Patenty so značkou «rozsahom»

Elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7216

Dátum: 04.08.2015

Autor: Gabriel Jaroslav

MPK: F22B 1/30, F24H 9/20, F24H 1/20...

Značky: kotol, regulácie, výkonu, rozsahom, širokým, elektródový

Text:

...známe elektródové kotly pozostávajú z potrubia na odvod vody,vonkajšej elektródy, tieniaceho valca z nevodivého materiálu, vnútornej elektródy a z potrubia na prívod vody. Podstatou navrhovaného technického riešenia je, že elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu má svoj tieniaci valec z nevodivého materiálu V hornej časti vybavený kužeľovým nástavcom tieniaceho valca. Takto upravený tieniaci valec z nevodivého materiálu...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s rozsahom výkonov v rozmedzí 20MVA a viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14172

Dátum: 20.04.2010

Autori: Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar, Okai Ricardo, Walser Hanspeter, Meyer Bruno

MPK: H02K 1/28

Značky: točivý, najmä, výkonov, dvojito, asynchrónny, stroj, elektricky, 20mva, napájaný, rozsahom, rozmedzí

Text:

...Vdôsledku toho je možné účinne zachytiť odstredivé sily, pôsobiace na vonkajšiu nalisovanú dosku.Iné usporiadanie sa vyznačuje tým, že vnútomá a vonkajšia nalisovaná doska tak priliehajú k sebe a tak sú vzájomne spojené, že je možné vonkajšiu nalisovanú dosku naklopiť protiĎalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň časť strížných svomíkov jevyhotovená ako masívne svomíky.Tiež je však myslíteľné a s ohľadom na použitie rôznych...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Meyer Bruno, Schwery Alexander, Walser Hanspeter, Okai Ricardo, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: stroj, rozsahu, výkonovým, asynchrónny, elektricky, napájaný, rozsahom, najmä, točivý, dvojito

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Energetický systém s rozšíreným regulačným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5015

Dátum: 07.10.2008

Autor: Funda Zdeněk

MPK: F28B 11/00, H02J 4/00

Značky: energeticky, rozsahom, systém, rozšířeným, regulačným

Text:

...aspoň časti vrátenej ochladenej vody od odberateľa alebo odberateľov tepla pred jej vstupom do pamého alebo teplovodného výmenníka, alebo na dodatočný ohrev aspoň časti vody vychádzajúcej z výmennikov k odberateľovi alebo odberateľom tepla, pričom tieto varianty je možné aj kombinovať.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej budú opísané niektoré výhodné realizácie technického riešenia, z ktorých jedna je opísaná odkazom na pripojený obrázok,...

Bicykel so širokým rozsahom výkonu a presným intuitívnym systémom radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17559

Dátum: 11.06.2007

Autor: Efros Boris

MPK: B62M 9/04, B62M 1/28

Značky: intuitívnym, výkonu, systémom, rozsahom, radenia, přesným, bicykel, širokým, stupňov, prevodových

Text:

...od druhého pedálu tak. že dva pedále možno aktivovať súčasne, striedavo alebo pomocou len jedného pedálu, pričom druhý pedál sa udržiava v kľude, ako môže byť žiaduce alebo sa ukázať výhodné pre jazdca.0015 lnými slovami jazdec môže poháňať bicykel stláčanlm a uvoľňovanlm len jedného pedálu. Ked sa žiada dodatočný výkon, ako je pri stúpanl na kopec alebo ked jazdec chce zvýšiť rýchlosť bicykla,možno poháňať oba pedále. Toto je rozdiel od...

Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4761

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/28, G01F 23/24

Značky: inteligentný, viacnásobné, rozsahom, využívaným, snímač, hladin

Text:

...vodičom 13 a v strednom otvore 14 tlačeného spoja 7 je os 15 na ktorej je rameno 16,ktoré má na jednom konci permanentný magnet 17 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 9 a na opačnom konci ramena 16 je permanentný magnet 18 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 3 s tým, že na ramene 16 je Vyvažovacie závažie 19 a na opačnom konci osi l 5 je kladka 20 na ktorej je lanko 21 so závažím 22,...

Prípravok so zlepšeným terapeutickým aplikačným rozsahom obsahujúci inhibítory nukleotidovej syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284842

Dátum: 28.11.2005

Autori: Haase Burkhard, Lindner Jürgen

MPK: A61K 45/06

Značky: obsahujúci, syntézy, nukleotidovej, inhibitory, rozsahom, prípravok, terapeutickým, zlepšeným, aplikačným

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok obsahujúci zlúčeninu, ktorá v podstate bráni enterohepatickej cirkulácii inhibítorov nukleotidovej syntézy alebo oneskoreným spôsobom antagonizuje účinok inhibítorov nukleotidovej syntézy, a inhibítor nukleotidovej syntézy, akým je brequinar, mycophenolatmofetil, 2-morfolinoetyl-(E)-6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-metoxy-7-metyl-3- oxoizobenzofurán-5-yl)-4-metyl-4-hexenoát, metotrexát, mizoribin a zlúčeniny všeobecného vzorca...

Spôsob mletia materiálu s veľkým rozsahom meliteľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 284706

Dátum: 24.08.2005

Autori: Zegzulka Jiří, Voit Karel

MPK: B02C 21/00, B02C 4/02

Značky: mletia, materiálů, rozsahom, meliteľnosti, velkým, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob mletia materiálov s rozdielnou zrnitosťou a/alebo s rozdielnym rozsahom meliteľnosti v oblasti 30 až 90 Hg (Hardgrowe) vo viacerých po sebe nasledujúcich mlecích krokoch a s použitím stredotlakových valcových lisov. Podľa vynálezu sa mletý materiál postupne zaformuje, predmelie, výškovo skalibruje a nakoniec domelie, pričom prítlak mlecích valcov sa v jednotlivých mlecích krokoch zväčšuje a veľkosť pokojových...

Prípravok obsahujúci nisín pre použitie ako baktericíd s rozšíreným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277796

Dátum: 16.07.1991

Autori: Rubino Stephan, Gusik Sara-ann, Blackburn Peter, Polak June

MPK: A23L 3/3463, C07D 233/00, A61K 37/02...

Značky: baktericíd, obsahujúci, rozšířeným, prípravok, použitie, nisín, rozsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje bakteriocínové kompozície nisínu alebo iných lantionín obsahujúcich bakteriocínov v kombinácii s rôznymi nebaktericídnymi látkami. Ak sa bakteriocínové prípravky spoja s vhodným nosičom a každá zložka je prítomná v množstve dostačujúcom na to, že prípravok je účinný voči gramnegatívnym baktériám mimo grampozitívnych baktérií, získa sa rýchlo účinný baktericíd s rozšíreným rozsahom, vhodný na rôzne aplikácie.

Generátor pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243797

Dátum: 16.07.1985

Autor: Prošek Václav

MPK: H05B 3/62

Značky: ohrev, generátor, vysokofrekvenčný, rozsahom, pásme, pracovným

Text:

...na dru 110 m puzdre 33.Zapojenie generátora pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz je realizováno nasledovneKutócla elektrónky 1 je cez prvú a druhú odrušovaciu tlmivku 2, 3, odrušovacie kondenzátory 5, 6 a cez tretiu a štvrtú odrušovaciu tlmivku 7, 8 pripojená na prvú a druhú svorku 11, 12 napájacieho zdroja žeravenia,pričom druhá svorka 12 napájacieho zdroja žeravenia je prepojené so zápornou svorkou 9...

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217469

Dátum: 15.05.1984

Autori: Burger Ivan, Gáži Ivan

Značky: meracím, rozsahom, chybou, tachometra, širokým, zapojenie, relatívnou, digitálneho, stálou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou, pozostávajúce z prevodníkov rýchlosti pohybu na frekvenčne modulovaný impulzný signál, hradiel a častí počítadla, vyznačujúce sa tým, že má najmenej jednu samostatnú vetvu, vytvorenú z prvého prevodníka (P1) rýchlosti na frekvenčne modulovaný impulzný signál, spojeného s prvým hradlom (H1), ktorého výstup je spojený so vstupom. prvej samostatnej časti (D1)...