Patenty so značkou «rozhrania»

Systém na ochranu komunikačného rozhrania elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7016

Dátum: 07.01.2015

Autor: Holub Libor

MPK: G01R 11/24, G01R 11/04, G01R 11/02...

Značky: ochranu, systém, komunikačného, rozhrania, elektroměru

Text:

...výrobcov, energetických spoločností a odberateľov, od prístupu k nameraným údajom a ich mazania po nastavenie kalibrácie a úpravy firmware.Stav nastavenia je výhodne zvolený zo skupiny stav vypnuté/zapnuté pri aspoň jednom komunikačnom rozhraní, stav úplne alebo čiastočne deaktivované/aktivované aspoň jednej funkcie aspoň jedného komunikačného rozhrania a/alebo ich kombinácie. Príkladom môže byť povolenie iba čítania z optického rozhrania...

Pevný spojovací diel rozhrania s otvorenými pórmi pre ovládacie jadrové tiahlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17292

Dátum: 16.06.2011

Autori: Zabiego Maxime, Ravenet Alain, David Patrick, Rochais Denis

MPK: G21C 7/08, G21C 7/10, G21C 21/18...

Značky: spojovací, otvorenými, jádrové, pórmi, pevný, rozhrania, ovládacie, tiahlo

Text:

...na axiálnom konci jadrového tiahla alebo dočlenov upravených v opláštení ovládacieho tiahla za účelom uvoľnenia týchto plynov do primámeho obvodu (z ktorého sú potom eliminované čístiacou slučkou), B) riadiť tepelne spojenie medzi absorbujúcim prvkom a plášťomi. zaručiť minimalizáciu tepelných bariér, najmä v radiálnom smere, aby sa vylúčil akýkoľvek nadmerný ohrev absorbujúceho prvku, ii. zaručiť kontinuítu uvedenej funkcie, najmä v...

Pevný spoj rozhrania s otvorenými pórmi pre jadrovú palivovú tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17637

Dátum: 16.06.2011

Autori: Ravenet Alain, David Patrick, Rochais Denis, Zabiego Maxime

MPK: G21C 21/18, G21C 3/04, G21C 21/02...

Značky: jadrovú, pevný, rozhrania, palivovú, otvorenými, pórmi

Text:

...tak, že saobmedzí mechanická interakcia medzi peletamí a plášťom (označená v ďalšom texte IMPG)tým, že sa umožní voľná expanzia stĺpika nastohovaných peliet podľa radiálneho smeru a podľa axiálneho smeruf 2) umožniť prenos plynných produktov pochádzajúcich zo štiepenia, ktoré sú uvoľňované palivovým prvkom, do expanznej nádoby, ktorá je umiestnená v axiálnom konci palivového prvkuf 3) riadiť tepelné spojenie medzi palivom a plášťomi....

Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9222

Dátum: 07.09.2006

Autori: Leko Tomas, Schick Roland, Wittmann Manfred, Rumpl Manuel, Stöger Markus, Pernegger Markus

MPK: G06F 9/44, B23K 9/095, B23K 9/10...

Značky: přístupu, ovládania, jednotka, prístrojov, prostredníctvom, spojených, rozhrania, sieťou, diaľkového, spôsob, zváracích

Text:

...zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje,...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytvorenie grafického užívaťeľského rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7410

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 9/44

Značky: uživatelského, rozhrania, zariadenie, vytvorenie, spôsob, podporované, grafického, počítačom

Text:

...prvkov), priradenie kontrolných prvkov k MML-príkazom a akciám, ktoré má na základe vonkajších podnetov, ako je kliknutie myšou, vykonať program.0010 Aby sa dali k dispozícii systémy, ktoré sa dajú podľa možnosti rozšíriť alebozmeniť, je ďalej známe, že sa takéto systémy vytvárajú modulárne. U modulov ide oštandardizované komponenty, ktoré môžu byť použité viacerými inými komponentmí.Výhodne sa môžu nové komponenty pripojit podľa...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytváranie grafického užívateľského rozhrania na zobrazovacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7745

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 9/00

Značky: vytváranie, grafického, prostriedku, uživatelského, zariadenie, podporované, rozhrania, zobrazovacom, spôsob, počítačom

Text:

...ako sú počítače, handheldy, mobilné telefóny alebo pagery, jedného užívateľa tak, že formát a obsahy užívateľského rozhrania sú na príslušný prístroj prispôsobené. Napríklad sa užívateľského rozhranie prispôsobí aj rozlíšeniupríslušného prístroja. Na realizáciu takýchto dynamických užívateľských rozhraní sa obyčajne pre každý možný prístroj a každú možnú formu zobrazenia vytvorí a uloží vlastný opis pre užívateľské rozhranie. Pre štyri...

Viacnásobné použitie štandardizovaného rozhrania v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3272

Dátum: 02.02.2005

Autori: Splett Armin, Merz Peter, Kroener Hans

MPK: H04L 29/06, H04Q 7/30

Značky: viacnásobné, použitie, zariadení, štandardizovaného, rozhrania

Text:

...viacerých zariadení na spracovanie základného pásma. Aby sa toto realizovalo, je v základných staniciach obvykle jednotka, ktorá uskutočňuje dielčie kroky spracovania základného pásma, hviezdicovito spojená s množstvom jednotiek funkčne rozdielnych vovzťahu kprvo menovanej jednotke, ktoré uskutočňujú ostatné dielčiekroky spracovania základného pásma.Základnou úlohou vynálezu je ukázať účinnú realizáciu zariadenia, ako napríklad zo súčiastok...

Regulačné zariadenie polohy hydraulického akčného člena a doska rozhrania servoventilu prevádzkovaného v takomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5548

Dátum: 09.12.2004

Autori: Charles-bernaud Daniel, Pollet Franck, Grelat Philippe

MPK: F15B 13/00, F15B 11/00

Značky: servoventilu, rozhrania, polohy, člena, zariadenie, regulačné, takomto, hydraulického, akčného, zariadení, doska, prevádzkovaného

Text:

...krútiacim momentom motora 4 d, včleneným do servoventilu, Motorový pohon je riadený elektronickou regulačnou jednotkou 7.0027 Extrémne polohy 4 a, 4 b zodpovedajú maximálnym prietokom tekutiny dodávanej servoventilom. Piest sa môže klasickým spôsobom dostat do stredných polôh nachádzajúcich sa medzi zatvorenou polohou ajednou alebo druhou zdvoch extrémnych polôh. Tieto prostredné polohy zodpovedajú odlišným prietokom tekutiny prenášanej podľa...

Expander paralelného rozhrania osobného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 403

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adámek Petr

MPK: G06F 13/00, G06F 3/00

Značky: paralelného, počítača, rozhrania, osobného, expandér

Text:

...a vstupním registrem zapojeným jako střadač/budíč/oddělovač. Výstupní část expanderu přiřazená výstupu standartního paralelního rozhraní je tvořena jedním řídícím obvodem spojeným s výstupem standartního paralelního rozhraní a výstupním registrem zapojeným jako střadač/budič. Alternativně může být řídící obvod společný pro vstupní i výstupní částVýhodou technického řešení expanderu je především univerzálnost. Je použitelný u všech druhů...

Zapojenie rozhrania pre vyhodnocovanie polarity jednosmerného napätia pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267373

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merva Ladislav, Merva Miroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: mikropočítača, rozhrania, jednosmerného, vyhodnocovanie, polarity, zapojenie, napätia, pomocou

Text:

...Výstup napäťového deliča zloženého z prvého pevného rezistora l a druhého pevného rezistora 2 je pripojený na invertujúci vstup napäťového komparačného prevodníka 5 na úroveň TľL a výstup napäťového deliča zloženého z tretieho pevného rezistora 3 a prvého nastaviteľného rezistora 4 je pripojený na neinvertujúci vstup komparačného napäťového prevodníka 5. Vstupy oboch napäťotych deličov sú pripojené na póly meraného zdroja jed CS 267...

Zapojenie na meranie hustoty stavov rozhrania MIS štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232029

Dátum: 01.04.1987

Autori: Csabay Otto, Kremničan Vladimír, Žiška Milan

MPK: G01N 33/00

Značky: rozhrania, zapojenie, stavov, meranie, hustoty, struktur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru elektrotechniky a rieši nové usporiadanie analógových výpočtových obvodov, ktoré v spojení s bežne používanou zostavou pre meranie kvázistatických C-U závislostí MIS štruktúr umožňujú okamžitý záznam hodnoty rozloženia hustoty v energetickom pásme polovodiča od povrchového potenciálu rozloženého na oblasti priestorového náboja v polovodiči. Zapojenie v podstate pozostáva z napäťového a kapacitného bloku sériove...

Zapojenie na riadenú polarizáciu fázového rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: 221689

Dátum: 15.03.1986

Autor: Švec Anton

Značky: fázového, riadenú, polarizáciu, zapojenie, rozhrania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnického a rieši zapojenie na riadenú polarizáciu fázového rozhrania pri voltampérických a coulometrických experimentoch tzv. impulzných štvorelektródových potenciostatov. Jeho podstata je v tom, že referenčné elektródy elektrolýznej nádoby sú pripojené cez zosilňovač, napäťovo frekvenčný prevodník na impulzný dávkovaci obvod. Tento je pripojený ešte na pomocné elektródy elektrolýznej nádoby. Na napäťovo...