Patenty so značkou «rôznych»

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Ohanka Lukáš

MPK: F28D 15/00, G01N 9/04

Značky: materiálov, podmienkach, kvapalín, teplovýmenných, vlastností, testovanie, zariadenie, ploch, tlakových, pracovných, rôznych

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Systém konštrukčných prvkov na vytvorenie rôznych konštrukčných celkov, najmä skrine železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7260

Dátum: 02.10.2015

Autor: Hanzelka Pavel

MPK: B65D 90/00, B61D 17/00

Značky: prvkov, najmä, skříně, vytvorenie, rôznych, železničného, konštrukčných, vozidla, systém, celkov

Text:

...profilovaná lišta, na obrázku 2 je vyobrazená rohová kocka spájajúca základné lišty, na obrázku 3 je vyobrazená rohová kocka s upevňovacou skrutkou, na obrázku 4 je vyobrazený krycí prvok pomocou vkladaných a fixovaných matíc a skrutiek, na obrázku 5 je vyobrazená fiXácia vkladanej matice proti samovoľnému posunutiu pomocou plastového krúžku, na obrázku 6 je vyobrazená kotviaca skrutka na montáž skrine do vonkajšieho prostredia,na obrázku...

Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5776

Dátum: 06.06.2011

Autori: Šimko Ivan, Kabzan Igor

MPK: B44C 1/28

Značky: spôsob, rôznych, povrchov, přípravy, materiálov

Text:

...s bielym nesavým povrchom na jednej strane.Po narezani tohto materiálu na požadovaný rozmer sa na tabuľku nanesie tenká vrstva disperzic, pomocou ktorej sa vyrábajú lepiace pásky a etikety. Týchto disperzií je na trhu väčšie množstvo, ale každá má potrebný výsledný efekt.Po zaschnuti ñlmu disperzie vznikne na celej ploche tabuľky rovnomeme silne a stále lepivý povrch schopný nalepiť na seba dopadnuté zmko suchého piesku alebo iného sypkého...

Pancierovaný automobil s možnosťou nesenia rôznych účelových nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5488

Dátum: 09.08.2010

Autor: Valášek Jozef

MPK: B62D 65/00, F41H 7/00

Značky: nesenia, účelových, rôznych, automobil, možnosťou, pancierovaný, nadstavieb

Text:

...kabíny 2 vodiča vybavenej protirnínovou ochranou 8, klimatizácíou a pretlakovou filtroventiláciou. Tá je umiestnená v prednej časti podvozku 1. Automobil ďalej zahŕňa pancierovanú nadstavbu 3 automobilu s protimínovou odolnosťou, s klimatizáciou, zdrojovou jednotkou 7 a pretlakovou ñltroventiláciou, ktorá tvorí samostatný demontovateľný celok namontovaný vzadu za kabínou 2 na strojový spodok l. Medzipriestor 4 medzi kabínou 2 a nadstavbou...

Systém a spôsob ochrany katalyzátora SCR na potláčanie rôznych emisií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17012

Dátum: 21.04.2010

Autori: Gadgil Mandar, Tonn Donald, Ghorishi Behrooz

MPK: B01D 53/86, B01D 53/46

Značky: katalyzátora, emisií, systém, potláčanie, rôznych, spôsob, ochrany

Text:

...sú obvykle vyrobené z platiny a ródia. Katalyzátory zo vzácnych kovov taktiež vyžadujú starostlivé posúdenie zložiek spalín a prevádzkových teplôt. Aj ked sú účinné pri redukcii NOX, tieto katalyzátory môžu tiež pôsobiť ako oxidačné katalyzátory, premieňajúce za vhodných teplotných podmienok C 0 na C 02. Avšak, oxidácia S 02 na S 03 a vysoké materiálove náklady často robia katalyzátory zo vzácnych kovov menej atraktívne.0012 Ako je známe...

Zariadenie na meškanie a dávkovanie dvoch morfologicky rôznych prúdiacich produktov, aplikovateľné na baliaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12103

Dátum: 08.03.2010

Autori: Marti Roche Enric, Mora Flores Francisco, Fite Sala Menna

MPK: B65B 1/12, B65B 1/08, B01F 15/04...

Značky: produktov, morfologicky, meškanie, zariadenie, prúdiacich, stroj, dávkovanie, dvoch, rôznych, aplikovatelné, baliaci

Text:

...komunikujúcim s kanálom výpustu a posunovačom prerušovane riadeným pneumatickým valcom napríklad na prenos po sebe idúcich dávkovaných množstiev druhého produktu z uvedenej prenosovej komory do kanála výpustu cez uvedený výpust prenosovej komory pri vopred určenej frekvencii.0005 Kanál výpustu a dávkovací kanál, V ktorom je nainštalovaná uvedená závitová skrutka sú výhodne umiestnené vo vertikálnej polohe a navzájom zarovnané, kde...

Použitie pre bunku priepustných peptidových inhibítorov dráhy signálnej transdukcie JNK na liečbu rôznych rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18455

Dátum: 02.06.2009

Autor: Bonny Christophe

MPK: A61K 38/04, A61K 38/03, A61K 38/01...

Značky: dráhy, použitie, liečbu, peptidových, bunku, inhibítorov, transdukcie, ochorení, priepustných, rôznych, signálnej, rakovinových

Text:

...obvykle viaže JNK a/alebo inhibuje aktiváciu aspoň jedného JNK aktlvovaného transkripčného faktora, napr. c-Jun alebo ATF 2(pozri napr. SEQ ID NO 15 a 16, v tomto poradí) alebo Elk 1.0016 JNK inhibítorové sekvencia podľa tohto vynálezu sa skladá z SEQ ID NO 2. Ďalšie JNK inhibítorové sekvencie opisané v tomto dokumente obsahujú alebo pozostávajú z aspoň jednej sekvencie aminokyselín podľa SEQ lD NO 1 až 4, 13 až 20 a 33 až 100, alebo jej...

Spôsob súčasného testovania množstva vzoriek rôznych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286095

Dátum: 20.02.2008

Autori: Beutel Bruce, Burns David, Voorbach Martin, Joseph Mary, Schurdak Mark

MPK: G01N 33/50

Značky: množstva, vzoriek, látok, rôznych, súčasného, testovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna úprava vysokovýkonného skríningu (CF-HTS) využívajúca najmenej jednu poréznu matricu umožňuje vo farmaceutickom priemysle, aby sa súčasne preskúmavalo veľké množstvo chemických jedincov na široký rozsah biologickej alebo biochemickej účinnosti. CF-HTS je okrem toho užitočný pri uskutočňovaní viacstupňových analytických testov.

Merací prístroj na záznam a zobrazenie rôznych satelitných pozícií v satelitnom prijímacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19193

Dátum: 23.05.2007

Autori: Grau Thomas, Neugebauer Thomas, Mohr Harry

MPK: G01S 3/40, H04N 17/04, H01Q 1/12...

Značky: merací, satelitných, prijímačom, záznam, zobrazenie, satelitnom, rôznych, pozícii, zariadení, prístroj

Text:

...terminály môže byť na detegovanie maxíma rovnosmemého prúduodvádzané rovnosmerné napätie závislé na amplitúde privádzaného striedavého napätia.0007 Tento detekčný obvod amplitúd striedavého napätia je súčasťou usporiadania obvodu na relatívne meranie HF úrovne prostredníctvom usmemenia (rektifikácie) špičiek, a rektiñkované napätie ovláda svetelnú kontrolku a/alebo generátor akustického signálu, ktorá sa v závislostí na porovnaní s...

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaného výrobku z minimálne dvoch rôznych plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7527

Dátum: 15.01.2007

Autori: Wirth Jürgen, Pawlik Wolfgang, Kleba Ingo, Berthold Joachim, Eckardt Helmut, Begemann Michael

MPK: B29C 45/00, B29C 45/03, B29C 33/70...

Značky: dvoch, plastov, výrobu, minimálne, zariadenie, rôznych, spôsob, výrobků, tvarovaného

Text:

...nižšej viskozity pri napĺňaní do nástroja vteká polyuretán aj do najužšejštrbiny v nástroji. Výroba tvarovaných výrobkov bez tvorby blán nie je za podmienokvýroby pri súčasnom stave techniky možná.Pri PU-technike začína po určitom čase po naplnení dutín nástroja chemická reakcia, ktoré vedie k vytvrdnutiu a stuhnutiu naplneného polyuretánu. Pretože polyuretán vykazuje vysokú afinitu ku kovom a iným materiálom apoužíva sa aj ako lepidlo, je...

Farmaceutická kombinácia zahrnujúca nukleotidové a nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (ako tenofovir a lamivudín) v rôznych podieloch v liekových jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8245

Dátum: 14.12.2006

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/496, A61K 31/5513, A61K 31/536...

Značky: lamivudín, nukleotidové, tenofovir, inhibitory, zahrnujúca, reverznej, farmaceutická, nukleozidové, rôznych, liekových, podieloch, transkriptázy, jednotkách, kombinácia

Text:

...v US 5,047,407. Lamivudín a jeho použitie proti HIV sú opísané vo W 0 91/17159 a EP 0382526. Kryštalické formy Iamivudínu sú opísané vo WO 92/21676.0011 Kombinácie Iamivudínu s inými nukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy, obzvlášť so zidovudínom AZT, sú opísané vo W 0 92/20344, W 0 98/18477, a WO/9955372.0012 Sú známe rozličné nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy(NNRTls), ako sú delavirdín, kapravlrín, efavirenz a...

Kvapalná konpozícia na prevenciu a/alebo liečbu rôznych metabolických ochorení kostí, jej použitie a príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9345

Dátum: 04.09.2006

Autor: Diaz Liliana Elizabeth

MPK: A61K 47/36, A61K 31/663, A61K 47/32...

Značky: liečbu, ochorení, konpozícia, metabolických, kvapalná, príprava, rôznych, použitie, kosti, prevenciu

Text:

...prípadov určený na prevenciu neistej skutočnosti, ako je pravdepodobnosť fraktúr vďaka osteoporóze v starobe. Krátko po zahájení liečby pacientčasto poruší dodržiavanie indikácií a zlyhá, a tiež objavujúce sa vedľajšie účinky vedú ku zlému0012 Alendronát je sodná soľ trihydrátu 4-arnino-1-hydroxybutyliděn-l,l-bisfosfónovej kyseliny a je činidlom používaným na boj proti reabsorpcii kostí pri ochorení kostí, ako je osteoporóza. Táto zlúčenina sa...

Stroj na pokrývanie rôznych typov predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18097

Dátum: 10.07.2006

Autor: Farneti Aldo

MPK: B42C 15/00, B29C 65/74

Značky: typov, stroj, pokrývanie, rôznych, predmetov

Text:

...priechod produktu do zvieracieho bodu.0010 Vo svetle doterajšieho stavu techniky je predmetom tohto vynálezu poskytnúť prenosný stroj na pokrývanie rôznych typov predmetov, ktorýprekonáva vyššie uvedené nevýhody.0011 Podľa tohto vynálezu je tento predmet dosiahnutý pomocou prenosného stroja na pokrývanie predmetov pásmi plastového materiálu, podľa nároku 1.0012 Znaky tohto vynálezu budú jasnejšie z nasledujúceho opisu jeho uskutočnenia,...

Zmesi rôznych acylových gellanových gúm a škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10746

Dátum: 28.02.2005

Autori: Li Zhixin, Xiao Chaodong, Chantranukul Arjnarong, Okoniewska Monika, Chakrabarti Sibu

MPK: A61K 9/48

Značky: gellanových, škrobu, rôznych, zmesí, acylových

Text:

...získaný aeróbnou fermentáciou mikroorganizmu Pseudomonas eiodea vo vhodnom nutričnom médiu. V publikáciách podľa doterajšieho stavu techniky boli opísané rôzne formy gúm gellan, ktoré jemožné použit podla predmetného vynálezu.0010 Termínom vztiahnuté na vlhký základ, tak ako je použitý v tomto opise, sa myslí na 50 (hmot./hmot.) pevných látok.0011 Obalom kapsuly, tak ako je použitý v tomto opise, sa myslí kapsulaDetailný opis...

Použitie derivátov kyseliny indoloctovej, ktoré zvyšujú hladinu IGF-1 v séru, na prípravu terapeutickej kompozície za účelom liečby rôznych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9795

Dátum: 03.10.2003

Autor: Gillessen Hubert Jean Marie François

MPK: A23K 1/18, A61K 31/404, A23K 1/165...

Značky: ochorení, indoloctovej, séru, terapeutickej, kompozície, kyseliny, účelom, použitie, derivátov, hladinu, igf-1, přípravu, liečby, rôznych, zvyšujú

Text:

...vynález je užitočný na liečbu pacientov, ktorí majú rôzne indikácie, pričom tieto sú spojené so zníženými hladínami lGF-l V sére. IGF-l významne sprostredkovávaanabolické pôsobenie rastového hormónu. Stimuluje príjem glukózy a aminokyselín, proteínovú syntézu a bunkovú proliferáciu a vedie k zvýšenej rovnováhe dusíka. Navyše IGF-l inhibuje apoptózu.0014 Bolo zistené, že pre rôzne indikácie existujú optimálne dávky IAA, ktoré majú byť...

Spôsob poskytovania doplnkových služieb špecifických pre prevádzkovateľov pre rôznych prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí zákazníkovi využívajúcemu mobilné telefónne služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1463

Dátum: 29.09.2003

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04Q 7/32, H04Q 7/38

Značky: zákazníkovi, prevádzkovateľov, poskytovania, spôsob, služby, sietí, mobilných, služieb, doplnkových, specifických, mobilné, telefónnych, telefónne, využívajúcemu, rôznych

Text:

...zverejnený v W 0 01 28205 A 2.0005 Úlohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou je možné zákazníkovi mobilných telefónnych služieb dat v cudzej sieti k dispoziciidoplnkové služby, ktoré v jeho domovskej sieti nie sú k dispozícií.Ďalšou úllohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou sú zákazníci mobilných telefónnych služieb vcudzej sieti dosiahnutelní pod národnými účastníckymi číslami, a pre volajúceho účastníka ztejto cudzej...

Zariadenie a metóda na predaj výrobkov rôznych rozmerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1647

Dátum: 02.07.2003

Autor: Skavnak James

MPK: G07F 11/16

Značky: zariadenie, výrobkov, rôznych, metoda, predaj, rozmerov

Text:

...jediným predajným radom predajného automatu. čo je Zdokonalená zariadením na uvoľňovanie nádob podľa vynálezu. Použitím zariadenia na uvoľnenie nádob môže byt vynechané pridanie rozper alebo klinov do predajného zásobníka(0010) V predajnom automate rady produktov môžu byť usporiadané vo vertíkálnych stĺpcoch a položky môžu byt usporiadané na policíach alebo v zásobníkoch. ktoré môžu byt naklonené pod uhlom umožňujúcim pohyb uskladnených...

Spôsob výroby vnútorného vybavenia automobilu rôznych úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1359

Dátum: 06.11.2002

Autori: Rink Kevin, Peters Arnis, Weinstock Dan

MPK: B29C 45/14

Značky: úrovní, vnútorného, vybavenia, rôznych, spôsob, výroby, automobilů

Text:

...To znamená, že nástroje, lisovnice, lisovacie stroje,vstrekovacie formy atď. musia byť samostatne nakupované navýrobu každého dielu pre každú úroveň takého dielu.Okrem toho musia byť najímaní zamestnanci na výrobu dielov vnútorného vybavenia rôznych úrovní, pričom každý diel vnútorného vybavenia príslušnej úrovne musi byť samostatneVšetky také vybavenia a práce zvyšujú náklady na výrobudielu vnútorného vybavenia každej úrovne.0005...

Optický disk s rôznymi vzormi zvlnenia v rôznych drážkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 603

Dátum: 16.10.2002

Autori: Furumiya Shigeru, Ishibashi Hiromichi, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Ogawa Hiroshi, Minamino Junichi, Schep Cornelis Marinus, Sano Tatsushi, Masuhara Shin, Stek Aalbert

MPK: G11B 7/26, G11B 7/007

Značky: opticky, rôznymi, zvlnenia, drážkách, vzormi, rôznych

Text:

...harmonickej prvého vzoru zvlnenia, čimmožno dosiahnuť ciel vynálezu.Podľa vynálezu vzniká zvlnenie z tvaru signálu vrátane prvejje celé číslo väčšie alebo rovné 2) pri zaznamenávaní informácii podľa vzorov zvlnenia V drážkach optického disku. Prezentovaný vynález môže preto vytvoriť vzor zvlnenia V konečnom relativne nízkom frekvenčnom pásme pri zaznamenávaní veľkého počtuinformácií, čím sa tiež zlepší pomer signálu k šumu.Prvý vzor...

Zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2053

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kozic Miloš

MPK: A61G 7/05, A61G 7/053, A61G 7/047...

Značky: rôznych, poloh, chorého, zariadenie, přesunu, zabezpečenie

Text:

...i pre obslunu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého,tvorené posteľou,ktorej stredná česť ležedla je pohyblivá,skladateľná e položená vstrednej casti na vozik,podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spo iva v tom,že stredná časť ležadla je skledateľná a oddeliteľnáže sa vytvorí operedlo,sededlo a podložka pre nohy tvoriace vosa môže vysunúť z pevnej časti postele.a...

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: upínací, tvarovaného, noža, priemerov, rôznych, válci, vyměnitelného

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čácha Zbyněk, Heřmánek Jiří

MPK: G01F 25/00

Značky: zariadenie, výšok, tlakových, nádobách, hladin, elektricky, vodivých, kvapalín, snímanie, rôznych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Spôsob stanovenia koncentrácie rôznych látok a analytický skúšobný balíček na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279009

Dátum: 10.05.1995

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: G01N 33/538, G01N 33/68, G01N 33/561...

Značky: koncentrácie, analytický, balíček, skúšobný, spôsobu, spôsob, stanovenia, uskutočňovanie, rôznych, tohto, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovenie koncentrácie rôznych látok, najmä variantov v skupine bielkovinových látok, oddeliteľných od seba vo frakcionačnom systéme, ktoré spočíva v tom, že sa skupina variantov uvedie do styku so skupinou značených bielkovinových špecifických väzbových látok pre tieto varianty za vzniku komplexov variantov a značenej väzbovej látky a tieto komplexy sa potom delia vo frakcionačnom systéme na jednu alebo väčší počet frakcií s obsahom...

Spôsob oddeľovania jedného zo zmesi plastov rôznych typov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Hollstein Axel, Kleine-klefmann Ulrich, Geisler Iring, Stahl Ingo, Neitzel Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00

Značky: spôsob, zmesí, jedného, typov, plastov, oddeľovania, rôznych

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie jedného podielu plastu zo zmesi plastov s podobnou hustotou, napríklad polyetylén a polypropylén, sa vykoná elektrostatickým postupom, pričom zmes sa pred triboelektrickým nabitím podrobí spracovaniu povrchu minerálnymi kyselinami alebo alkalickými hydroxidmi, čím sa dosiahne vysoký stupeň čistoty frakcie. Pred vlastným spracovaním sa zmes rozdrví na veľkosť častíc pod 10 mm, čistí sa, odvodňuje sa a tepelne spracúva pri teplote 70...

Spôsob vyrovnávania tlakov v hadiciach na privádzanie dvoch rôznych komponentov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280015

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kjell Sand

MPK: B05B 12/00, B05B 15/00

Značky: zariadenie, rôznych, vyrovnávania, privádzanie, spôsob, komponentov, hadiciach, tlakov, dvoch, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vyrovnávania tlakov v hadiciach (10, 11) na privádzanie dvoch rôznych komponentov, predovšetkým pri vytláčaní termosetových plastov v podstate s rovnakým tlakom (P1A, P2A) do výtlačnej hlavy (13), kde sa každý komponent privádza samostatnou hadicou (10, 11), pričom druhý komponent sa privádza menším prietokom ako prvý komponent, sa tlakom (P1A) prvého komponentu pôsobí aspoň v priebehu časti dráhy k výtlačnej hlave (13) na druhý...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: klieštinový, krajnou, polohou, konštantnou, podávač, rôznych, zdvihoch

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rozných systémových stavebníc prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256717

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schwartz Ladislav, Hottmar Vladimír

MPK: G06F 13/14

Značky: přístupu, systémových, spolupráce, stavebnic, výstupu, pamäte, prvkov, vstupu, seriového, zapojenie, radičov, rôznych, priameho

Text:

...vstupom C 8 bloku B synchronizácie doby pristupu. Výstup ZA žiadosti o priamy prí 255717stup bloku 2 radiča priameho pristupu do pamäte je spojený so vstupom D 1 bloku 1 systémovej zbernica. Výstup 1 B nulovania bloku 1 systémovej zbernice je spojený so vstupom F 8 bloku 8 radiče sériového vstupu a výstupu a tiež so vstupom E 2 bloku 2 racliča priameho prístupu do pamäte, ktorého výstu-p 258 povolenia je spojený so vstupom B 3 registra 3...

Způsob výroby vzorovaných rožných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240578

Dátum: 15.08.1987

Autori: Moisejev Leonid Petrovie, Rodin Jurij Konstantinovie

MPK: C04B 33/20

Značky: výroby, dlaždíc, rôznych, vzorovaných, způsob

Text:

...uvedené nevýhody a nedo- .statky. jeho podstatou je, že vzorované režné dlaždice se vyráběji z předvyrobených částí vzoru, mechanicky vykrajovaných z tenkého 2 až 4 mm silného pásma barevné keramické hmoty tím, že se tyto části vzoru mechanicky ukládají na dno formy, -načež se tato doplní základní keramickou hmotou a celek se zalisuje do tvaru vzorované keramické dlaždice. je možný i obrácený způsob,kdy se předvyrobené části vzoru...

Zariadenie na meranie mechanických vlastností materiálu pri rôznych rýchlostiach deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240521

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kunicyn Jurij Ivanovie, Frolov Boris Ivanovie

MPK: G01N 3/34

Značky: rôznych, zariadenie, meranie, materiálů, rýchlostiach, mechanických, vlastností, deformácie

Text:

...šmýkadla lísu alebo na pohyhujúcu sa časť použitého stroja.Výhoda vynálezu je v tom, že zariadenie umožňuje upnutie skúšobnej tyče medzi4 pevnú a pohyblivú časť, kde na pohyblivú časť cez priečnik pôsobí dynamická sila,napriklad pohyb priečnika lisovacieho stroja, potrebná na deformáciu a roztrhnutie skúšobnej tyče, a to s určitou rýchlosťou,,ktorá je zaznamenaná cez dynamometer aslúži na vyhodnotenie mechanických vlastností skúšaneho...

Vírnik k príprave emulzie avivážnych prostriedkov a iných rôznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238815

Dátum: 15.05.1987

Autori: Všetečková Marta, Braciník Bohdan, Vrlák Ladislav

MPK: B01F 7/16

Značky: vírnik, iných, přípravě, kvapalín, emulzie, avivážnych, prostriedkov, rôznych

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť homogénne rozmiešanie všetkých navážaných zložiek pri výrobe liekov, lakov a iných chemických zlúčenín, o rôznej viskozite s dosiahnutím konečného výsledku, t.j. rozmiešania homogénnej emulzie. Tohoto účelu sa docieli zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie troch turbín s rôznym sklonom lopatiek, vzájomne pootočených o 120° v trojbokej nádobe. Uvedené zariadenie sa využije v odbore textilnom, chemickom, pri...

Zariadenie pre uchopovanie obdlžnikových skupín roznych rozmerov najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248067

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00, B28B 5/00

Značky: zariadenie, najmä, tehál, skupin, uchopovanie, rôznych, obdĺžnikových, rozmerov

Text:

...bola volená th 0 ľľlá poloha všetkých štyroch ozubených hrebeňov z dôvodu snahy znížiť celkovú výšku uchogpovarcieho mechanizmu.Na posuvných ,priečnikoch 2 sú v rovnomerných vzdialenostiach rozrniestnené čapy 6 odklonené od vodorovnej roviny o 10 °,na ktorý-ch sú otočné upevnené telesá 5 s čeiustami 3 z pružnévho materiálu, napriklad z pásov .z .pružinovej ocele. Čeľusť 3 je -odklonená od zvislice o 5 °, aby sa eliminovala pružná deformácie...

Zariadenie na ukladanie alebo vyberanie tyčí rôznych priemerov do zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222021

Dátum: 15.07.1985

Autori: Meravý Ján, Pugzik František, Ambra Pavol

Značky: zásobníkov, vyberanie, ukladanie, rôznych, zariadenie, priemerov, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na ukladanie alebo vyberanie tyčí rôznych priemerov do zásobníkov pomocou mechanických rút, ktoré je potrebné zo zásobníka odosielať k ďalším funkčným operáciam a po navrátení uložiť späť do zásobníka na tie isté miesta. V popise vynálezu je uvedený príklad usporiadania skladových zásobníkov kovových trnov pre výrobu hadíc, umožňujúci plnú mechanizáciu prác, triedenie, vyberanie a ukladanie trnov podľa...

Zariadenie na lisovanie otvorov v rôznych roztečiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 214164

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kňazovický Pavol, Bezek Augustín

Značky: otvorov, lisovanie, roztečiach, rôznych, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchlenie výroby prírub hlavne u vzduchotechnického potrubia a pri lisovaní otvorov do plechov v rôznych roztečiach a priemeroch. Toho sa dosiahne lisovaním otvorov pomocou dierovacích jednotiek, ktoré sú zafixované podľa požadovaných roztečí na pracovnej ploche stola, ktorý má mechanizmus na vystredenie a upnutie materiálu zhotovený tak, že materiál sa dostane do požadovanej polohy voči dierovacím jednotkám a prevedie sa...