Patenty so značkou «rovinného»

Zariadenie rovinného osievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 281264

Dátum: 11.05.1994

Autor: Keller Alois

MPK: B07B 1/54, B07B 1/38, B07B 1/46...

Značky: rovinného, osievača, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre rovinný osievač (17) pozostáva zo sita, tvoreného skriňou (1) so spodnou doskou (4) a odvodom jemného materiálu, v ktorej je umiestnený rám (3) s výpletom (10), v ktorom sú vytvorené aspoň v jednom smere prepážky (12,13) na vytvorenie čistiacich polí v ráme (3) aj v spodnej doske (4). V čistiacich poliach sú na spodnej doske (4) umiestnené voľne čistiace elementy. Rám (3) vytvorený bez spojovacích elementov je v skrini (1)...

Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252355

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B32B 21/02

Značky: rovinného, prevedenia, doska, tvarovaného, drevovláknitá

Text:

...hmoty drevín, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvlákneného živičnatého dreva alko» sú borovica, smrek a iné,v množstve 2 až 30 z celkovej hrúbky vlaknitého koberce s obsahom živice 0,5 až 7,0 a. stredovú vrstvu -o hrúbke 40 až 90 pero. tvorí vrstva vláken z dreva zušľachtemého parafínrom alebo inou hydrofóbnou látkou.Výhody špeciálnej skladby nuovonavrhovanej dosky sú V tom, že sa znižuje spotreba deficitných drevín s vyšším...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Talae Damián, Klimko Jozef, Strelec Ján, Majereík Anton, Haluska Tibor, Džunko Jaroslav, Lošák Dušan

MPK: H01L 21/44

Značky: homogenního, polovodičového, systému, spoje, rovinného, výroby, dilatační, elektródou, způsob

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Zařízení pro zavádění textilního rovinného pásu do textilních úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Milan

MPK: D06B 3/10, F26B 13/10

Značky: úpravárenských, zavádění, textilního, zařízení, textilních, strojů, rovinného, pásu

Text:

...nevýhody dosavadniho stavu techniky do značné míry odstraňuje zařízení pro zavádění textilního rovinného pásudo textilnich úpravárenských strojů, tvořené tykavkou okrajetextilniho rovinného pásu, motorem s pohybovým šroubem pro ovládání pohybu ramene vstupniho vedení řetězu v rovině textilního rovinného pásu a zapojením ovládání motoru, podle vynálezuj jehož podstatou je, že zapojení ovládání motoru je tvořeno selsynem...

Zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215629

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kostura Michal, Pandula Ján, Kepič Štefan

Značky: rovinného, členu, zařízení, výstupního, čtyřčlenného, mechanismu, změnu, amplitudy, klikového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu se týká oblasti pohybových mechanismů. Problémem, který vynález řeší, je změna amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu v závislosti na smyslu otáčení kliky. Zařízení podle vynálezu obsahuje kliku, jež je opatřena drážkou, ukončenou na obou koncích zářezy. Drážka a zářezy mají vzhledem k ose otáčení kliky konkávní tvar....