Patenty so značkou «rozdělení»

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F15D 1/14, F28F 9/22, F22B 37/00...

Značky: plynů, kapalin, směsi, rozdělení, zařízení, proudu, tří

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Násypka pro homogenní rozdělení zrnitého materiálu o nestejné zrnitosti v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 268335

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tománek František, Cieslar Milan, Hazuka Jiří, Cieslar Antonín, Reclík Rudolf

MPK: B65G 65/30

Značky: nestejné, zrnitosti, rozdělení, homogenní, materiálů, zásobnících, zrnitého, násypka

Text:

...příčenž vnější zvon je největší e všechny zvony mají středový otvor. Zařízení se zavěšuje pod sypný otvor žlabu nebo trubkovítou výsypku. Zavěšení nosnýn členem je voleno tak,aby umožnovalo otáčívy, houpový, popřípadě excentrícký pohyb celeho zařízení, čímž dochází k rovnoněrnénu roznístění sypkých hmot po celé ploše sila s maxímální možností využití šířky í dělky skladovacího prostorunebo zásobníků. Nevýhodou tohoto zařízení je nutnost...

Zařízení k rozdělení nátoku vody ve velkoplošném čiřiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 244164

Dátum: 01.06.1988

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav, Hrzán Emil

MPK: C02F 1/52

Značky: čiřiči, nátoku, rozdělení, zařízení, velkoplošném

Text:

...přetokovým potrubím 5 se vtokovým otvorem 5 umístěným nade dnem vločkovacího prostoru g a výtokovým otvorem ll nade dnem odlehlého difuzorového čiřícího prostoru 1.Vločkovocí prostor g je opatřen vtokem l surové vody a pádly 3 pro míchání surová vody se srážedly.Přetokové potrubí 5 sestává z vzestupně větve lg, která je v přilehlém difuzorovém čiřícím prostoru L 2, a ze sestupněvětve Q, která je v odlehlém difuzorovém čiřícím prostoru...

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02B 27/10, G01J 3/06, G02F 1/29...

Značky: světelné, rozdělení, analýzu, paprsků, odraženém, svazků, harmonickou, zařízení, energie

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Zařízení pro rozdělení mrvy na tuhou a kapalnou frakci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256931

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lechovicer Arkadij, Jagudin Leonid, Kurilov Alexej, Fedotov Viktor, Kelembet Viktor

MPK: A01C 3/00

Značky: rozdělení, frakcí, zařízení, kapalnou, tuhou

Text:

...qacruu ycneaamr cnon 3 Tu 0 ÓpaTHO n oTcToůHumu nocnwmKoM KDYTOŘ Haxnounoňnonepxxocru. A Hpn coornomennu napauerpoa, öonbmeu 2,0, noamweuun sůàexrusnocrn aaneýw mauna aasemenubm BemeCTB npaxruqecxu He npoucxouw, a anaxnocrb ocaxa HH pe 86-88 He onycKaeTcx.Paöowa ycranonxn nna Mexannuecxoro paaenennn Haaoaa Ha Qpaxunn ocymecrannewcx cneymmuw o 6 pa 3 oM.HocTynammuü na xnaownosonqecxux nouemennů HaB 03 Haxannnnaercn 3 nanoaocöopuuxe 3. H 3...

Zařízení k rozdělení dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255569

Dátum: 15.03.1988

Autori: Otevřel Josef, Gregr Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: B65H 3/16

Značky: zařízení, hutních, rozdělení, zejména, předmětů, dlouhých, polotovarů

Text:

...jelikož zdeznejsou žádné pohyblivé části. Také je výhodou to, že vychylovaoími magnety lze na základě údajů vyhodnocovgcího přístroje třídit vý robky na vyhovující a nevyhovující a ukládet je do příslušných kapes.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, uspořádané v defektoskopické lince, kde na obr. l je jeho nárys a na obr,2 je kolmý řez zařízením z obr. l.Zařízení k rozdělování dlouhých předmětů,...

Zařízení pro rovnoměrné rozdělení a dávkování sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255527

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fernau Ulrich, Lowisch Wolfgang, Greiner-mai Doris, Helmerich Bernd

MPK: A21C 9/04

Značky: rovnoměrné, dávkování, rozdělení, sypkého, zařízení, materiálů

Text:

...Banox Haxonnwca B 0 náaàúonençrnnnG nosnpynmmuu BcTaBRaMHTáK, úmo wepea Heóonhmna npoMenyrxn BpeMexn~KpyrnHe cmepxnn Baaxanpnnonar B nbnmeane asuunn ayóqarux noanpymmmx Bcrason uoą naBJeHueMTcunyqero MaTepuana.ĺ npoxonn uepes owornyrue non yrnom KOHHH aauqxon. Ten caMuMÁÁ oQecneqnBaemça omuocnmenbnoe nnnmeHne~npoTnBononoxnux ąàuänoaĺno 3 npynmmxĺ 3 cTaaoK,.KoTopoe~npenHďoTByeT npnnnaunn Macçú ck uyqero marepnasa K nosnpymmmm ncrasxam H...

Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců dvacetiválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246824

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: B21B 31/02, B21B 31/08

Značky: zařízení, stolic, rozdělení, dvacetiválcových, válcovacích, stavění, válců, zdvihu

Text:

...využití při cejchování čidel etavěcích mechanizmů pro automatickou regulaci profilu pásu a vynulování čidel zdvihu.Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců,dvacetiváloových válcovacích stolic podle vynálezu je přikladně schemaťicky znázorněno na obr.l a 2 připojeného výkresu. 0 br.l je nárysný pohled v podélném řezu horní částí stojanu dvacetiválcové válcovací stolicu v místě vertikálních vyvrtů pro stavěcí tyče hlavního stavěcího...

Zapojení k regulaci rozdělení nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250286

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: nápravy, prostředků, zapojení, zdvojené, mobilních, regulaci, rozdělení, tlaku, nápravových

Text:

...levého ovládacího ventilu 4, tak i pravého ovládacíhxo ventilu 4 je spoločným hlavním potrubím 7 přiváděu tlakový vzduch přímo z nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Do druhéhovstupu jak levého ovládacího ventilu 4, tak .i pravého ovládacího ventilu 4 je společným potrubím 1 přiváděn referenční tlak z líezakresleiíého zdroje referenčního tlaku vzduchu. Hodnota referenčního tlaku odpovídá tlaku vzduchu v levém předním vzduchovém pružícím...

Způsob ovládání rozdělení přímkového tlaku dvojitého válce a dvojitý válec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226023

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ahrweiler Karl-heinz

Značky: rozdělení, způsobu, způsob, dvojitého, válce, dvojitý, provádění, ovládání, přímkového, tohoto, tlaku, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovládání rozdělení přímkového tlaku dvojitého válce, který má dutý válec, vytvářející pracovní obvod dvojitého válce, a pevnou příčnou hlavu, která prostupuje dutým válcem po jeho délce a je kolem dokola vzdálena od vnitřního obvodu dutého válce, a podélná těsnění, která jsou uspořádána podél příčné hlavy po obou stranách činné roviny dvojitého válce mezi příčnou hlavou a vnitřním obvodem dutého válce a podél kterých klouže dutý válec...

Zařízení pro zajištění rovnoměrného rozdělení proudů v paralelně zapojených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220603

Dátum: 15.12.1985

Autori: Casanova Rudolf, Rejent Jan, Ryant Jiří, Hrůza Miloslav

Značky: zařízení, paralelně, zajištění, proudu, součástkách, rovnoměrného, rozdělení, polovodičových, zapojených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukčně zjednodušit dosavadní způsob zajištění rovnoměrného rozdělení proudu mezi paralelně zapojené prvky (diody či tyristory) především u polovodičových měničů velkých výkonů. Uvedeného účelu je dosaženo jednoduchým konstrukčním řešením napájecích pásovin, jejichž součástí jsou trubky. Na tyto trubky jsou nasunuta magnetická jádra. Magnetické jádro přitom může být dělené či nedělené. Trubkami i magnetickými jádry je...

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225989

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: regulaci, rozdělení, mobilních, prostředků, dvojnáprav, tlakových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků zejména motorových vozidel se vzduchovými pružicími elementy na každé nápravě dvojnápravy, přičemž vzduchové pružicí elementy poháněné nápravy jsou připojeny přívodním potrubím ke vzduchojemu přes polohovací regulátory a vzduchové pružicí elementy nepoháněné nápravy jsou napojeny svými přívodními potrubími na zdroj tlaku vzduchu, vyznačené tím, že do přívodního potrubí...

Zařízení na rovnoměrné rozdělení vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218525

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: rovnoměrné, rozdělení, vzdušiny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U stavebnicově uspořádaných odlučovačů nebo průmyslových filtrů je důležité rovnoměrné rozdělení znečištěné vzdušiny na vstupu do jednotlivých výkonových jednotek. Zabrání se tím nerovnoměrnému zatížení jednotek, a tím jejich nestejnému opotřebení i rozdílnému stupni odlučivosti. Rovnoměrného rozdělení znečistěné vzdušiny na vstupu do jednotek, které jsou propojeny vstupním potrubím umístěným v prostoru výsypek, se dosáhne vestavěním plochých...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217135

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: aparátu, nahoru, trubkového, zdola, trubek, zařízení, kapalné, proudění, fáze, rozdělení, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při prou dění zdola nahoru. Účelem vynálezu je zdokonalení rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně snížení tlakové ztráty, Zařízení sestává z odlučovače, horizontálního trubkového rozdělovacího patra a spojovacího potrubí.Spodní prostor odlučovače je spojen potrubím s prostory nad horizontálními rozdělovacími patry, jejíchž trubice jsou...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214030

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: plynné, trubkového, aparátu, proudění, nahoru, zařízení, rozdělení, fáze, trubek, kapalné, zdola

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalé rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně odstranění nebezpečí zanášení zvětšením průřezu výtokových otvorů nátrubků horizontálního rozdělovacího patra, které je umožněno vložením přepážky s otvory pod rozdělovací patro a která vyvolá tlakovou ztrátu potřebnou k přetlačení kapaliny na horizontální rozdělovací patro. Zařízení je využitelné u trubkových teplosměnných aparátů s dvoufázovým...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělení množství proudicího media

Načítavanie...

Číslo patentu: 222772

Dátum: 01.02.1984

Autori: Jiříček Václav, Jančík Pavel

Značky: množství, rovnoměrnému, proudícího, zařízení, rozdělení, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rovnoměrnému rozdělení proudu média, zejména pasty k tiskacímu ústrojí strojů pro protiskování plošných materiálů, zejména textilií na sítotiskových strojích, jejichž tiskacím nástrojem je plochá nebo kruhová šablona. Vynález řeší rovnoměrnosti nánosu tiskací pasty po šířce zboží, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen kanálem s vyměnitelnými pouzdry s otvory, jejichž velikost je určena polohou pouzdra vzhledem k ústí...