Patenty so značkou «rotorových»

Spôsob a zariadenie na výrobu rotorových a statorových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11858

Dátum: 22.06.2010

Autor: Mössner Bernd

MPK: B21D 28/22, H02K 15/02

Značky: zariadenie, statorových, výrobu, rotorových, plechov, spôsob

Text:

...pretože to umožňuje optimálne využitie materiálu.0012 Pritom je vo vynáleze výhodné, že na vystrihovanie rotorových drážok a otvoru stĺpika na jednej strane a vystrihovanie statorových drážok a vykonávanie deliacich strihov na strane druhej, sa vždy používa jeden nástroj, respektíve kombinácia nástrojov, a plech sa pohybuje v kľukatom pohybe pod nástrojmi, respektíve kombináciami nástrojov. Alternatívne sa môžu prirodzene pohybovať tiež...

Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov najmä rotorových a statorových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260283

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čobirka Ján, Bauernfeind Peter

MPK: B21D 43/22

Značky: pakety, plechov, zrovnávanie, výstrižkov, rotorových, nastohovaných, statorových, zariadenie, najmä

Text:

...v tom, že obsahuje dotláčacie ramená umiestnené nad úrovňou dopr-avníka, ovládané prevodovými meichanizmami pre zmenu priamočlareho pohybu valca v- otáčavý pohyb dotlača-cích ra 4mien, pričom paketa nastohovaných výstrižkov je opretá o narážku.l Príklad vyhotovenia zariadenia .na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov podľa vynálezu je na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pohľad na zariadenie zhora, obr. 3 - pohľad zboku a...

Způsob zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270653

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bače Jiří, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: strojů, rotorových, spřadacích, zapřádání, způsob, příze

Text:

...e to do pracovní polohy I a zapřádscí polohy II, vychyloveoí člen lg, vytvořený z tuhá páky. Vychylovscíčlen 33 Je zkrutnou pružinou l§. nevlečenou ne čepu 1 l. tlečen do přední. úvrati. tj. do zepřádecí. polohy II proti vložce eily vyvolene nepetim v přizi. zepřodeci polohy II vychylovaciho členu lg je doegženo dorazem ne etevitelný dorez lg, který je tvořen šroubem, uchyceným v držeku lg. Neeteveni výehylky vychyloveeiho členu lg pomoci...

Zariadenie pre ovládanie membránového ventila k dávkovaniu plynov najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260784

Dátum: 12.01.1989

Autor: Radič Rudolf

MPK: G01F 11/06

Značky: membránového, zariadenie, plynov, ventila, strojoch, rotorových, ovládanie, najmä, dávkovaniu

Text:

...6, ktorý zasahuje dopriestoru klúča 3. Vo vytláčacom tŕni je vytvorený plniaci otvor 7 a prívodný kanál B,ktoré vyústuje do otvoru vytvoreného z dolného konca vo vytláčacom tŕni B.V otvore vytláčacieho tŕň-a 6 je na vyüsteni prívodného kanála 8 a plniaceho otvoru 7 uložená membrána 10 po obvode dosadajúca na spojovaciu maticu 14 zaskrutkovanú do otvoru vytláčacieho tŕňa G. V strednejčasti na membránu 10 dosadá opierka 12uložená...

Zařízení pro zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258171

Dátum: 15.07.1988

Autori: Buryšek František, Hortlík František, Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: rotorových, zapřádání, spřadacích, zařízení, strojů, příze

Text:

...a mimopracovní polohy, je provedeno známým způsobem napr. na objížděcím zařízení, která pojíždí podél rotorového stroje. zapřádací těleso g má upraven známým způsobem zapŕádací kanál lg pro zapřádání příze ll. V blízkosti vstupní části gg zapřádacíhc tělesa 2 ústí bočně k jeho stěně tlakový kanál łg pro přívod tlakového vzduchu. V tlakovém kanálu lg je upravena tryska 35 pro regulaci množství vzduchu. Tlakový kanál lg navazuje na neznázorněný...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 246430

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koenek Drahomír

MPK: G01G 17/00

Značky: zariadenie, strojoch, rotorových, najmä, bombičiek, hmotnosti, kontrolu, sifónových

Text:

...D, 21 sú na konci pružne spojené prostredníctvom tlačnej pružiny 31. Medzi ramenami vonkajších čeľwstĺ 20, 21 je uložený kľúč 26 opatrený pákou 24 s kladk-ou 25. Klad-ka 25 je v styku s vačkou 23. Na druhom konci kontrolného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené závažie 14 a clona 13..Pod clonou 13 je umiestnený v kontrolnej polohe bezdotykový snímač 28. Držia-k 10 je v spodnej časti opatrený čapom 11,na ktorom je uložená...

Automatický ovládač rotorových stupňů asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251647

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kozelský Jiří, Fulneček Karel, Tešnar Jiří

MPK: H02P 1/42

Značky: rotorových, ovladač, motorů, automatický, asynchronního, stupňů

Text:

...motoru podle vynálezu spočívají zejména v tom, že spínd rotorová stupně na základě skutečných otáčok elektrického motoru, čímž se zajišĺuje snížení proudových äpiček, snížení mechanického namâhání strojního zařízení a úspora elektrické energie. Navíc dochází i ke zvýšení bezpečnosti práce, protože obsluha nemusí svou pozornost věnoçat správněmu spouštění pohonu, ale může se plně venovat vlastní obsluze zařízení.Vynúlez bude dole podrobnějí...

Zapojení pro sledování fázových rotorových proudů kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243027

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaden Horst, Lehmann Wolfgang

MPK: H02H 7/097

Značky: sledování, rotorových, fázových, proudu, motorů, kroužkového, zapojení

Text:

...13 prvního stupně filtrece. v První pől kondenzátorů 11, 12, 13 prvního stupně flltrace je připojen přes odpor-y 131, 132, 193 druhého stupně filtrace na první pől kondemátoru § ga, 83 druhého stupně filtrsce s první svorku seřízovacích potcnciometrů m 1, na, na.Střední vývod s druhá svorka seřizovacích-potenciometrů 11, 112, u jsou připojeny na první pől kondenzátorů 2 22, 23 třetího stupně filtrace a první vstup citlivých reléDruhý pől...

Zapojení pro sledování rotorových proudů asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243026

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chýlková Jaromíra, Mach Vladimír

MPK: H02H 7/097

Značky: zapojení, rotorových, asynchronního, kroužkového, motorů, sledování, proudu

Text:

...usměrnovač 1, § je zapojen do seria, přičemž mezi střední vývod s první svorky potencíoustrů LL, lg, u jsou zapojeny Kondenzátory 19 , 122, 193 druhého stupně filtraoe.současně jsou střední vývody potenciometrů LL, 13 d, u zspojeny tak, že střední vývod prvního potencíometru 1 | je připojen na první vstup cítlívého relé JA, střední vývod druhého potenciometru 13 je pžipojen na druhý vstup citlivého relé u a střední vývod třetího potenoiometnu...

Jednočinný horizontální lis, zejména pro nalisování rotorových klecí na hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 233294

Dátum: 01.04.1987

Autori: Petr Oldřich, Jeništa Václav

MPK: H02K 15/02

Značky: jednočinný, klecí, rotorových, zejména, horizontální, hřídele, nalisování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení honstrukce a údržby a umožnění použití lisu ve výrobě používající manipulátorů běžného typu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že na horizontálním loži (11) je kolmo uspořádána základ ní deska (1), která nese alespoň jednu dvojici vzájemně rovnoběžně a souměrně vůči ose (18) lisování uspořádaných pístových pohonů (5), s výhodou hydraulických, jejichž pístnice (6) jsou zakotveny v unášecí desce (7), pohyblivě...

Zariadenie pre nastavovanie otáčok a momentu pohonu rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235227

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bies Rudolf, Šimo Vincent

MPK: H02P 5/06

Značky: nastavovanie, zariadenie, pohonů, momentu, rotorových, otáčok, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je mechanické spojenie indukčnej spojky vstupného hriadeľa s poháňacím elektromotorom a tachogenerátor uložený na spojovacom hriadeli spájajúcom indukčnú spojku s momentovou spojkou. Indukčná spojka je elektricky spojená s regulátorom otáčok prepojeným s porovnávacím obvodom indukčnej spojky, na ktorý je pripojen snímač dávkovania a tachogenerátor. Momentová spojka je elektricky spojená cez potenciometer nastavenia momentu s...

Uložení rotorových nožů, zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248356

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hájek Jaroslav, Žižka Bohumil

MPK: B02C 18/18

Značky: materiálů, rotorových, obtížně, zvláště, uložení, nožů, dělitelných, drtiče

Text:

...rotorovýoh nožů podle vynálezu je, znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje v půdorysu část skříně drtiče s rotorem, obr. 2 znázorňuje v řezu rovinou E-E část rotoru z obr. 1 s uohycením rotorových nožů, obr. 3 znázorňuje řez rovinou F-F z obr. 2, obr. 4 znázorňuje pohled P 1 z obr. 2 a obr. 5 znázorňuje pohled P 2 z obr. 2.Ve skříni §§ rotoru l je uložen rotor l v ložiskách § 1. Rotor ł je opatřen obvodovými drážkami 3, do...

Zariadenie k brzdeniu rotačného pohybu upínačov, najmä u rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234985

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hrušovský Michal

MPK: B23Q 3/16

Značky: upínačov, pohybu, strojov, brzdeniu, rotorových, zariadenie, najmä, rotačného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dostatočné pribrzdenie upínačov, počas ich otáčania. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením k brzdeniu rotačného pohybu upínačov, najmä u rotorových strojov tak, že upínač počas otáčania je v dotyku s klinovým remeňom v predpruženom stave a jeho hnacia klinová remenica je prostredníctvom ozubeného prevodu pripojená na centrálne hnacie ozubené koleso.

Zařízení k automatickému řízení rotorových spřádacích jednotek na bezvřetenovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 232372

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sloupenský Jiří, Kutlvašr Jiří, Tyl Miloslav, Bouček Miroslav

MPK: D01H 1/12

Značky: stroji, bezvřetenovém, jednotek, rotorových, automatickému, spřadacích, spřádacím, řízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odstraňování poruch v ovládacím obvodu spřádací jednotky (podle A0 201 779) tak, aby nedocházelo k odstavení celého stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepínací klopný obvod každé spřádací jednotky, který je zapojen v sérii na stroji, je upraven odděleně od vyjímatelného ovládacího obvodu spřádací jednotky a je s ním spojen prostřednictvím rozpojitelných kontaktů.

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šicko Ján

MPK: F16K 21/16

Značky: rotorových, membránový, plynov, ventil, dávkovanie, strojoch, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z puzdra (1) ventilu, v ktorom je vo vertikálnom smere posuvne uložené teleso (2) ventilu v axiálnom smere s vytvoreným otvorom (22) na dne ktorého je uložená membrána (3) a puzdro (4) opatrené závitom a na čelnej ploche dorazom (10), pričom v púzdre (4) je uložená prítlačná skrutka (7), na ktorej je prestaviteľne uložená ovládacia páka (8) s...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: strojoch, orientáciu, dopravu, rotorových, hlavou, zariadenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227566

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: nástrojov, zariadenie, ovládanie, pracovných, rotorových, strojoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch pozostávajúce z vonkajšie ho šmýkadla, v ktorom je posuvne uložené vnútorné šmýkadlo, ktoré sú prostredníctvom vodiacich kladiek uložené na pevnej obvodovej vačke rotorového stroja, pričom pod šmýkadlom je na no snom venci rotorového stroja pevne uchytený pracovný nástroj, vyznačujúce sa tým, že vonkajšie šmýkadlo je na dolnom konci na vnútornej ploche opatrené vodiacou drážkou...

Zariadenie na kontrolu polohy najmä skrutkovaných súčiastok na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228741

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čelko Peter, Jedlička Jozef

MPK: B65G 47/14, B65G 43/08

Značky: kontrolu, najmä, polohy, skrutkovaných, strojoch, rotorových, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je skontrolovať správnosť naskrutkovanej matice na rotorovom montážnom stroji. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že oproti kotúčovým narážkam skrutkovacích vretien je výkyvne a odpružene uložená snímacia páka, opatrená priechodzou drážkou. Horná plocha snímacej páky je opatrená ovládacím nábehom, nad ktorý zasahujú impulzné palce skrutkovacích jednotiek. Oproti impulzným...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220914

Dátum: 15.03.1986

Autori: Radič Rudolf, Rolinec Štefan

Značky: zariadenie, kontrolu, najmä, strojov, výrobkov, rotorových, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojoch, napr. sifónových bombičiek. Účelom vynálezu je automaticky kontrolovať hmotnosť veľkého počtu výrobkov vo výrobnej linke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na kontrolu hmotnosti výrobkov najmä na rotorových strojoch, podstatou ktorého je, že vo vybraní telesa zariadenia sú posuvne uložené sane. Na saniach je pod výrobkom uložené predpäté pružné vahadlo....

Způsob vytváření přízových cívek s předem zadanou délkou příze na rotorových spřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227663

Dátum: 15.02.1986

Autor: Felix Ernst

Značky: rotorových, zařízení, zadanou, způsob, cívek, příze, provádění, předem, způsobu, vytváření, přízových, tohoto, spřadacích, strojích, délkou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření přízových cívek s předem zadanou délkou příze na rotorových spřádacích strojích, u kterého se prostřednictvím nejméně jednoho pojízdnéno více spřádacím místům přiřazeného odebíracího ústrojí odebírají plné křížové cívky tehdy, jestliže z porovnání mezi skutečnou hodnotou navinuté délky příze, zjištěné měřicím ústrojím délky a mezi žádanou hodnotou, vyplyne jejich shodnost, vyznačující se tím, že z počítací jednotky (4) se vyšle...

Zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221438

Dátum: 15.02.1986

Autor: Zavřel Jaroslav

Značky: míchaček, prašnosti, rotorových, snížení, směsi, zařízení, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi vytvořené z dávkovače spojeného s míchačem a případně z odlučovače prachu. Zařízení je tvořeno odvzdušňovacím potrubím, které je jedním koncem napojeno k horní části dávkovače a druhým koncem je prostřednictvím pružného přechodu propojeno s mísicím prostorem míchačky. V horní části mísicího prostoru míchačky je umístěna nejméně jedna vodní clona, rozdělující mísicí...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226386

Dátum: 01.11.1985

Autor: Michalka Vladimír

Značky: bombičiek, najmä, rotorových, zariadenie, hmotnosti, kontrolu, strojoch, sifónových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmá sifónových bombičiek na rotorových strojoch pozostávajúce z podstavca, na ktorom je v každej pracovnej polohe zvisle zložený preklápací mechanizmus a vodorovne kontrolný mechanizmus vyznačujúce sa tým, že preklápací mechanizmus /2/ je tvorený ozubeným hrebeňom /5/ v zábere s ozubeným pastorkom /4/, ktorého dolný koniec je opatrený ovládacou kladkou /8/ uloženou vo vačke /9/, pričom ozubený pastorok /4/ je...

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222111

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bělohoubek Jilji, Sklář Jaromír, Michenka Miroslav, Novák Jiří

Značky: rotorem, stykačů, rozběhu, asynchronních, zapojení, frekvenční, spínání, polovodičové, vinutým, řízení, rotorových, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem, vyznačené tím, že na svorky (1, 7) rotorového napětí jsou připojeny první a druhá stabilizační dioda (9, 10), které jsou svými anodami navzájem spojeny, kde před první stabilizační diodou (9) je na první svorku (1) rotorového napětí připojen první odpor (8) a za první stabilizační diodou (9) druhý odpor (11), kde na druhý...