Patenty so značkou «rovinný»

Rovinný polohovací mechanizmus s ozubeným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247012

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vencl Zbynik

MPK: B26J 15/00

Značky: polohovací, rovinný, mechanizmus, ozubeným, remeňom

Text:

...remenice 8. Osi hnacích -remenĺc 1, 2 a volne ovocnej remenice 8 sú navzájom rovnobežne a kolmé na rovinu,ktorá je rovnobežne s priamočiarym vedením 4 a s ramennom B. suport 5 je opatrený štyrmi kladkami 9, 10, 11, 12, ktoré sú umiestnene vo vrcholoch pravouhlého rovnobežníka, ktorého dve strany sú rovnobežné s priamočiarym vedením 4 a dve strany s ramenom 6. Osi kiadiek 9, 10, 11, 12 sú rovnobežne s osami hnacích remeníc 1,2 a voľne otočnej...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor, absorpciou, priestorovou, fotometrický, doskový, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Elektroakustický číslicový rovinný snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 222855

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kočiš Štefan, Oravec Július

Značky: snímač, elektroakustický, súradníc, rovinný, číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania rovinných objektov a rieši elektroakustický číslicový snímač súradnic. Jeho podstata je v tom, že pozostáva zo snímacích mikrofónov umiestnených v rovine, z akustického budiča a z troch zosilňovačov, z troch komparátorov, z troch bistabilných obvodov, z troch hradiel, z troch čítačov, z procesora, z dvoch displeyov, zo zdroja impulzov a generátora hodinových impulzov.

Rovinný prepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220887

Dátum: 15.02.1986

Autor: Polák Štefan

Značky: přepínač, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinný prepínač je určený na prepínanie vlnových pásiem v rozhlasových prijímačoch, v ktorých sa na priebežné ladenie používa otočný kondenzátor a v ktorých sa obvody prepínajú spínacími diódami. Roviný prepínač je charakteristický svojím materiálovým usporiadaním, kde kovové platované kontakty sú nahradené, alebo potiahnuté vodivou umelou hmotou.

Volně kmitající rovinný vysévač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216657

Dátum: 15.12.1984

Autor: Keller Alois

Značky: rovinný, kmitající, vysévač, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského strojírenství a vztahuje se na strojní vybavení mlýnů, zejména na rovinné vysévače. Úkolem vynálezu je vytvořit rovinný vysévač střední velikosti se dvěma vedle sebe uspořádanými stohy sít, kterýžto problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen. Úloha je řešena vytvořením volně kmitajícího vodorovného vysévače, jehož těleso má tvar žlabu, otevřeného na koncích pro uložení stohu sít, přičemž ve středu žlabu je...

Suchý rovinný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224969

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: kolektor, suchý, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý rovinný kolektor s priestorovou absorpciou solárneho žiarenia pozostávajúci hlavne z kolektorovej vane, transparentných krytov a vláknitých alebo inak poréznych absorbérov, vyznačujúci sa tým, že aspoň dva absorbéry (3) a aspoň jeden vnútorný transparentný kryt (5) sú voči sebe uložené navzájom stupňovite vo smere dĺžky kolektora a medzi vonkajším transparentným krytom (2) a najdlhším vnútorným transparentným krytom (5) a jeho vo smere...

Pohyblivý rovinný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214503

Dátum: 28.02.1984

Autori: Petrjanoš Vít, Pek Oldřich

Značky: rovinný, pohyblivý, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštů pro spotřebiče tuhých paliv o menším výkonu, které se pohybují při odstraňování popela v určitých časových intervalech. Vynález řeší intenzivnější odstraňování popela z ohniště jednoduchými prostředky. Zvětšeného ubírání i částečně soudržného popela se dosahuje uspořádáním zubů na horní ploše roštu tak, že zuby jsou vystřídány s mezerami po celé šířce roštu. Před vrcholem každého zubu je propadový otvor. Vynálezu lze užít...