Patenty so značkou «rotorem»

Manipulátor s motorom s vonkajším rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12419

Dátum: 09.12.2009

Autori: Nitz Gernot, Weingärtner Andreas, Kos Daniel

MPK: B25J 9/10, B25J 17/02, F16H 1/46...

Značky: rotorem, manipulátor, vonkajším, motorom

Text:

...kolesom poprípade unášačom planetových kolies, byť spojené rozoberateľne, napriklad stvarovým a/alebo silovým stykom, napríklad skrutkovými spojeniami, zástrčnými spojeniami alebo podobne. Rovnako tak môžu byť členy manipulátora spojené s elementami planetového stupňa aj nerozoberateľne, napríklad zvarené, spájané alebo zlepené, alebo s nimi môžu byťPoužitím jedno alebo viacstupňového planetového prevodu môžu byť u jedného výhodného...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/15, H02K 5/04, H02K 5/16...

Značky: způsob, rotorem, výroby, elektricky, stroj, diskovým, točivý

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Koivánek Josef, Pác Jioa, Eermák František, Petrůj Jaroslav

MPK: H02K 3/04

Značky: hladkým, synchronních, frekvence, dvoupólových, rotorem, mezních, polovodičových, strojů, napájených, tlumící, měničů, vinutí, výkonu

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246399

Dátum: 01.08.1988

Autori: Motáeek Tomáš, Kratochval František, Veselý Karel, Veverka Miroslav

MPK: H02K 3/50

Značky: rotorem, dvoupólových, synchronních, vinutí, uchycení, rotoru, výztužných, strojů, vložek, hladkým

Text:

...důležité je podstatné zvýšení mechanické odolnosti rozpěrného systému.Příklad uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru je uveden na přiloženém výkrese, kde obr.l představuje obandážovánípsvazků vodičü jedné drážky vinutí rotoru,na obr 2 je znázorněn echemeticky řez čely vinutí rotoru rovinou procházející hlavní osou stroje. Z obr.3 je pstrný částečný pohled na vnější průměr čel vinutí rotoru v místě vložkování v rovině rovnoběžné s...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Beran Miroslav, Vnuk Miroslav, Kondelíková Jaroslava, Fiala František

MPK: H02K 9/02

Značky: chlazení, částí, synchronních, strojů, rotorem, výkonu, hladkým, rotoru, přechodové, mezních

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Tlumicí vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243978

Dátum: 01.07.1988

Autor: Swalwell John Edward

MPK: H02K 3/04

Značky: vinutí, strojů, synchronních, hladkým, tlumící, rotorem

Text:

...nemohou být zeslabeny, například vývrty pro vlast nf ventilaci vinutf, protože jsou značně mechanicky namâhány.Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstreněny tlumfcfm vinutfh synchronníbh strojů s hladkým rotorem. Podstata vynâlezu spočívâ V tom, še vnější strana každého rotorovêho zubu je ve smyslu podělnê osy stroje a po celé svê dělce opatřena k nf těsně připevněným pásom z elektricky vodivêho materiálu. Na vých čelnfch stranách jsou...

Zapojení pro řízení polohy vícefázových indukčních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256864

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/40

Značky: rotorem, polohy, motorů, zapojení, indukčních, řízení, vícefázových, vinutým

Text:

...uvedeného zapojení je, že umožňuje jednoduchým způsobem měnit velikost úhlového natočení hřídele, změnou fázového posunu, případně pri provozu V diskrétním režimu umožňuje měnit velikost kroku motoru a při použití výkonného motoru lze docílit krokového motoru s vyšším výkonnovým využitím.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu.Výstup zdroje harmonického napětí l je zapojen s obvodem 2 s řiditelným fázovým posunem...

Stator motoru, zejména krokového motoru s drápkovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt Helmut, Renkl Klaus

MPK: H02K 37/00

Značky: stator, rotorem, zejména, motorů, drápkovým, krokového

Text:

...obvodu pólového plechu Q rozmístěny nesouměrně a jejich poloze odpovídá poloha axiálních výřezů ll, lg a 11, 1 na čelních stranách válcové skříně 1. vzájemné osové nastavení všech čtyř pölových plechu Q je tedy dáno výlučně axiální hloubkou výřezů ll, gg a 13, já, a vzájemné obvodové vyřízení všech čtyř pólových plechů 3 je dáno pro každý pčlový plech 3 specifickou polohou axíálních výřezů ll, 13 à ZA, zá na obvodu válcové skříně 1. Axiální...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/50

Značky: hladkým, synchronních, budicího, rotorem, výztužné, rohové, vinutí, vložky, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gey Michel, Comensoli Jean-claude, Delassus Jean, Pouger Paul

MPK: H05K 7/20, H02K 15/16, G01R 31/34...

Značky: zařízení, kovových, okolí, předmětů, velkého, pole, uložených, rotorem, ochranu, alternátoru, vytvářeného, statoru, magnetického

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Klín s ventilačními drážkami pro synchronní stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Höhne Detlef, Krumbiegel Curt, Schünemann Ulrich

MPK: H02K 1/32, H02K 1/30

Značky: hladkým, stroje, rotorem, synchronní, klín, drážkami, ventilačními

Text:

...reaktance pro pýoudy vyšších harmonických se současně snižují ztráty ve stroji a zlepší se chlazení budícich civek rotoru, aniž by došlo ke snížení mechanické pevnosti klinů nebo zubů rotoru.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad klínu s ventilačními drážkami pro synchronni stroje 5 hladkým rotorem podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na klín a obr. 2 příčný řez umístění klinu v zubu rotoru.Klin 3...

Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252066

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Ctibor, Vambera František

MPK: H02K 24/00, H02K 23/40

Značky: rotorem, hrníčkovým, snímačem, motor, stejnosměrný, čtyřpólový

Text:

...perame- Ť trů celé sestavy monobloku motor - snímač.Příklad provedení motoru ee snímačom podle vynálezuł ve tvaru techodnema, Je znázornän na přiloženém výkreeu v öáeteöném řezu.Stutor motoru ł Je vytvořen ze etctorového Jhe, ke kterému Joou připevnänypermanentní magnety 3. Permanentní magnety 3 Jsou ne vnitřní straně opątřeny zaob 1 enými.pő 1 ovými náatavoi tak, že me-.o si plochou pőlových náetavců a nepohyblivou částí 2 e...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem, se spřádacím rotorem, opatřeným ventilačními kanálky a otočně uloženým v komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 240788

Dátum: 01.08.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Turieniková Helena

MPK: D01H 1/16, D01H 7/882

Značky: předení, opatřeným, rotorem, ventilačními, otočné, zařízení, koncem, spřádacím, komoře, otevřeným, uloženým, kanálky

Text:

...zlepšení způsobu odvodu technologického vzduchuz těleea epřádacího ústrojí za ventilačními otvory epřádacího rotoru, při němž se ztráty technologického vzduchu eníží na minimum, přičemž ee v maximální míře zajistí eeparace mikroekopického prachu směrem do odvodu technologického vzduchu, takže se zamezí jeho vracení zpět do spřádacího rotoru. Toho je doeaženo zařízením k odvodu-technologického vzduchu z těleea epřádacího ústrojí, jehož...

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

MPK: H02K 15/16

Značky: zařízení, otáčivého, rotorem, statorem, stroje, měření, posunu, vzájemných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající...

Zařízení k axiálnímu nastavení funkční mezery mezi statorem a rotorem rotačního inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249829

Dátum: 15.04.1987

Autor: Loun Bohuslav

MPK: B23Q 17/10

Značky: statorem, mezery, funkční, rotorem, rotačního, nastavení, axiálnímu, snímače, zařízení, inkrementálního

Text:

...spočíva v tom, že využívá stšvajici kruhové drážky,záp 1 chu,ve válcovém povrchu ložiskového pouzdra, která dosud zůstává zcela nevyužłta a -je. splše na překàžku. Do této drâžky se vklàdà jeden nebo vice kruhových segmentů, zabírajícłch celou šířku dràžky, jejichž konce jsou rozřłžnuty a v těchto jrozřiznutich jsou rozpinány vtlačovanými klinovými nebo kuželu-evými součástnł, které procházejl fíxačnłm tělesem, nasazeným na vàlcovém...

Klecové vinutí rychloběžných synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232098

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/06

Značky: rychloběžných, rotorem, synchronních, hladkým, vinutí, motorů, klecové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění nebezpečných lokálních ohřevů rotoru, způsobených tokem proudů vyšších harmonických při nedokonale vodivém vzájemném spojení jednotlivých tlumičů klecového vinutí při povrchu rotoru. Klecové vinutí je tvořeno vzájemným spojením axiálních a radiálních tlumičů, jimiž jsou vodivé tyče či klíny uzavírající drážky rotoru a kruhy nakrátko. Nedokonale vodivé spojení při povrchu rotoru konců axiálních tlumičů s přilehlými...

Zařízení ke chlazení čelních částí rotorového vinutí dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233269

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Maloušek Antonń

MPK: H02K 9/02

Značky: vinutí, dvoupólových, rotorem, strojů, zařízení, čelních, synchronních, rotorového, částí, chlazení, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné a účinnější chlazení rotorového vinutí vzduchem chlazeného turbomotoru. Zařízení je tvořeno dvěma ventilačními systémy každé čelní části rotorového vinutí, která je rozdělena do dvou chladicích sektorů, z nichž první je tvořen dvěma ventilačními sekcemi před čely širokých zubů a druhý sektor dvěma sekcemi před čely ostatních zubů a drážek rotoru.Jednotlivé ventilační sekce jsou odděleny pevnými přepážkami a radiálně...

Klín drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233950

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Vojta Vladimír, Pergler Ivan

MPK: H02K 3/48

Značky: stroje, hladkým, rotorem, klín, drážky, synchronního, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem. Klín slouží k upevnění vinutí v drážce rotoru. Klín je tvořen z nosné a tlumící části, které jsou ve smyslu své podélné osy k sobě těsně přilehlé. Nosná část je z mechanicky pevného nemagnetického materiálu, kdežto tlumící část je z kovového materiálu elektricky vodivého. Průřez nosné části je větší než tlumící části.

Klín pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236007

Dátum: 01.02.1987

Autor: Argay Vladimír

Značky: klín, hladkým, navinuté, drážky, synchronního, stroje, rotorem, rotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem, který je určen pro chladící systémy rychloběžných strojů velkých výkonů s přímou ventilací budícího vinutí. Klín pro navinuté rotorové drážky je ve své spodní části opatřen ventilačními drážkami, které jsou kolmé k podélné ose klínu a jsou umístěny v prostoru, v němž se stýkají s vertikálními ventilačními kanály budicích cívek.

Zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buryšek František, Jaroš František

MPK: D01H 7/882

Značky: rotorem, předení, zařízení, spřádacím, bezvřetenové, rotujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem, do něhož zasahuje usměrňovací těleso s usměrňovací stěnou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poloměr křivosti zaoblení kruhové hrany usměrňovacího tělesa je v rozmezí 0,3 až 4 mm, potom na kruhovou hranu navazuje válcová plocha, přecházející do ostré hrany o maximálním zaoblení 0,2 mm, která je přivrácena ke straně dodávky vláken. Tímto zařízením se odstraňuje...

Systém chlazení budicích cívek synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234916

Dátum: 15.01.1987

Autor: Argay Vladimír

MPK: H02K 1/32, H02K 1/20

Značky: hladkým, rotorem, synchronního, budicích, stroje, cívek, systém, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká velkých rychloběžných strojů, a to jak s oboustrannou, tak i s jednostrannou ventilací. Uvedený systém je proveden tak, že v každé navinuté rotorové drážce je uložená jedna, popřípadě více ventilačních vložek. Ventilační vložka je tvořena tělesem obdélníkového průřezu a je ve smyslu své podélné osy opatřena vertikálními otvory, do kterých jsou vyvedeny horizontální kanály. Současně jsou podél obou bočních stěn každé navinuté...

Zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kašpárek Jaromír, Marková Marie, Kubový Miloslav, Švec Zdeněk, Štorek Jaroslav, Maryšková Hana, Dvořák Oldřich, Borovcová Želmíra, Šlingr Jaroslav, Konvičný Václav, Andres Jiří, Hrdina Jan, Brynda Václav, Dídek Stanislav, Čada František, Hácová Květa, Stejskal Alois Ing, Strnadová Eva, Reymanová Markéta, Lehká Věra, Marešová Jiřina, Goldemundová Anna, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/12

Značky: zařízení, spřádacím, bezvřetenové, předení, rotorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem, do jehož otevřené čelní strany zasahuje výstupek tělesa ojednocovacího ústrojí, v němž vyúsťuje přiváděcí kanál, směřující proti skluzové stěně spřádacího rotoru, která přechází do sběrné drážky. Vynález řeší optimální vztahy mezi úhlem podélné osy přiváděcího kanálu a úhlem skluzové stěny vzhledem k rovině proložené sběrnou drážkou vzdáleností skluzové stěny od výstupku...

Elektrický stroj točivý s drápkovým rotorem buzený permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233328

Dátum: 15.08.1985

Autor: Halle Hartmut

MPK: H02K 21/08

Značky: magnetem, drápkovým, buzený, točivý, elektricky, rotorem, permanentním, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického stroje, buzeného stálým magnetem, s rotorem a systémem pólů, uspořádaným ve tvaru podkovy, zejména synchronního stroje s nejvyšším počtem pólů. Podobné stroje jsou využívány v pohonech na trífázový proud s napájením od ventilového měniče proudu. Cílem vynálezu je zabezpečení nezbytně vysoké koncentrace proudu při použití feritových magnetů, vyžadujících nižší náklady při nevelkých radiálních rozměrech. Rotor se...

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215297

Dátum: 01.08.1985

Autori: Buryšek František, Janoušek Jan, Škoda Stanislav, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel, Eliáš Jiří

Značky: spřádací, bezvřetenové, rotorem, příze, zařízení, spřádacím, zapředení, jednotce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem, obsahující zapřádací ústrojí pro vracení konce příze odtahovým kanálem do spřádacího rotoru, přerušovací ústrojí pro zkrácení konce příze na určitou délku, jakož i odváděcí kanál, napojený na odtahový kanál, jehož podstata spočívá v tom, že do odváděcího kanálu, který je jak při předení, tak i při zapřádání napojen na zdroj podtlaku, ústí alespoň...

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222111

Dátum: 15.07.1985

Autori: Michenka Miroslav, Sklář Jaromír, Bělohoubek Jilji, Novák Jiří

Značky: rotorem, zapojení, asynchronních, spínání, rozběhu, motorů, řízení, rotorových, stykačů, frekvenční, vinutým, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem, vyznačené tím, že na svorky (1, 7) rotorového napětí jsou připojeny první a druhá stabilizační dioda (9, 10), které jsou svými anodami navzájem spojeny, kde před první stabilizační diodou (9) je na první svorku (1) rotorového napětí připojen první odpor (8) a za první stabilizační diodou (9) druhý odpor (11), kde na druhý...

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy se tkacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219261

Dátum: 15.07.1985

Autor: Steiner Alois

Značky: řadovými, tkacím, tkalcovský, rotorem, prošlupy

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy se tkacím rotorem, jenž má prošlupní přidržovací ústrojí pro osnovní niti přes danou dráhu v horním nebo dolním postavení prošlupu, a s ovládacím zařízením uspořádaným ve směru běhu osnovních nití před tkacím rotorem k bočnímu vychylování každé osnovní niti a jejímu přiřazování prošlupnímu přidržovacímu ústrojí stanovícímu horní nebo dolní postavení prošlupu, vyznačující se tím, že ovládací zařízení má...

Zapojení pro ovládání úchopových machanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218968

Dátum: 15.06.1985

Autori: Růžička Vladimír, Ditrich Milan

Značky: ovládání, úchopových, motorem, poháněných, zapojení, asynchronním, rotorem, machanismů, nakrátko

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání úchopových mechanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko. Silnoproudá elektrotechnika - ovládání robotů poháněných el-motory. Řeší vnější i vnitřní uchopení předmětu čelistmi úchopového mechanismu poháněného asynchronním motorem v zapojení Y-D pouhými dvěma povely "sevřít" - "rozevřit". Na vstup přepínače "hvězda" - "trojúhelník" je zapojen klopný obvod, na jehož nastavovací vstup je zapojen snímač uchopení...

Způsob odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou a lamelovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231108

Dátum: 01.04.1985

Autori: Fabian Lutz, Krödel Gunter, Schmidt Günter, Möller Rainer

MPK: F04C 25/00

Značky: rotorem, toxických, plynů, způsob, lamelovým, vysocereaktivních, odčerpávání, vývěvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou s lamelovým rotorem pro úče1y použiti pro chemické zpracování podložek v oblasti mikroelektrotechniky. Úkolem vynálezu je zabránit uvnitř vývěvy tvorbě nežádoucích reakcí produktů, korozí oleje a také zahušťování odčerpávaných plynů nebo par bez významných technických nákladů a rovněž nalezení způsobu výroby čerstvého oleje v samotné vývěvě. Podle vynálezu...

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy s tkacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216198

Dátum: 15.10.1984

Autor: Steiner Alois

Značky: řadovými, prošlupy, tkalcovský, rotorem, tkacím

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy, s tkacím rotorem, který má prošlupní přidržovací ústrojí pro osnovní niti přes danou dráhu v horním nebo dolním postavení prošlupu a přírazné lamely pro vnesené útky, přičemž každému prostoru ve směru útku mezi dvěma sousedními příraznými lamelami je přiřazeno vždy jedno prošlupní přidržovací ústrojí pro stanovení horního nebo dolního postavení prošlupu ve směru osnovních nití před tkacím rotorem je...

Elektrický stroj, buzený od permanentních magnetů, s rotorem s póly ve tvaru drápů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217427

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hartmut Halle

Značky: permanentních, magnetů, tvaru, elektricky, stroj, rotorem, drápů, buzený, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického stroje, buzeného od permanentních magnetů, s rotorem s póly ve tvaru drápů, zejména synchronního stroje s velkým počtem pólů. Stroje takového druhu se používají u pohonů třífázového proudu s napájením od ventilového měniče proudu. Cílem vynálezu je zajistit dostatečnou vysokou hustotu magnetického proudu pro levné feritové magnety při malých rozměrech rotoru. Rotor s póly ve tvaru drápů má při tom takovou...