Patenty so značkou «rovinných»

Spôsob rovnania rovinných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7000

Dátum: 07.01.2015

Autor: Matula Peter

MPK: B21D 1/05, B21D 25/00

Značky: rovinných, súčiastok, spôsob, rovnania

Text:

...rovínne diely.Podstata spôsobu rovnania rovinných súčiastok riadeným napínaním súčiastok spočíva v tom, že naj skôr sa vykoná meranie rovinnosti súčiastky. Na základe nameraných hodnôt V rôznych miestach súčiastky sa vykoná výpočet- čím väčšia nerovnosť do jednej strany, tým väčšie napnutie do opačnej strany súčiastky. Dotyky zatlačia na súčiastku v jednotlivých rovnacích miestach súčiastky a napnú ju do opačnej strany podľa vypočítaných...

Stroj na dvíhanie rovinných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5920

Dátum: 26.09.2006

Autor: Svensson Mikael

MPK: B31B 1/00, B31B 3/00, B31B 5/00...

Značky: dvíhanie, rovinných, stroj, predmetov

Text:

...zádržná doska je pohyblivá z polohy presne pred predným koncovým panelom obalu do polohy presne za zadný koncový panel obalu pomocou pásu druhého dopravníka, kde činnosť upínania medzi zádržnou doskou a opornou doskou sa môže uskutočniť v obidvoch uvedených polohách. Takto je možné vyrábať rohy obalu konkrétnespoľahlivým spôsobom, pretože uvedené dosky tlačia koncovú časťna bočnom paneli predmetu oproti časti na koncovom paneli uvedeného...

Brúsne zariadenie na brúsenie rovinných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4384

Dátum: 24.02.2004

Autor: Lundum Poul

MPK: B24B 41/00, B24B 27/00, B24B 19/00...

Značky: dielov, rovinných, brúsenie, zariadenie, brusné

Text:

...sú napríklad popísané V US-A-4 4930008 Závesné prostriedky pre zavesenie brúsnych kotúčov sú výhodne vyhotovené ako jedna konštrukcia, takže priamočiary vratný pohyb všetkých brúsnych kotúčov môže byť poháňaný rovnakými poháňacími prostriedkami. Tento alebo tieto prostriedky môžu byť typicky elektrický alebo hydraulický motor,ktorý poháňa rotáciu osi S excentrickýn 1 pripevnenim k závesným prostriedkom, ale môže napriklad miesto toho...

Zariadenie na meranie činiteľa zvukovej pohltivosti a zvukovej izolácie pre kolmý dopad rovinných zvukových vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3679

Dátum: 02.12.2003

Autori: Zvirinský Vladimír, Badida Miroslav

MPK: G10K 11/00, G01H 17/00

Značky: izolácie, meranie, rovinných, zvukovej, pohltivosti, činiteľa, dopad, zariadenie, kolmý, zvukových

Text:

...predlžovacím káblom zvukomera neseným vodiacou kladkou a utesneným deleným tesniacím krúžkom.Využitie štandardného vybavenia zvukomera, ktorým je predlžovací kábel a mikrofónová sonda, je možné kvôli delenému tesniacemu krúžku predlžovacieho kábla a odklopným závesom na skrinke reproduktora a držiaku vzorky. Uvedené komponenty umožňujú montáž a demontáž nosiča mikrofónovej sondy V meracej trubici a v pripade držiaka vzorky aj vloženie a...

Zariadenie na súčasné nitovanie rovinných plôch pre nitovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 392

Dátum: 18.12.2002

Autor: Iannucci Marco

MPK: B27M 3/00, B27F 7/00, B65H 75/50...

Značky: zariadenie, súčasné, nitovačky, ploch, rovinných, nitovanie

Text:

...medzi dvoma nasledujúcimi po sebe idúcimi rádiusmi, v dôsledku čoho bude na uskutočnenie takej operácie postačujúce otáčaniemechanizmov do príslušného oblúka kružnie.0006 Vo veľkej väčšine prípadov praktického využitia, a najmä na nitovanie kotúčov káblových bubnov,kde musia byť aplikované sústredné kružnice rôznych klincov, tak usporiadanie mechanizmov na dvanástich rádiusoch sa ukázalo ako optimálne, pretože na dokončenie nitovania je...

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277769

Dátum: 07.12.1994

Autori: Katerinčin Marián, Katerinčin Jaroslav

MPK: C03C 19/00

Značky: rovinných, dekorovanie, rotačných, výrobkov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov, najmä zo skla a keramiky mechanickým obrábacím nástrojom (9) s elektronickým ovládaním, pozostávajúce z frémy, na ktorej sú inštalované pohonné jednotky zabezpečujúce relatívny translačný a rotačný pohyb medzi výrobkom a obrábacím nástrojom, upínacie mechanizmy výrobkov a nástrojové držiaky. Nástrojový držiak (1) je tvorený ramenom (6) kyvne uloženým na nosníku (15) opatrenom konzolou...

Zařízení pro soustředné broušení rovinných ploch rotačních součástí ve vodorovné rovinné brusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260890

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bažant Lumír, Opička Miroslav, Příhoda Zdeněk

MPK: B24B 7/04, B23Q 3/152

Značky: ploch, vodorovné, součástí, soustředné, rovinných, broušení, zařízení, brusce, rovinné, rotačních

Text:

...2 a 3, mezi příčným ložem 2 a posuv-nýrn brusným vřeteníkem 3 je upevněn regulátor pohonu 6 otočných stolů 5 obrázek 4. Mikrospínače 11 a pevné dorazy 12 jsou upev-něny na podéluém stole 4 a loži 32 vodorovné rovinné brusky 1. Pracovní prostor 3 D je ohraničen krytem 13 s posuvnými dvířky 14 s dělící přepažkou 15.Otočný stůl 5 obrázek 2 a 3 sestévá z regulovatelného pohonu 18, z magnetické desky 7 s permanentnímí magnety 33, pevné spojené s...

Způsob lapování rovinných ploch a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258309

Dátum: 16.08.1988

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B24B 37/04

Značky: tohoto, zařízení, ploch, provádění, lapování, rovinných, způsobu, způsob

Text:

...v dutině vytvořené na čele kotouče uspořádaného na unášecím hřídeli výkyvně. Daläí podstatou vynálezu àe zařízení k provádění způsobu spočívající v tom, že lapovací kotouč je přípojen k unääecímu hřídeli pomocí výkyvného člena, například membránově spojky. Na čele kotouče je vytvořena kruhové ostří. Střed tohoto kruhového ostří leží na ose unášecího hřídele, případně s výhodou mimoZpůaobem e zařízením podle vynálezu eezemezuje deformecím...

Způsob opracování rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245206

Dátum: 01.07.1988

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: B24B 9/08

Značky: tohoto, mnohostěnů, provádění, způsob, rovinných, ploch, sklenených, nástroj, způsobu, opracování

Text:

...výrobné jednoduchý.Předmět je podrobněji popsán s použitím vyobrazení, kde na obro 1 e schéma celkové dis ozice zařízení na obro 2 e nákres J jednoho z možných provedení nástroje.Způsob opracování rovinných ploch li sklenených mnohostěnů läbrousenim nebo leštěn 1 m.čelni činnou plochou 3 rotačního nástroje spočivá v tom, že množina sklenených mnohostěnü (alespoň tři, tvo vicí rovinu obráběni) je upevněna ne stroji 3 pod činnou plochou...

Zařízení k jemnému opracování sférických nebo rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244795

Dátum: 01.06.1988

Autori: Klobuenak Jozef, Baea Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: ploch, zařízení, sférických, jemnému, opracování, rovinných

Text:

...plochou lg. Na horní stěně tělesa nástroje l je kolem upínací části lg, pomocí které je nástroj fixován k nenaznečenému rameni lešticího stroje, vytvořena nasávací komůrkeg. Její spodní část je rozšířena tak, že horní vnitřní okraj gł boční stěny gg, ohraničující nasávací komůrkug, překrývá v čelním pohledu ve směru šípky§ celý objem otvoru gg, kterých může být v celém obvodu nasávecí komůrky g více e z nichž všechny ústí na povrch...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Seifert Jan

MPK: B29C 65/04

Značky: vrstev, textilních, více, nánosem, svařování, materiálů, plošných, elektrod, vysokofrekvenční, rovinných, dvojice

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: B65G 57/081

Značky: párov, vytváraním, otáčanie, zariadenie, stupňov, tenkostenných, rovinných, predmetov

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

Nástroj na statické válečkování rovinných ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240804

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eollák Mikuláš, Harmaniak Ivan

MPK: B23P 9/02

Značky: součástí, válečkování, nástroj, rovinných, ploch, statické, strojních

Text:

...plech. Také přesahy jednotlivých válečkovaných ploch zanechávaji znatelné stopy na ploše. Proto je třeba, aby průměr válečkovaci hlavy byl vzhledem k šiřce plochy optimální. aby přesahů bylo minimum.Tyto nevýhody odstraňuje nová válečkovaci hlava podle vy álezu-Jeĺä Odstate Bpočivá v tom. že Je tvořeno axiálně Pružným k°t 9 č°ma kterém JSOU upevněny nosiče s nábojg ve kterýchJSOU otočně uloženy tvářeci kotouče . Podstata V vá dále v...

Způsob leštění rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245154

Dátum: 15.10.1987

Autori: Melichárek Stanislav, Kozák Juraj

MPK: B24B 9/06

Značky: nástroj, leštění, tohoto, mnohostěnů, způsobu, ploch, rovinných, sklenených, způsob, provádění

Text:

...spirály.Nástroj podle vynálezu může mít také tvar shodný s plochou, která vznikne rotscí rovinné nebo proatorové křivlw kolem osy, přičemž tato tvořící křivka při opisování tvaru plochy periodicky mění svůj tvar tak, že poměr frekvence změn tvaru křivky k frekvenci rotsce křivky kolem osy lze vyjádřit přirozeným číslem.Způsob leštění ploch mnohostěnů podle vynálezu umožňuje provádět leštění ploch postupně po částech s plynulým...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mašek Václav, Nejedlo Zdeněk

MPK: B24B 7/22, B24B 1/00

Značky: strukturou, přesného, opracování, granátovou, ploch, monokrystalů, rovinných, způsob

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hegedüš Ján, Brychta Štefan

MPK: B24B 3/46

Značky: prípravok, upínanie, kotúčových, brúsení, rovinných, nožov, kovoobrábacích, strojoch, ostria

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...

Způsob měření čínitele zvukové pohltivosti rovinných nehomogenních absorbérů při kolmém dopadu zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243030

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zátopek František

MPK: G01H 3/08

Značky: dopadu, činitele, absorbéru, kolmém, zvukové, měření, způsob, zvuku, pohltivosti, nehomogenních, rovinných

Text:

...mezi panely.Na obr. 1 je znázornšno geometrické uspořádání experimentu. Výbojový zdroj je umístěn před absorbérem ve vzdálenosti h à 2,4 m. Snímač, v tomto případě kondenzátorový mikrofon,je umístěn vďvzdálenoeti é 0,4 m od abeorbáru a je orientován tečně memhránou ke zdroji.vzdálenost mikrofonu od absorbéru musí být vždy alespoň tak velká, aby odražený impuls dorazil k mikrofonu až po poklesu emitovenáho impulsu na nulovou hodnotu....

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250273

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ponec Jan

MPK: G02B 5/28, G02B 1/06, G01B 9/02...

Značky: rovinných, kontrolu, leštěných, ploch, interferometr, presnosti

Text:

...příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematlcky znázorňuje interferometr pro kontrolu přesnosti rovínných leštěných ploch podle vynálezu.Interferometr pro kontrolu přesností rovinných leštěných ploch podle vynálezu se 4stává z bodového zdroje 1 koherentního záření, nad nimž jsou umístěny děllč 2 zářeni a kolimační objektiv 5. Kolímační objektiv 5 je tvořen první čočkou 4, provedenou ze skla a druhou čočkou 6...

Zařízení pro válečkování rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 231262

Dátum: 01.03.1987

Autori: Volný Jaromír, Volný Bořivoj, Krhánek Zdeněk

MPK: B23P 9/02

Značky: zařízení, rovinných, válečkování, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro válečkování rovinných ploch na frézovacích a vyvrtávacích strojích, tvořené tělesem s kuželovou stopkou s pružně uloženými válečkovacími elementy. Cílem vynálezu je zejména zvýšení jakosti válečkovaného povrchu. Tohoto cíle se dosahuje tím, že v čelním vybrání tělesa je vložena mezikruhová pružná podložka, na kterou je uložen opěrný kroužek, v jehož čele protilehlém k ploše dosedající na podložku je vytvořena oběžná...

Způsob lapování rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234440

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jelínek Karel, Miklík Josef, Barvínek Vladimír

MPK: B24B 37/04

Značky: lapování, způsob, ploch, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob lapování rovinných ploch, například feritů, polykrystalů ze syntetických materiálů nebo kubického nitridu boru, keramiky, kovů a podobně, o rozměrech jednotlivých obrobků nebo skupiny obrobků o délce do 30 mm v jednom brusném místě s rovinností 0,12 um, Podstatou vynálezu je, že na obrobky nebo skupiny obrobků s výškovým rozdílem do 0,02 mm, které se uloží na kruhovou odvalovanou nosnou plochu v odstupu 120 ( 20° na tři...

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230169

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švancara Rudolf, Jonáš Karel, Hrbotický Zdeněk

MPK: E02B 3/16

Značky: zálivky, asfaltomastixové, rovinných, zvláště, zařízení, ukládání, vodních, nádrží, dnech, plochách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží, řek a kanálů, sestávající z automobilu s vyhřívaným domíchávačem, vyznačené tím, že na úložném rámu (5) domíchávače (1) je upevněna ukládací vana (4) s výpustnou štěrbinou opatřenou stavitelným dorazem (18), ovládanou přímočarým hydromotorem (7), a třísekční rozváděč (15), přičemž hrabla (11) upevněné na rámu (13) automobilu jsou ovládána...

Zařízení k posuvu a spojování plochých rovinných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227459

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bartoň Jaroslav, Surovec Karel, Tydlačka Miroslav

Značky: spojování, plochých, posuvu, rovinných, zařízení, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k posuvu a spojování plochých rovinných útvarů, zejména pogumovaných textilních, kovových, skelných a jiných kordů, které je vybaveno zásobovacím a spojovacím mechanismem, vyznačující se tím, že zásobovací část zařízení je tvořena pevným horizontálně uloženým děleným dopravníkem (1) a vertikálně sklopným atolem (2) osazeným ne své horní ploše zapuštěnými otočnými kuličkami (7), které v horizontální poloze zapadají do mezer děleného...

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227698

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szücs László, Harmatha András, Horváth András

Značky: teplosměnnými, plochami, plechových, tepelný, dílů, rovinných, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů, obzvláště pro výměnu tepla mezi dvěma navzájem kolmo proudícími médii o velkých průtočných množstvích, přičemž teplosměnné plochy oddělující obě média jsou uspořádány se vzájemným nepatrným odstupem, vyznačený tím, že rovinné plechové díly (1) mají základní rovinu (3) a s ní paralelní připojovací rovinu (4), přičemž připojovací rovina (4) vznikne ohnutím dvou protilehlých...

Nožová hlava pro radiálně-axiální obrábění rovinných šablon

Načítavanie...

Číslo patentu: 226219

Dátum: 01.02.1986

Autori: Voráček Miroslav, Benda Lubomír

Značky: hlava, nožová, šablon, radiálně-axiální, obrábění, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Nožová hlava pro radiálně-axiální obrábění rovinných šablon s kotoučovým nosným tělesem a s hrubovacími noži rozmístěnými alespoň na jeho jednom čele v úhlových roztečích na postupné stupňovitě se zvětšujících poloměrech při vzájemném pracovním přesahu čelních břitů sousedních hrubovacích nožů, vyznačená tím, že na obvodě nosného tělesa (1) nožové hlavy (10) je upraven alespoň jeden dokončovací nůž (3) s dokončovacím břitem (14) ležícím na...

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224389

Dátum: 01.12.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: ploch, kontrolu, rovinných, presnosti, interferometr, leštěných

Zhrnutie / Anotácia:

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch, zvláště funkčních rovinných ploch optických prvků, vyznačující se tím, že je tvořen bodovým zdrojem koherentního záření (Z), děličem (D) a objektivem (O), jehož poslední optická plocha (O1), přivrácená ke kontrolované rovinné ploše (P1) předmětu (P), je rovinná.

Zařízení pro obkládání rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226558

Dátum: 15.11.1985

Autor: Nepraš Josef

Značky: obkládání, ploch, rovinných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obkládání rovinných ploch současně několika obkládacími deskami, zpravidla keramickými dlaždičkami, které jsou trvale přilepeny na plochý nosič, vyznačující se tím, že má tvar přenosného pomocného stativu, který má jednak výškově nastavitelnou teleskopickou stativovou rouru (60), jednak stativový výložník (61), který je na svém volném konci opatřen jak stativovým závěsem (62), tak i výložníkovou opěrkou (68).

Zařízení k broušení ploch, zejména rovinných, různé velikosti na skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220066

Dátum: 15.10.1985

Autori: Suchánek Josef, Bien Petr

Značky: zejména, zařízení, velikostí, rovinných, předmětech, sklenených, ploch, různé, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterní výroby a řeší problém zvýšení produktivity a jakosti při broušeni ploch různé velikosti na skleněných předmětech, zejména lustrových ověsech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že broušení ploch různé velikosti se provádí za konstantního měrného tlaku rovného nebo blízkého optimálnímu pro materiál daného předmětu a nástroj, a dosahuje se to ho tím, že předmět je přisouván k nástroji konstantní rychlostí. Zařízení pro...

Zařízení k broušení nebo leštění konvexních, konkávních i rovinných ploch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218415

Dátum: 15.03.1985

Autor: Hasalík Milan

Značky: rovinných, ploch, zařízení, výrobků, leštění, konvexních, broušení, konkávních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení konvexních, konkávních i rovinných ploch výrobků, zejména lisovacích forem stínítek televizních obrazovek řeší problém mechanizace broušení lisovacích forem nebo podobných výrobků. Výrobek je uložen v upínači na vozíku podélného posuvu a vozíku příčného posuvu. Na výrobku je nasazena dvojdílná šablona. Na vřeteni nástroje je řídicí hlava s kontakty a narážkou a koncovým spínačem. Při posuvu výrobku kontakty a koncový spínač...

Zařízení pro polohování pružných rovinných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229857

Dátum: 15.01.1985

Autori: Lein Eberhard, Aurich Horst, Seyfarth Gerhard, Köhler Eberhard, Grosse Klaus, Nestler Michael, Ochsenfarth Hans-christian, Reichardt Hans

MPK: B65H 9/00

Značky: pružných, rovinných, zařízení, polohování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro polohování pružných rovinných materiálů, zejména textilních materiálů pro oděvní průmysl pro přemisťování pružných rovných materiálů z libovolné polohy do určené polohy bez omezení volného přístupu k polohovanému pružnému rovnému materiálu. Proto se polohovaný pružný rovinný materiál klade na vzduchový polštář a transverzálním proudem se přemisťuje k zarážkám ve kterých probíhá vyrovnání. Transverzální proud, nutný pro tento pohyb,...

Zařízení pro spojování dílců na rovinných styčných plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216791

Dátum: 01.07.1984

Autor: Wachs Manfred

Značky: styčných, spojování, plochách, zařízení, dílců, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úlohu, jak odstranit u takových zařízení nadměrné množství ruční práce, usnadnit manipulaci a umožnit, aby při vytváření spojů nebylo zapotřebí speciálních nástrojů. Vynález spočívá v tom, že zařízení pro spojování dílců sestává z první spojovací součásti A, která je osazena na styčné ploše nebo ve styčné ploše prvního dílce a sestává z příklopové válcové skříně s komole kuželovitou vnitřní stěnou, jejíž užší základna je otevřená a...