Patenty so značkou «rozdělování»

Zařízení pro lokálně měnitelné rozdělování signálů velkokapacitních reproduktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269752

Dátum: 14.05.1990

Autor: Steffen Frank

MPK: H04R 3/12

Značky: měnitelné, reproduktoru, signálu, velkokapacitních, lokálně, zařízení, rozdělování

Text:

...naospereunn. ocnosueaerca rmasnun oapaaou na HOBOH npuneueunu saxoua nepaoru opouTa Bouuu. COGTHETCTBVDWHŘ. nnnaepraenuü noxanusauun FFOHKOFOBDPHTEMD uuu nouaepraenan nuxaunaauuu Ppynna rpouxoroaopnweneü nonyuaer curuam ses Kparuaämeñ aanepmxu Hnu cKpaTqaňmeñ aauepmxoü. Hpyrnn rpouxoroenpurenan npucaauaanr apena nanepmxu. xoropoe c Ba 3 pacTanmMH paccronuuen or nonaepraeuoro noxannaaunu rponkoroaopurenq raxme yaennueuo. Hpu STDM....

Statická vestavba k rovnoměrnému rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265158

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozáb Jan, Novák Jiří

MPK: B01D 1/30

Značky: kapalin, vestavba, rozdělování, rovnoměrnému, statická

Text:

...trubkovnice je umístěna rozdělovací deska, kterou v osách varných truhek procházejí převáděcí trubky o průměru menším, než je průměr varných trubek. Tyto převáděcĺ trubky jsou na konci, kterým zasahují do prostoru nad varné trubky, rozválcovány tak,že jejich vnitřní průměr je přibližně stejný jako vnější průměr varných trubek. V úrovni vrchní plochy rozdělovací desky jsou převáděcí trubky opatřeny po obvodu otvory.Výhody řešení podle...

Zařízení pro rozdělování zahušťované kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265157

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Jiří, Vozáb Jan

MPK: B01D 1/30

Značky: rozdělování, zařízení, kapaliny, zahušťované

Text:

...k tvorbě inkrustací, které je potom nutno mechanicky odvrtávat.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno prodlouženým koncem varné trubky, zasahujícím do expanzního prostoru,který je opatřen po obvodu v úrovni vrchní plochy horní trubkovnice otvory, tvarovanými v závislosti na charakteru zahuščované kapaliny a na rozměru varné trubky.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování zahušťovaných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263094

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jiří, Vozáb Jan

MPK: B01D 1/06

Značky: rovnoměrnému, rozdělování, zařízení, zahušťovaných, kapalin

Text:

...páry způsobuji to, že zahuštovaná kapalina je nerovnoměrně rozdělena na vnitřní teplosměnnou plochu varných trubek, umistěných v ose pod převáděcimi trubkami. Málo omočená vnitřní teplosměnná plocha varné trubky způsobuje tvorbu inkrustaci a naopak příliš silná vrstva kapaliny snižuje účinnost odpařováni.Uvedené nedostatky jsou odstraněny novým řešením, jehož podstata spočivá v tom, že do otvoru převáděcich trubek na vstupu par je založen a...

Zařízení na rozdělování rostlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261884

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wiederkehr Hans

MPK: A23K 1/00

Značky: zařízení, materiálů, rozdělování, rostlinného

Text:

...převfzdovým kanálem 15 na vstupní stranu následujícího stupně 4. Každý ze stupňů 3, 4,5 je takovým převodovým kanálem 15 spojen se vstupem E následujícího stupně 4,5, 6. jediné na výstupu A stupně B je uspořádána liswolvací deska 16, která uvádí vysušený a konzervovaný pevný produkt do požadované formy.Čtyři stupně 3 až B jsou upevněny v rámu, který je tvořen dvěma schematicky znázorněnými podélnými nosiči 17, které jsou podepřeny podpěrami...

Zařízení pro rozdělování proudu padajících zrnitých hmot na dva pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259492

Dátum: 17.10.1988

Autori: Menšík Jan, Derka Petr

MPK: B65G 47/16

Značky: rozdělování, proudu, padajících, pásové, zařízení, dopravníky, zrnitých

Text:

...k těžbám uhlí s vysokým obsahom jílu. Doprava těchto obtížně zpracovatelných uhlí je v období racionálního využívání všech druhů energií velmi aktuální.uvedený nedostatek odstraňuje rozdělovací zařízení proudu padajících zrnitých hmot nn dve paeovć doprevníky podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom, že rozdělovací klín je pevne apojen s lołiaky vrotných bubnů obou dopravníků na jednom rámu, který je stranově přeniatitelný na pojezdu,...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování průtoků médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259187

Dátum: 17.10.1988

Autori: Běhounek Ladislav, Vyskočil Josef, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: médií, rozdělování, rovnoměrnému, zařízení, průtoku

Text:

...je z jedné strany připojena přes třàtí vstupní odbočku 1k přívodnímu potrubí 1 a z druhé strany přes třetí výstupní odbočku Q k odváděcímu potrubí §. tRovnoměrné rozdělení průtoku média, jako je regenerační vzduch, do druhé a třetí adsorpční nádoby łg,LL při odpojené první nádobě Qąje zajištěno konstrukčním uspořádáním, při kterém součet průtokových odporu příalušné části přívodního potrubí J, druhé vstupní At odbočky g, druhé adsorpční...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, vsázkového, šachtové, materiálů, rozdělování, zásobníku

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kautský Otakar, Werner Dietrich

MPK: B01D 3/00

Značky: kolonového, aparátu, zařízení, průřezu, vodorovném, rozdělování, jemné, kapaliny

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Zařízení pro rozdělování materiálu, zejména trubek do několika drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 256614

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybák Josef, Chlubna František, Kozojed Jan

MPK: B65G 47/06

Značky: rozdělování, trubek, zejména, několika, zařízení, materiálů

Text:

...rozdělovaného materiálu, je energeticky méně náročné, má menší funkční poruchovost a zvýšenou přesnoet. 4 Na připojeném výkrese je schematicky znázàrněno zařízení pro rozdělování materiálu do několika drah. Obr. 1 představuje půdorysný pohled části žlabu s třemi drahami a předávacími šneky, obr. 2 zařízení v pňíčném řezu se zakreslením dráhy pohybu materiálu při jednom kroku zařízení a na obr. 3 je rozvinutí obvodové drážka šneku mezi...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonovým aparátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256436

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dietrich Werner, Kautský Otakar

MPK: B01D 3/00

Značky: kapaliny, rozdělování, vodorovném, jemné, zařízení, aparátem, kolonovým, průřezu

Text:

...děrovanými kanály, korýtky a výřezy a epodni úsek. s výhodou svislý. je rozdělen na další rozdělovací úsek, určený pro rovnoměrný rozvod kapaliny na alespoň jeden další svislý úsek, určený pro pevné a těsné spojeni s prvkem žebrovité struktury pro převod kapaliny na258 435 Timto uspořádánim se dosáhne toho, že kapalina se přeu vádi nejméně z jednoho pásma vodorovného průřezu kolonovým aparátem na nejméně jednu nátokovou deštičku, e výhodou...

Zařízení k rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kautský Otakar, Dietrich Werner

MPK: B01J 10/00

Značky: kolonového, průřezu, rozdělování, kapaliny, vodorovném, zařízení, aparátu

Text:

...výkonné vestavby kolonového aparátu, sestavené např. ze svislých rovnoběžných desek bud z plného plechu nebo ze sítoviny, např. z tahokovu. Bylo zjištěno, že při použití dosud známých rozdělovačů, např. korýtek s výřezy po stranách, jsou právě uvedené vestavby ze svislých desek ve výkonu omezovány tím, že dochází k zahlcení rozdělovače při nižším výkonu, např.o 40 a více procent, než je maximálně možný výkon samotných vestaveb. Při...

Zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255763

Dátum: 15.03.1988

Autor: Panchártek Zdeněk Ing

MPK: B01D 50/00

Značky: zařízení, kapalin, rozdělování, odplyňování

Text:

...nádoby. Je výhodné, aby potrubí pro přívod kapalné směsí bylo zaústěno pod hladinu kapaliny v nádobě v hloubce závislé na fyzíkàlních vtastnostech dělených kapalín. ° Výhody zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalín podle vynálezu spočívají v tom, že zavedením kapalné směsi na-2255 763 sypanou náplň dochází k jejímu intenzivnimu odplyňovâni a soub časně k uklidnění toku, což má za následok dokonalejší rozdělení kapalín, resp zkrácení...

Zapojení pro rozdělování výstupního toku informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Avsan Oleg, Isaksson Nils Karl

MPK: G06F 9/36, G06F 9/40

Značky: informaci, zapojení, výstupního, rozdělování

Text:

...BIRZ rozdělovacích informací, neibot jejich lpříslušne a tivačaní vstupy A jsou přímo propojeny.Z funkčního hlediska .poskytuje zapojení podle vynálezu velký lpočet možností »rozdělováni informací, .které ~by »při použití známých způsobů rozdělová-ní vyžadovalo více času a -hartdwarů, Podle principu »pipe-line- vyvolá registr rozdělovací-ch informací zpoždění před tím, než rozdělovací informace generována druhým generátorem toku...

Zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 236360

Dátum: 01.11.1987

Autori: Majer Jiří, Štěpanovský Jiří

MPK: F16N 25/02

Značky: mazacího, dávkování, zapojení, rozdělování, media

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média, zejména obráběcích strojů, umožňující v automatickém cyklu minimalizovat dodávku mazacího média do mazacích míst. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj (l9) tlaku mazacího média je přes regulační ventil (4) připojen jednak vedením (20) k diferenciálnímu pouzdru (21) rozdělovacího šoupátka (l), a jednak vedením (22) k dodávacím šoupátkům (2, 3), přičemž pravý poloprostor...

Elektrotepelné tavicí zařízení k rozdělování tkaniny pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241534

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kosóczky Ibolya

MPK: D031 0/8

Značky: elektrotepelné, stroje, tkalcovské, tavicí, zařízení, tkaniny, rozdělování

Text:

...5,který slouží k tomu, aby tkaninu 2 při jejím pohybu V odtahovém směru dělil na dvě pásma Iža a 2 h, která se tak navíjejí odděleně. Žhavicí drát 5 je svými oběma konci 6 a 7 upevněn na kolíku 8, resp. 9 pro přív-od proudu. Kolíky 8 a 9 pro přívod plrouduvedení 11 a 12 spojený se zdrojem napětíRozdělovací zařízení 1 je neseno tyčí 13, ke které je blok 10 z izolačního materiálu připevněn šroubem 16 a která je dalším šroubem 14 upevněna V...

Zařízení pro rovnoměrné rozdělování a dávkování nahromaděného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251244

Dátum: 11.06.1987

Autori: Eckardt Ernst-alfred, Linde Hansjürgen

MPK: A21C 9/04

Značky: zařízení, dávkování, rozdělování, rovnoměrné, sypkého, materiálů, nahromaděného

Text:

...yuacr Ke nonepxaocrú. 3 TO ncnonHeHHe ycrpanner oöpasoaanne nonoc cmnyqero MaTepna~ na, Hanocnmoro-Ha Kounurepckne nsnenna.ñrgmmp ocymEgTBnEguH H§OEPEŤEHMHHaoőperenue nonmao ÓHTB pasbncaeno öoneenonpo 6 Ho Ha Huecneymmeu npumepe. Ha ornocamnxca K H 3 o 6 peTeHum qepTemaxnoKa 3 aHm®Hr.l Hsoöpameune cornacno HSOĎPETGHHW ycrpoücrna 5 qvaepcrnn amxoa ycTpoňcTBa nocunxu . . v®Hr.2 pacnonoxenue nauqxon noąnpymmnx newanok a ceqennu A~A Ban caepxy...

Zařízení pro rozdělování krav po dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238177

Dátum: 01.05.1987

Autori: Garač Edmund, Kalina Jaroslav, Hašlar Ladislav, Laur Armin

MPK: A01K 1/12

Značky: rozdělování, zařízení, dojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rozdělování krav po dojení do příslušných prostorů v závislosti na jejich identifikaci a celkovém stavu. Za výstupem krav z dojících stání je uspořádán rozdělovací prostor, opatřený otevíratelnými výstupními zábranami. Ty jsou napojeny na ovládací blok, k němuž je připojeno přes identifikační blok identifikační čídlo z rozdělovacího prostoru. Ovládacímu bloku je předřazen paměťový blok.

Zařízení pro rozdělování proudu zrnitých lepivých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250168

Dátum: 15.04.1987

Autori: Menšík Jan, Derka Petr

MPK: B65G 65/30

Značky: lepivých, proudu, zařízení, rozdělování, zrnitých

Text:

...obtižne zpracovatelných uhlí Je v období tvaoionálniho využívání vlech druhů energií velmi aktuální.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na dělení proudu zrnitých hmot umíetenć na stranovä přemíetitelném zúkledovám rámu podle vynálezu, jeho podetats epočívá v tom,že sestává z dvojitého kužele uzavřenćhove skšlíni, upevněného na horizontálním hüdeli uloženém v ložiscích a spojeněm s motorom a po levá a pravé stran kužele uložených...

Zařízení pro rozdělování tekutých a kašovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233271

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mejkal Čestmír, Pešout Miroslav, Venkrbec Leopold

MPK: G01F 11/00

Značky: zařízení, kašovitých, tekutých, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mobilní rozvod stacionárně přijímaných tekutých a kašovitých hmot. Na vodicí dráze,upevněné na pevné opěře, je uložen mobilní rám. Ten je opatřen kladkami, přes něž je veden nekonečný oběžný unašeč. Jeho součástí je poddajné potrubí. Jeho stacionární vstup je uchycen na pevné opěře a jeho mobilní výstup je uspořádán nad příjmovými místy příjmové dráhy.

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování vody po půdorysné ploše odkyselovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235121

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bouchal Antonín

MPK: B01D 19/00

Značky: komory, rozdělování, odkyselovací, rovnoměrnému, zařízení, půdorysné, ploše

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné zatížení obou stran každého z vlnovcových závěsů vodou ve vertikální odkyselovací komoře. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou vtokové části odkyselovací komory. Nad každou z mezer mezi tvarovanými závěsy vlnovců je vložen vodorovný úhelníkový profil obrácený špicí nahoru nad ním je uložena deska s otvory rozmístěnými tak, že každá jejich řada kolmá k závěsům vlnovců má mezi každým hřbetem závěsu...

Zařízení pro rozdělování vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248280

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kartofjanu Vasilij, Fajnzilberg Jefim, Balan Jevgenij

MPK: F24F 13/06

Značky: zařízení, rozdělování, vzduchu

Text:

...coöoň cosaeT šcn ennuü crpyünuň HOTOK smexrnpymmero Tnna, Koropmň oöpasyeŕ B oöbemeIIOMEIILBHI/Iłñ /He HOKaBaHOZ BOCXOÄHIIIYEO LIHDKYIIHIHIIIO BOSRYXH, COBÍZSĽaIODIYIO C KOHBeKTHBHuMM norokamn. . V Hoaoporouĺnanpannnmmux K 03 upbKoB 5 usmenamw cxopocrs ncreqeumn çwpyü, nx amexunonnym CHOCOÓHOCTB H TEM camum perynupymf nosumnócwb nosnyxa-Bocxoxmaa.unpKynnunH Bosnyxa B paöoqeň sone noMememHa, B nonemeunn. Hpn erom coxpauxerca nanpannenne...

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223851

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdné, lože, zařízení, štěrku, profilování, rozdělování, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože, s pluhovým ústrojím uloženým výškově nastavitelně na rámu a sestávajícím ze středního pluhu tvaru písmene V a z postranních pluhových ústrojí, z nichž každé je přiřazeno jedné z obou kolejnic a případně vybaveno výkyvnými vodicími členy pro štěrk, a s tunelovými kryty překrývajícími kolejnice alespoň v délce pracovní oblasti pluhu, na nichž je upevněn šikmo k ose koleje vždy...

Zařízení k rozdělování kusových předmětu, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 227875

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bocek Karel

Značky: formovacích, kusových, sléváren, rámu, předmětů, lince, zejména, rozdělování, zařízení, výrobní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozdělování kusových předmětů, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren, vyznačené tím, že na průběžném dopravníku (D2) jsou postupně ve směru toku kusových předmětů uspořádány nejméně první záchytný člen (M1) osazený první zarážkou (Z1) a druhý záchytný člen (M2) osazený druhou zarážkou (Z2), nejméně dva odběrové úseky, z nichž každý se skládá nejméně z prvního křížového členu (K1) umístěného proti první odběrové dráze...

Způsob rozdělování práškové nebo zrnité hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221515

Dátum: 15.02.1986

Autor: Lecomte Jean-luc

Značky: tohoto, zrnité, rozdělování, způsob, provádění, hmoty, práškové, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozdělování práškové nebo zrnité hmoty do jednotlivých rozdělovacích bodů, při kterém je hlavní proud rozdělován do několika dílčích proudů, které jsou vysílány do těchto jednotlivých bodů, vyznačený tím, že počet dílčích proudů je násobkem počtu rozdělovacích bodů a do každého rozdělovacího bodu se vysílá stejný počet dílčích proudů, přičemž tyto proudy jsou seskupeny tak, že celkové průtokové množství v každé skupině, které se rovná...

Zařízení pro přivádění a rozdělování vykrývacího média do rotoru lopatkových filtračních odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221393

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fiedler Jiří, Mikulecký Jan

Značky: media, rozdělování, rotoru, přivádění, filtračních, lopatkových, vykrývacího, odstředivek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílit rovnoměrné rozdělení vykrývacího média na jednotlivé funkční plochy lopatek rotoru. Uvedeného účelu je dosaženo provedením otvorů ve stěně rozdělovací číše na suspenzi. Těmito otvory se vykrývací médium ventilačním účinkem rotoru nasává na rozdělovací límec, který jej rozděluje na jednotlivé lopatky.

Samoregulující zařízení k rozdělování prachu, zejména pro zařízení ke kalcinaci kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220756

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sebök Antal, Steiner János, Kraxner István, Tóth József

Značky: prachu, samoregulující, kalcinaci, kysličníku, zařízení, rozdělování, zejména, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samoregulujícího zařízení k rozdělování prachu, zejména pro zařízení ke kalcinaci kysličníku hlinitého. Podstata tohoto zařízení spočívá v tom, že je tvořeno uzavřenou, případně tepelně izolovanou nádobou, opatřenou jedním přiváděcím otvorem a více než jedním, zejména dvěma výtokovými otvory s výtokovými hranami v téže výšce, spodní částí, vytvořenou jako opneumatický neb vibrační kypřič, a odváděcími prostředky materiálu...

Způsob rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 220001

Dátum: 15.10.1985

Autori: Miklas František, Buroň Vladimír, Cintl Petr

Značky: způsob, rozdělování, vysoké, koksu, sazebny, aglomerátu, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece, řízeného v závislosti na granulometrii aglomerátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sypání aglomerátu a koksu na dopravní místa a cesty, z nichž se aglomerát a koks bezprostředně dopravují do sazebny vysoké pece, se prachový oblak vzniklý sypáním prosvěcuje a fotometricky zjištěná procentuální hodnota zasítění světelného toku v době sypání aglomerátu...

Způsob rozdělování tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219132

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

Značky: tohoto, tekutiny, provádění, způsob, způsobu, rozdělování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování tekutiny, proudící ze společného prostoru přes paralelně řazené výměníky tepla a za nimi zařazené škrticí orgány pro případy, kdy v různých provozních režimech musí být odlišné poměry průtoků přes jednotlivé výměníky tepla a po výměně tepla má být část tekutiny vedena k užití vyžadujícímu vyšší tlak. K tomu účelu je možno podle vynálezu použít zbytkového přetlaku za některým z výměníku tepla odvodem tekutiny...

Kontinuální způsob rozdělování směsi epoxidové pryskyřice a rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231557

Dátum: 05.06.1985

Autori: Böhm Wolfgang, Dietrich Klaus, Elssner Dietmar, Seidel Günter, Mutzke Manfred, Hecker Herbert, May Gotthold, Müller Martin, Kanne Lothar, Franke Peter, Senze Bernhard

MPK: C08G 59/02

Značky: kontinuální, směsi, epoxidové, pryskyřice, rozpouštědla, rozdělování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuálního způsobu rozdělování směsí rozpouštědel a epoxidové pryskyřice, které vznikají při reakci epichlorhydrinu a dioxydiarylalkanů jako je bis-fenol-A a při jímáni reakčního produktu v organickém rozpouštědle a kde má epoxidová pryskyřice - podle středního stupně polykondenzace - určitou ekvivalentní epoxidovou hmotnost, na několik frakcí s rozdílnými ekvivalentními epoxidovými hmotnostmi a proto i různými vlastnostmi...

Zařízení pro rozdělovaní kapaliny do tvaru tenkého filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222196

Dátum: 15.05.1985

Autor: Laganá Vincenzo

Značky: tenkého, filmu, zařízení, tvaru, rozdělování, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozdělování kapaliny do tvaru tenkého filmu pro svislé výměníky tepla se svislými trubkami obklopenými topným médiem a uspořádanými mezi horní a spodní trubkovou deskou, skládající se z pláště se vstupními a výstupními otvory pro kapalinu, výfukovými otvory pro plyny a páru a opatřené podpíraným ložem výplňových prvků nebo plnicího materiálu, vyznačené tím, že v prostoru mezi podpěrou lože a horní trubkovou deskou jsou na kolmých...

Způsob rozdělování zpětných proudů a kondenzátů při praní plynu kapalným dusíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218406

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vinš Martin, Vinš Luděk

Značky: proudu, rozdělování, dusíkem, zpětných, kapalným, plynů, způsobu, provádění, praní, způsob, zařízení, kondenzátu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování zpětných proudů a kondenzátů pro ochlazování výchozího plynu a dusíku při praní plynu kapalným dusíkem při molárním obsahu metanu ve výchozím plynu 0,2 až 12 proc., s expanzí odpadního plynu v expanzní turbíně, za účelem výroby dusíkovodíkové směsi pro syntézu čpavku a zařízení k provádění tohoto způsobu. Kapalný dusík se přidává zvlášť do dusíkovodíkové směsi ochlazující výchozí plyn a zvlášť do...

Rozdělovací zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování jednotlivých postranních prken

Načítavanie...

Číslo patentu: 216667

Dátum: 15.12.1984

Autor: Östberg Sven Erik

Značky: jednotlivých, rozdělování, prken, postranních, zařízení, vytřiďování, rozdělovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovacího zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování postranních prken bezprostředně po rozřezání klády na hlavní výtěžek a skupinu postranních prken. Rozdělovací zařízení zahrnuje podélný dopravník (10) pro hlavní výtěžek a pohyblivé podpůrné válce (11, 12) pro postranní prkna. Pod podpůrnými válci jsou uloženy zarážky (16, 17) pro postranní prkna a v úrovni zarážek jsou uloženy zadržovací pleny ve tvaru přísavných desek...

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224153

Dátum: 01.07.1984

Autori: Voborský Zdeněk, Urban Antonín

Značky: potrubních, rozdělování, zapojení, plynných, paralelních, médií, větví

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví, zejména při automatické regulaci teplotního režimu regenerátorů, dosahující minimální celkové tlakové ztráty v cestě vstupního vzduchu do páru regenerátorů, kdy automatickým regulátorem ovládaný regulační orgán, s výhodou klapka uspořádaná v potrubí pro vstupní vzduch do každého ze všech párů regenerátorů, je přestavován s cílem, aby alespoň jedna ze všech klapek byla...

Zařízení na kontinuální rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213704

Dátum: 01.04.1984

Autori: Polášek Stanislav, Spilka Vladimír

Značky: zařízení, kapalin, kontinuální, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální rozdělování kapalin, vyznačující s tím, že sestává s přítokového prostoru (4), který odděluje od rozdělovacího prostoru (5) první dělicí stěna (8), na níž je u dna po celé její délce upravena štěrbina pro průtok kapaliny z přítokového prostoru (4) do rozdělovacího prostoru (5), který odděluje druhá dělicí stěna (9), na níž je osazen regulátor odtoku (11) a regulátor odtoku (12) od prvního odtokového prostoru (6) a...