Patenty so značkou «rotorová»

Rotorová zostava pre synchrónne reluktančné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17011

Dátum: 30.09.2008

Autori: Kylander Gunnar, Magnussen Freddy, Johansson Erik

MPK: H02K 15/02, H02K 1/24

Značky: reluktančné, rotorová, synchronně, stroje, zostava

Text:

...sú často vysoko toxické a vyžadujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia vovýrobných procesoch na ochranu robotníkov a životného prostredia. Tieto faktory vedú k zvýšeniu času potrebného na výrobu aj výrobných nákladov. Naviac lepidlami spojené rotorové plechy môžu mať problémy s tým, aby vydržali vysoké zvýšenie teploty a mechanické napätie, vytvorené napríklad odstredivými silami pri prevádzke za vysokých rýchlostí a/alebo vysokého výkonu....

Rotorová spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263855

Dátum: 12.05.1989

Autori: Diviš Václav, Starý Josef, Švec Zdeněk

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: spřádací, rotorová, jednotka

Text:

...otáčení a nedá se použít výstředný odváděcí otvor.Příkladné provedení rotorové spřádací jednotky je znazorněno na obr. 1 v celkovém schematickém provedení a v. řezu, se znázorněním nejdůležitějších částí, na obr. 2 je v řezu znázorněno detailní provedení spojení nálevky, separátoru .a odnimatelné vložky,na obr. 3 jiné konkrétní provedení rovněž vřezu a na obr. 4 pohled ve směru lV-IV zRotorová spřádací jednotka sestává ze znamého...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Bělohoubek Karel, Novotný Josef, Hejrovský František

MPK: F04D 29/34

Značky: kompresoru, rotorová, axiálního, lopatka

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Rotorová část mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234305

Dátum: 01.03.1987

Autori: Liška Josef, Nepustil Tomáš

MPK: F16C 31/00

Značky: část, mechanismu, rotorová

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorová část mechanizmu uspořádaná na hřídeli s ložisky, opatřená nárazníkem a pružným dorazem axiálního posuvu ve smyslu působení axiální síly, působící zejména mimo dobu rotace součásti, umožňuje zachycení takových velikostí, axiálních sil, zejména charakteru rázu, které by při dosud obvyklém uložení součásti vedly k poškození ložisek. Zařízení je vhodné zejména pro rotory elektrických strojů točivých.

Filmová rotorová odparka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222537

Dátum: 15.03.1986

Autori: Luťcha Josef, Pall Milan, Bořecký Dalibor, Frank Josef

Značky: odparka, filmová, rotorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká filmové rotorové odparky pro zpracování kapalných a tuhých látek. Zařízení podle vynálezu sestává z kyvné lopatky upevněné pomocí čepu kyvné lopatky na unášeči rotoru, který ji spojuje s rotorem. Podstata vynálezu spočívá v úpravě tohoto zařízení 1) opatřením torzní pružinou 2) opatřením pružinou 3) konstrukčním a hmotnostním řešením kyvné lopatky bez použití přídavného pružného elementu.

Lisovací zařízení pro statorová nebo rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217611

Dátum: 15.09.1984

Autori: Gőssel Klaus, Kalkbrenner Aribert

Značky: strojů, rotorová, zařízení, statorová, svazků, lisovací, segmenty, elektrických, tělesa, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisovacího zařízení pro statorová a rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických středních nebo velkých strojů pro tepelné zpracování svazků pod tlakem. Úkolem vynálezu je vytvořit lisovací zařízení, kterým se tlak tepelného zpracování mění, případně se udržuje předem zadaný tlak konstantním. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na dolní přítlačné desce 1 je upevněn nejméně jeden hydraulický válec 4, který nese...