Patenty so značkou «rovnání»

Způsob tepelného zpracování válců a kotoučů, zejména pro válcování a rovnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269138

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holemář Alois, Machová Libuše

MPK: C21D 1/25

Značky: kotoučů, válcování, zejména, válců, tepelného, rovnání, způsob, zpracování

Text:

...kotoučů pro valcovúní a rovnúní jsou mimořádně příznivé podmínky při kalení, které nevyvolávají vznik vysokých strukturních a tepelných pnutí, která při dosavedních způsobech kalení způsobuji ohčna vznik trhlín. Nízka pnutí při kulcní příznivč ovlivňují dcľormace, takže je možné vollt menší přídavky na konečné opracování. Vzhledem k čàstečnému napuštění martenzitu při dochlazovúní v oleji není nutné popouštět okamžitě po kalení.Výsledkom...

Způsob rovnání železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266315

Dátum: 13.12.1989

Autori: Deroche Raymond Yves, Bourdon Yves, Faessel André

MPK: E01B 5/02

Značky: kolejnice, způsob, železniční, rovnání

Text:

...mez průtažnosti oceli, až po hodnotu napětí odpovídající celkové plastické deformaci oceli.Toto řešení umožňuje odstranit nevýhody známých způsobů a vyloučit nutnost následného rovnání v rovnacím lisu, přičemž se současně dosahuje toho, že kolejníce jsou prostě všech zakřivení. Dále je zajištěnc pžímé a plynulé napojení mezi konci a tělesem kolejnice přiVyloučení jakýcnkoll polygonálních útvarú. současně je zaručene vyloučení všech...

Způsob řízení procesu rovnání kovových polotovarů metodou napínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263816

Dátum: 12.05.1989

Autori: Koryta Petr, Geryk Zdeněk, Doležal Ladislav

MPK: B21D 3/12

Značky: napínání, metodou, procesu, polotovarů, rovnání, řízení, způsob, kovových

Text:

...v tom, že po upnutí kovového polotovaru do če-listí napínacích hlav se provede předrovnání až do dosažení nastavené předrovnávací síly, pak se změří skutečné délka kovového polotovaru a na základě žáwdaného poměrněho prodloužení v procentech skutečné délky kovového polotovaaru se výpočte skutečné prodloužení a provede posun napínací hlavy o v-ypočtenou délku.Tímto způsobem je za-jištěno dokonalé vyrovnání a současně přesné dosažení...

Zařízení pro rovnání tyčí nebo trub kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262362

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starý Josef

MPK: B21D 3/02

Značky: průřezu, kruhového, tyčí, zařízení, rovnání

Text:

...płipojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje boční pohled na dvouválcový kosoúhlý rovnací stroj, obr. 2 horizontální řez A-A rovnacím strojem z obr. 1. Na obr. 3 je detail horní části držáku vodicí lišty a na obr. 4 schéma uložení excentrických čopů.Mezi stojanom l rovnacího stroje (obr. 1) a a ním spojeným horním płíčníkem 3 je umíetěn vertikálne stavitelný mezipříčník g. Na stojanu l a mezipłíčníku 3 jsou otočné uchyceny apodní tvarový rovnací...

Způsob rovnání válcovitých předvalků o velké délce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260008

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lysenkov Pavel, Rubin Mark, Klestov Michail, Makarov Leonid

MPK: B21D 3/00

Značky: rovnání, způsob, velké, délce, válcovitých, předvalků

Text:

...c nebopuupymmnu snemenrom 2(®Hr.1 a), a noruywan ~ nonnepraercn nnacruueckomy nemopuuposauum (nr.Jö). Heůopuupymmnň sneueuw 2 B npouecce npaaxn nepeuemamm Bnonb oôpasýmmeň sana 1. Hapauevpu R 1 n L ycrauaanunamrcn asaBucHMocrn om ucxonuoñ KDHBHSHH nana 1, erç nonamnunocru n npoqnocrn Mawepnana. ~Hą nr.2 n 3 noxasano xaxn o 6 pasoM Momno ocymecwsnrb npameane nana 1 aoxpyr ocu, He coanaammeä c ocnm CHMMQTDHH. B TOM cnyuae, Kora Ban 1 umeer...

Zařízení pro rovnání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256032

Dátum: 15.04.1988

Autor: Váchal Milan

MPK: B21D 3/02

Značky: zařízení, trubek, rovnání

Text:

...je rotační nevývažek 5 tohoto rovnaoího pouzdra 2 spojen svým čepem 1 s hnacím hřídelem §. V případě, že tomu tak není, je nutno uvolnit zajiětovací zařízení 3,rozpojit hnaoí hřídel § a čep 1 rotačního nevývažku 5, pootočit nosné těleso l do polohy, ve které je rovnací pouzdro 1 o vhodném průměru ve spodní poloze açose hnacího hřídele Q, poloha nosného tělesa l se znovu zajistí a hnací hřídel § se spojí s čepem 1 příslušného rotačního...

Zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242360

Dátum: 01.12.1987

Autori: Macek František, Jarkovský Jioí

MPK: B65G 57/24

Značky: rovnání, přesouvání, výlisků, zařízení, stohu, usměrňování

Text:

...se směrem přesunu stohu výliskůoZařízením podle vynálezu se dosahuje přesně definované polohy stohu výlisků, přičemž návazně již nedojde k haváriím ústrojí pro odebírání výlisků ze stohu výlisků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno zařízení v půdorysq a na obr. 2 je znázorněno zařízení podle obr. 1 jv řezu svislou...

Ortodontický zámek pro rovnání zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251580

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kamínek Milan, Gottwald Bohumil, Pressfreund Bedřich, Solovský Jiří

MPK: A61C 7/00

Značky: zubů, ortodontický, zámek, rovnání

Text:

...pohled na umístěné ortodontické zámky vzhledem k zubům.Ortodontický zámek se skládá z těla Ä, které ve spodní části přechází v bázi l lichoběžníkového tvaru. Horní část těla Q ortodontického zámku je opatřena křidélky 3, symetricky umístěnými vzhledem ke svislé ose ortodontického zámku. V horní straně těla 3 ortodontického zámku je uprostřed, rovnoběžně se základnami lichoběžníka báze 1, vytvořena drážka 2 obdélní kového prúřezu. Vnitřní...

Pojízdné uspořádání stroje pro nivelaci, podbíjení a rovnání kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223866

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: kolejí, rovnání, pojízdné, uspořádání, nivelaci, stroje, podbíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné uspořádání stroje pro nivelaci, podbíjení a rovnání koleje, sestávající alespoň z jednoho vozidla se zařízeními pro podbíjení pražců, zdvihání a rovnání koleje, uspořádanými mezi dvěma navzájem oddělenými podvozky nebo nápravami, s ústrojími pro měření případně kontrolu při korekci koleje prostřednictvím vztažného systému pro nivelaci a vztažného systému pro boční rovnání koleje, s ústrojím pro měření a kontrolu zkorigované koleje...

Zařízení na rovnání náplně hadicových sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229464

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B65B 9/00, B65B 5/06

Značky: sáčků, náplne, rovnání, hadicových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k rovnání obsahu hadicových sáčků. Sestává z dopravníku, nad jehož vstupní částí je uspořádán vertikálně přestavitelný hnaný rovnací buben, jehož osa je kolmá k ose přemisťovaných sáčků. Plášť rovnacího bubnu může být vytvořen ve tvaru roštu, jehož jednotlivé tyče orientované souhlasně s osou rovnacího bubnu jsou neseny jeho kruhovými čely. Mezi rovnací buben a dopravník lze pro zlepšení rovnací funkce přiřadit rovnací...

Zařízení pro rovnání odstřižných plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221250

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vyčichl Jaroslav, Holý Vladimír, Vacík Petr

Značky: strojírenských, odstřižných, střihem, zařízení, valivým, hutních, nůžek, plechů, rovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rovnání odstřižených plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem. Řeší se jím rovnání odstřižků při současně probíhajícím střihu, a to zařízením, sestávajícím z nepohyblivé rovnací desky, upevněné pojistnými elementy a upevňovacími prvky k boční stěně držáku spodního nože. Rovnací deska je uspořádaná podél spodního nože, rovnoběžně s jeho střižnou hranou, přičemž horní plocha opěrné desky je vzdálena...

Pojízdný stroj pro podbíjení pražců, nivelaci a rovnání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225809

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, pojízdný, pražců, nivelaci, rovnání, koleje, podbíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro podbíjení pražců, nivelaci a rovnání koleje s rámovou konstrukcí uloženou na podvozcích a sestávající z hlavního rámu a pomocného rámu pohyblivého oproti rámu hlavnímu, kde jsou uspořádána podbíjecí ústrojí, alespoň jedno ústrojí pro zdvihání a rovnání koleje, vztažný systém a ústrojí pro měření nebo kontrolu opravy a zkorigované kolejnice a případně ústrojí pro profilování nebo rovnání kolejového lože, přičemž pohony...

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226898

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bambásek Zdeněk

Značky: nezpevněných, polních, zařízení, ploch, rovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch, sestávající z rámu, opatřeného tříbodovým závěsem, jehož ramena jsou upevněna k zadní části rámu, vyznačující se tím, že v přední části rámu (l) jsou upevněna rydla (4), s výhodou vícesledově, za nimiž je zavěšen k rámu (l) nejméně jeden rovnací syk (5), opatřený na svých vnějších koncích přihrnovači (8).

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226867

Dátum: 01.10.1985

Autori: Bischof Miloslav, Novák Miroslav

Značky: kamenů, bižuterních, zařízení, rovnání, dávkování, orientaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů, zejména šatonů, tvarových kamenů apod., vyznačené tím, že se skládá z nabírací desky (1) skloněné pod úhlem 1° až 12°, otočně uložené na pomocném rámu (3) spojeném se zdrojem příčných hmitů, kolmých na sklon desky (1), přičemž tato deska (1) je opatřena zahloubeními (14) ve tvaru zjednodušeného negativního otisku kamene vyššího rozměru, jejichž hloubka je nejméně rovna vzdálenosti...

Zařízení na rovnání drobných předmětů na podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218326

Dátum: 15.02.1985

Autor: Udatný Stanislav

Značky: rovnání, zařízení, drobných, podložku, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se využívá při výrobě skleněných knoflíků nebo jiných drobných skleněných předmětů k jejich rovnání na podložku pro technologickou operaci vypalování dekoračních barev, které jsou na nich naneseny. Zařízení rovná mechanicky tyto předměty v daných roztečích na děrovanou podložku pomocí pohyblivého ramene opatřeného přísavkou.

Zařízení pro rovnání hran tlustých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215769

Dátum: 15.10.1984

Autori: Raška Bohumil, Kopeček Jan

Značky: zařízení, rovnání, plechů, tlustých

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu je navrženo rovnání tlustých plechů na tříválcovém zkružovacím stroji s tlačným válcem, stavitelným ve svislé rovině a s vodorovně stavitelnými opěrnými válci. Podstatou vynálezu je, že se před započetím rovnáni plechu přestaví jeden z opěrných válců proti tlačnému válci, načež se na tento opěrný válec uloží dvě dolní segmentové příložky s roztečí, rovnou šířce rovnaného plechu a o tloušťce "a", rovné prohnutí "f" plechu. Na obě...