunaemca no ex nop, noka BEPXHHH HOBEPXHOCTB ononuurěnbHoro pesunonoro cnon He noňer no ynopHoä nosepxnocru, Bcnecrane nero c Bospacrawmuu ynpyrnu conporunnenneu orpannquaaercn ownocurennnoe nepememenue.Bafnmume smynxn, cmauywue npenoxpaHHTenbHuM ÓOHTOM c raňxoň, pa 6 ÓTamT KaKnpe~ oxpannwenu orpmna H orpannunnamw ľ 0 pH 30 HTanbHMe nepeuemennn no MHHHMYMa.....

Zařízení pro rozšíření analogových výstupů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240137

Dátum: 13.06.1985

Autor: Nejedlý Zdenik

MPK: G06F 3/00

Značky: rozšíření, mikropočítače, analogových, zařízení, výstupu

Text:

...svorky,porty, a v konkrétním případě lze použít například typ 8255. Vstupní interfaceovýobvod B s galvanickým oddelením se používá pro úpravu napěiových úrovní a galva nické oddělení dat přenašených z kabeluK dálkového přenosu dat přes skupinovou svorku 10 dálkového přenosu dat do první skupinové datové svorky 01 vstupvýstupního obvodu A mikropočítače. Výstupní interfaceové obvody C 1, C 2 s galvanickým oddělením slouží pro úpravu napětových...

Zapojení obvodů pro rozšíření paměti feritové pamětí polovodičovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214579

Dátum: 30.03.1984

Autori: Děták Otakar, Šmíd Zdeněk

Značky: feritové, obvodů, rozšíření, pamětí, zapojení, polovodičovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozšíření feritové paměti o moduly polovodičové paměti. Jeho podstata spočívá ve využití funkcí časového zdroje procesoru pro řízení obnovování informace v polovodičové paměti, což umožňuje uspokojit každý požadavek na čtení nebo zápis do oblasti s polovodičovými paměťovými obvody prioritně před obnovením informace.