Patenty so značkou «rozdělovací»

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Lonardi Emile, Rocchi Dominique, Thillen Guy, Thinnes Claude, Devillet Serge

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/00...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Rozdeľovací prípojný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2653

Dátum: 12.08.2004

Autori: Stark Joachim, Klein Harald, Busse Ralf Dieter, Nijhuis Antony

MPK: H01R 9/24, H01R 12/00

Značky: prípojný, rozdělovací, modul

Text:

...služby pre použitie ako ADSL a to prípadne zameniť, ak si praje Zákazník neskôr použitie ako VDSL. Taktiež je možné dosku s tlačenými spojmi pretvoriť vhodným usporiadaním pre použitie ako SDSL alebo len pre telefonovanie. Taktiež je možné pomocou jednoduchej výmeny dosky s tlačenými spojmi integrovať aj prepäťovú ochranu.0011 Pritom je skriňa vytvorená s dorazom, pričom doska s tlačenými spojmi ležív nasadenom stave svojou čelnou stranou,...

Rozdeľovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 272871

Dátum: 12.02.1991

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27B 31/00

Značky: dopravník, rozdělovací

Čtyřcestná třípolohová rozdělovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 267826

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 11/00

Značky: armatura, třípolohová, čtyřcestná, rozdělovací

Text:

...z víkových hrdel.Armatura podle vynálezu sestává z dutého tělesa 2 uzavřeného víkem 1. Těleso 2 jeopatřeno tělesovým hrdlem gł, přičemž v jeho dutině 22 se nachází rozdělovací člen 1 válcového tvaru, opatřený vybráním 25, ve kterém jsou uložený tlačné pružiny 22 a zapadají do něj trny 5 talíře 5 ovládacího prvku 5 otočné uloženého čepem 51 v centrální trubca 22 telesa 2. Čep Al vyvedený vně tělesa 3 je opatrený ovládací pákou il se...

Rozdělovací zařízení k napájení odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265851

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černý Vladimír, Mucha František, Hájek Vlastislav

MPK: B01D 1/22

Značky: zařízení, rozdělovací, odparky, napájení

Text:

...prvního tehu v množství do 30 Z. Osa hrdla pro napájení prvního tehu je vzdàlena 1,5 až 2 průměru hrdla od dělícího zebra. Hrdlo pro přívod recírkulované kapaliny je unístěno v rovine sounörnosti otvoru dělfcího zebra a svírá 3 vertíkálou úhel 30 ° až 75 °.Tínto způsobem provedenou recírkulací zahuštovene kapaliny se redukuje vytvoření dvou tahů jen na vtokový prostor se zabudovaným rozdělovacín zařízením. Suáčení vnitřního povrchu varných...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Müller Werner, Sänger Heinz

MPK: G01N 30/48

Značky: nosič, rozdělovací, způsob, chromatografii, fázi, výroby

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Rozdělovací zařízení s pomocnými pásovými dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259124

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krajča Milan, Chytka Lubomír

MPK: B65G 47/16

Značky: rozdělovací, pomocnými, zařízení, dopravníky, pásovými

Text:

...dodržování osových vzdáleností paralelné umístěných pásových dopravníků. V případě použití rozdělovacího zařízení e po mocnými pásovými dopravníky podle vynálezu s dělením na dva para 1 e 1 něumístěné pásové dopravníky je možno reverzační pásový doprav «ník demontovat a na jeho místo uložit násypku pomocného pásováhodopravníku. Na připojených výkresoch je schematioky znázorněn přík 1 adprovedení rozdělovaoího zařízení s pomocnými...

Vysokonapěťové rozdělovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258402

Dátum: 16.08.1988

Autori: Višňjakov Georgij, Mamontova Tatjana

MPK: H02J 3/04

Značky: zařízení, rozdělovací, vysokonapěťové

Text:

...sneuenra, Knmuou 26 ynpaaneuna Hnn annapawypoä aawonaruqecuoro nonwopnoro sxnmqennn, mopnupvmmeü xouany Ha nxnmuenne mHHocoénH-. Hurenbnoro HnH cexuHoHHoro amxnmqarenn 14, a Taxme 6 noKaMH 27, 28 ÓHKq 8 ĽHH orcyrcrnnn H Hanuunn TOKB 3 uenm muuocoeunnrenbuoro HHH ceKuHoHHoro nuxnmHBTBHR 14, smxonu xoropux noxnmuem K nepaun nxonau nepnoro H nwoporonorHF uecxnx őnoxoa 16, 17 H, nwopue axou KOTODMX coenneu c TpaHCů 0 pMBTOpOM 15...

Rozdělovací vestavba proudicích plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256506

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plášil Vladimír, Nožička Břetislav

MPK: B01D 53/34

Značky: rozdělovací, vestavba, proudících, plynů

Text:

...podle vynàlezu umístěné v nádrží a na obr. 2 je znâzorněn její půdorys.Nádoba 1 se vstupním hrdlem 3 je bezprostňedně u vstupní ho hrdla 3 opatřena rozdělovací vestavbou sestávající z horníh částí roštu 2 a spodní částí roštu É. Horní část roštu 3 jetvořena dvěma a více rozváděcímí plechy I tak, že průřez apa» rátu 1 rozdělují postupně na plochy, jejíchž velikost je stej ná, nebo se vzdálenosti od vstupního hrdla 2 vzrůstá....

Rozdělovací vícepramenný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255282

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šiffner Pavel, Koudelka Josef

MPK: B66C 1/12

Značky: vícepramenný, rozdělovací, závěs

Text:

...táhla jsou pak hybně uložena na čepech základové desky.Výhodou závěsu podle vynálezu je, že při malé výrobní náročnosti a poměrně jednoduchosti umožňuje rovnoměrné rozdělení silových účinkü od zavěšeného předmětu, s ohledem na jeho výrobní tolerance, na všechny jeho části. Přitom rovnomerné rozdělení těchto silových účinku nastáva samovolně, aniž by bylo třeba jakýchkoliv zásahu od obsluhy. Tento závěs je možné použít na všechny stávající...

Rozdělovací ústrojí kapaliny ve filmovém odpařováku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254093

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Vladimír, Toninger Karel

MPK: C13D 1/00

Značky: ústrojí, odpařováku, kapaliny, rozdělovací, filmovém

Text:

...a ploše trubek odpařováku a vlivem rozknitàní unašeče, ve kterém jsou ukotveny kolíky se dosàhne uvolněni inkrustací. Tím je docileno vyšší účinnosti odpařovàku a možnosti odpařovat suspenze.Jedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiložených obrázcích, kde obr.1 gchematicky znázorňuje v pohledu svíslý průřez rozdělovacím ústrojím kapaliny podle vynále.L 254 093 zu, obr.2 detailné znázorňuje v řezu zasunuti kolíku do trubky...

Rozdělovací a směrovací pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 253529

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krajča Milan, Hodek Oldřich

MPK: B65G 47/46

Značky: pásový, dopravník, rozdělovací, směrovací

Text:

...konstrukce l rozdělovacího a směrovacího pásuvého dopravníku tvoří lichoběžník, v jehož vrcholech jsou zabudovány poháněcí buben g a obváděcí buby 3.-Na kratší straně lichoběžníkuje umístěno dopadové místo 5, které je osazeno sadou dopedových válečků Ž . Poháněcí jednotka §°je umístěna na poháněcím bubnu g na delší straně lichoběžníku. V prostoru delší strany lichoběžníku je umístěn napínací buben 1. Napínání dopravního pásu § je...

Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243324

Dátum: 15.05.1987

Autori: Buzek Otokar, Eermák Jan, Eervinka Stanislav

MPK: B07B 13/16

Značky: padajícího, sypkého, materiálů, práh, kusového, rozdělovací

Text:

...je možnost poškození dělicí hrany nebo stříšky při dopadu těžšího nebo ostrohranného předmětu a dále podobně jako u předchozího provedení nezabezpe~ čení odstranění například předmětu vléknitého tvaru nebo členitého tvaru s většími výstupky z dělicí hrany nebo stříšky.Výše uvedené nedostatky se odetraní rozdělovaoím prahem zapadajícího sypkého nebo kusového materiélu do nejméně dvou proudů, vedených skluzy podle vynálezu, jehož podstata...

Rozdělovací zařízení vícekomorového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Martin, Valníeek Josef, Gola Jaroslav

MPK: B01D 46/04

Značky: kapsového, zařízení, filtru, rozdělovací, vícekomorového

Text:

...vnějších stěn skříně filtru a labyrintovým pŕepažením takto vzniklého prostoru jsou vytvořeny vzduchové kanálky, zaústěné konci každý na jedné straně do boku příslušné filtrační komory a na druhé straně do rozdělovací komory, kde se vějířovitě zužují k ose rotačního rozdělovače, přičemž jeden z takto vzniklých prostoru v rozdělovací komoře je slepý.Hlavní výhodou rozdělovacího zařízení podle vynálezu je, že zajišťuje plynulé a snadno...

Rozdělovací šoupátko vstřikovače s elektrohydraulickým ovládáním dodávky paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238137

Dátum: 16.02.1987

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/00

Značky: rozdělovací, vstřikovače, šoupátko, dodávky, motorů, ovládáním, paliva, elektrohydraulickým

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká rozdělovacího šoupátka vstřikovače, zejména pro naftové motory. Rozdělovací šoupátko sestává z rozdělovacího pístu, vodicího otvoru, vratné pružiny a škrticí clony, přičemž na rozdělovacím pístu je vytvořen zápich s rozdělovací hranou, přepouštěcí hranou a tvarovacími otvory a ve vodicím otvoru je vytvořen přívodní zápich s propojovací hranou a středotlakým kanálem, technologický zápich s propojovacím kanálem, dále do vodicího...

Rozdělovací zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování jednotlivých postranních prken

Načítavanie...

Číslo patentu: 216667

Dátum: 15.12.1984

Autor: Östberg Sven Erik

Značky: rozdělovací, postranních, rozdělování, zařízení, prken, vytřiďování, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovacího zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování postranních prken bezprostředně po rozřezání klády na hlavní výtěžek a skupinu postranních prken. Rozdělovací zařízení zahrnuje podélný dopravník (10) pro hlavní výtěžek a pohyblivé podpůrné válce (11, 12) pro postranní prkna. Pod podpůrnými válci jsou uloženy zarážky (16, 17) pro postranní prkna a v úrovni zarážek jsou uloženy zadržovací pleny ve tvaru přísavných desek...

Rozdělovací a rozváděcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213650

Dátum: 01.08.1984

Autori: Conradi Gerhard, Abe Egon, Richter Friedbert

Značky: rozdělovací, rozváděcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovacího a rozváděcího zařízení pro oddělování plynů ze směsi kapalina - plyn v kolonách, zabezpečujícího nucené proudění plynu vedeného po rozdělení do horní části kolony. Podle vynálezu je to dosaženo tím, že je válcová vnitřní část kolony v oblasti odplyňovacího zařízení opatřená několika přepadovými otvory a prodloužena o výšku těchto přepadových otvorů přechází do vodicího kužele, jemž usměrňuje plyny do horní části...