Patenty so značkou «rozpúšťadlové»

Rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov dikyándiamidu, amidov tiofosforečnej a fosforečnej kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6509

Dátum: 03.09.2013

Autori: Rokos Michal, Teren Ján

MPK: C05C 7/00, C05B 15/00, C05C 11/00...

Značky: rozpúšťadlové, koncentrátov, přípravu, kvapalných, amidov, kyseliny, dikyándiamidu, použitie, fosforečnej, tiofosforečnej, sústavy

Text:

...od kvapalného DMSO je už bielou kryštalickou látkou (bod topenia 109 °C), rozpustnou len v horúcej vode a v širokej škále organických rozpúšťadiel.Pre rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov amidov fosforečnej a/alebo amidov tio 10fosforečnej kyseliny, a/alebo dikyándiamidu podľa tohto riešenia je zvlášť výhodné, ak ako alkylsírnu zlúčeninu obsahujú dimetylsulfoxid, CH 3 S 0 CH 3 (DMSO).Dimetylsulfoxid (DMSO) je polárnym...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267784

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnícke, lepidlo, rozpúšťadlové

Text:

...metyletylketőne 1,5 až 2,1 Pa.s, pri 23 OC, obsahuje tie 0,5 až 2,5 hmotnostných dielov polyuretanu s nepatrnou kryštalizaciou a so silnouternoplasticitou, o viskozite 15 Z-ného roztoku v metyletylketőne 0,L až 0,8 Pa.s, pri 23 °C, predstavuje tv. modifikované polyuretanovt lepidlo, v ktorom łuhkciu modifikaćnej prisady preberá polyureton s nepatrnou kryštalizaciou a so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 Z-něho roztoku v metyletylketőne...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261674

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnícke, lepidlo, rozpúšťadlové

Text:

...lahšio irozotiera, čin sa ulaíičujo jirsica pracov kam, ktoré s .lepidlo-m pracujú vo výnoiho..Txrpidlo jiodla vynálezu je zmesou zložiek. ll polymroiaiizovfzlio elasioméirzijedná o slim krystalický pulyurelán so silnou terinojilaetiizitoju, o viskozite 15 zh-ného roztolą-i v nmztyiotąrllsetcâne, pri 20 °C, od 400 do i 00 suites u ľlollltłpülyllléľll vinylchloridu ide o ni inolokulárny typ s viskijžitnýni číslrziu líši 90 1111/55, s...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261549

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, rozpúšťadlové, obuvnícke

Text:

...polyuretánové zložka .obuvníckeho. lepidia. podľa vynálezu má tieto fyzikálne parametre je to silnokryštalický polyuretán so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 °/i-ného roztoku v metyletylketóne, pri 20. C, 400 .až 800 mPa . s.Opísaný homopolymér vinylchlori-du rozhodujúcou mierou vplýva n.a zvyšovanie počiastovčných pevností spoja Ak-o bolo overené výsledkami laboratórnych skúšok, počia točné pevnosti spoja rastú úmerne so zvy-šovaním...

Obuvnícké rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248235

Dátum: 12.02.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Kočišík Marián

MPK: C09J 3/12

Značky: rozpúšťadlové, obuvnícke, lepidlo

Text:

...obsahuje obuvnicke lepidlbo podľa vynálezu ako kaučukové zložky termoplazstický elastomér,teda styrén-tbutandién-styrénový bloikový kopolymér lineárneho typu, v ktorom podiel butadiénu ku styrénil je 70 až 85 ku 15 až 30. Rozvetvený typ použitého syntetického polyirzoprénlového kau-čuiku obsahuje 92 až 98 0/0 Ciis-adície, vykazuje viskozitu Moooey 50 až 90 ML 1 4 pri teplote 100 °C a má pomer hmotnostnej a číselnej molekulovej hmotnosti...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 213756

Dátum: 01.05.1984

Autor: Eliáš Rudolf

Značky: lepidlo, obuvnícke, rozpúšťadlové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obuvníckeho priemyslu pri zlepovaní dielcov obuvi, najmä takzvaných pomocných spojov a hlavých spojov. Účelom vynálezu je nájsť zloženie polyuretanového lepidla, pri použití ktorého by sa zvyšovala teplostálosť spojov, najmä medzi podošvou a zvrškom obuvi. Tohoto účelu sa dosiahne tým, že sa ku zlepovaniu používa obuvnícke lepidlo so sušinou 10 až 24 hmotnostných percent s prípadným prídavkom 8 až l4 hmotnostných percent...