Patenty so značkou «rozebíratelný»

Spojka pro rozebíratelný otopný systém ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 265571

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Haš Stanislav, Adamovský Radomír

MPK: A01G 9/24, F16L 37/24

Značky: spojka, rozebíratelný, sklenících, otopný, systém

Text:

...se řeší také náročným mechanickým nebo elektrickým zvedáním celé otopné plochy nad podjezdnou výšku ve skleníku, nebo u krátkých skleníků vysunutím celé otcpné plochy ven ze skleníku.Rozebiratelná spojka pro otopný systém ve sklenících, která je předmětem přihlášky vynálezu, umožňuje podstatně snadnější a rychlejší demontáž a montáž potrubní sítě a otopných plcch z hladkých a žebrových trubek ve srovnání se současným stavem. Oproti svařovaným...

Rozebíratelný montážní stůl pro montáž výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265410

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hůrka Ludvík, Matiaske Jindřich, Fojt Zdeněk, Pechman Jiří

MPK: E01B 29/32

Značky: rozebíratelný, výhybek, stůl, montážní, montáž

Text:

...malé hmotnosti. Sestavení a rozebírání montážního stolu mohou provést dva pracovníci bez jakýchkoliv zvedacích zařízení, pro přepravu stačí běžný nákladní automobil. Vzhledem ke stavebnicovému charakteru montážního stolu jej lze použít pro všechny běžné typy používaných pravých i levých jednoduchých výhybek. Výhodou je i to, že montážní stůl lze postavit na terénu s nerovnostmí až 20 cm, takže není třeba předem plochu dokonale...

Rozebiratelný spoj prvků stejného příčného průřezu, zejména trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264485

Dátum: 14.08.1989

Autori: Holík Oldřich, Kokeš Vlastimil

MPK: E21B 17/08, F16L 37/08

Značky: příčného, zejména, stejného, prvků, průřezu, rozebíratelný

Text:

...výhodou zámku podle tohoto vynalezu je jeho jednoduchá výroba, například ne obráběcích strojích běžného typu a parametrů. Dale je možná upravit těsnění ve spáłe mezi stěnami spojovacích prvků proti případnámu vnikúní vody spod. Je tá možnŠ~vnější konec spodní strany zámku klínovitě zułovat tak, aby se usnadnilo jeho vnikaní do země.Na přiloäaném výkresu je zndzorněno schéma provedení zámku podle tohoto vynálezu. Na obr. 1 je pohled, na...

Rozebíratelný deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262476

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vontor Lubomír

MPK: F28D 9/02

Značky: výměník, rozebíratelný, tepla, deskový

Text:

...pro odvod kondenzátu, které je vhodné pro kondenzující médium.základním prvkom rozebiratelného deskového výměníku l tepla jsou rovinné desky g, dokterých jsou do všech shodně vyvrtány otvory g pro vodici tyče 5, které jsou rozmístěnytak, aby z obou stran držely V určené poloze těsnicí lišty § a to jak na lichých rovinných doskách ggł, tak na eudých rovinných deskách ggg. vpodstatě uprostřed mezi delšími stranami rovinných desek 3 jsou...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michna Bohuslav, Tížek Jaroslav

MPK: F02F 11/00, F16B 7/02, F16J 15/00...

Značky: spalovacího, součástí, rozebíratelný, motorů

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Rozebiratelný spoj pro přenos krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262004

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tischliar Marian, Huťka Ľubomír

MPK: F16D 1/06

Značky: momentu, krouticího, prenos, rozebíratelný

Text:

...nakreslen detail uložení demontážní objímky vzhledem k rozpěracímu trnu a rozpínacínu pouzdru e na obr. 3 je nakresleno v axiálním nárysném řezu spojení hŕídele s nábojem a s demontážní tvarovou podložkou. jDo vílcového spárového otvoru v hřídeli Ž a náboji Q je vložen rozpčrací łuželový trn 1, xtcr je na straně včtšího průměru opetřen vilcovýn osazením. Ja tento osazení je nalisováns a pojištěna válcovým kolíkem lg demontážní objímka lg,...

Rozebiratelný uzávěr dětské sací lahve, zejména skleněné lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 261479

Dátum: 10.02.1989

Autori: Votrubová Jaroslava, Lahoda Jan, Viewegh Josef

MPK: A61J 9/06

Značky: láhve, uzáver, rozebíratelný, skleněné, zejména, sací, dětské

Text:

...a je sohematicky znázorněno na připojených výkresoch, z nichž představujeobr. 1 uzavírací člen, obr. 2 držák tvcřený prstencem a raménkem, obr. 3 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v činné pcloze, obr. 4 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v dopravníDětská sací láhev l (obr. 3,4),např. ekleněná láhev na tekutou potravu,má hrdlo sací láhve l na vnější stěně opatřené ěroubovým závitem g. K příslúšenství sací láhve l,určené pro podávání potravy...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: sklářské, molybdenové, tavicí, rozebíratelný, držák, topné, elektrody

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Rozebiratelný pružný spoj nejméně dvou trubkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258281

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kanderál František, Hejretová Milada

MPK: F16B 7/00

Značky: pružný, nejméně, rozebíratelný, trubkových, dílů

Text:

...dílcú do délky je samovolné. rozložení dílů provádí každý uživatel.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky znázorněné spojení horního a epodního dílu rozebiratelným pružným apojem, obr. 2 představuje schematioky znázornění spojení horního a spodního dílu mezi nimiž je vložen střední díl rozebiratelným pružným spojem a obr. 3 představuje úpravu jednoho konce spodního případně...

Rozebíratelný spoj sloupků dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236945

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fišer Karel

MPK: E04G 7/08

Značky: dílcového, rozebíratelný, lešení, stavebního, sloupků

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelné spojení sloupků dílcového stavebního lešení řeší zvýšení tuhosti spojení sloupků ve všech rovinách kolmých na osu sloupků se zajištěním tohoto spojení proti samouvolnění. Řešení bylo dosaženo tím, že hlavová příruba /l/ je opatřena třemi nýty /3/ a patní příruba /2/ třemi záchytnými otvory /4/, přičemž obě příruby hlavová /l/ i patní /2/ mají zajišťovací otvor /5/ pro vsazení zajišťovacího čepu.

Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244357

Dátum: 01.06.1988

Autori: Prymusová Jana, Paoenica Jaroslav

MPK: F16S 5/00

Značky: součástí, různou, rozebíratelný, tepelnou, roztažností

Text:

...vrstva je vytvořena z tuhého práškového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha součástí s menší tepelnou roztažností.Výhody rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností spočívají v tom, že se docílí plošné vyrovnání dosedacích ploch a maximální únosnosti vrstvy, dané její minimálnív výškou a dlouhodobé impregnace dosedacích ploch s možností demon 5 táže spoje bez narušení původního stavu těsnící vrstvy. Schopnost Á spoje...

Rozebíratelný kloubový spoj pro hlubinnou těžbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Láznieka Milan, Šalak Addej

MPK: E21D 23/08, F16B 17/00

Značky: těžbu, hlubinnou, rozebíratelný, kloubový

Text:

...které znázorňují na oebr. 1 rozebíratelný kloubový spoj podle vynálezu V perspektivním pohledu, na obr. 2 jiné provedení rozebíratelného kloubového spoje podle vynálezu zabudované ve štít-ové výstnoíji a na obr. 3 rozebíratelnýkloubový spoj podle obr. 2 v perspektivním pohledu.Obr. 1 znázorňuje kloubové spojení 1,které sestává z prvního spojovaného členu 11 a z druhého spojovaneho členu 12. První spojovaný člen 11 tvaru lišty má předem...

Rozebíratelný spoj hřídele a náboje pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240651

Dátum: 01.06.1987

Autor: Frentzel-beyme Johannes

MPK: F16B 2/14

Značky: momentu, hřídele, náboje, rozebíratelný, přenášení, krouticího

Text:

...seřiznuti boků předepjaté.obvodové rozteče v hřideli a v náboji mohou mit větší úchylky od jmenovitého rozměru nežli při dosevedním způsobu. Stačí, jsou-li nepřesnosti v rozděleni drážek menší než rozdíl mezi šiřkou drážek v hřideli a v náboji. Tim se zlevni výroba.Na připojených výkresech je znázorněn přiklad, jak provést spojeni hřidele s nábojem podle vynálezu, kde na obázku 1 je znázorněn hŕidel s páry a náboj. Na obrázku 2 je nakreslen...

Rozebíratelný rohový spoj ocelových zárubňových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233135

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pydych Zdeněk

MPK: E06B 1/52

Značky: oceľových, zárubňových, profilů, rohový, rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelný rohový spoj ocelových zárubňových profilů, spojující zárubňové stojky a nadpraží zárubně pomocí tvarovaného plechu kopírujícího vnitřní tvar zárubňového profilu. Tvarovaný plech je svařen přírubami s nadpražím tak, že přiléhá k vnitřnímu líci profilu stojky a je s touto stojkou spojen šroubem procházejícím zahloubeným otvorem umístěným v drážce kolmé k čelním stranám stojky.

Rozebíratelný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236057

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubát Cyril, Kettner Vladimír, Kronbauer Ivan

MPK: C25B 9/00

Značky: rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt konstrukci dokonale těsného a rozebíratelného spojení ochranné trubky přívodu elektrického proudu do tělesa kovové anody. Tohoto cíle se dosáhne tak, že ochranná trubka se k tělesu anody připevní závitem vytvořeným na dříku přívodu proudu. Závity jsou bezprostředně nad tělesem anody. Spodní konec ochranné trubky může sestávat z matice, která je souose a pevně připojená k ochranné trubce. Styčné plochy spodního konce...

Bezvůlový rozebíratelný spoj základní tyče a nástavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230803

Dátum: 15.06.1986

Autori: Švéda Josef, Žížala Jaroslav

MPK: B23B 29/00

Značky: nástavce, tyče, rozebíratelný, bezvůlový, základní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručení jednoznačné polohy nástavce v základní tyči se snadnou výměnou různých nástavců. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že ústí ustavovacího otvoru v základní tyči je opatřeno kuželovou středicí plochou na kterou dosedá rozříznutý kuželový kroužek, přitlačovaný pružným stlačitelným kroužkem uloženým mezí rozříznutý kuželový kroužek a dosedací čelní osazení nástavce při vyvození osové síly upínacím ústrojím, tvořeným příčným...

Rozebíratelný most

Načítavanie...

Číslo patentu: 218901

Dátum: 15.06.1985

Autori: Veselý Bohuslav, Kulhánek Stanislav, Werner Miroslav

Značky: rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Součásti stávající rozebíratelné lávky pro pěší jsou využity - po doplnění dalšími speciálními součástmi k sestaveni rozebíratelného mostu pro provoz osobních automobilů do hmotnosti 2,4 t. Hlavní nosníky mostu tvoří dvě vedle sebe postavené rozebíratelné lávky (bez zábradlí na přilehlých stranách), které se příčně tuze spojí (v dolní části ztužidly příčnými a diagonálními, v horní části příčníky s držáky příčníku). Kolejová mostovka, na obou...

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 213660

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lokaj Heřman

Značky: rozebíratelný, stěnový, držák, víceúčelový

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák, vyznačující se tím, že je tvořen dutým pouzdrem (1) opatřeným úchytem (2) pro upevnění do zdi nebo na zeď, v jehož jedné stěně je upraven výčnělek (3), přesahující do dutiny pouzdra (1), přičemž v dutině pouzdra (1) je zasunut funkční nástavec (4), který je opatřen proti výčnelku (3) otvorem (6) a vedle něj je zasunut protikus (5), kterým je vyplněn zbývající prostor dutiny pouzdra (1) a který je...