Patenty so značkou «rozprašovacie»

Predkompresný systém, rozprašovacie zariadenie a zostava, ktoré ho zahrnujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286478

Dátum: 20.10.2008

Autori: Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus, Maas Wilhelmus Johannes Joseph

MPK: B05B 11/00

Značky: predkompresný, rozprašovacie, zahrnujú, systém, zostava, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predkompresný systém na umiestnenie medzi pumpu (3) a výstupnú dýzu (8), ktoré sú spojené potrubím (9), rozširujúcim sa do určitého priestoru (54). Tento systém zahrnuje predkompresný ventil, pohyblivý medzi uzatváracou polohou a uvoľňovacou polohou a zapružený do uzatváracej polohy pružiacimi prostriedkami. Podľa tohto vynálezu je tento priestor spojený s pumpou (3) a potrubie je spojené s výstupnou dýzou (8). Pružiace prostriedky môžu byť...

Rozprašovacie ústrojenstvo, striekacie ústrojenstvo obsahujúce takéto rozprašovacie ústrojenstvo a striekacie zariadenie obsahujúce takéto ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15872

Dátum: 22.04.2008

Autori: Ballu Patrick, Foury Philippe, Merabet Djamel, Prus Eric, Provenaz Philippe

MPK: B05B 5/04, B05B 3/10

Značky: rozprašovacie, ústrojenstvo, obsahujúce, takéto, zariadenie, striekacie

Text:

...určenú k tomu, aby spolupracovala so samičou plochou 11 vtvare zrezaného kužela rotora 1 za účelom rotačného pripevnenia rozprašovacieho ústrojenstva 10 k rotoru 1. Na zaistenie účinného spojenia plôch 12 a 11 ksebe navzájom a rotačnému znehybneniu na spôsob Morse kužela je na rozprašovačom ústrojenstva 10 namontovaný prsteň 13 zferomagnetického materiálu tak, aby prlťažlivá sila F 2 spôsobená magnetom 41 pôsobila na prsteň 13. Plochy 11...

Rozprašovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285592

Dátum: 19.03.2007

Autor: Styne James

MPK: B05B 7/24, B05B 7/02

Značky: zariadenie, rozprašovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovacie zariadenie na miešanie prvej tekutiny s druhou tekutinou pred dávkovaním do vonkajšieho prostredia. Rozprašovacie zariadenie zahŕňa rozprašovaciu hlavicu (10) pripojenú na nádobku (14) s náplňou. Kryt (12) kryje pripojenie rozprašovacej hlavice (10) na nádobku (14) s náplňou. Chemikálie ostávajú v uzatvorenom systéme aj potom, keď bola nádobka (14) s náplňou pripojená na rozprašovaciu hlavicu (10). Unikátny systém s ozubeniami...

Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15250

Dátum: 05.05.2006

Autor: Wurz Dieter

MPK: B05B 7/24, B05B 7/04

Značky: rozprašovacia, spôsob, usporiadania, prevádzkovania, dýzy, dýza, rozprašovacej, rozprašovacieho, usporiadanie, rozprašovacie

Text:

...usporiadaní bez údržbového zásahu.0006 Podľa vynálezu je k tomu navrhnuté rozprašovacie usporiadanie so znakmi0007 Pomocou rozprašovacieho usporiadania je vzniku usadenín na priechodoch bránené tým, že sú bud vytvorené ako samočistiace alebo že sú použité prídavné zariadenia na čistenie najmenej jedného z priechodov. K samočisteniu pritom dochádza počas rozprašovacej prevádzky a zariadenia na čistenie odstraňujú eventuálne usadeniny v...

Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283623

Dátum: 29.09.2003

Autor: Doughty Joseph

MPK: B01D 53/50, B01D 53/79

Značky: spalin, síry, rozprašovacie, zariadenie, spôsob, mokra, odstraňovania, čistenie, oxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úsporou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka výhodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašovacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rúrok usporiadaných navzájom paralelne a vertikálne paralelne k...

Rozprašovacie zariadenie na vysladzovanie cukrovarníckeho kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264951

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karas Ivan, Somora Zdeno

MPK: C13F 1/00

Značky: vysladzovanie, cukrovarníckeho, rozprašovacie, zariadenie

Text:

...vynalezu sa jednak odstráni zanášanie trysiek a vzhladom na zmenu štruktúry zmáčania povrchu cukrovarnickeho kalu sa dosahuje zvýšený stupeň jeho vysladzovania čo sa prejaví vo vyššej výťažnosti cukru.Na pripojenom výkrese, obr. 1 je v reze schematicky znázornená rozprašovacie zariadeniena vysladzovanie cukrovarnickeho kalu.Rozprašovacie zariadenie, ako je znázornená na obr. 1, pozostáva z trubky l pre prívod vzduchu, ktorá je umiestená...

Rotačné aerosolové rozprašovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249929

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vladyka Václav

MPK: B05B 3/02

Značky: rozprašovacie, rotačné, zariadenie, aerosolové

Text:

...kvapaliny. Mimostred-ovýaxiálny prívod kvapaliny dýzou V ľubovoľnom nastavitelnom množstve do telesa rozprašovača na rozdelovací kužel umožní plynulé primárne rozdelenie a roztrieštenie kvapaliny do celého pracovneho prierezu rotačného rozprašovača. Ďalšie roztrieštenie, ako aj urýchlenie kvapôčok od stredu zabezpečuje stredná rotujúca mriežka. Definitívnu veľkost kvapôčok opúšťajúcich rotačný pozprašovač zabezpečuje okrajová rotujúca...