Patenty so značkou «rotace»

Zařízení na měření odchylky krystalografického směru křemíkového monokrystalického zárodku od osy jeho rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270395

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/34, C30B 35/00

Značky: krystalografického, odchylky, rotace, zárodku, křemíkového, zařízení, směru, měření, monokrystalického

Text:

...pohybiivü uioženy ve emim osy roloce křemikoveho monokryetolickćho zárodku.Posuvem zařízení ve smĺru osy roloce křemiiceveho monokrysislickłho zàrodku lze dosćhnoul polohy. kdy psprsky bodevőho svůbeinőho zdroje jsou odróleny od vrcholu křemikovőho monokryeiolickího zćrodku s po sobrezeni objeklivem ns sálnůrnou pioiónku vohipuji přes oku lár do oko pozorovehie. Tim je ząjiłtłno. že prekticky veĺkere odrełene evůilo přichází do oko...

Kluzné uložení odstředivky se svislou osou rotace bubnu a hnacím elektromotorem na boku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268421

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koros Bedřich, Stefan Libor

MPK: B04B 9/12

Značky: hnacím, elektromotorem, uložení, svislou, kluzné, bubnu, odstředivky, rotace

Text:

...kdy torzní klity tvoří značnou část výchylek kluzných podpěr.Nevýhody zneuáho řešení odstraňuje kluzně uložení odstředivky se svislou osou rotnce bubnu a hnacín elektronotoren na boku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v ton, že střed elasticity kluzných podpěr 1 pryžových pružin je od těžiště kluzné uložená části odstředivky vzdálen ve vodorovné rovině nejvýše o čtvrtinu vzdálenosti těžiště uložené části odstředivky od osy rotace...

Nástroj pro rotační tváření polotovaru směrem k jeho ose rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262731

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazánek Mojmír, Souček Pavel

MPK: C03B 19/04

Značky: nástroj, rotační, rotace, tváření, polotovarů, směrem

Text:

...pouze jednoduše realizovatelný přímočarý pohyb, jehož účinkem dojde k požadovanému tváření materiálu. Podstatnou výhodou je odstranění námahy obsluhy, zvýšení produktivity práce,kvality výroby a povrchu materiálu, nebot postupným tvářením při odvalování kladky po povrchu materiálu nedochází k tak velkému přetvoření v povrchové vrstvě jako u známých způsobů.Vynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. l znázorňuje...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259133

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01N 3/38

Značky: lopatky, zařízení, periodických, buzení, působících, elektromagnetické, rotace

Text:

...systému elektromagnetického buzení pomocí stejnosměrného proudu jsou podstatné nižší než při buzeni těchto sil pomoci střídavého proudu nebo tlekovou parou nebo tlakovým vzduchom. ANa připojeném výkresu je znázorněn přiklad zařízení proelektromagnetické buzení podle vynálezu, kde na obr.l je zná zorněno umístění jednoho budícího elektromagnetického prvku A na budicí mezistěně a na cbr.2 je znázorněn osový řez lopatkcvým kolem a budicim...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: B06B 1/04, B06B 1/02, G01M 7/00...

Značky: elektromagnetické, buzení, působících, zařízení, rotace, periodických, lopatkového, lopatky

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: rotace, výroby, způsob, formách, způsobu, zařízení, předmětů, provádění, tohoto

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Zařízení k zjišťování nerovnoměrného rozložení hmot nástrojů k ose rotace zejména dřevoobráběcích řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251375

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mužík Vladimír

MPK: B27G 23/00

Značky: nástrojů, zařízení, zjišťování, rozložení, zejména, dřevoobráběcích, rotace, řezných, nerovnoměrného

Text:

...essehe účinku dřovoebroolcíhe ndetreje. Zařísení, kroal určení úchylek při libovolnoa stenoveaí etadek, splňuje vlechu prevesal bezpečnostní podnínw trvalého provenovdaí v płidruleaých provošech k hlavní dřovořsko, nebo ndhytkořsko výrobl.Příkladad prevedení aařísení pre sjilłevoní nerovaoolrndho roslełeaí hnot nástroje k ooo rotaco. sejaoas dřevoolrdhecích celých ndstrojo. podle vynnlesu, je schenatícky sndoornllo na přilołeała...

Zapojení přesné rotace zobrazení rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233832

Dátum: 01.07.1986

Autor: Uhde Jaromír

MPK: H01J 37/26

Značky: přesné, elektronového, rotace, rastrovacího, zobrazení, mikroskopu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje rychlou a přesnou rotaci zobrazení o přesný úhel bez dodatečné deformace zobrazení, zejména při proměřování a kontrole rozměrů struktur integrovaných obvodů. Napěťové signály určené pro vychylování paprsku jsou invertovány v invertoru a převedeny do přepínače kvadrantů, kde po příslušném přepnutí se přivedou na n-polohový řadič a přes sčítací zesilovače na výstupní svorky zapojení.

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225908

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař František

Značky: ohřevu, strojů, komutátorů, elektrických, rotace, způsob, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace, vyznačený tím, že se komutátor (2) nechá rotovat mezi nejméně dvěma póly střídavých elektromagnetů (1), přičemž lamely (3) komutátoru (2) a ocelové části (4) protínají magnetické pole (? m~) a vzniklými vířivými proudy v lamelách (3) a hysterezními ztrátami v ocelových částech (4) se komutátor (2) ohřívá.

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218828

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: elektrických, magnetickém, elektromagnetické, indukce, způsob, rotace, stejnosměrném, pomocí, strojů, komutátorů, ohřevu, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji. Komutátor se potom nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním stejnosměrného magnetického pole lamelami indukuje se v nich elektromotorická síla, která má za následek průtok elektrického...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218827

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: pomocí, točivém, komutátorů, strojů, magnetickém, rotace, elektromagnetické, ohřevu, způsob, indukce, točivých, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji a komutátor se nechá rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním magnetického pole lamelami součtem obou rychlostí se v lamelách indukuje elektromotorická síla a tím nastává průtok...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli, pomocí vířivých proudů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216001

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: točivých, pomocí, komutátorů, strojů, polí, elektrických, vířivých, proudu, ohřevu, stejnosměrném, magnetickém, rotace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpešení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, kolmým na podélnou osu lamel. Protínání stejnosměrného magnetického pole lamelami indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v tomto magnetickém poli vznikají v...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215902

Dátum: 15.07.1984

Autor: Tesař František

Značky: pomocí, vířivých, točivém, proudu, točivých, komutátorů, způsob, elektrických, strojů, rotace, ohřevu, magnetickém

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace při snížení elektrického příkonu odstředivky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se nechá komutátor rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním protisměrně točivého pole lamelami součtem obou rychlostí indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v protisměrně točivém magnetickém poli vznikají...