Patenty so značkou «rotujúcich»

Zariadenie na bezkontaktné meranie excentricity rotujúcich častí strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7388

Dátum: 01.03.2016

Autori: Krchová Denisa, Balara Milan, Vagaská Alena, Hrehová Stella, Kuric Ivan

MPK: G01B 11/10, G01B 11/24

Značky: zariadenie, rotujúcich, bezkontaktné, částí, meranie, excentricity, strojov

Text:

...výstrednosti (excentricity). Navrhované zariadenie znázornené na obrázku 1. pozostáva zo stojana, ktorý je zasunutý pod merané rotujúce valcové teleso stroja. Na stojan je upevnený servomechanizmus mikroposuvu,ktorý nesie vidlicový rám, na ktorého jednotlivé ramená je pripevnený fotodetektor a polovodičový laser. Uvedené zariadenie tiež pozostáva z bloku komunikácie a z riadiaceho počítača, ktorý je pripojený viackanálovým obojsmerným...

Magnetický držiak pre rotory s permanentnými magnetmi rotujúcich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6931

Dátum: 27.09.2006

Autori: Pabst Otto, Gadrino Franco

MPK: H02K 1/27, H02K 15/03, H02K 41/03...

Značky: magnetmi, rotory, rotujúcich, magnetický, držiak, permanentnými, strojov

Text:

...g magnetu, ako vidieť na obr. 3 a 4. Výhodný držiak g magnetu je klieštový prvok s dvoma čeľustami 3 4, ktoré sú spojené ohybným mostíkom g. Čeľuste g, g tvoria sedlo 6, do ktorého sa dá vložit časť zostavy 29 magnetu. Príkladom vhodnej zostavy Q magnetu je zostava platňových jadier držaná pokope sťahovacími tyčami g a držiaca permanentný magnet 22, ako je opísané v doteraz nerozhodnutej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2007/063370 A 1,...

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balúch Jozef, Zatloukalová Viera, Martinovič Karol

MPK: F16J 15/44

Značky: utesnenie, prašného, fluidného, prostredia, částí, strojných, přechodu, rotujúcich, prevádeniu, spôsob, zaradenie

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: skľučovadlá, ochranné, zariadenie, tlakových, najmä, valcov, rotujúcich

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Upínacie zariadenie rotujúcich obrovkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266294

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kollárik Dušan, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/10

Značky: rotujúcich, obrovkov, zariadenie, upínacie

Text:

...lgl je prepojený s mazničkou lll umiestnenou v základnom telese llg plniacim kanálom ll prechádzajúcim základným telesomllg i ozubeným kameňom 121 b. Z akumulátora 131 je mazivo 200 vedené rozvodnými kanálmi 133ku klzným plochám 124 prvkov 12 l kinematického mechanizmu 120, v tomto prípade ku klzným plochám 131 ozubeného kameňa 1213 a klzným plochám 133 zubu 122 šmýkadla 121 a, ktorý jevedený v šikmcj drážke lg ozubenőho kameňa l 21 b,...

Mazacie zariadenie rotujúcich upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264845

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/02

Značky: mazacie, zariadenie, rotujúcich, upínačov

Text:

...čiastočnom priečnom reze,na obr. 2 je iný priklad usporiadania mazacieho zariadenia v čiastočnom reze a na obr. 3 je príklad prevedenia snímaoieho prvku v priečnom reze.Mazacie zariadenie ggg rotujúceho upinača ggg pozostáva zo zásobníka głg maziva ggg,tlakového mechanizmu § 33. mazacich kanálov ggg spájajúcich zásobník głg maziva ggg s mazanými funkčnými plochami ggg. zásobník głg maziva ggg pozostáva z valcovej dutiny gg vytvorenej radiálne...

Antiventilačný kryt pre upínače rotujúcich súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264163

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/08

Značky: upínače, súčastí, antiventilačný, rotujúcich

Text:

...môže znížiť Výkon pohonu skúšobných zariadení na daeštrukčné skúšky.V ďalšom sapomocou týchto krytov zníži prúdenia vzduchu V oľkuolí skľučovadla a roznášanie triesok do priestoru nárazom do vystupujúcich častí.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady usporiadania antiventilačnéhokrytu podľa vynálezu, kde .na obr. 1 je príklad antiventilačného krytu vv osovom rezea v použití na skľučovadle. Na obr. 2 je ďalší príklad telesného vytvorenia...

Zariadenie na ohrev vo vákuu rotujúcich a fotopolovodivým materiálom naparovaných tenkostenných valcových podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Revák Emil, Rychnavský Štefan, Michaneo Michal, Fee Imrich, Matula Jozef

MPK: G03B 5/04

Značky: tenkostenných, materiálom, rotujúcich, vakuu, podložiek, válcových, fotopolovodivým, ohrev, naparovaných, zariadenie

Text:

...systému nespoľahlivé.Vyššie uvedené .nevýhody odstraňuje zariadenie na ohrev tenkostenných valcových podložiek podľa tohoto vynálezu, pozostávajúce z výhrevného telesa, odraznej plochy a snímača teploty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že výhrevné teleso a odrazná plocha sú nepohybli-vo umiestnené v-o vnútri tenkostennej valcove-j podložky, kde v-ýhrevné teleso a snímač teploty sú súčasťou regulačnêho obvodu, pričom snímač teploty je počas...

Zariadenie na nastavovanie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238412

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čelko Peter, Mandelík Eduard

MPK: B23Q 1/26

Značky: nastavovanie, najmä, vzdialenosti, rotujúcich, osovej, valcov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je presné nastavenie osovej vzdialenosti rotujúcich valcov pri veľkej tuhosti, konštrukčnej jednoduchosti a výrobnej nenáročnosti celého zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na nastavenie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov, pozostávajúcim za základovej dosky a bočníc, pričom bočnice majú vytvorenú drážku v tvare T tak, že sú ňou rozdelené na dve časti, z ktorých jedna je pripevnená k základovej doske a...