Patenty so značkou «rozoberateľné»

Upevňovacie zariadenie na rozoberateľné pripojenie profilu na protiľahlý profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10979

Dátum: 08.05.2008

Autori: Hackenberg Dieter, Vieler Gerd

MPK: F16B 7/04

Značky: profilů, zariadenie, profil, upevňovacie, protiľahlý, rozoberateľné, pripojenie

Text:

...je k dispozicii plošné spojenie tvarovým spojom. Obdrži sa priestor sporiaci, hladký obrys puzdra, ktorý je možné bez problémov zaviesť do príslušne rozmerovo malého úchytu v spojovanom profile.0009 Vpríklade uskutočnenia je na vnútornom konci dosky umiestnená listová pružina, ktorá vytlačuje hlavu čapu priečne k smeru pozdĺžneho posuvu z puzdra. Vzniká tým priečne smerujúca priečna sila pôsobiaca na hlavu čapu. Tým je možná tak zvaná...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 1/00, B23Q 16/00, B23H 7/26...

Značky: upínacím, upínacie, rozoberateľné, fixovateľnou, skľučovadlom, zariadenie, paletou

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

Upínacie zariadenie s prvým spojovacím mechanizmom a k nemu s rozoberateľne fixovateľným druhým spojovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 746

Dátum: 20.10.2004

Autor: Greber Erich

MPK: B23Q 1/00, B23Q 16/00, B23H 7/26...

Značky: druhým, mechanizmom, rozoberateľné, upínacie, spojovacím, fixovateľným, zariadenie, prvým

Text:

...líšt dosadajúcich na chlopne sa držiak elektródy nastaví do správnej polohy voči skľučovadlu pri upínaní v smere X asmere Y, ako aj do správnej polohy voči ose Z.Zo spisu US-A-3,380,267 je známa spojka tvorená dvoma valcovými polovicanú. spojky, ktoré sú vybavené vždy jedným ozubeným vencom, ktorého zuby sa rozkladajú v axiálnom smere. Jedna polovica spojky pozostáva z materiálu s väčšou elastičnosťou ako druhá polovica spojky. Zatiaľ čo...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s na ňom rozoberateľne zafixovateľným nosičom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15169

Dátum: 03.12.2002

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/18, B23B 31/107, B23Q 1/00...

Značky: zafixovateľným, nosičom, obrobkov, skľučovadlom, rozoberateľné, zariadenie, upínacie

Text:

...upínacím čapom poškodí, pretože táto elasticky poddajná oblasť nemôže ani v axiálnom aniv radiálnom smere zachytávať príliš veľké sily.Zo spisu DE 41 10 857 je známe zariadenie pre spojenie držiaka nástrojov s pracovným vretenom obrábacieho stroja. Toto pracovné vreteno je pre uloženie driekovej časti držiaka nástrojov opatrené uložením, ktoré medzi hornou a dolnou kužeľovou časťou obsahuje prsteňové vybranie s opornou plochou....

Rozoberateľné debniace jadro

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3285

Dátum: 06.08.2002

Autor: Krajčí Pavol

MPK: E04G 15/06

Značky: jádro, debniace, rozoberateľné

Text:

...pre urýchlenie tuhnutia betónu teplom.Samotné jadro je zložené zo štyroch častí. Z hornej a spodnej časti a dvoch prvkov klinového tvaru v priečnom aj pozdĺžnom smere. Výhodou je ich jednoduchá demontáž a vytiahnutie z betónového prefabrikátu bez nutnosti použitia hydraulickéhoPrehľad obrázkov na ýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch. Na obr. 1 je znázomené rozoberateľné debniace jadro z ocele v priečnom...

Rozoberateľné kuchynské zariadenie na vyklepávanie mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3048

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kokinda Peter

MPK: A47J 43/04

Značky: mäsa, zariadenie, rozoberateľné, vyklepávanie, kuchyňské

Text:

...na vyklepávanie mäsa, resp.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje rozoberateľne. kuchynské zariadenie na vyklepávanie mäsa, ktoré je tvorené naklepávajúcou doskou a tĺčikom,tvoreným skrutkou upevnenou rukoväťou a tĺčikovou koncovkou s rastrovaným nárazíkom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na tĺčikovú koncovku je pripevnená najmenej jedna tvarovaná vidlička apod spodnou časťou naklepávacej dosky je...

Pripájacia príruba, najmä na rozoberateľné pripájanie armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2788

Dátum: 12.02.2001

Autor: David Pavel

MPK: F16L 23/024

Značky: rozoberateľné, pripájanie, příruba, pripájacia, najmä, armatur

Text:

...je schématicky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcom pozdľžny rez prírubou na pripojenie k telesu čerpadla, na ktorej je umiestnený nasávacíPripájacia priruba je tvorená V podstate plochým telesom l,tvaru medzikružia, po obvode ktorého sú pravidelne vytvorené,výhodne privarené, minimálne dva spojovacie prvky g, napriklad sťahovacie skrutky, ktoré sú orientované süosovo s osou prietočného prierezu 3 telesa ,jv konkrétne zobrazenom...

Rozoberateľné upevnenie rukoväti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2662

Dátum: 12.09.2000

Autor: Regina Ivan

MPK: F16B 2/00

Značky: upevnenie, rozoberateľné, rukoväti

Text:

...na rozoberateľné upevnenie rukoväte k manipulovanému telesu tvaru tenkostenného valca, . obr. 2 pohľad s čiastočným pozdľžnym rezom na rukoväť s príchytkou, ukončenou závrtkou,obr. 3 pohľad s čiastočným pozdľžnym rezom na rukoväť s príchytkou, ukončenou vnútorným závitom.Rozoberateľné upevnenie rukoväte podľa obr. 1 pozostáva z rukoväte l a manipulovaného telesa g tvaru tenkostenného valca. Teleso rukoväte ll je otočnoěposuvne spojené s...

Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2263

Dátum: 10.09.1999

Autori: Linhard Ľubomír, Krajčovičová Ingrid

MPK: F16B 5/00

Značky: spojenie, částí, otáčania, rozoberateľné, 360°, ľahko, doskových, možnosťou

Text:

...zostáv-u závesu na jednej spájanej časti, obr.2 popisuje uloženie posuvného čapu, obr.3 montáž spojovacej platničky v jednej spájanej časti. Obr.4 objasňuje montáž čapu a zakrytie montážneho otvoru, obr.5 znázorňuje spojenie dvoch častí. Na obr.6 je možné uloženie montážneho otvoru a ovládacej drážky čapu. Rôznu kombináciu tvarov priečnej drážky, spojovacej platničky a tvarov hrán vo vzťahu ku vzájomnemu pohybu naznačuje obr.7.Otočné...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281253

Dátum: 02.12.1998

Autori: Züllig Kurt, Strässle Marcel

MPK: F16B 7/04

Značky: profilových, zariadenie, spojenie, dvoch, dielov, rozoberateľné, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Do prvého profilového dielu (1) je vložené a súčasne zabezpečené vkladacie jadro (2), obsahujúce axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) s koncovou časťou, ktorá má výstupok (17, 18), ktorý sa dá prinajmenšom čiastočne vložiť do otvoru v druhom profilovom diele (19), aby sa vyvíjal upínací tlak na časť druhého profilového dielu (19), ktorá čiastočne uzatvára otvor. Šmýkadlo (7) je ploché a vkladacie jadro (2) obsahuje dve vnútorné drážky na axiálne...

Rozoberateľné spoje regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1748

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ormis Peter

MPK: A47B 47/00

Značky: regálu, spoje, rozoberateľné

Text:

...Nazvipravom ramene etojky je odklonena doprava od zviellceumieetnenej v prieeečniku ramien etojky a oe otvoru tvarukľúčovei dierky na ľavom ramene etojky je odklohena doľavaVýhody použitia navrhovaneho T whiokeho rfrozoherateľnýoh epojov regálu podľa úžitkoveho vzoru namontaž a rozooratie rozobe regalu je rýohľaa nekladie mimoriadne naroky na my, ktoramontuje regal. Na montáž nie je potrebne žiadne Ňárad Ďalšou výhodou je. že...

Rozoberateľné upevnenie nosných montážnych, kovových i nekovových dosiek v plechových puzdrách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 697

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: rozoberateľné, nosných, kovových, nekovových, plechových, dosiek, puzdrách, montážnych, upevnenie

Text:

...a demontáži nosných dosiek nie sú potrebné žiadne nástroje 2 naviac opakovaná montáž 2 demontáž noohrozuju funkčnosť konštrukčných prvkov upevne nia a fixácio ich opotrobovanín.OBR. 1 znázorňuje kenštrukčnó prvky, princip tschnickéhe riešenia, postup pri upevňovaní a fixovani nosnej montážnoj dmaky. OBH. 2 znázorňuje upcvnenú 2 zafixovnnú nosnú mentážnu dosku v plochavompúzdro a postup pri joj dcmontáží.Dvojdiclnc pleónvé púzdro...

Rozoberateľné spojenie dielov plechových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 696

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: púzdier, dielov, spojenie, rozoberateľné, plechových

Text:

...je jednoduché u rýchle. Prodnosťnu jn i to, že cpukovnné ukladania a rozobñrabíc dioluv púzdra ncohrozujc funkčnosť kon štrukčných spejovucich prvkov, napríklad opotrcbovaním alebo zlomením jn ZýČkDV oDER. l znázorňuje konštrukčné prvky, princip technického riešeniu, postup pri npcjovaní dielov plechnvéhe púzdra.OSR. 2. xnáznrňuje pemtup pri razobormni spojených díelcv plnchovéha púz Priklad uskutučnenigDvojdiclnu plechové púzdro...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278525

Dátum: 08.06.1994

Autor: Züllig Kurt

MPK: F16B 7/22, F16B 7/04

Značky: rozoberateľné, spojenie, profilových, upínacie, dielov, dvoch, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie obsahuje vložené prizmatické jadro (2) s možnosťou zasunutia a upnutia do prvého profilového dielu (1). V pozdĺžnej osi vloženého jadra (2) je axiálne suvne uložený kotvový svorník (7), ktorého vystupujúci koniec je usporiadaný na záber do pozdĺžnej drážky druhého profilového dielu (19). V boku kotvového svorníka (7) je vytvorené priečne kužeľové vybratie (14), do ktorého zasahuje kužeľový hrot (15) nastaviteľnej skrutky,...

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16L 37/08, F16B 21/18

Značky: zaistenie, prítlačnej, zariadenie, upevnenie, ovocie, elementů, doske, drenážneho, rozoberateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Spojovací prvok pre rozoberatelné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258630

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karasz Róbert, Kukan Imrich

MPK: F16B 39/36

Značky: rozoberateľné, spojenie, prvok, spojovací

Text:

...spojovacieho prvku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v reze a na obr. 2 je znázornená pružné puzdro v celosti.Spojovací prvok pre rozoberateľné spojenie pozostáva zo skrutky 1 s kužeľovou hlavou 2, z pružného puzdra 3, ktoré má vytvorenú vnútornú kuželovú plochu 4 odpove 4dajúcu svojim tvarom tvaru kuželovej hlavy 2 skrutky 1, z podložky B a matice 7.Pružná puzdro 3 môže byť vytvorené z jedného kusu obr. 2 alebo môže byť...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: ložisko, rozoberateľné, klzné, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Rozoberateľné zariadenie s rámom pre zdvíhanie imobilných chorých

Načítavanie...

Číslo patentu: 223097

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hrachovský Jozef

Značky: zariadenie, zdvíhanie, chorých, rámom, rozoberateľné, imobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozoberateľného zariadenia s rámom pre zdvíhanie imobilných chorých, pri ktorom sa rieši bezpečné a ľahké zdvihnutie imobilného chorého z nemocničného lôžka. Zariadenie pozostáva z nosného rámu a zdvíhacieho zariadenia pozostávajúceho z dvoch podstavcov. V podstavcoch sú umiestnené zdvíhacie skrutky ukončené ramenami, na ktoré sa uloží nosný rám a otáčaním kľuky sa potom chorý zdvihne do potrebnej výšky, čo umožní hygienickú...