Patenty so značkou «rozdílu»

Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

MPK: D01H 1/12, B65H 59/36

Značky: zařízení, ovládání, kompenzátoru, rychlostí, ruční, rozdílu, odtahové, navíjecí, příze

Text:

...prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263100

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vajda Andrej, Šimůnek Josef

MPK: D01H 1/12, B65H 59/36

Značky: příze, rozdílu, rychlostí, odtahové, zařízení, kompenzátoru, ovládání, navíjecí

Text:

...í jiná kompenzátory 1 obelužná automaty komplíkovány. ovládání bývá zdvojeno a podobné.Cílem vynálezu je odstranění uvedených nevýhod tekovýn řešením která zajíatí jednoduchá provedení kompenzátoru e výkyvným ramánkem ee epolehlivou funkcí v návaznoetí na znovuzepředení příze. zvláště při provádění procesu znovuzepředení příze obelužným automatem. přičemž jeho podstata epočívá v tom, že ovládací elementy. jeden ve formě poauvnáho...

Zařízení ke kontrole rozdílu otáček na kovoobráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260960

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hofmann Otto

MPK: B30B 15/14, B30B 15/28

Značky: zařízení, otáček, kontrole, kovoobráběcích, strojích, rozdílu

Text:

...npu naneauu qacwow npamenun ynpannamx ncxonorxocnmennno npyr npyra unn npn nónoume nana.Kax sunuo na mur.1, Ha Kourponnpyeuou Bany 9 Ha cwopoae npnnoa H na cmopoHe owöopa MOMHOCTH pacnonomeHo.no onnouy ynpannsmmeny nncxy 1, 2.KOHTp 0 Hb npexpameumx spamammero naueunn nosuomen raxme npn uennoů mna syó- .qawoñ nepeaqax. Ho nepxuewpy oőonx ynpannnmmmx nucuon 1, 2 pa 3 HoMepHo pacnpeeneHuÁnenecw KH. IÍKCJIO JIGIIECTKOB YITPSBJĚHIORIGPO...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259979

Dátum: 15.11.1988

Autori: Talach Jaroslav, Vajda Andrej

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12, D01H 15/02...

Značky: rozdílu, ovládání, odtahové, příze, zařízení, navíjecí, rychlostí, kompenzátoru

Text:

...1, kterou je přišroubováne zerážka § . Zarážka § je opetřana podlouhlým výřezem Q e kolmým čelom Z. Na druhém konci hřidele š je pevné uchycena ovládací páka Q. Ne hřideli 5, mezi ložiakovýni oky 3,39 pevné uložena Jednoremenná dorazová páka g. V držáku łg pouzdra łł raménkového kompenzátoru łg je pevne uchycen čep ł§ne němž je otočně uložane ůhlová dvojramenná páka łgijejíž konec łä přeaehuje přee raménko kompenzàtoru łg a toto reménko ovláda...

Zapojení obvodu pro realizaci součtů a rozdílů počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258501

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček Václav, Uhlíř Jan

MPK: H03K 19/00

Značky: počtu, obvodů, impulsů, realizaci, součtu, zapojení, rozdílu

Text:

...je připojen na vstup QQ téhož vratného čítače A pro požadavek čítaní dolů. Výstupy obou multiplexorů g a g jsou zároveň pripojeny na dvouvstupové hradlo § typu NANDívýstup hradla 5 je připojen na vstup Q dekodéru § 1 z n, jehož adresové vstupy 5 5 jsou propojeny jednak s adresovými vstupy obou multiplexorů g a g, jednak s napájecím generátorem adres 1, cyklicky generujícím všechny použité adresy a tvořeným čítačem V Grayově kódu.výstupy 5, 3,...

Způsob zjišťování lokálních jasových rozdílů , pri nedestruktivní kontrole materiálu prozařováním, s využitím televizního zobrazení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245929

Dátum: 01.07.1988

Autor: Pfannkuchen Rolf

MPK: H04N 17/02, H04N 5/20

Značky: nedestruktivní, rozdílu, kontrole, zobrazení, lokálních, využitím, způsob, materiálů, prozařováním, tohoto, způsobu, zjišťování, zapojení, jasových, provádění, televizního

Text:

...provedení zapojení k provádění způsobu jsou enheaticky znázorněny na připojeném výkresu.la obral joschema .zapojení pro zjiěłování lokálních malých jasových rozdílů v televizním obraze prostým prahováním vídoosígnálu pomocí komparatoru s časově proměnným prahem. Na obr.2 je schoma zapojení pro-zjiěĺování lokálních malých jasových rozdílů v televízním obraze pomocí okénkové dískrímínace vídeosignálu s časové proměnnou úrovní...

Zařízení pro kompenzaci rozdílu přiváděcí a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254836

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav, Zatloukal Radomír

MPK: B65H 77/00, B65H 59/00

Značky: zařízení, kompenzaci, rychlostí, příze, přiváděcí, rozdílu, navíjecí

Text:

...obslužného automatu v ůeeku zapřádání.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 1, který představuje nárysně znázornění zařízení, obr. 2 představuje půdorysné znázornění zařízení a obr. 3 předsťavuje uspořádání pneumatického kompenzátoru na stroji.Příkladné provedení zařízení znázorněné na obrázcích t a 2 sestává ze základního plochého těleea 1, ve kterém je vytvořenadutina z vhodně tvarovanou stěnou 3 a výetupkem 4. Dále...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Svoboda Jan, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/10

Značky: osové, rozdílu, síle, kompenzaci, příze, zařízení

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skala Václav, Tesař Rudolf

MPK: G01R 25/00

Značky: rozdílu, skutečného, fázového, indikaci, žádaného, zařízení, posuvu

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Zařízení pro překonávání výškového rozdílu u technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239885

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hudeeek Milan, Toman Jaromar

MPK: B25H 1/18

Značky: rozdílu, zařízení, technologických, překonávání, výškového

Text:

...čepem s pružinou, který prochází otvorem ve spodní plošině.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají V odstranění poškozování odlitků, sníží se tím zmetkovitost a zvýší se produktivita práce.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn schematícky na přiloženém výkres.Zařízení podle vynálezu je uspořádáno mezi vytloukacím roštem § a žlabovým dopravníkem 2 ve slévárenskám provozu při výrobě odlitků. Zařízení je vytvořeno ze dvou plošín ,g,...

Zapojení pro měření a vyhodnocení teplotních rozdílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250881

Dátum: 14.05.1987

Autor: Brezovský Josef

MPK: G01K 13/04

Značky: teplotních, zapojení, vyhodnocení, rozdílu, měření

Text:

...zařízením jsou cyklicky připojovány přes odpovídající Ikontalkty 13 a až 13 n pletinové odpor-ové sondy 14 a .až 14 n. Odeporový můstek 2 je připojen na .analogově včí-slicový převodník 3,který je připojen současně »na číslicový ukazatel 4 velikosti měřené teploty, na lkornpa 5 kódu. Na druhý vstup komparátoiru 15maximální teploty je připojen první obvod 16 předvolby. Přev-oidník 5 kódu je připojen.jednak na druhý vstup komwparátvoru 9...

Zapojení regulátoru rozdílu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248329

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: rozdílu, teplot, zapojení, regulátoru

Text:

...Ql, gg až Qg a první, druhý až n-tý přídavný regulátor 11.1 g,až lg. Mezi první a druhou výstupní svorkou 2, Q regulátoru 1 jsou zapojeny v sérii zátěž Q a všechny přídavné zátěže 11, zg až 1. Každá přídavná zátěž má paralelně připojený jeden spínač Řídící vstupy 21, gg až 23 prvního, druhého až n-tého spínače Ql, gg až Qp jsou spojený s výstupy prvního, druhého až n-tého přídavného regulátoru 11,äg až lg. Napětový výstup QQ zâtěže Q je...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů navíjecí rychlosti při navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248166

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav

MPK: B65H 59/10

Značky: cívek, zařízení, rychlostí, kuželových, navíjecí, navíjení, kompenzaci, rozdílu

Text:

...jsou našroubovány nátrubky g tak, že svými kuželovými konci dosedají do kuželových den závitových otvorů 1. Na horní i dolní části kompaktního tělesa l jsou vytvořeny výstupky lg, ve kterých jsou pevně uloženy sintrkorundové vodiče li. V zadní části kompaktního tělesa l je vytvořen rybínový výstupek lg, zapadajícído rybinového vybraní upevñovacího tělesa gg, ve kterém je zajištěn šroubem ll.Zařízení, znázorněné na obr. 5, 6, 7 je stejného...

Způsob měření rozdílu mezi hodnotami téže veličiny ve dvou různých místech prostoru vyplněného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229568

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: provádění, rozdílu, způsobu, tohoto, zařízení, vyplněného, měření, prostoru, veličiny, téže, hodnotami, způsob, tekutinou, různých, místech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nejrůznějších měřicích přístrojů k měření vlastností tekutiny. Řeší se problém převodu prostorového rozdílu mezi dvěma hodnotami na časový rozdíl po sobě následujících hodnot měřených jediným čidlem a tím odstranění nákladů na dosud používané druhé čidlo i vyloučení chyb způsobovaných rozdílnými vlastnostmi dvou čidel. Řešení spočívá v tom, že tekutina ze dvou různých míst se k jedinému čidlu přivádí fluidickým komutátorem,...

Obvod kontinuálního rozdílu dvou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229535

Dátum: 15.08.1986

Autor: Čmejla Petr

MPK: G06F 7/66

Značky: rozdílu, kontinuálního, obvod, frekvencí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů pro provádění početních úkonů a řeší obvod kontinuálního rozdílu dvou frekvencí. Obvod obsahuje tříbitový vratný registr, k jehož vstupům vpřed a vzad jsou připojeny přes blokovací součinový obvod a tvarovací obvody vstupní frekvence. První a třetí výstup tříbitového vratného registru jsou připojeny na vstupy součinových členů, k jejichž druhým vstupům jsou připojeny výstupy blokovacího součinového členu. Výstupy...

Zapojení elektrických prvků k měření rozdílu rychlostí u vytlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 214243

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bílek František

Značky: vytlačování, zapojení, měření, prvků, elektrických, rozdílu, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrických prvků k měření rozdílu rychlostí mezi vytlačovaným profilem z plastů a odtahovým dopravníkem. Účelem vynálezu je rychlé a spolehlivé zjištění rozdílu rychlostí v požadované přesností pro různé výrobky vyráběné vytlačováním, popřípadě též umožnit zpětnou regulaci rychlosti vytlačování. Uvedeného účelu se dosáhne použitím a upravením zařízení, které bylo vytvořeno v oboru elektroniky pro čítání rozdílů frekvencí. Úprava...

Zapojení obvodu pro dosažení nastavitelného teplotního rozdílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213780

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vlasák Hubert, Murdych Josef, Dušek Jiří, Lisner Antonín

Značky: rozdílu, obvodů, nastavitelného, zapojení, teplotního, dosažení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro dosažení nestavitelného teplotního rozdílu mezi chlazeným a chladicím médiem s možností skokového přepnutí průběhu režimu při chlazení, vyznačující se tím, že k regulátoru (4) je přes přepínač (2) připojen rozdílový člen (l), k němuž je připojeno teplotní čidlo (6) chladeného média, na druhý vstup regulátoru (4) je připojeno teplotní čidlo (7) chladicího média a k výstupu regulátoru (4) je připojen akční člen (5), přičemž...

Zapojení pro měření teplotních rozdílů odporovými teploměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 215563

Dátum: 15.04.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: teploměry, měření, rozdílu, zapojení, teplotních, odporovými

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro měření teplotních diferencí, které zabezpečuje lineární průběh a konstatní hodnotu výstupního napětí bez ohledu na to, zda se měří teplotní diference v oblasti nízkých či vysokých teplot. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že odporové teploměry jsou zapojeny jedněmi svými vývody společně k zemi, zatímco druhými vývody každý samostatně jednak k vývodům řiditelných zdrojů konstantního proudu,...