Patenty so značkou «rozhranie»

Viacnásobné pripojenia na jedno sériové rozhranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13757

Dátum: 08.12.2006

Autori: Saarinen Pertti, Petrie Richard

MPK: G06F 1/26

Značky: jedno, sériové, pripojenia, viacnásobné, rozhranie

Text:

...Prvá ďalšia napájacia linka môže byť pripojená na internú nabíjačku umiestnenú v prístroji, pričom uvedená interná nabíjačka môže byť pripojená na prvé napájanie, alebo prvá napájacia linka môže byťpripojená na externú nabíjačku umiestnenú mimo prístroja a pripojenú na prvé napájanie.Čiže prístroj podľa tohto vynálezu umožňuje súčasné pripojenie prvého elektronického zariadenia na druhé elektronické zariadenie a súčasne nabíjanie...

Pamäťové rozhranie pre energeticky závislé a energeticky nezávislé pamäťové zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8734

Dátum: 09.03.2006

Autori: Floman Matti, Sippola Sakari, Vihmalo Jukka-pekka, Klint Jani

MPK: G06F 13/16

Značky: nezávisle, pamäťové, energeticky, zariadenia, rozhranie, závislé

Text:

...technológie pamätí, ktoré sa taktiež musia brať do úvahy na spoločnom rozhraní. Ďalej ochrana proti zápisu môže byt pre určité typy pamäti nevyhnutná, pričom ostatné typy pamätí si nemusia vyžadovať ochranu proti zápisu.0020 Rozhodnutie, ktorý typ pamäte sa použije môže závisieť od kategórie zariadenia. U zariadeni nízkej kategórie možno používať energeticky nezávislé pamäte vybavené flexibilným rozhraním, ako je opísané v tejto...

Grafické užívateľské rozhranie pre oftalmologické chirurgické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4237

Dátum: 30.11.2005

Autor: Boukhny Mikhail

MPK: A61B 19/00, A61F 9/007, G06F 3/033...

Značky: oftalmologické, systémy, grafické, užívateľské, rozhranie, chirurgické

Text:

...14 a rýchlosť konštantného odsávania 23 cc/min 16 použitím šípok ll hore/dole. Okamžité hodnoty ultrazvukovejenergie, vákua a rýchlosti odsávania sú ukázané v poliach 20, 22a 24. Systém, založený na vybraných parametroch, je potom ovládaný nožným pedálovým ovládačom k diaľkovo ovládaným chirurgickým nástrojom.0007 Ako ďalší príklad, ukázaný na obrázku 23, chirurg ručne vyberie použitie energetického režimu, ktorý bude lineárny pulzačný režint...

Zapojenie prídavného slúchadla medzi telekomunikačné rozhranie a koncové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3855

Dátum: 07.07.2004

Autor: Hlinka Tibor

MPK: H04M 1/02

Značky: rozhranie, zariadenie, medzi, slúchadla, přídavného, koncové, telekomunikačné, zapojenie

Text:

...rozhraniaje pripojená na telekomunikačné zariadenie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená schéma príkladu zapojenia prídavného slúchadla medzi telekomunikačné rozhranie a koncové zariadenie podľa technického riešenia.Zapojenie prídavného slúchadla 41 medzi telekomunikačné rozhranie 21 a koncové zariadenie 51 pozostáva z telefónneho rozhrania 21 a slúchadlového...

Rozhranie komunikačného procesora a mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255352

Dátum: 15.03.1988

Autori: Plichta Ivan, Vala Zdenek, Potočko Ivan

MPK: G06F 13/00

Značky: komunikačného, procesora, mikropočítačového, rozhranie, systému

Text:

...výstup CS 1 výberu, prvý a druhý adresový vstup ADRl a ADR 2. Prvý výstup CS 1 výberu je privedený do bloku 7 výberu prvku a úroveň .log D prvého výstupu CS 1 výberu. zapričini na výstupe bloku 7 výberu prvku úroveň log O výstupu CE výberu prvku. Výstup CE výberu. prvku je privedený do komunikačného procesora 4 a súčasne je privedený do bloku 11 žiadosti o l/O operáciu, čim sa na jeho výstupe IORD žiadosti o I/O operáciu vytvorí log O. Úroveñ...