Patenty so značkou «roviny»

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Ďurišinová Katarína, Ďurišin Juraj, Orolínová Mária

MPK: B22F 5/10, B22F 3/02, B22F 3/00...

Značky: roviny, neutrálnej, definovanou, spôsob, lisovania, práškových, polohou, výliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Spôsob a zariadenie na kontrolovanie vertikálne alebo horizontálne pohybujúcej sa brány pri zaistení roviny uzatvárania brány proti prekážke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17039

Dátum: 10.02.2009

Autori: Kremser Hans-jörg, Bartole Dieter

MPK: G01V 8/18, E05F 15/00

Značky: kontrolovanie, pohybujúcej, uzatvárania, vertikálně, zaistení, zariadenie, brány, prekážke, proti, spôsob, roviny, horizontálně

Text:

...všeobecne známe vertikálne kontrolované oblasti, napríklad domové fasády, alebo horizontálne kontrolované oblasti, napríklad pozemky, skúmať snímácími lúčmi snimacieho detektora laserového radaru a týmto spôsobom pri porušení príslušnej kontrolovanej oblasti vydať signál, ktorý sa privedie k vyhodnocovaciemu miestu.0013 Týmto vynálezom má byť vyriešená úloha - vytvoriťspôsob na ovládanie nejakej brány takým spôsobom, aby savyhodnotenie...

Spôsob a zariadenie na ovládanie vertikálne alebo horizontálne pohyblivej brány pri zaistení zatváracej roviny brány pred prekážkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16286

Dátum: 01.08.2008

Autor: Bartole Dieter

MPK: E06B 9/88, E05F 15/00, G01S 17/08...

Značky: roviny, prekážkami, zaistení, zariadenie, ovládanie, horizontálně, zatváracej, brány, pohyblivej, vertikálně, spôsob

Text:

...znaky podstatného znaku nároku 1.0012 Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob s charakteristickými znakmi podstatného znaku pripojeného nároku l, pričom sa zabráni vysokým technickým nákladom na inštaláciu vysielačov a prijímačov potrebného porovnateľne veľkého počtu svetelných zábran na vytvorenie svetelnej clony v zatváracej rovine brány a zabráni sa nevýhodám, ktoré by mohli pravdepodobne vzniknúťprechádzaním krídla brány okolo...

Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278407

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duijvestijn Adrianus Johannes, Bressers Andreas Johannes Maria, Coops Peter

MPK: G11B 7/09, G02B 27/16, G11B 7/08...

Značky: optické, roviny, snímanie, informačnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na snímanie optického nosiča (1) záznamu, kde zväzok (b) žiarenia, vysielaný zdrojom (4), je zaostrovaný sústavou šošoviek, a kde žiarenie, odrážané nosičom (1), sa zaostruje do dvoch žiarivých bodov (V1, V2), v ktorých každý spolupracuje s jednou dvojicou detektorov (18, 19, 20, 21). Kombinovaný element na štiepenie a oddeľovanie zväzkov je tvorený ohybovou mriežkou (9), ktorá pozostáva z dvoch čiastkových mriežok (12, 13) s...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaněk František, Okapal Jan, Machala František, Pospíšil Karel

MPK: G01C 9/14

Značky: normály, náklonu, úhlu, vertikály, snímač, roviny, složek, staticky

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: letmých, roviny, najmä, automatickú, zariadenie, strižnej, nožníc, suportů, reguláciu

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: automatickú, zariadenie, letmých, nožníc, suportů, roviny, reguláciu, najmä, strižnej

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220639

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bezstarosti Ladislav, Malášek Jaromír, Brno, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Vašek Vítězslav

Značky: celé, strojů, útku, zanášecí, tkacích, sebou, zanášených, příraz, osnovy, víceprošlupních, roviny, šiřce, zařízení, postupný, vlnitým, postupujícími, prošlupem, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na výceprošlupním tkacím stroji a řeší problém ovládání přírazu útkové nitě ke tkací rovině. Podstata vynálezu je v tom, že postupný příraz útků zanášených do osnovy po celé šířce tkací roviny je prováděn příraznými lamelami vytvořenými do tvaru dvouramenné páky, které jsou z klidové úvratě do přírazné úvratě vychylované ovládacími členy. Ovládacími členy jsou jednak dvojice příčně ke tkací rovině posunuté...

Vysílač světelné roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: světelné, vysílač, roviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a...