Patenty so značkou «rozkladu»

Spôsob termického rozkladu organického materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288338

Dátum: 18.02.2016

Autor: Farkas László

MPK: C10B 7/10, F23G 7/12, B09B 3/00...

Značky: spôsob, vykonávanie, materiálů, termického, tohto, organického, rozkladu, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob termického rozkladu organického materiálu zo špecifikovaných a/alebo zmesných odpadov z ojazdených pneumatík, plastov, papiera, textilu, biomasy a organických podielov komunálnych odpadov v inertnej atmosfére bez prítomnosti vzduchu/kyslíka prebieha kontinuálne v hermeticky uzavretom prietočnom zariadení na termický rozklad tak, že upravený materiál vo forme drviny, odrezkov alebo štiepok s veľkosťou do 350 mm sa dopraví do dávkovacieho...

Zariadenie a spôsob odstraňovania plynov vznikajúcich v procese rozkladu polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6303

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: F23G 7/12

Značky: procese, vznikajúcich, odstraňovania, materiálov, plynov, spôsob, zariadenie, polymérnych, rozkladu

Text:

...odberu v procese V čase premenlivého objemu prebytku nekondenzovateľných plynov z uzatvoreného objemu procesnej komory do vyrovnávacieho zásob 10níka, pričom sú následne upravené plyny zmiešavané so vzduchom na vstupe do spaľovacieho motora. Spoluspaľovanie nekondenzovateľných plynov v motore s katalyzátorovým systémom vytvára výhodu kontrolovaného spaľovania v stabilnom režime chodu motora za dodržania emisných limitov zariadenia so...

Spôsob rozkladu organických zlúčenín obsahujúcich chlór v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287089

Dátum: 26.10.2009

Autori: Fujisawa Masatoshi, Kato Yasuyoshi

MPK: B01D 53/86

Značky: spôsob, zlúčenín, spalinách, chlor, rozkladu, obsahujúcich, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rozkladu organickej zlúčeniny obsahujúcej chlór obsiahnutej v spaline, ktorý zahŕňa uvedenie organickej zlúčeniny obsahujúcej chlór do kontaktu s oxidom dusičitým, ktorý je obsiahnutý v spaline alebo pridaný k nej z vonkajšieho prostredia v prítomnosti katalyzátora, pri teplote 100 až 450 °C, pričom organická zlúčenina obsahujúca chlór rozkladá oxidáciou pomocou oxidu dusičitého katalyzátor na použite pri tomto spôsobe, ktorý...

Balený prípravok obsahujúci zlúčeninu majúcu sklon k exotermickému rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15375

Dátum: 03.07.2009

Autori: Lok Johannes Harmannus Gerardus, Waanders Petrus Paulus

MPK: C08F 4/28, C08F 2/00

Značky: sklon, majúcu, rozkladu, obsahujúci, balený, exotermickému, prípravok, zlúčeninu

Text:

...aspoň 030 °C nižšia než je teplotasamourýchľujúceho sa rozkladu zlúčeniny majúcej sklon k exotermickému rozkladu.0010 V druhom hlavnom vytvorení prípravok obsahuje organické rozpúšťadlo. V tomto vytvorení nie je teplota mäknutia podľa Vicata B termoplastického materiálu vyššia než teplota varu aspoň 50 hmotn. celkovej hmotnosti rozpúšťadla. Ak je použité čisté rozpúšťadlo, je teplota varu definovaná ako teplota varu tohto...

Spôsob rozkladu hydroperoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285559

Dátum: 26.02.2007

Autori: Druliner Joe Douglas, Kob Nicholas Edward Iii, Stowe Gerald Thomas, Lane Samuel Livingston

MPK: C07C 29/00, B01J 23/48, C07C 35/00...

Značky: hydroperoxidov, rozkladu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu hydroperoxidov, výhodne cyklohexylhydroperoxidu, za vzniku reakčnej zmesi obsahujúcej zodpovedajúci alkohol a ketón zahŕňa a) pridanie vody v množstve 0,5 % hmotn. až 20 % hmotn. do zmesi obsahujúcej hydroperoxid b) odstránenie takého objemu vody, aby v reakčnej zmesi zostalo menej ako 5 % hmotn. vody, pomocou prostriedku, ktorý spoločne s vodou odstráni nečistoty rozpustné vo vode c) odstránenie zvyškovej vody pomocou...

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Piechota Stanisław, Ciborowski Stanislaw, Śledzińska Krystyna

MPK: C07C 27/10, C07C 27/28, C07C 45/28...

Značky: výroby, cyklohexanonu, rozkladu, destilačných, spôsob, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob elektrochemického rozkladu superzliatinového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3340

Dátum: 05.11.2002

Autori: Mathy Wolfgang, Stoller Viktor, Olbrich Armin, Meese-marktscheffel Juliane, Erb Michael, Gille Gerhard, Nietfeld Georg

MPK: C22B 11/00, C22B 3/00, C22B 34/00...

Značky: spôsob, elektrochemického, rozkladu, superzliatinového, odpadů

Text:

...rozpúšťania wolfrámového šrotu v kyseline dusičnej, pričom sa používa obvyklý vysokofrekvenčný striedavý prúd.- JP 3243799 uvádza oddelenie trosky na povrchu za tepla valcovaných ocelí s použitím- RU 2172294 uvádza spôsob rekuperácie diamantov z vrtných hláv bípolárnym prúdom, pričom sa čas spracovania prúdom mení v závislosti od rôznych faktorov.- Patentový spis US 3649487 Šroty Fe/Ni/Co/Cu- základnej zliatiny obsahujúcej...

Spôsob rozkladu cykloalkylhydroperoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282415

Dátum: 17.12.2001

Autori: Kragten Ubaldus Franciscus, Housmans Johannes Gerardus Hubertus Maria, Baur Henricus Anna Christiaan

MPK: C07C 409/14

Značky: spôsob, rozkladu, cykloalkylhydroperoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob rozkladu zmesi obsahujúcej cykloalkylhydroperoxid v prítomnosti hydroxidu alkalického kovu rozpusteného vo vodnej fáze, v ktorej je okrem hydroxidu alkalického kovu prítomných aspoň 10 % hmotnostných, vzťahujúc na vodnú fázu, jednej soli alkalického kovu alebo viacero solí. Soľami alkalického kovu sú výhodne uhličitany alkalického kovu alebo soli alkalického kovu s karboxylovou kyselinou s 1 - 24 atómami uhlíka.

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Kužela Miroslav

MPK: C05B 11/00

Značky: fosfátové, dusičné, kyseliny, suroviny, dusičnou, kontinuální, kyselinou, způsob, pomocí, rozkladu

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Spôsob rozkladu uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281315

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hugdahl Jan, Myklebust Nils, Lynum Steinar, Hox Ketil

MPK: C01B 3/24, C09C 1/48

Značky: uhľovodíkov, rozkladu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu uhľovodíkov, zvlášť zemného plynu alebo metánu, na výrobu sadzí a vodíka v plazmovom horáku s najmenej jednou elektródou spočíva v tom, že sa vodík privádza do plazmového horáka ako plyn vytvárajúci plazmu, pričom sa do plynu vytvárajúceho plazmu pridáva 1 až 10 % zemného plynu alebo metánu a množstvo prímesi zemného plynu alebo metánu sa riadi v závislosti od spotreby energie v kWh oblúku plazmového horáka. Výhodne sa môže...

Spôsob rozkladu uhľovodíkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280603

Dátum: 12.01.1995

Autori: Lynum Steinar, Haugsten Kjell, Hugdahl Jan, Hox Ketil, Myklebust Nils

MPK: C09C 1/48, C01B 3/24

Značky: vykonávanie, rozkladu, spôsob, zariadenie, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu uhľovodíkov na výrobu vodíka a sadzí, v ktorom predhriatá surovina prechádza plazmovým horákom a kde plazmovým plynom je recyklovaný vodík, ktorý spôsobuje pyrolytický rozklad surovín. Plazmový horák (11) je vybavený centrálnou prívodnou trubicou (1) s riadenou teplotou na prívod surovín, zahŕňa najmenej tri elektródy (2, 3, 4) a je umiestnený na konci reakčnej komory a vnútrajšok reakčnej komory (12) je vymurovaný grafitom, má...

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro a spôsob katalytického rozkladu oxidu dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Fetzer Thomas, Buerger Gert, Buechele Wolfgang, Herrmann Guenter, Wistuba Hermann, Witte Claus

MPK: B01J 23/50, B01D 53/56

Značky: obsahujúci, katalyzátor, rozkladu, spôsob, oxidů, dusného, striebro, nosiči, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro na rozklad čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného, s nosičom-oxidom hlinitým, ktorý má BET-povrch 26 až 350 m2/g, a spôsob selektívneho katalytického rozkladu čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného pri zvýšenej teplote, pri ktorom sa použije uvedený katalyzátor na nosiči.

Optické prvky o zvýšené vzdornosti vůči fotochemickému rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268870

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Aleš, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich

MPK: C01G 21/16, G02B 1/02

Značky: vůči, vzdornosti, zvýšené, prvky, optické, rozkladu, fotochemickému

Text:

...nebo více halogenů ze skupiny cl, J, ar které mohou být stejné nebo se od sebe nohou liäit. Při tom optické prvky nohou být nejnéně na části svého povrchu opstřeny antiraľlexní vrstvou jako je 5102, MQFZ, Mgo nebo Ta 2 o 5, nebo nohou být ncjwéně na části svého povrchu opatřcny povlakea alkalického halogenidu obecného vzorce ux, kde symbol M značí Li, Na, K, Rb nebo cs, a syabol x značí halogen.vynález využívá poznatku, že optické prvky...

Zapojení tranzistorového generátoru řádkového rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268414

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H04N 3/00

Značky: řádkového, zapojení, tranzistorového, generátoru, rozkladu

Text:

...ke svorce ggg napajecího zdroje. K jedné části aekundáru transformátoru lg je připojena anoda spínací diody § přes filtrační kondenzátor gg a jeho druhý konec je připojen ke svorce ggg zdroje napájeeího napětí. Vychylovecí cívky L jsou připojeny k sekundáru transformátoru 15 nebo k jeho části. Kolektor tranzistoru I je spojen přes tlumivku t s katodou spínací diodyS na svorku ggł zdroje napájeeiho napětí přes regulační prvek 5 s...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bejrová Věra, Jakubec Karel, Svoboda Karel, Hartman Miloslav

MPK: C07C 55/07

Značky: šťavelanu, způsob, rozkladu, obsahem, vzácných, směsi, zemin, tepelného, vyšším

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Aktivátor rozkladu azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265476

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fiala František, Burian Petr, Beran Miroslav

MPK: D06N 3/06, C08K 5/20

Značky: rozkladu, aktivátor, azodikarbonamidu

Text:

...pasta byla nanesena na separačni papír a želatinaci při 180 OC po dobu 3 minut v přístroji Werner-Mathis ziskán lehčený PVC o objemové hmotnosti 770 kg/m 3. Pokud byla za jinak stejnýoh podmínek použita teplota želatinace 190 °C,činila objemová hmotnost 500 kg/m 3.Podle příkladu 2 byla testována základni pasta obsahující jako aktivátor rozkladu azodikarbonamidu 4 hmot. dílů dusičnanu amonného. Účinkem teploty 180 °C po dobu 3 minut bylo...

Spôsob rozkladu vzoriek ocelí najmä na stanovenie celkového obsahu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263378

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nutter Alexander

MPK: G01N 33/20

Značky: najmä, vzoriek, stanovenie, spôsob, rozkladu, obsahu, hliníka, celkového, oceli

Text:

...40 hmot., kyseliny dusičnej 65 E hmot. a kyseliny ohlorovodíkovej 36 0 hmot. v pomere 10,250,75 objemových dielov. Nádoba sa uzavrie s víčkom a vloží spolu s upínacím zariadením do sušiarne, vyhriatej na 140 °C. Po 45 minútach sa zariadenie vyberie,rýchlo ochladí pod prúdom vody a rozoberie. Do tlakovej nádoby 2 teflonu sa pridá 50 ml roztoku kyseliny boritej e koncentráciou 4 hmot. Ďalej sa postupuje ako v príklade 1.Do tlakovej nádoby...

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky s pozvolným náběhem vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260617

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: řádkového, rozkladu, pozvolným, vysokého, jednotky, napětí, zapojení, náběhem, zobrazovací

Text:

...1 je připojen na společnou svorku zem Z zapojení. První vývod 151 primárního vinutí vysokonapětového transformátoru 15 je připojen na kolektor třetího tranzistoru 2 U,současně na katodu druhé diody 21, na první vývod resonančního kondenzátor-u 22 na první vývod korekčníiío kondenzatoru 23,zatímco emitor třetího tranzistoru 12, anoda druhe diody 21 a druhý vývod resonančního kondenzátoru 22 jsou připojeny na spoločnou svorku Z zapojení,...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Havránek Josef, Kužela Miroslav, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Vokřál Václav

MPK: C05B 1/10

Značky: zařízení, alespoň, rozkladu, fosfátu, jednoho, kontinuálnímu

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Způsob gravimetrického stanovení stupně rozkladu minerálu zirkonu a zirkonových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257543

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: stanovení, způsob, pigmentů, rozkladu, zirkonu, minerálů, stupně, zirkonových, gravimetrického

Text:

...20- až Zoonásobným, s výhodou 80- až lsonásobným hmotnostním množstvím zředěné kyseliny sírové, s výhodou hmotnostní koncentrace větší než 5 a menší než 15 . Tím vznikne suspenze, která se zahřeje k varu a tuhá fáze představující čistý křemičitan zirkoničitý se z ní po zchladnutí oddělí filtrací či sedimentací a po promytí vodou a usušení či přežíhání se stanoví její Hmotnost. Tato hmotnostse poté vztáhne na původní známé množství...

Chemický způsob rozkladu supertvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Suchá Anna, Mačák Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: supertvrdých, rozkladu, způsob, chemicky, materiálů

Text:

...možnost potřebneho posouzenĺPodstatou rozkladu je sintrace se směsi uhličitanu a dusičnanu alkalického kovu za mírného slinutí směsi. Uhličitan působí na přítomné prvky mírně oxidačně a jako kypříci složka, dusičnan má pak silný oxidačni účinek. K úplnému roztaveni směsi nesmí dojít, nebot se zamezí oxidačnimu působení dusičnanu sodného.Proces probíhá za přístupu vzduchu. Bör pŕecházi na alkalický boritan, nečistoty železo a hořčik na...

Způsob rozkladu fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255678

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: C22B 11/04

Značky: rozkladu, fosforečnanových, způsob

Text:

...jeho slepování. Proto může rozklad probíhat í za pokojovéPokud sklo obsahuje borité ionty, vzniká fosforečnan boritý rozkladem skla, a protopřídavek této látky nebo halogenidových iontů může být zcela nízký k zamezení slepování částic skla na počátku rozkladu. Doba a teplota rozkladu závisí na velikosti částic sklazpůsob podle vynálezu lze velmi jednoduše a levně rozložit zbytky fosforečnanových skel s obsahem stříbra, přičemž izolace...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254858

Dátum: 15.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Kužela Miroslav, Vídenský Jan

MPK: C05B 1/10

Značky: kontinuálnímu, zařízení, fosfátu, rozkladu

Text:

...k omezení rozkladu některých nežádouoích doprovodných složek, přičemž se zlepší využití reakčního objemu rozkladného zařízení.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu nebo/a odlišné plochy průřezu v úrovni hladiny rozkládané reakční směsi nebo nad ní, opatřených míchacím zařízením. Typ a konstrukcí. reaktoru je možno volit libovolně, například...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jindřich, John Luděk, Rychnová Alena

MPK: C01B 17/90

Značky: organických, dusičné, odpadní, sírové, kyseliny, způsob, kyselině, příměsí, směsi, rozkladu

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Spôsob rozkladu silikátových skiel pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238340

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hamlík Ladislav

MPK: G01N 33/38

Značky: chemickú, skiel, spôsob, rozkladu, silikátových, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu rozkladu silíkátových skiel pre chemickú analýzu fluoridom amónnym na fluorkompexy rozpustné vo vode alebo v zriedenej anorganickej kyseline. Pri rozklade sa vzorka silikátového skla nechá reagovať s 5 až 10 násobným množstvom fluoridu amónného vo vzduchotesnom uzavretom priestore pre zahrievanie po dobu 0,5 až 4 hodiny, načo sa postupne ochladzuje.

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252576

Dátum: 17.09.1987

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: zapojení, jednotky, rozkladu, řádkového, zobrazovací

Text:

...na výstup gg zapojení s monolitickým integrovaným stabilizátorem napětí 5, jehož vstup gl tvoří vstupní svorku nestabilizovaného napětí gg zapojení a jehož výstup 5 je připojen na druhý vývod odporu Q, současně na první vývod odporovéhc trimru 1 a současně na jezdce odporového trimru 1. přičemž druhý vývod odporového trimru 1 tvoří společnou svorku zem 3 zapojení.Třetí vývod lg primárního vinutí vysokonapěřového transformátoru l je připojen...

Spôsob odstraňovania vápnika z produktu rozkladu apatitu kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241349

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kotyza Jaroslav

MPK: C01B 25/32

Značky: vápnika, dusičnou, odstraňovania, produktů, rozkladu, apatitu, kyselinou, spôsob

Text:

...Kiu kvapalnej časti sa pridá 859/0 ky« selina fosforečná a po ĺKľýŠÍ-HJÍZÉCÍÍ sa dusičnan válpenatýñoddelí napr filtráciouVýhodou postupu podľa vywnálezu je, že 0 ddelov.anie vápnika .nevyžaduje umelý chlad, zloženie produktu sa .nekomplikuje ďalšími látkami a odstráni sa väčšina pôvodného vápnika.Apatit sa rozlrláda pôsobením 65 kyseli PREDMET vvniàltřazpu,Spôsob odstraňovanie vápnika z produktu rozkladu -apatitu kyselinou dusičnou vyznačný...

Způsob rozkladu komplexu kyseliny o-benzoylbenzoové, fluorovodíku a fluoridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241076

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kiseljev Stanislav Filippovie

MPK: C01B 35/06, C01B 7/19, C07C 63/64...

Značky: rozkladu, o-benzoylbenzoové, fluoridu, kyseliny, boritého, fluorovodíku, komplexu, způsob

Text:

...a čištěním ,nerozpustného anthraohínonu jednoduchou fí 1 tr~ací a promývámím. Výsledná realkční směs se obvykle ředí vodou tak,aby výsledná koncentrace kyseliny sírové byla .například přibližně 70 hmotnostníeh procent a talk, že koncentrace athrachinonu je až 80 hmotnostníícłh 0/0. Kyselý matečný louh je pak možno znovu zahurstit »a znovu užít łk rozkladu komplexu a k tvorbě kyselého roztoku, sloužícího ke zřevděni roztoku anlthraołílinonu v...

Způsob rozkladu diamantového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252136

Dátum: 13.08.1987

Autori: Suchá Anna, Mačák Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, materiálů, diamantového, rozkladu

Text:

...dusičnan sa redukuje na dusitan alkallckáho kovu. C 4 (3103, NaNOJ) 002 ł (B 102, NeNOZ)Oxid uhličitý při teplotách nad 500 C uniká z taveniný, ale případné pŕíměsi a načistoty obsažené v diamantech zůatávaji v tavenině ve formě rozpuatných uhličitanů,hydroxidů, duaitanů a podobne. Pro průběh oxidace není nutno předběšné roztavaní hydroxidů,nebot oxidace probihd dostatečně intenzívne a agresívne. Ionty Na a K ketalizují celý proces oxidace....

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polievka Milan, Macho Vendelín, Letz Štefan, Balák Jiří

MPK: C07C 67/22, C07C 69/653

Značky: rozkladu, metakrylovej, surovin, obmedzenia, polymerizácie, výrobe, medziproduktov, spôsob, kyseliny, vstupných, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Způsob rozkladu kamenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248894

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zubček Ladislav, Kysela Vladimír

MPK: C25C 1/00

Značky: způsob, kamenců, rozkladu

Text:

...stejnosměrným proudem na složky, jejichž forma dovoluje jejich snadné oddělení a ekonunické zhodnocení. Jeho provádění neohrožuje životní prostředí, protože Veškerý materiál je beze zbytku zužitkováh. Proces je veden při teplotách nekladoucích zvláštní nároky na zdroje energie.Při provádění způsobu podle vynálezu dochází k rozkladu kamence v jeho vodném roztoku nebo ve vodném roztoku síranu jednoho 2 kationtů tvořících tento kamenec...

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230290

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bolcha Ján, Macho Vendelín, Nedomová Květa, Vanko Anton, Wichterlová Blanka, Jírů Pavel, Kavala Miroslav, Beran Stanislav

MPK: C07C 43/14

Značky: alkyl-terc-butyléteru, selektívneho, rozkladu, alkyl-terc-butyléterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov s alkylom o počte atómov uhlíka 1 až 4 na izobutén a prípadne alifatický alkohol C1 až C4 alebo zmes alkoholov pri teplote 90 až 300 °C a tlaku 0,05 až 1 MPa na zeolitickom katalyzátore, vyznačujúci sa tým, že ako kyslý zeolitický katalyzátor sa použije aspoň jeden zo skupiny zeolitov ako H-ZSM-5, H-ZSM-11, mordenit, klinoptilolit, faujasit, pričom prírodný zeolit...

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktů jeho rozkladu z fekálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228136

Dátum: 15.07.1986

Autori: Adlercreutz Herman, Partanen Paul, Suni Jukka

Značky: fekálií, produktů, izolace, hemoglobinu, rozkladu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktu jeho rozkladu z fekálií za účelem jeho popř. jejich následného stanovení, vyznačený tím, že se lidský hemoglobin izoluje ze vzorku imunologickou reakcí za použití protilátky specifické pro lidský hemoglobin, například ve formě G-imunoglobulinové frakce lidského krevního séra, a fixované na pevnou fázi, například na polystyren.

Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235675

Dátum: 01.06.1986

Autori: Peštová Hana, Mejstříková Lubomíra

MPK: G01N 25/00

Značky: způsob, termálního, hornín, rozkladu, hermetický, prostředí, uzavřeném, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeném prostředí. Vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, ovlhčí se nejdříve 0,5 až 1 ml 35 % kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 % objemu 18 % kyselinou chlorovodíkovou a vloží se do autoklávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 °C. Poté je vzorek rozložen a připraven k chemické analýze.

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Grečnár Milan, Halmová Anna, Balák Jiří

MPK: C09K 15/02, C09K 15/26, C07C 69/54...

Značky: polymerizácie, vstupných, spôsob, surovin, rozkladu, obmedzenia

Zhrnutie / Anotácia:

Systém inhibície polymerizácie nenasýtených zlúčenín pri výrobe metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a kyseliny sírovej. Dávkovanie inhibičného systému sa uskutočňuje v časti zmiešavania acetonkyanhydrínu s kyselinou sírovou pri teplote 80 až 90 stupňov Celzia. Inhibičná zmes, síran meďnatý a fenotiazín, sa dávkuje v práškovej forme. Inhibítor možno použiť aj pre syntézu akrylátov z akrylonitrilu.

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221548

Dátum: 15.02.1986

Autori: Durand Pierre, Neuilly Sur Seine A Jouffroy Guy

Značky: ethylenu, vznícení, nebezpečí, zařízení, snížení, vysokého, výbuchu, provádění, následkem, rozkladu, tlaku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku, vyznačující se tím, že se alespoň v té části odváděcího zařízení, jež bezprostředně sousedí s vysokotlakou zónou, v níž může dojít k rozkladu ethylenu, udržuje inertní atmosféra, tj. atmosféra prakticky zbavená plynů schopných reagovat s plyny vzniklými rozkladem.

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225820

Dátum: 15.01.1986

Autori: Martinot Bernard, Grasset Daniel

Značky: rozkladu, způsob, následkem, snížení, ethylenu, nebezpečí, vysokotlaké, zóně, výbuchu, vznícení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně, tvořené bud reakční zónou pro polymeraci ethylenu za tlaku v rozmezí 30 až 300 MPa a při teplotě v rozmezí 150 °C až 354 °C, nebo odlučovací zónou pro odlučování ethylenu od polyethylenu, pracující za tlaku v rozmezí 10 až 50 MPa, vyznačující se tím, že se plyny vzniklé rozkladem odvedou do sběrací zóny o objemu, rovnajícím se dvojnásobku až 100 násobku...

Způsob kyselého rozkladu křemíkaté feroslitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228834

Dátum: 01.01.1986

Autor: Vavřinová Jana

MPK: G01N 33/20

Značky: rozkladu, křemíkaté, způsob, feroslitiny, kyselého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kyselého rozkladu křemíkaté feroslitiny pro její chemickou analýzu spočívá podle vynálezu v tom, že se na 1 díl hmot, vzorku působí nejdříve 3 až 6 díly hmot. kyseliny dusičné hustoty 1,40, po promíchání 5 až 10 díly hmot. kyseliny fluorovodíkové hustoty 1,13 a po 5 až 10 minutách a dalším promíchání 15 až 30 díly hmot. směsi kyseliny dusičné hustoty 1,40 a kyseliny chlorovodíkové hustoty 1,18 v poměru 1 : 3, načež se po ukončení...

Zařízení pro hodnocení zplodin tepelného rozkladu polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225566

Dátum: 30.09.1985

Autor: Michal Jan

Značky: zplodin, rozkladu, tepelného, hodnocení, zařízení, polymerních, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro hodnocení přírodních nebo umělých materiálů a řeší problém rychlého spálení vzorku za daných teplotních podmínek a zapojení snadno dostupných přístrojů k dokonalému vyhodnocení naměřených hodnot. Zařízení sestává z pláště pravoúhlého průřezu, jehož vnitřní prostor vymezuje spalovací komoru s nekonečnou dráhou, například oválnou. Plášť má horní obloukový úsek s kelímkovou píckou. Tyto úseky jsou spojeny dvěma rovnými...