Patenty so značkou «rozhraní»

Spôsob výroby chladiacich kanálikov na rozhraní korundový substrát – 3D LTCC štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 288293

Dátum: 29.06.2015

Autori: Kalita Wlodzimierz, Cabúk Pavol, Slosarčík Stanislav, Dovica Miroslav, Weglarski Marius

MPK: H05K 1/00

Značky: struktura, chladiacich, korundový, spôsob, výroby, rozhraní, substrát, kanálikov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie realizácie chladiacich kanálikov na rozhraní korundový substrát - 3D LTCC štruktúra na odvod tepla z 3D LTCC štruktúr kvapalným médiom. 3D LTCC štruktúra realizovaná s LTCC keramiky s hrúbkou 254 µm (1) (obr.1) má v nevypálenom stave vytvorenú povrchovú dutinu (2) na spodnej strane, ktorej veľkosť a tvar závisí od počtu a rozloženia tepelných zdrojov. 3D LTCC štruktúra je izostaticky zlaminovaná a následne vypálená....

Koordinované viacbodové vysielanie CoMP dát a signalizovanie na X2 rozhraní použitím dodatočného VLAN identifikátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14953

Dátum: 22.09.2010

Autori: Jungnickel Volker, Bauermeister Frank, Kreher Wolfgang, Müller Jürgen, Jaeckel Stephan, Forck Frank, Haustein Thomas

MPK: H04B 7/02, H04W 72/04, H04L 12/46...

Značky: vysielanie, koordinované, signalizovanie, viacbodové, rozhraní, identifikátora, použitím, dodatočného

Text:

...o stave kanálu (Channel State Informaciton - CSI) zahŕňajúce interferencie do všetkých základňových staníc a privádza tieto informácie späť po uplinku do CU v sieti (pozri obr. 2 b). CSI sú používané na vykonávanie spracovania spojeného signálu pre všetky dátové toky zamýšľané pre všetky terminály obsluhované vo všetkých bunkách v CU. Cieľ tohto spracovania je tiež načrtnutý na obrázku, t.j. požadované signálové interferencie...

Spôsob a systém prevádzky mimo vzdušných rozhraní v mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9109

Dátum: 08.02.2005

Autor: Kruse Gerhard

MPK: H04B 7/06

Značky: spôsob, systémoch, komunikačných, systém, prevádzky, vzdušných, rozhraní, mobilných

Text:

...uskutočnenia majú túnevýhodu, že pre každý MIMO - subkanál je potrebná jedna anténa.0006 Dokument US 200310072382 A 1 opisuje Priestorovo časový komunikačný systém prevádzkovania MIMO vzdušných rozhraní, v ktorom sa rádiový signál vysiela z vysielacieho zariadenia cez MIMO kanál zahŕňajúci určitý počet subkanálov a prijíma sa prijímacím zariadením, pričom rádiovým signálom vysielaným a prijímaným na subkanáloch sa priradia rôzne...

Spôsob detekcie multi užívateľských pomerov na vzduchovom rozhraní v GPRS a EGPRS mobilných rádiotelefónnych systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4286

Dátum: 09.12.2003

Autori: Neusinger Andreas, Riedel Joachim, Cam Abdullah, Vendel Guido

MPK: H04L 12/56, H04Q 7/38

Značky: vzduchovom, systémoch, egprs, detekcie, spôsob, rozhraní, pomerov, rádiotelefónnych, mobilných, multi, uživatelských

Text:

...kapacity, ktoré sú kdispozícii, a implementované pravidlá. Bežné hlasové dáta (Circult Switched) z mobilného rádiotelefónneho koncového prístroja 11 sa teda prenesú z BSC 9 do MSC 2 (plné spojovacie čiary). Paketové dáta sa z BSC 9 cez PCU 8 prenesú do SGSN 1 (čiarkované spojovacie čiary). PCU 8 má za úlohu pre rádíotelefónny prenos plniť dve funkcie, ktoré sú zásadné pre koordinovanú paketovú dátovú prevádzku, ktoré sú implementované...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: obvodů, obvod, odměřování, rozhraní, polohy, integrovaný, obvodem, snímačů, zpracování, signálu, realizaci

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Jednotka paralelního rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262354

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dufek Jaroslav, Kokeš Josef

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36, G06F 13/14...

Značky: rozhraní, jednotka, paralelního

Text:

...504 je sšotožný se vstupom 20 povalu pre prevzatí sbłrnice a Leg s výstupem g žádosti o přidělení sbłrnice.ve výchozím stavu jsou všechny počítače, respektive jejich integrované obvody MHB 8 255 nsprogrsmovány stejně. Brány gg, gg i gg jsou v módu Q, pritom gg, gg s ggd jsou jako vstupy a PCQ jako výstupy. Výstupy ggzg 253 jsou( na logické úrovní L, rovněž ostatní výstupy včetně vodiče 1 - ACK a vodiče § - BUS jsou na úrovni L, jednak...

Adaptér pro připojení dvoudrátové proudové smyčky k normalizovanému rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258064

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kuba Pavel, Adámek Milan

MPK: G06F 3/06

Značky: dvoudrátové, připojení, rozhraní, normalizovanému, proudové, adaptér, smyčky

Text:

...smyčkyy který je napojen na třetí převodnik ŽE pro zápis. 4Přijimaci odděloveč ł je tvořen prvním ochranným odporem łg, qvazebni diodou jgg a prvním vstupním tranzistorem § 91, které jsounapojeny na vstupní vodič g proudovéHsmyčky,ykde první ochranný odpor łgł je svým druhým koncom spojen se zemi, výstup prvni vazebni diody ggg je spojen a emitorem prvního vstupního transistoru ł 1 Báze prvního vstupnihojtranzistoruĺggl je propojenas...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartel Vlastimil, Podval Jaroslav, Novák Pavel, Mokrá Miluše, Payer Vladimír, Veselá Ludmila

MPK: C23F 13/00

Značky: elektrochemické, vlivů, ochrany, vložka, rozhraní, chladicí, snížení, fázového, protikorozní, účinnost

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třístavový signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253247

Dátum: 15.10.1987

Autori: Řápek Zdeněk, Vachala Vladimír

MPK: G08C 19/16, H03M 5/00

Značky: rozhraní, zapojení, signál, třístavový, vstupního, obvodů

Text:

...připojen na druhý vstup obvodu výlučného součtu, jehož výstup je připojen na výstupní svorku.zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třistavový signál podle výnálezu dosahuje stále rozhodovaćí úrovně bez ohledu na velikost vstupního signálu. zapojení je zvlášt vhodné pro použití integrovaných obvodů CMOS, což vede ke zmenšení příkonu, úspoře prostoru a zvýšení spolehlivosti.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde je schéma...

Zařízení k samočinnému měření a řízení výšek, vlnění, kmitání hladin kapalin a rozhraní nemísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trávníček Rudolf

MPK: G01F 23/00

Značky: vlnění, řízení, kmitání, zařízení, hladin, nemísitelných, samočinnému, kapalin, rozhraní, měření, výšek

Text:

...5 je tvořeno systémem snímacích hrotů hn, ho, které jsou minieturnía nastavitelné do požadované polohy. Převodník Ž sestává z elek trické sítě paralelné řazených větví, z nichž každá obsahuje sériovou kombinaci odporu Rn a kondenzátora Cn. Ke společnému bodu odporu Rn a kondenzátšru Cn v každé Větvi je vodivě připojen jeden miníaturní nastavitelný hrot hn. Snímací hrot ho je připojen ke druhé svorce g zařízení, která bud je nebo není...

Zapojení rozhraní pro sběrnicový systém přenosu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238267

Dátum: 01.06.1987

Autor: Cvrk Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: přenosu, rozhraní, zapojení, sběrnicový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká regulace průmyslových procesů a osvětlovací techniky. Řeší zapojení rozhraní mezi decentralizovaným sběrnicovým systémem pro přenos dat a zařízením, které dodává data na vstup vysílací strany sběrnicového systému. Rozhraní obsahuje paměť, která slouží pro uchovávání dat, vysílaných na jednotlivé větve sbernice. Lata na vstup rozhraní je možné dodávat v libovolném pořadí, které je nezávislé na pořadí vysílání dat na sběrnici....

Elektroda na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223292

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: rozhraní, kapalina-kapalný, bázi, elektroda, elektrodového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru fyzikální chemie a týká se zejména polarografických metod. Řeší problém konstrukce elektrody na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov nebo kapalný roztok kovů, jako jsou rtuť nebo rtuťová amalgama, například pro analytické účely. Podstatou vynálezu je konstrukce, u níž elektrodové rozhraní, oddělující elektricky vodivou kapalinu od kapalného kovu je obklopeno kapalným kovem a má tvar vypuklého menisku, povrchu...