Patenty so značkou «rozdelenie»

Rozdelenie zmesi enantiomérov (R) – a (S)- 3- amino -1- butanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16858

Dátum: 15.01.2010

Autori: Ditrich Klaus, Winsel Harald, Bartsch Michael

MPK: C07C 215/08, C07C 217/10, C07C 213/10...

Značky: butanolu, amino, rozdelenie, enantiomérov, zmesí

Text:

...(obohateného) (S)-3-amino-1 butanolu, pričom uvoľnenie zlúčeniny vzorca l-R zjej soli kyseliny (S)- alebo (R)-mandľovej v kroku (iv) sa uskutoční reakciou soli kyseliny (S)- alebo (R)-mandlovej odvodenej od zlúčeniny vzorca l-R ziskanej v kroku (ii) alebo (iii) prostredníctvom bázy, ktorá je zvolená spomedzi C 1-C 4-alkoxidov alkalických kovov, v rozpúšťadle, ktoré vykazuje teplotu varu vyššiu prinajmenšom o 10 °C v relácii k teplote varu...

Zariadenie a spôsob na kontinuálne destilačné rozdelenie zmesi obsahujúcej jeden alebo viaceré alkanolamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16045

Dátum: 16.09.2009

Autori: Julius Manfred, Geissler Elke, Reif Wolfgang, Pape Frank-friedrich, Schmidt Willi, Kaibel Gerd

MPK: B01D 3/42, B01D 3/32, B01D 3/14...

Značky: rozdelenie, alkanolaminy, zmesí, viaceré, zariadenie, kontinuálně, obsahujúcej, destilačné, spôsob

Text:

...alebo medzi oblasťami 1 a 3 ako aj 5 a 6 kolóny inštalovať ďalšie bočné odberové miesta, ktoré ale neposkytujú žiadne úplne čisté frakcie.Ďalšia konštrukčná forma priehradkových kolón použitelných podľa vynálezunavrhuje realizovať deliacu stenu priebežne bud až po horný alebo spodný koniec destilačnej kolóny (obrázok 1 b). Táto konštrukčná forma zodpovedá usporiadaniu hlavnej kolóny s pripojenou postrannou kolónou. Pri tejto forme...

Zariadenie a spôsob na rozdelenie jedného prúdu viacerých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4607

Dátum: 27.07.2006

Autori: Kraft Eberhard, Lechert Frank, Wild Hans-peter

MPK: B65G 47/68, B65G 47/84

Značky: predmetov, jedného, rozdelenie, prúdu, zariadenie, spôsob, viacerých

Text:

...je (ľalej Forma uskutočnenia. pľĺ ktorej Vlłltťťľt jvosťivaće zarox-ttit 1115011 posúvat viaceré predmety. pričom toto sa týka tiež možnosti. že viaet-,re posuvaet- sú pohzmztnć rôzny/nu prostriedkami. čo mamenát. že nie sú zoradene na tom istom pětse. ale napriklad na viacerý/eh jvasoeh vedla seba. S týmto opatrením mćiže byt tlosiznluttttć vyireižiić žvýzšenie kapacity. keďže jaotont môže byť posunutýelt aj vela predmetov. Stakýnttt»...

Rozdelenie výkonu prevodovky ako i postup pri prevádzke takéhoto hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4117

Dátum: 20.10.2005

Autori: Bauer Josef, Häglsperger Josef, Dziuba Peter, Kirchhoff Manfred, Liebherr Markus

MPK: F16H 47/00

Značky: rozdelenie, výkonu, hnacieho, převodovky, takéhoto, mechanizmu, prevádzke, postup

Text:

...rozdelenie výkonu prevodovky, ktoré sa vyhne nevýhodám známych prevodoviek abude sa vyznačovať predovšetkým vyšším avylepšeným stupňom účinnosti pri rýchlejšej jazde smerom dopredu, ako ipostup naTáto úloha je vyriešená prostredníctvom súhmu znakov nárokov l a 19. Jadro vynálezu spočíva vtom, že pri vyššie popísanej konfigurácii prevodovky skonštruovať oba hydrostatické axiálne piesty ako širokouhlé hydrostaty s rozsahom uhla natočenia...

Zariadenie na rozdelenie peny na kvapalnú a plynnú časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2632

Dátum: 20.08.2004

Autor: Emde Frank

MPK: B01D 19/02

Značky: plynnú, rozdelenie, část, zariadenie, kvapalnú

Text:

...odstredivou silou, aby bola zaistená nerušená ďalšia dodávka kvapalnej a penovej častí zvonka obežného valca. Prostredníctvom čerpacích krídel, usporiadaných podľa vynálezu voblasti odvodu kvapaliny na obvodovom plášti obežného valca, sa jednak nasáva kvapalina a zvyšky peny z obežného valca do špirálovitého odvodu kvapaliny a jednak sa vyvíjajú na nasiaty materiál tlakové sily v zmysle vynášania materiálu cez odvod kvapaliny, takže sa...

Zariadenie na rozdelenie vzdušniny v prechodovej časti s veľkou zmenou prierezu na krátkom úseku potrubnej trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3832

Dátum: 07.07.2004

Autori: Szingert Jan, Wegschmidt František

MPK: B03C 3/36

Značky: částí, potrubnej, velkou, zariadenie, rozdelenie, prierezu, úseků, krátkom, trasy, změnou, prechodovej, vzdušniny

Text:

...s tvarovanou rozdeľovacou stenou a s rovnou rozdeľovacou stenou, na obr. 2 je rez prechodovou časťou podľa čiary A - A z obr, l, na obr. 3 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou, doplnenou oblúkovým usmerňovacím elementom, na obr. 4 je rez prechodovou časťou podľa čiary B - B z obr. 3, na obr. 5 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou ako na obr. l, ale tvarovaná rozdeľovacia stena je tu kombinovaná so zvislou rozdeľovacou mrcžou,...

Spôsob a zariadenie na rozdelenie sklenenej tabule opatrenej ryskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11729

Dátum: 06.11.2003

Autor: Lisec Peter

MPK: C03B 33/033

Značky: zariadenie, sklenenej, tabule, ryskou, rozdelenie, opatrenej, spôsob

Text:

...sa na sklenené tabule pôsobí podtlakom vyvíjaným odsávacou hlavou na oboch stranách línie rysky a ak je tlak na sklenenú tabulu na stranu protiľahlú línii rysky vyvíjaný zlomovou lištou.Tlak potrebný na vyvolanie zlomu môže byť tiež vyvíjaný aj počas predpínania sklenenej tabule.Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu má jednoduchú konštmkciu,pretože normálne stoly na rezanie skla sú opatrené odsávačmi za účelom pridržiavania...

Deliaci stenový prvok na rozdelenie miestnosti a podobne s výplňou z tepelnoizolačného materiálu, najmä minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2360

Dátum: 14.11.2002

Autor: Royar Jürgen

MPK: E04B 1/82, E04B 1/76, E04B 1/62...

Značky: rozdelenie, tepelnoizolačného, prvok, najmä, miestnosti, materiálů, výplňou, stěnový, deliaci, podobně, minerálnej

Text:

...prvok, V ktorom najmä vonkajšie vrstvy izolačného materiálu sú pripevnené kobom vonkajším plášťom, podľa možnosti prilepené, a izolačné vrstvy sú tiež pripevnené ksebe navzájom, výhodne lepením. Tiež je však možné vytvoriť určitý druh sendvičovej štrukúry pozostávajúcej zo strednej vrstvy a izolačných vrstiev, susediacich s ňou, viacmenej ako polotovarový výrobok, V ktorom jednotlivé vrstvy sa voľne stýkajú medzi sebou navzájom a sú držané...

Valčekový dopravník na rozdelenie dvojic ingotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260268

Dátum: 15.12.1998

Autor: Magyar František

MPK: B21B 43/04, B65G 47/28

Značky: valčekový, dopravník, rozdelenie, ingotov, dvojic

Text:

...dvojíc ingotov podľa vynálezu spočíva v tom, že jeho dopravné valčeky v jednej -polovine svojej pracovnej dĺžky m.ajü väčší, v druhej polovine menší vonkajší prie-mer. Pomer väčšieho priemeru dopravných valčekov k ich menšiemu priemeru jeD 2 - D 1 1 p/1 I kde význam symbolov jeD 2 je väčší priemer D 1 je menší priemer»p je želaný predstih jedného ingotu pred druhým z 1 je dlžka vaičekového dopravníkn.Výhodou vaičekového doprnvníkaa na...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: H02H 3/08, B23K 9/10

Značky: regulačného, zapojenie, nastavovanie, rozsahu, rozdelenie, zváracieho, prúdu, jemné

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zariadenie na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva textilných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 228328

Dátum: 15.09.1986

Autor: Puchoň Jozef

Značky: zariadenie, maziva, rozdelenie, rovnoměrné, plastického, zábeh, textilných, vretien

Zhrnutie / Anotácia:

Strojné zariadenie na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva je určené na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva po plnení a zakrytovaní textilných vretien, špeciálnych dvojradových ložísk. Zariadenie pozostáva z rotačného unášacieho kotúča (3), ktorý má na vonkajšom priemere výrezy na naberanie a unášanie vretien (1) z nakladacieho žľabu (2) okolo rotačného pogumovaného hnacieho kotúča (5) do odoberacieho žľabu (9)....