Patenty so značkou «rozpouštění»

Zařízení na rozpouštění katalytických kovů syntézních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270045

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vepřek Jiří, Arzt Pavel

MPK: C01B 21/064

Značky: syntézních, rozpouštění, zařízení, produktů, kovů, katalytických

Text:

...nenáhevoetí práce, rovněž je odetrenöne ruční menipulece e reekčníni nedobeni e e odpedníni roztoky e rozpoultlcíoi kyeelineei. Jednotlivá zařízení lze vzájomne propojovet do epolečneho odtehu, čímž je ueožnlno likvidovot i plynne exheldty z rozpouůtěcích reekcí.Dochází i k ůepeře precovního prostoru e nutnoati budovet vitłí vzducho-ventileční eyetem. A konečne toto zeřízení umožňuje prektioky neoaezený ohřev bez ztrety kyeelin od parem, což...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bár Jaromír, Janeček Zdeněk, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: způsobu, kovů, jejich, rozpouštění, elektrolytického, způsob, tohoto, provádění, korozního, zařízení, základě, zkoušení

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Prostředek k selektivnímu rozpouštění kovového stříbra nebo jeho slitin s mědí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265447

Dátum: 13.10.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C22B 11/04

Značky: selektivnímu, rozpouštění, kovového, stříbra, mědi, slitin, prostředek

Text:

...stříbro-měd v prostředku podle vynálezu se neobjevuje pěnění a zahřívání roztoku, doprovázené vývojem nitrozních plynu, charakteristické proRoztok pro zpětné získávání stříbra lze nasytit na 30 g stříbra/1 bez regenerace. získání stříbra z roztoku lze provést běžně známými metodami jako je srážení chloridu stříbrného nebo elektrolýza. Postup nevyžaduje zvýšenou teplotu, naopak při pokojové teplotě je napadení povrchu předmětu či součástky...

Způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263023

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kutý Václav, Roušalová Blanka, Vejrostová Marie

MPK: G01N 33/02

Značky: hořčíku, způsob, rozpouštění, vápníku, stanovení, selektivního, křemíkatých, feroslitin

Text:

...jen koncentrace hořčíku, ceru a případně vápníku v používa 2 233 023 ných feroslitínách. Z tohoto důvodu není proto totální rozklad vzorku feroslitiny pro analýzu nutný.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že se na vzorek feroslitiny působí směsi kyselín, tvořenou 63 až 70 hmot. kyseliny chlorovodíkové o...

Způsob rozpouštění ferochromu v kyselině sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258178

Dátum: 15.07.1988

Autor: Španěl Miroslav

MPK: C01G 37/10

Značky: sírové, rozpouštění, způsob, ferochrómu, kyselině

Text:

...tokem kyseliny sírové nebo/a cirkulující kyselinou sírovou, popřípadě kyselinou sírovou s obsahem iontů chromu a železa při teplotě 80 až 140 °C a počáteční koncentrscl kyseliny sírová 30 až80 hmotnostních. Je výhodné, jestliže hladina reakčního roztoku je alespoň v úrovni výšky reagujícího ferochromu.Postupem podle vynálezu je dosaženo maximální možné nadstechiometrie ferochromu, maximální výměny hmoty a tepla v reakčním prostoru, jež...

Zapojení pro rozpouštění inkrustací čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257412

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krajča Jaromil, Axman Josef, Špirit Jan

MPK: B08B 3/08, C23G 3/04, B08B 9/06...

Značky: rozpouštění, zapojení, čerpadel, inkrustací

Text:

...chod prvního hlavního čerpadla g bez kavi tace, přičemž zpětný ventil 5 je vlivem průtoku vody v otevřenépoloze. Tlak vody na výtlaku druhého hlavního čerpadla 1 jev podstatě dvojnásobkem tlaku vody na výtlaku prvního hlavního čerpadla g v propojovaoím potrubí Q. Voda z výtlaku druhého hlavního čerpadla 2 odchází výtlačným potrubím 1 na neznázorněný povrch dolu)V případě potřeby odstranit inkrusty usazené v těleae a oběžnýnh kolech...

Způsob odstraňování a rozpouštění titanu a titan obsahujících sloučenin z materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254889

Dátum: 15.02.1988

Autori: Suchá Anna, Diblík Jan

MPK: C01B 15/013

Značky: materiálů, způsob, odstraňování, titan, rozpouštění, titanu, sloučenin, obsahujících

Text:

...objemových dílů kyseliny fluorovodíkové,25 objemových dílů paroxídu vodíku a 25 objemových dílů vody.Reakce probíhá dle následujícího reakčního schématu Ti B 202 6 HF-łĺł- HZTiFG ZHZO H 2Probíhající chemický děj je silně exotermní, probíhá bez dodání energie, za běžných laboratorních teplot, okamžitě po styku titanu s reakční směsí. Rychlost od rozpuštění titanu záleží na síle jeho vrstvy. Je-li vedle titanu přítomen i titannitrid dochází...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování nasycených roztoků za současného rozpouštění látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254863

Dátum: 15.02.1988

Autor: Maštalíř Lubomír

MPK: G01F 13/00

Značky: kyvné, zařízení, odměrné, dávkování, látky, nasycených, současného, roztoku, rozpouštění

Text:

...roztoku z výtokové trubičky § do kapaliny ve vnější nádobě lg, případně může být nasycený roztok odveden mimo vnější nádobu lg.Při zvedání hladiny ve vnější nádobě lg působí plovák Q k odlehčení té části kyvné nádobky ł, s níž je spojen a kyvná nádobka ł se pootočí kolem čepů 3 tak, že doplňovací trubicí É dojde k doplnění rozpouštěcí kapaliny V kyvné nádobce l. Na hlouboe kyvu, který je regulován šrouby É závisí množství...

Zařízení na skladování a rozpouštění chemikálie a na samočinné řízení odběru nasyceného roztoku chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238508

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zechovský Miloslav

MPK: B01F 1/00

Značky: rozpouštění, odběru, roztoku, samočinně, skladování, nasyceného, chemikálie, řízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno ke skladování a rozpouštění zrnité chemikálie v otevřené nádrži při využití tlakové energie rozpouštěcí kapaliny a k samočinnému řízení periodických odběrů předvolených objemů nasyceného roztoku chemikálie pro provozní potřebu technologického zařízení, například pro regeneraci pracovní náplně ionexové kolony. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dně otevřené nádrže je scezovací prvek uložený v podložné...

Zařízení pro rozpouštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241813

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Eepieka Jaroslav

MPK: G21F 9/28

Značky: materiálů, ozařovaného, radioaktivního, rozpouštění, zatavených, křemenných, práškového, ampulích, zařízení

Text:

...je tvořeno nsadowu třeoh sít s růąznou velikosti otvorů a je připojemo ke kovové trubice 1 rozebíriatelným spojem. Ve Spodní částí tetl-onově nádoby 4 je jpřívod a výv-od 7 rozp~ 0 uŠtěC.ĺ|hO roztoku. .Teflonová .nádoba 4 se .uapustí přívodem 7 rozpoluště~cím roztokom tak, aby došlo. -k zaąpilarvení .ąpodrního .kounce .kovové trrubky 1 se síťovým dheam 3. Při zveudinutéum idurticímpístu 5 iv horní poloze se šikmou tcrubik~ou~ 2 vloží křemeumná...

Zařízení pro rozpouštění starého papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Botta Artur, Hennen Hans, Fengler Gerd, Scholz Harald

MPK: D21B 1/32

Značky: starého, rozpouštění, papíru, zařízení

Text:

...hmoty. Hlavní odváděcí potrubí 14 ústí do hrubého odvaděcího potrubí 15. SÍJÍO 18 nad odváděcím prostorem 29 je skloněno k vodorovné rovině rovněž pod os-trým úhlem 25 až 35 °, takže je kolmé na osu rotace hřídele 26 rotačního míchadla 16. Dno 28 odváděcího prostoru 29 je rovnoběžné se sítem 18.Hrubé odváděcí potrubí 15 je určeno pro odvádění nečistot, kusů velkých rozměrů a velké hmotnosti, jež nelze rozmělnit a jež proto neprojdou...

Zařízení pro extrakční rozpouštění kovů v použitém oleji, popřípadě olejové emulzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228389

Dátum: 15.06.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: emulzí, extrakční, zařízení, oleji, kovů, použitém, popřípadě, rozpouštění, olejové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nástavce extraktem opatřeného výpustním kohoutem, dále baňkou vyvíječe páry propojenou s nástavcem extraktoru zaváděcí trubicí a pro vyrovnání tlaků opatřenou ventilem. Pro možnost regulace vyvíjené vodní páry je baňka opatřena kohoutem. Zařízení je možno použít v laboratořích zabývajících se kontrolou jakosti použitých olejů, popřípadě olejových emulzí.

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích popřípadě v olejových emulzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226146

Dátum: 15.04.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: olejích, popřípadě, rozpouštění, extrakčního, olejových, použitých, emulzích, kovů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích, popřípadě v olejových emulzích, vyznačený tím, že se olej obsahující kovové částice podvrství roztokem kyseliny a obě fáze se promíchají proudem horké vodní páry, přičemž kov po reakci s kyselinou za vzniku ve vodě rozpustné soli se převede do vodné fáze.

Způsob degradace, aktivace a rozpouštění celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221478

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krejčí František, Kacetl Lubomír, Kudláček Ladislav, Kašparová Zdenka

Značky: degradace, způsob, celulózy, rozpouštění, aktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Pro přípravu vláknotvorného roztoku celulózy je použit zkrácený postup katalytického odbourání a rozpouštění celulózy v systému diméthylsulfoxid-paraformaldehyd. K odbourání celulózy v dimetylsulfoxidu jsou použity katalyzátory typu alkalických kovů, hydridů a amidů alkalických kovů, alkoholátů a organokovových sloučenin. U celulózy odbourané jiným způsobem je možno po užít tyto látky DMSO bez kyslíku jako aktivátorů, zvyšujících reaktivitu...

Způsob výroby přpravků k rozpouštění ledvinových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217603

Dátum: 15.09.1984

Autori: Marsó Miklós, Frang Dezső, Szebeni Rudolf, Berenyi Mihály, Nemes József, Gál Gyula

Značky: způsob, rozpouštění, ledvinových, přpravků, výroby, kamenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby přípravků k rozpouštění ledvinových kamenů se zdrojem citrónanových a hořečnatých iontů, spočívající v úpravě směsi látek do formy tablet, dražé, kapslí, granul, prášků, roztoků, suspenzí nebo emulzí, vyznačující se tím, že se smísí 70 až 98,5 hmotnostních dílů zdroje citrónanových iontů, a to kyseliny citrónové a/nebo citrónanu draselného a/nebo citrónanu sodného a/nebo citrónanu vápenatého, 4 až 15 hmotnostních dílů anorganické...

Způsob elektrochemického rozpouštění ruthenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 215865

Dátum: 15.07.1984

Autor: Pohajda Jaroslav

Značky: elektrochemického, způsob, rozpouštění, ruthenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt účinný a jednoduchý způsob elektrochemického rozpouštění ruthenia. Tohoto cíle se dosáhne tak,že se elektroda zhotoví z práškového ruthenia a ohraničí průlinčitou přepážkou. Elektroda je protékána kyselinou směrem a elektrody ven přes přepážku. V průběhu rozpouštění se prášková elektroda střídavě polarizuje anodickým a katodickým proudem.