Patenty so značkou «rozhlasu»

Zapojenie na pozemné synchrónne vysielanie FM rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5448

Dátum: 07.05.2010

Autor: Tichý Zdeněk

MPK: H04H 20/67, H04B 7/14

Značky: vysielanie, rozhlasu, synchronně, pozemné, zapojenie

Text:

...anténou 9. Na N F výstup prvého medzifrekvenčného zosilňovača 4 s demodulátorom je pripojený vstup prvého referenčného oscilátora 8 s fázovým závesom so vstupným kmitočtom 19 kHz. Jeho obidva výstupy majú kmitočet 10 MHz, Jeden tento výstup je pripojený na synchronizačný vstup prvého miestneho oscilátora 6 a druhý jeho výstup je pripojený na sjmchronizačný vstup druhého miestneho oscilátora 7.Prijímacia časť je vytvorená analogieky. Na...

Zapojenie svietidla verejného osvetlenia so zabudovaným systémom obecného bezdrôtového rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4740

Dátum: 03.05.2007

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 23/00, H05B 37/00, H04H 1/00...

Značky: obecného, bezdrôtového, zabudovaným, systémom, zapojenie, veřejného, osvetlenia, rozhlasu, svietidlá

Text:

...verejného osvetlenia a obecného rozhlasu. S týnn súvisia aj vyššie náklady najeho stavbu.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie so zabudovanými obvodmi svietidla a obecného rozhlasu priamo v skrinke svietidla.Podstata spočíva v tom, že reproduktor obecného rozhlasu je pripojený priamo na svorkovnicu vnútri svietidla.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorňuje zapojenie svietidla verejného osvetlenia.Príklad...

Zapojenie obecného rozhlasu s automatickým nahrávaním a prehrávaním správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4634

Dátum: 07.12.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00, H04M 11/00

Značky: obecného, správ, nahrávaním, zapojenie, rozhlasu, automatickým, prehrávaním

Text:

...nahrávaním a prehrávaním správ. Podstata spočíva v to, že štandardná rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu je doplnená zariadením s automatickým nahràvaním a prehrávaním správ. Automatické nahrávanie spočíva v tom, že nahrávanie je odvodené od vysielania obecného rozhlasu a automatické prehrávanie je riadené obvodom reálneho času, ktorý umožňuje prehratie správy vo vopred určenom čase. Pred samotným prehrávaním zariadenie zapne...

Náhradné napájanie hlásičov bezdrôtového rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4591

Dátum: 05.10.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: hlasičov, rozhlasu, napájanie, náhradné, bezdrôtového

Text:

...životnosťou. Sú osadené spravidla vo veľkej výške, zvyčajne V okolí svietidla verejného osvetlenia. Následná výmenaje komplikovaná a drahá. Takýto systém je aj neekologícký.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie bezdrôtového rozhlasu s názvom Beros, pozostávajúce z centrálneho napájania väčšieho množstva prijímačov. Podstata riešenia spočíva v tom, že napájanie bezdrôtových hlásičov je uskutočnené centrálne z rozvádzača verejného...

Zapojenie bezdrôtového obecného rozhlasu pre vzdialené osady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4493

Dátum: 07.07.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00, H04M 11/00

Značky: osady, rozhlasu, zapojenie, obecného, vzdialené, bezdrôtového

Text:

...Podstata riešenia spočíva v tom, že na prenos informácii od obecného úradu do vzdialenej osady je využitá sieť vysielačov mobilných operátorov. Starosta obce vytočí číslo, ktoré je pridelené bezdrôtovému rozhlasu v osade. Automaticky sa zapne koncový zosilovač, na ktorý sú napojené reproduktory a môže z pohodlia kancelárie obecného úradu vyhlásiť správu pre danú osadu. Pre zamedzenie neoprávnených volaní je systém opatrený dekóderom, ktorý...

Zapojenie bezdrôtového rozhlasu cez verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4412

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sedláková Alena, Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: verejné, zapojenie, bezdrôtového, rozhlasu, osvetlenie

Text:

...a vypinať mestské časti verejného osvetlenia podľa potreby. Podobne je možné samostatne zapínat a vypínat svetlá vianočnej výzdoby, prípadne reklamných alebo informačných tabúľ.Prenos zvukového signálu môže byt V priamej napäťovo akustickej forme a to vtedy, ked svetlá verejného osvetlenia nesvietia, to znamená, že vo vedení neexistuje žiadnych 230 V. Ďalšou možnosťou je zvukový signál poslat pomocou modulovanej nosnej, výhodne vyššej...

Zapojení pro příjem dopravního rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270089

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kasan Kamil, Čech Lubomír

MPK: H04B 7/24

Značky: zapojení, příjem, dopravního, rozhlasu

Text:

...k jehož výstupu je přípojen výstupní obvod doplňkové informace.Hlavní výhody zapojení podle vynélezu epočívejí v tom, že klíčovéním oodulaěního kmitočtu pomocné nosné, ne který je nalaüén druhý filtr, je umožnéno v období mezi dvěma doprevními zprévemí přenéet delší doplňkovou ínforaeci.Na připojenén výkresu je echematíoky znézornin příkled provedení zapojení podle vynélezucPřijinecí anténa ł je připojene ke vstupu vstupního dílu 5,...

Zapojení pro vysílání dopravního rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269427

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasan Kamil, Čech Lubomír

MPK: H04B 7/24

Značky: vysílání, rozhlasu, zapojení, dopravního

Text:

...obvod lg doplñkové informace, opntřsný vstupní svorkou li doplnková informace. K vstupní svorce L modulsce je připojen vstup dekodáru ll kődové znělky, jehož výstup je spojen s řídicím vstupom prvního vypínače Lg a s řídioím vstupom druhého vypínače li. První vypínač g je zspojsn mezi výstupom prvního dělíče 1 kmítočtu a prvním vstupom modulátoru li pomocné nosné. Druhý vypínač ll je zepojen mezi výstupem třetího děliče.2 kmitočtu a...