Patenty so značkou «rozptylu»

Mikrozapúzdrené oleje na reguláciu rozptylu pesticídového postreku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16919

Dátum: 07.06.2011

Autori: Tank Holger, Qin Kuide, Li Mei, Zhang Hong, Liu Lei, Downer Brandon, Ouse David, Wilson Stephen

MPK: A01N 25/04, A01N 25/06, A01N 25/28...

Značky: pesticídového, mikrozapúzdrené, postreku, reguláciu, rozptylu, oleje

Text:

...rozptylu postreku je výsledkom viacerých faktorov zahrnujúcich zníženie produkcie jemných kvapiek postreku (150 m v priemere) a zvýšenie objemového stredného priemeru (VMD) kvapiek postreku. Vzhľadom na danépoužitý mikrozapúzdrený olej, je stredný priemer väčšiny kvapiek postreku zvýšený oproti vodným postrekovým kompozíciám bez uvedeného mikrozapúzdreného oleja.0007 Jedno uskutočnenie vynálezu je vodná zmesná kompozícia,ktorá obsahuje...

Spôsob detekcie biologických organizmov použitím ramanovho rozptylu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10226

Dátum: 16.10.2006

Autori: Siegel Neal, Fischell David

MPK: G01N 33/543, G01N 21/65

Značky: rozptylu, biologických, organizmov, detekcie, spôsob, použitím, ramanovho

Text:

...opisu je vytvorit spôsob na detekciu cieľových anorganických alebo organických komponentov, ktorý využíva kombináciu chemických interakcií vratane väzby s finálnym krokom Ramanovho rozptylu svetla.Vďalšom opise je cieľom spojit imunotest s detekciou za použitia Ramanovho rozptylu svetla.Ešte ďalším cieľom predloženého opisu je zvýšiť citlivosť detekcie použitím chemických činidiel, ktoré produkujú rezonančný Ramanov svetelný rozptyl.Ešte...

Zařízení pro měření optického signálu při rozptylu nebo absorbci světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264922

Dátum: 12.09.1989

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G02B 6/28, G01J 3/32, G01N 21/59...

Značky: zařízení, rozptylu, měření, optického, signálu, světla, absorbci

Text:

...kterým následují řadič filtru Q, fokusační část gp objektívua rotační modulační kotouč 5 pro střídavé dělení príslušného monochromatického světelného svazku lgb na fokusovaný světelný svazek lgg a odražený svazek ll. Ve směru průchodu monochromatiokého světelného svazku lgp je v ohnisku fokusační části gp objektívu umístěn rotační modulační kotouč A, za kterým je situován pracovní prostor Q. Pracovní prostor É je tvořen vstupním objektivem gg...

Zařízení pro analýzu látek metodou nepružného rozptylu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260685

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/202

Značky: neutronů, látek, rozptylu, metodou, nepružného, analýzu, zařízení

Text:

...jedno z možných řešení stínícího klínu a dvojité měřící násypky.Zařízení podle vynálezu se skládá z plnícího zásobníku 1, pod kterým je vodící dráha 3, na níž je pohyblivě uložena dvojice měřících násypek 1. Pohyb měřících násypek 3 po vodící dráze g zajištuje pohon 3. Na opačném konci vodící dráhy g je umístěn nosič Q zdroje Q rychlých neutronů a detektor Q vysokoenergetických fotonů. Mezi zdrojem Q a detektorem Q je umístěn stínící klíh 1 z...

Zariadonie na meranio dissymetrie rozptylu optického žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247013

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Karel, Dufek Stanislav, Zabranský Josef, Procházka Jioa

MPK: G01J 3/04

Značky: optického, rozptylu, dissymetrie, žiarenia, meranio, zariadonie

Text:

...merania a vnútorný valec je uložený otočne a je opatrený otvormi, ktoré sú umiestnené tak, že pri jeho otáčaoní vystupuje nozptýlené optické žiarenie vždy len cez požadované »otvory pevného valca. pričom vo vnútornom valci je umiestnená kyveta so vzorkou. Doplňujúcim znakom vynálezu je to, že na požadovanom o-tv-ore vonkajšieho valca je uložený polarizačný filter.Zariadenie podľa vynálezu má viacero výhod. Používa sa jediný,...

Nástavec spektrofotometra k meraniu spektrodissymetrie rozptylu svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245528

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janák František, Svoboda Otakar

MPK: G01N 21/47, G01J 3/36, G02B 27/42...

Značky: rozptylu, spektrodissymetrie, světla, meraniu, nástavec, spektrofotometra

Text:

...nástavec podľa vynálezu má viacero výhod. Predovšetkým umožňuje získať okamžitú hodnotu dissymetrie pri zvolenej vlnovej dĺžke žiarenia. Podiel svetelných tokov rozptýleného svetla v uhloch 457135 sa stanoví elektronicky a údaj okamžitej hodnoty dissymetrie sa odčíta priamo na vhodnom meracom prístroji. Údaje závislosti dissymetrie rozptylu svetlaod vlnovej dĺžky použitého žiarenia možno využiť k určeniu všestranne...

Zapojení na monitorování nízkých koncentrací polydispersních aerosolů z rozptylu světla na jednotlivých částicích aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242978

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zvioina Vladimír, Koíž Petr

MPK: G01N 15/00, G01N 15/06

Značky: polydispersních, částicích, koncentrací, rozptylu, světla, zapojení, aerosolů, monitorování, jednotlivých, nízkých

Text:

...osvětluje velni malý prostor v místě průtoku praménku aerosolu měřicí komorou 1. Z tohoto místa je optickou soustavou Q snímáno světlo, rozptýlené na částici aerosolu, protékající osvětleným prostorem a vedeno na fotoelektrické čidlo 6. Signál fotoelektrického čidla É je zesilován lineárním zesilovačem 3, jenož výstup jepřipojen na funkční měnič l.odtud je veden na integrační RC obvod g, z jehož kondenzátoru Q je snímáno napětí...

Způsob simultánního měření rozptylu nebo absorpce světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237599

Dátum: 15.01.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G01N 21/25, G01J 3/12

Značky: způsobu, způsob, světla, simultánního, tohoto, provádění, rozptylu, absorpce, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zkvalitnění měření rozptylu nebo absorpce světla ve hmotném prostředí a vykompenzovat vliv časových změn vlastností jak světelných zdrojů, tak detektorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že polychromatické světlo je optickými prvky rozděleno na dva nebo více monochromatických světelných paprsků, které jsou jednotlivě kmitočtově modulovány a vedeny přes měřicí prostor. Zde dochází k interakci světelných paprsků s hmotným...